Regjeringa behandlet europeisk vaksinesertifikat: Ikke på høring på grunn av kort tid

0
Illustrasjon: Shutterstock

30. mars skrev regjeringa Solberg et notat om europeiske vaksinesertifikater, eller EUs «grønne sertifikater», som det kalles.

Forslaget forhandles samlet i formatet COMIX hvor Norge deltar i arbeidet under rådsstrukturen. Forhandlingene tok til nært umiddelbart etter fremleggelsen. Første møte om saken i COREPER fant sted 30. mars. Målsettingene er at rettsaktene skal være vedtatt og systemet operativt innen den europeiske sommerferien tar til 1. juli.

Så når regjeringa nå forbereder vaksinepass i Norge er det fullstendig koordinert med EU.

Ikke på høring på grunn av kort tid

Regjeringa skriver videre:

Gitt den korte tiden mellom forslaget ble fremmet og når forhandlingene skal være sluttført, har det ikke vært ansett hensiktsmessig å sende saken på høring. 

I den nye smittevernstaten til Erna Solberg har regjeringa parkert Stortinget og skjøvet faginstanser ut over sidelinja. Som en analytiker bemerket: «Vi har fått et totalitært formaldemokrati!»

– Bryter loven

«Juseksperter advarer regjeringen, og mener den nasjonale bruken av koronasertifikatet bør begrenses,» skriver TV2, og fortsetter:

Helse- og omsorgsdepartementet sendte onsdag et forslag om bruk av koronasertifikat på høring. Bakgrunnen er at regjeringen ønsker å bruke koronasertifikatet til å åpne opp samfunnet og at mer utstrakt bruk krever et bedre lovgrunnlag.

Selv om koronasertifikatet skal gi en raskere gjenåpning i Norge, fremmer departementet ikke forslag om hva det konkret skal brukes til.

De mener i stedet at bruken bør reguleres i covid-19-forskriften og være knyttet til de ulike smitteverntiltakene.

Det får jusekspert Hans Petter Graver til å reagere, som mener at praksisen kan være lovstridig.

Graver viser til at rådende praksis hittil er at covid-19-forskriften endres uten at det gjennomføres høring.

– Hvis denne praksisen opprettholdes, betyr det at den praktiske og rettslige betydningen av et koronasertifikat vil bli innført uten at berørte interesser eller allmennheten får uttale seg. Det er i så fall meget uheldig, og bryter etter min mening med forvaltningsloven, sier Graver.

Anna Nylund, som er professor i rettsvitenskap ved UiT, mener at sertifikatet er problematisk.

– Jo mer utstrakt bruk av koronasertifikatet innenlands, desto mer problematisk blir forskjellsbehandlingen, sier hun.

Protest-tsunami

Det har reist seg en protesstorm mot regjeringas forslag om koronapass. Det har skjedd gjennom at over 3000 folk har sendt inn høringssvar til regjeringa. Den svært korte tidsfristen er satt til 12. mai, så det haster å sende inn ditt svar.

Skriv høringssvar til https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2847796/

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.