Øyvind Andresen

Øyvind Andresen

Ustabilitetens politiske økonomi

Av Øyvind Andresen. Statsviterne Ingrid Hjertaker og Bent Sofus Tranøy har i år utgitt boka «Ustabilitetens politiske økonomi. Om fremveksten av finansialisert kapitalisme». Det er den mest oversiktlig framstillinga hittil på norsk om hvorledes den globaliserte finanskapitalen har vokst fram og tatt over dominansen i økonomien i verden i dag, og hvilke risikoer for nye kriser…

Marcus Thrane var en stor revolusjonær

Av Øyvind Andresen. 14. oktober er det 200 år siden Marcus Thrane ble født. Dagen innledes med kransenedlegging ved gravsteinen til Marcus og Josephine Thrane på Vår Frelsers gravlund i Oslo ved ordfører i Oslo Marianne Borgen, Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og LOs leder Hans Christian Gabrielsen. Men det er viktig å merke seg…

Hva slags krise var egentlig finanskrisa?

Av Øyvind Andresen. Sammenbruddet i det amerikanske boligmarkedet starta i september 2007 og utløste den globale finanskrisa. Ti år seinere må vi oppsummere at forutsetningene for en ny krisa har styrka seg. Spørsmålet blir om betegnelsen «finanskrise» var korrekt. Verdens største bankran  Den allment aksepterte teorien er at finanskrisa hadde sitt utspring i dårlig sikrede…

– Et barn som dør av sult, er et myrdet barn

Av Øyvind Andresen. En ny FN rapport registrerer at 815 millioner mennesker var kronisk underernært i 2016 mot 777 millioner året før. Av disse bor 489 millioner, 60 prosent, i land som er ramma av krig eller borgerkrig. Rapportens forord sier at ikke bare har antall konflikter steget dramatisk i løpet av det siste tiåret,…

Hvem vil kjøpe bruktbil av Espen Barth Eide?

Av Øyvind Andresen. … På Andøya gikk det i alle fall dårlig med bruktbilsalget. Barth Eide prøvde rett før stortingsvalget å framstille det som om Arbeiderpartiet kunne snu når det gjaldt nedleggelsen av flybasen på Andøya som de hadde stemt for i Stortinget. I valget på Andøya fikk partiet hans 7,5%, ned fra 34,8% fra…

Økt motstand mot glyfosat

Av Øyvind Andresen. Glyfosat er det aktive kjemiske stoffet i Monsantos varemerke Roundup som er verdens mest solgte ugressmiddel. FNs helseorganisasjon WHO kategorisert i 2015 glyfosat som «sannsynlig kreftfremkallende».   California satte i juli i år glyfosat på en liste over kreftfremkallende stoffer. Det er økende motstand mot glyfosat over hele verden, men i Norge opptrer…

Nye milliardutbetalinger til spekulantene i Norske Skog

Av Øyvind Andresen. Som forventa tar nå  kreditorene formelt  over kontrollen over den kriserammede Norske Skog og selskapets sju papirfabrikker. Det dreier seg om investeringsselskapene Blackstone og dets datterselskapet Cyrus Capital samt Oceanwood Capital, Santos Capital og Blue Bay Capital. Investor Christen Sveaas kom inn som storaksjonær og styreleder for noen uker siden. Men aksjeeierne…

Ikke bare ulven som truer norsk sau

Av Øyvind Andresen. Globalisering truer mange norske husdyrarter. Aftenposten Viten har publisert en artikkel under tittelen «28 av 38 norske husdyrraser er truet». Blant disse er telemarkfe, fjordhest, kystgeit og steigarsau. Rasene forsvinner på grunn av ensretting av internasjonal husdyravl og stor internasjonal handel med husdyrgenetikk som f.eks. frossen sæd. Artikkelen er skrevet av Odd Vangen,…

Folk flest bor i India

Av Øyvind Andresen. I India bor det nesten dobbelt så mange mennesker som i Europa. Landet har siden årtusenskiftet hatt en enorm økonomisk vekst med enorme sosiale og miljømessige konsekvenser. De fleste indere lever fortsatt under elendige forhold. «India bruker så lite som 1,7 prosent av brutto nasjonalprodukt på velferdsprogrammer for landets fattigste innbyggere. Og i…

Hvorfor har Arbeiderpartiet problemer?

Av Øyvind Andresen. Arbeiderpartiets problemer er dyptgripende. Partiet er ikke lenger sosialdemokratisk, men nyliberalistisk lik mange av deres søsterpartier i Europa som har utspilt sin historiske rolle. I Nederland, Hellas og Frankrike er disse partiene redusert til minipartier. Problemet for Ap er at deres velgere ikke er nyliberalister. Partiet hadde derfor vært tjent med å…