Erling Folkvord

Erling Folkvord

Revolusjonen i Rojava

Av Erling Folkvord. 2012-revolusjonen i Rojava starta bygginga av ei samfunnsording som er ulikt alt anna i Midt-Austen. Rojava er namnet på dei områda i Nord-Syria der kurdarane er i fleirtal. PYD (Det demokratiske einskapspartiet) slutta seg ikkje til opprøret mot president Assad lenger sør i landet i 2011. Medleiar Salih Muslim i PYD hevda…

Har kurdarane andre vener enn fjella?

Dei statane som no fører krig for ny oppdeling av Midtausten, må forholde seg til ei revolusjonær rørsle med solid folkeleg forankring i nordlege Syria og i Tyrkia. Dette er nytt, samanlikna med tidlegare krig og drakamp om makt og naturressursar i regionen. Kurdistan er det samanhengande landområdet der fleirtalet er kurdarar. Både vestlege statsleiarar…

Ord til dei som er fødd inn i krigsgenerasjonen

Eg tilhøyrer det foreldra mine kalla etterkrigsgenerasjonen. Personleg er eg glad for at kortvarige rikspresident Karl Dönitz allereie 7. mai 1945 møtte general Montgomery i Reims og skreiv under kapitulasjonserklæringa, og at ikkje skjedde nokre veker seinare. Han som seinare vart far min, fekk etter krigen høyre at han stod på ei av okkuppasjonsmakta sine…

Norge i Irak: Ny krig for gamle mål?

(Refusert i Klassekampen) Statsminister Erna Solberg seier at Norge sender spesialstyrkar til Bagdad for gi «en ny start for Iraks utvikling.» (Klassekampen 6.11.2014). I Stortinget sa ho at «inkluderende politikk» frå den nye Bagdadregjeringa var «en forutsetning for det vi går inn i.»  Denne regjeringa handhevar ein økonomisk blokade av den kurdiske regionen. Eg synst…

Reisebrev fra Kobane

Kobane-kantonen er det minste og midterste av tre sjølstyrte områder i den kurdiske delen av Syria, mot grensa til Tyrkia. Her har Islamsk stat (IS/ISIL) konsentrert krigføringa si siden 15.sept.. De vil utvide sitt nye «Kalifat». De har nå erobra heile kantonen, med unntak av administrasjonsbyen Kobane. Her pågår de hardeste kampene til nå, inne…