Vaksinepass utfordrer vårt syn på mennesket

0

Av Tor Eirik Dahle Halvorsen, Truls Olufsen-Mehus, Marianne Brattgjerd, Simon Friis Larsen og Jarle Jacobsen

Vi er flere KrF-politikere som mener det er etisk problematisk at et vaksinepass eller koronasertifikat skal bli brukt som substitutt for gjenåpning av samfunnet. Vi er bekymret over utviklingen som vi nå ser i demokratiet vårt. Fordi et åpent demokrati har aldri før krevd en fremvisning av personlige helseopplysninger av befolkningen for at de kan leve helt vanlige liv. Etter 14 harde måneder med frykt og nedstenging kan vaksinepass kanskje høres ut som en forlokkende og lettvint løsning, men kan faktisk føre til alvorlige og uønskede konsekvenser.

Rettferdighetsprinsippet som blir urettferdig

Rettferdighetsprinsippet blir trukket fram som førende premiss for debatten om innføring av vaksinepass. Dette prinsippet betyr at «Like skal behandles likt, og ulike skal behandles ulikt». Altså vil kun de som kan fremvise følgende bevis på at de ikke er bærere av viruset få tilgang til ordinære samfunnsfunksjoner: 1) bevis på vaksinering; 2) bevis på negativ test; 3) bevis på at du har blitt frisk av korona. Folk som ikke kan eller vil fremvise en slik passerseddel vil utelukkes fra samfunnets goder og offentlige tjenester. Les den siste setningen en gang til og spør deg selv; kjennetegner dette et varmere samfunn?

Skjevfordelt belønning etter skjevfordelt dugnad

Myndighetene later til å ville belønne en lang og skjevfordelt dugnad med koronasertifikat i stedet for gjenåpning for alle. Hvorfor tar vi det ikke for gitt at gjenåpning av et fritt land ganske enkelt handler om åpenhet, tillit, valgfrihet og vilje? For det var med de samme attributtene at vi ga all makt til myndighetene da de innførte de mest inngripende tiltak og restriksjoner i fredstid. “- Vi lover å bruke det med klokskap” sa statsministeren da de fikk makt til å sette til side lover og regler for å kunne håndtere koronakrisen. Det kan for mange virke fornuftig eller klokt å innføre vaksinepass, men det betyr ikke at det blir verken rettferdig eller etisk forsvarlig.

Hvilken betydning har det at menneskerettigheter brytes?

Menneskerettighetene er utarbeidet ved både klokskap og klok av skade. Et vaksinepass strider mot selvbestemmelsesprinsippet og grunnleggende menneskerettigheter. Å kunne bestemme over eget liv og helse er et grunnleggende prinsipp som kan tilskrives tanken eller ideen om det frie mennesket. Denne ideen er nedfelt i menneskerettighetene i form av universelle naturrettigheter:

  • «Mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter» (artikkel 1)
  • «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet» (artikkel 3)
  • «Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.» (artikkel 13,1)
  • «Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.» (artikkel 13,2)
  • «Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.» (artikkel 21).
  • «Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder.» (artikkel 27)


I lys av dette, mener vi at innføring av koronasertifikat ikke er klokskap eller rettferdig, det er etisk uakseptabelt og mulig brudd på flere menneskerettigheter. Å fravike menneskerettighetene til fordel for rettferdighetsprinsippet vil etter vårt syn utfordre hele ideen om hva det vil si å være et menneske.

Midlertidig vaksine-godkjenning som lovgrunnlag

Dagens vaksiner mot Covid-19 har betinget godkjenning. Vaksinene kan heller ikke kan gis til mindreårige. En bør stille seg spørsmål hvordan en politisk innført lov om vaksinepass knyttes opp mot nye legemidler før disse er helt utprøvd og endelig godkjent til allment bruk. På toppen av dette sier myndighetene at alle over 18 år skal få tilbud om vaksine i løpet av sommeren – slik at det virker meningsløst med et vaksinepass for innbyggerne våre for så kort tid.

Et annet spørsmål oppstår ved å åpne for digital ID og helsekontroll, uten en plan for å lukke den igjen. Fordi fristelsen og fordelene som ligger i et slikt pass kan være attraktivt og “fornuftig” å opprettholde av flere årsaker. Slik som kartlegging av andre sykdommer og mer helseinformasjon som kan være relevant for å sortere mennesker i jobbsøking, kjøp av forsikringer eller få tilgang til festival og fotballkamp. Er fremtiden prester som vokter kirkeporten med laserskanner ?

Vaksinepass stadfester dehumaniserende menneskesyn

I innledningen skriver vi at et vaksinepass blir substitutt for gjenåpning. Det betyr at passet ikke gir oss nye rettigheter, eller friheten tilbake. Men tvert i mot at passet fører til innskrenking av rettigheter og friheter som vi burde tatt for gitt. Å innføre et vaksinepass vil ikke bare medføre, men også formelt stadfeste et syn på menneske som potensielle smittebærere. Noe som også vil medføre at vi vil se på andre mennesker med frykt og mistenksomhet, da er det neppe langt igjen til segregering. Dette er et svært dehumaniserende menneskesyn, som på sikt vil kunne føre til økende polarisering mellom mennesker.

«Kjærligheten skal bli kald hos mange» (Matt. 24,12) er et kjent sitat fra Bibelen som knyttes til et samfunn i kaos og uorden. Er det hit vi ønsker oss?

Tor Eirik Dahle Halvorsen

Hammerfest KRF

Truls Olufsen-Mehus

Stortingskandidat, KrF i Troms og Finnmark

Marianne Brattgjerd

Nestleder, KrF Kvinner Trøndelag

Simon Friis Larsen

Gruppeleder, Rælingen KrF

Jarle Jacobsen

Gruppeleder, Sveio KrF

Les også: – Mangel på åpne smittevern-avveininger er et alvorlig demokratisk problem

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelVG desinformerer om Ukraina
Neste artikkelNyoppdaget katastrofal antistoffdannelse etter AstraZeneca-vaksinen