Benny Andersson, klima, kapital og klassekamp

0
Noen av de rikeste og mektigste selskapene i verden har etablert en "klimaallianse". Er det dem vi skal alliere oss med? Kilde: World Economic Forum.

Clartéveteranen Benny Andersson har publisert en artikkel i det svenske tidsskriftet Clarté som vi har bedt om å få publisere her. Den inneholder en kritikk av det man i Clarté-kretser i Sverige har kalt «Steigans klimatåsikter». Den har tittelen Steigan flörtar med klimatkrisförnekarna. Det er veldig bra at Andersson har tatt seg tid til å skrive denne artikkelen, og det kan kanskje bidra til en interessant diskusjon både i Sverige og Norge.

Hva er «Steigans klimatåsikter»?

På vegne av redaksjonen i steigan.no skrev jeg følgende om dette 4. februar i år:

Vi mener at det er grunnlag for å si at det pågår en global oppvarming og at for første gang i historien er den menneskelige påvirkninga så stor at den bidrar til denne globale oppvarminga.

Og jeg føyde til:

Vi mener også at det pågår en så massiv rovdrift på hele økosystemet at det kan føre til sivilisasjonssammenbrudd i vårt århundre. Drivkraften bak dette er kapitalismens systemnødvendige evige vekst. Hvis man advarer mot menneskeskapt påvirkning av klimaet, og ikke vil avskaffe kapitalismen, så er man ikke seriøs. En «grønn kapitalisme» er en umulighet.

I vår redaksjon kan det finnes ulike synspunkter på ulike sider av klimaspørsmålet, men disse punktene er en fellesnevner for der vi står.

Som man ser er det ikke grunnlag for å hevde at vi mener 1. at det ikke pågår en global oppvarming eller 2. at menneskene ikke bidrar til dette.

Benny Andersson skriver med bakgrunn i en Exxon-rapport (som han ikke lenker til) at «den globala upphettningen var verklig och orsakad av människan». Hvis jeg forstår ham riktig, så mener han at det bare er mennesket som skaper den globale oppvarminga. Det er i hvert fall det han skriver. Jeg oppfatter det som et oppsiktsvekkende standpunkt, for det må bety at naturen ikke lenger spiller noen rolle i klimavariasjonene på kloden. Dette er i så fall første gang i planetens historie, og må nok begrunnes bedre enn det Andersson gjør for at man kan feste lit til det.

Våre artikler nå handler i hovedsak ikke om klima, men om klassekamp

Det som imidlertid er det sentrale i våre nyeste artikler er ikke den vitenskapelige diskusjonen om global oppvarming, klima og menneskenes rolle. De handler tvert i mot om at «klima» brukes som slegge mot folkets interesser av våre herskere, enten de befinner seg i den norske og svenske regjeringa, i Nordea eller DNB, eller i EU-kommisjonen og World Economic Forum. De rikeste av de rike og deres politiske marionetter har funnet ut at «klima» er et fint påskudd til å gjøre omtrent hva de vil, som nær sagt ingen hadde godtatt hvis det ikke på forhånd var skapt en panikk.

Dette påviser vi med dokumenter, kilder og sitater, og ikke noe av dette blir motbevist av Andersson. Han presenterer derimot et helt annet verdensbilde enn det vi og jeg står for. I Norge brukes «klima» helt konkret for å plyndre norsk natur og ødelegge norsk landbruk.

Google, Facebook og BlackRock skal ødelegge mer norsk natur med vindfarmer

«Klimakur 2030» – et program for å rasere Norge

I Anderssons verden er motstanderne Trump og «den mäktiga fossilindustrin», mens på «vår side» finner vi «borgarklassens ledande miljöreformister».

Andersson kan umulig ha forsøkt å sette seg inn i dette. Dette er en falsk motsetning, og det er et uttrykk for en gammeldags og utdatert analyse å tenke slik.

Hvordan kan jeg si det? Metoden er å undersøke hvem som eier «fossilindustrien». Jeg har sett på tre av de største oljeselskapene i verden, nemlig Exxon, BP og Total. Hvem er de største eierne i disse tre selskapene?

I Total, som er franskbasert er den definitivt største eieren BlackRock, som har 6,1% av aksjene. Største eiere i Exxon er Vanguard 8,3%, BlackRock 6,7% og State Street 4,7%. Blant de fem største aksjonærene i BP finner vi State Street, Fidelity og BlackRock.

Dette er simpelthen de samme kapitalgruppene som eier våpenindustrien, medieindustrien, sosiale medier og, ikke minst for BlackRocks del også vindindustrien.

Tre selskaper eier de største korporasjonene i USA

Det er klart at det er motsetninger mellom for eksempel «fossilindustrien» og leskedrikkindustrien. Men det er på managernivå. Sjefen for CocaCola vil gjerne selge mest mulig sukkerholdig drikke, og administrerende direktør i Exxon vil selge mer olje, men eierne er først og fremst opptatt av profitten. Hvis de finner ut at Coca-Cola vil tjene mer på å rane drikkevann rundt i verden og selge det på flaske, så gjør de det. (Og sannelig er de i gang, gjennom det FN-systemet Andersson skriver så positivt om. Les om det her.) Og Exxon kjøper opp vind- og solindustri.

