Med koronapass erstatter regjeringa frihet med tvang og likhet med ulikhet

0
Maleriet «Eidsvold 1814» ble malt av Oscar Wergeland

Høringsuttalelse.

Av Pål Steigan, sjefredaktør i steigan.no.

Regjeringa Solberg har brukt koronaklrisa til å gå til angrep på nær sagt alle prinsipper den norske rettsstaten og det norske demokratiet bygger på. Sjøl Koronakommisjonen, som var håndplukket for å være mildest mulig i sine vurderinger, konkluderte med at regjeringa hadde brutt Grunnloven. Jusprofessor Hans Petter Graver har slått fast at i Norge har smittevernstaten tatt over for rettsstaten. Med forslaget om koronapass tar regjeringa Solberg enda et langt skritt vekk fra de idealene den norske Grunnloven bygger på. Dette gjør den ikke basert på en politisk prosess i Norge. Dette kommer som et påtrykk fra utlandet, fra World Economic Forum, der Børge Brende er president, og fra EU-kommisjonen, der Norge ikke har noen innflytelse.

Idealene fra Eidsvold og Solbergs smittevernstat

Eidsvoldforsamlinga var sterkt preget av idealene fra den franske og amerikanske revolusjonen, idéene om frihet og likhet og demokrati. Menneskerettserklæringa er også sprunget rett ut av denne politiske tradisjonen.

Med koronakrisa som påskudd feier nå regjeringa Solberg denne tradisjonen til side. Fra å ha et demokrati med visse svakheter er vi nå havnet i den situasjonen at Norge er blitt et totalitært formaldemokrati. Formaldemokratiet viser seg også i tilfellet med det såkalte «koronasertifikatet». Regjeringa tar det norske folkestyret så lite alvorlig at vi har fått sju, 7, dager på å uttale oss om noe så grunnleggende som at Norges befolkning nå skal deles i to klasser, dem med og dem uten koronapass. De velsignede med passet skal gradvis få noe av friheten sin tilbake, mens de andre får vente. Dette er helt uhørt. Det er innføring av passersedler, noe vi bare har hatt i Norge under den tyske okkupasjonen.

Vaksinepass utfordrer vårt syn på mennesket

Som flere KrF-politikere har påpekt er det etisk problematisk at et vaksinepass eller koronasertifikat skal bli brukt som substitutt for gjenåpning av samfunnet. De er bekymret over utviklinga som vi nå se. Et åpent demokrati har aldri før krevd en framvisning av personlige helseopplysninger for å leve helt vanlige liv. Etter 14 harde måneder med frykt og nedstenging kan vaksinepass kanskje høres ut som en forlokkende og lettvint løsning, men kan faktisk føre til alvorlige og uønskede konsekvenser. Dette skrev fem KRF-politikere i en viktig prinsipiell kronikk.

De minner om de grunnleggende menneskerettighetene ved å vise til menneskerettighetserklæringen.
I artikkel 1 heter det:

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Får regjeringa Solberg det som den vil, er dette grunnprinsippet i menneskerettighetene satt til side. Ikke alle innbyggere i Norge vil ha samme menneskrettigheter dersom koronapasset innføres. Det vil være dem med og dem uten. Dette er grunnprinsippet i apartheid, og det er umulig å bygge et demokrati på dette fundamentet.

En kan også vise til flere andre artikler i menneskerettighetserklæringen, som for eksempel:

  • «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet» (artikkel 3)
  • «Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.» (artikkel 13,1)
  • «Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.» (artikkel 13,2)
  • «Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.» (artikkel 21).
  • «Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder.» (artikkel 27)

Frihet erstattes med tvang

Med innføring av koronapass blir det i realiteten innført vaksinetvang i Norge. Hvis det er slik at man ikke får reise, ikke får gå på restaurant, konsert eller fritidsaktiviteter uten å ha tatt vaksinen og dermed få koronapass, så vil de fleste bukke under for tvangen.

Dette bryter med prinsippet om at mennesker skal ha frihet til å bestemme over egen kropp.

Vaksinene er eksperimentelle. Ingen av de foreliggende vaksinene er ferdige med sine testperioder, ingen av dem er godkjent på permanent basis. Noen av dem, slik som de som er bygd på mRNA-teknologien representerer dessuten en teknologi som aldri er prøvd ut før, og som man ikke kjenner rekkevidden av. Ved å tvinge folk til å ta dem likevel gjør man mennesker til prøvekaniner, som bokstavelig talt forsøksdyr i et gigantisk eksperiment. Dette bryter med Nürnbergkodene, som nettopp var utviklet som et kraftig svar på og forsvar mot de forbrytelsene legemiddelindustrien og staten i nazi-Tyskland gjorde seg skyldige i.

Nürnbergkodene sier blant annet:

1. Det frivillige samtykke fra mennesket er helt essensielt. (informert samtykke) Det betyr at personen som er involvert skal ha juridisk kapasitet til å gi sitt samtykke uten inngrep av noe element av makt, svindel, svik, tvang, eller annen skjult form for tvang. Personen bør også ha tilstrekkelig kunnskap og forståelse for elementene i emnet som er involvert for å gjøre det mulig for personen å ta en opplyst beslutning. Det sistnevnte elementet krever at før eksperimentets godkjennelse, skal det gjøres kjent for vedkommende arten, varigheten, og formålet med eksperimentet, metoden og måten eksperimentet skal gjennomføres på, alle ulemper og farer som kan forventes, og effektene på helsen eller personen som kan komme av personens deltakelse i eksperimentet.

Etter Nürnbergkodene skal ethvert individ ha rett til å nekte å delta i et medisinsk eksperiment uten at det får noen som helst konsekvenser for vedkommendes frihet eller rettigheter. Slik skal det ikke bli i Solberg-staten, for der må du godta å være forsøkskanin hvis du ikke skal miste dine grunnleggende rettigheter og din frihet.

Les. Dette er Nürnbergkoden

Det er interessant å merke seg at den franske nasjonalforsamlinga i første omgang stemte ned loven om koronapass, og at det måtte mye manipulasjon fra regjeringa der for å få vedtatt loven. I enkelte stater i USA er det til og med vedtatt forbud mot koronapass.

Regjeringa har brutt mange paragrafer i Grunnloven, i Menneskerettserklæringen og i en serie andre norske lover. Nå legger den opp til å rette et avgjørende slag mot fundamentet for demokrati og rettsstat i Norge.

Dette må stanses!

Pressens offentlighetsutvalg: – En rekke lover er ikke blitt fulgt

Gudmund Hernes: – En mulig sak for riksrett

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelUSA har sluttet å late som om de vil risikere krig for Ukraina
Neste artikkelJuridiske kniper med «koronasertifikat»
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).