Vil Klassekampen hvitvaske nazistene i Ukraina?

0
Den nazistiske Høyresektorens banner på Youngstorget 1. mai 2024.

Under 1. mai-arrangementet på Youngstorget vaiet det nazistiske banneret til den ukrainske Pravij sektor. Dette er en organisasjon med en ideologi og praksis helt på linje med Utøya-terroristen ABB. Les: Nazi-flagg i 1. maitoget i Oslo.

I likhet med oss har en del andre også kritisert dette, blant annet Jonas Gjøystdal i Klassekampen. Denne kritikken har utløst et leserinnlegg i Klassekampen som forsvarer bruken av flagget og går svært langt i å hvitvaske de fascistiske og nazistiske kreftene i Ukraina, nå og i fortida. Vi gjengir innlegget i sin helhet fordi det har allmenn interesse:

Fascistisk?  

KK tirsdag 14. mai
 
Kateryna G. Pedersen
 
Jonas Gjøystdal (4. mai) «reagerte sterkt», i likhet med «mange andre», på at flagget til den ukrainske opprørshæren UPA var å se på Youngstorget 1. mai.
Flagget ble tatt i bruk etter Ukrainas uavhengighet i 1991 av ulike ukrainske nasjonalistiske (ikke fascistiske!) organisasjoner og partier. Fargene symboliserer den svarte jorden og blodet som ble ofret i kampen for et fritt Ukraina. Det er et uoffisielt krigsflagg som reises sammen med det blå og gule nasjonalflagget i områder som er frigjort fra russiske okkupanter. Det blir også brukt i begravelser for ukrainske helter.
UPA ble aldri omtalt som «fascistisk» av Nürnberg-domstolen, men som en «nasjonal frigjøringsbevegelse». Blant rettsdokumentene er en ordre om at tilhengere av Stepan Bandera skal likvideres av Einzatskommando C/5, gitt 25. november 1941. Grunnen var at nazistene regnet Bandera-tilhengere og UPA-soldater som forkjempere for en uavhengig og suveren ukrainsk stat. I 2015 ble det vedtatt en regjeringsbestemmelse om at tidligere soldater og medlemmer av UPA regnes som offisielle ukrainske krigsveteraner som har deltatt aktivt i kampen for et uavhengig Ukraina i det 20. århundre.
Så, hvis 1. mai-toget ville symbolisere frigjøringskamp, var det logisk å bruke et rødt og svart UPA-flagg. Å flagge det sammen med sigd og hammer, er derimot uakseptabelt. UPA kjempet mot både kommunistisk og nazistisk okkupasjon. Sovjetiske flagg heises ofte sammen med russiske nasjonalflagg i okkuperte ukrainske områder. Fra 2014 har Ukraina gjennomgått en dekommunisering, med fjerning av alle sovjetiske symboler og sterkt forbud å bruke dem.
Deltagere i 1. mai-toget var tydeligvis ikke godt nok informerte om UPA og Høyre sektor. Sistnevnte er en radikal nasjonalistisk organisasjon som kjemper mot russiske okkupanter og dermed regnes som patrioter i Ukraina. Forskjellen på begrepene «nasjonalisme» og «fascisme» er verdt å kjenne til for alle som organiserer demonstrasjoner og tog i Norge og vil støtte Ukrainas frigjøringskamp.

Vi skal ikke blande oss inn i debattredaksjonens arbeid i Klassekampen, men vi har notert oss at mange som står for avisas opprinnelige ideer ofte blir refusert i avisa, mens avisa altså finner plass til et forsvar for Stepan Bandera, Pravij sektor og UPA. Vi kan ikke se at avisa redaksjonelt har korrigert den hvitvaskinga og historieforfalskninga dette innlegget er uttrykk for.

I tillegg til de mange historiske feilene i leserinnlegget er det også en enkel faktisk feil. Det er sant at de ukrainske «nasjonalistene» som samarbeidet tett med Waffen SS på østfronten brukte det rødsvarte flagget. Det var uttrykk for den fascistisk «blut und boden»-ideologien («blod og jord»). Men akkurat den versjonen som ble brukt 1. mai var partifanen til Pravvij sektor, Høyre sektor, en fascistisk organisasjon med en ideologi som er til forveksling lik ideologien til terroristen ABB.

Fanen ble visstnok fjernet etter hvert, men de som bar den fortsatte jo i toget.

Dette er ikke en enkeltglipp fra Klassekampen. Avisa, med Bjørgulv Braanen og Jonas Bals i spissen, har lenge drevet et systematisk arbeid for å hvitvaske fascistene og nazistene i Ukraina.

Klassekampen gjør Stepan Banderas parole til sin

Det jødiske tidsskriftet Forward har i flere artikler kritisert Vestens støtte til nazistene i Ukraina. I denne artikkelen spør tidsskriftets tidligere nyhetsredaktør Larry Cohler-Esses om hvorfor Vesten støtter nazister som hyller masseutryddelsene av jøder og polakker i Ukraina under annen verdenskrig. Larry Cohler-Esses er en prisvinnende journalist med priser fra blant annet Society for Professional Journalists, Religious Newswriters Association, New York Press Association og Rockower Awards for Jewish Journalism. 

Hvorfor har Vesten omfavnet nazistene i Ukraina?

Simon Wiesenthal-senteret fordømmer Ukraina for å hylle nazister

Israels president fordømmer ukrainsk nazisme i Kiev

Vi har tidligere utfordret våpenfalangen i Rødt, med Boye Ullmann og Lars Borgersrud i spissen, til å kommentere denne bruken av naziflagg 1. mai, 17. mai og i politiske markeringer i Norge. Så langt har de vært helt uvanlig tause. De får gjerne spalteplass i steigan.no til å kommentere dette.

Forrige artikkelJapans fremste kreftlege: COVID-skudd er «i hovedsak drap»
Neste artikkelJulian Assange får anke utlevering