Alle de store industrikorporasjonene i dag er eid av finanskapitalen, og denne finanskapitalen er igjen konsentrert i noen ytterst få gigantiske kapitalgrupper.

Tre selskaper eier de største korporasjonene i USA

Det at finanskapitalen tok hegemoniet i forhold til industrikapitalen var en av de hovedkonklusjonene Lenin kom fram til i boka Imperialismen i 1916. Men nå er det gått mer enn ett århundre, og kapitalen er enda mer konsentrert, og nå har finanskapitalen tatt fullstendig kontroll. Det er meningsløst å skille mellom «fossilindustrien» og «borgarklassens ledande miljöreformister». De eies av den samme finanskapitalen.

Les: De eier bankene, våpenindustrien, merkevarene, mediene og teknogigantene

De sistnevnte er dessuten toppene i finanskapitalen. En av disse «ledende reformistene» er Larry Fink, som er sjef for BlackRock. Han spilte en framtredende rolle på det siste møtet i World Economic Forum, og det er hans fondskapital som gjør megaprofitt på å ødelegge norsk natur med vindindustri og pløye den ned i skatteparadiser. Jeg skrev «hans fondskapital», men i virkeligheten er han bare en frontmann for de rikeste dynastiene i USA.

Anderson skriver om dette:

«Steigans teori är oroväckande lik de högerpopulistiska myterna om ett statslöst globalt finanskapital som samlat sig för att konspirera mot nationellt oberoende och demokrati.»

Dette har ingenting med myter eller konspirasjonsteori å gjøre. Dette handler om eierskap. Den som eier kapitalen bestemmer. Dette er grunnleggende marxistisk samfunnsanalyse.

Les: Massiv satsing på vindkraft i Sverige – Tyskland (og BlackRock) dominerer

Hvis det gir mening å snakke om en global herskerklasse, et sjikt av monopolkapitalister som plyndrer jordas ressurser og utbytter de fleste av oss, så ledes denne herskerklassen av Andersons «ledande miljöreformister». De har til og med lagd sin egen «klimaallianse» – Alliance of CEO Climate Leaders. Her er medlemslista. ABB, Bayer, Lafarge, Microsoft, Nestlé, PepsiCo, Dow Chemicals. Velbekomme. Det er en allianse som vi i steigan.no vil bekjempe med nebb og klør.

Greta Thunbergs program

Andersson synes at jeg er urimelig i kritikken av Greta Thunberg. Verken jeg eller steigan.no har noen gang vært urimelige mot Thunberg. Vi har aldri forfalt til personangrep på henne og vi har til og med rost henne for hennes mot og for noen av hennes standpunkter. Men har Andersson lest hennes tale på World Economic Forum? Har han tenkt over hennes program og hva det innebærer? Les: «Dere hører på meg, men dere lytter ikke!»

Thunberg krevde blant annet at selskaper og land skulle «umiddelbart og fullstendig trekke seg ut av fossil energi.» Og det skulle ikke «gjøres innen 2050, 2030 eller til og med 2021, vi vil at dette skal gjøres nå.»

Denne grafen viser først og fremst at verdens totale primære energibruk øker voldsomt og at den «fornybare» energien utgjør en bitteliten del av totalen. Kilde: BP.

I dag kommer omlag 85% av verdens primærenergi fra kull, olje og gass. Dessuten trenger en del av den såkalt «fornybare» energien fossil energi som balanseenergi (når det ikke blåser eller er sol). Å kutte ut all bruk av fossil energi i 2020, slik Thunberg krever, vil føre til at all havgående og svært mye av landgående transport stanser, at alt industrijordbruk stopper opp, at de fleste millionbyene i verden vil bli uten strøm, oppvarming og vannforsyning, at de fleste kjøle- og frysesystemer i verden stanser. Alle gruver og nesten all industri vil stanse. Sivilisasjonen sik vi kjenner den ville bryte sammen, og milliarder av mennesker ville dø. Thunbergs krav om umibbelbar stans i utvinning og bruk av fossil energi er ikke progressivt i det hele tatt. Det er et ytterliggående og reaksjonært krav.

Benny Andersson sammenlikner Thunbergs bevegelse med den «antiimperialistiska massrörelsen i slutet av 1960-talet för att hitta något liknande». Men hva mener han om disse absolutte kravene fra Thunberg? Kan Andersson virkelig stille seg bak og støtte slike krav?

I neste artikkel vil jeg skrive om klima, vitenskap og holdninger til forskning, og om kampen for nasjonal sjølråderett.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkelForsiktig optimisme i kampen mot koronaviruset
Neste artikkelDin mann på galleriet i saken mot Assange
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).