Hvem er Larry Fink og hva er BlackRock?

0

Jeg klandrer ingen dersom de ikke har hørt om Larry Fink, for det hadde ikke jeg heller. Men gjennom sitt selskap BlackRock kontrollerer Laurence (Larry) Fink 4.000 milliarder dollar, eller nesten fem ganger det norske Oljefondet. Så det er all mulig grunn til å spørre Hvem i all verden er Larry Fink? Og hva er BlackRock?

Følg pengene

Et sentralt prinsipp for denne bloggen er Følg pengene. Jeg er ikke så opptatt av ideologi eller hvordan folk markedsfører seg sjøl. Jeg er mer opptatt av å se på hvem som eier hva, hvem som kontrollerer og hvem som blir kontrollert. Derfor følger jeg pengene.

Jeg kom på sporet av BlackRock da jeg gravde i de store amerikanske bankene.

BlackRock

Fem finansinstitusjoner hadde bygd opp en gjeld på 4100 milliarder dollar i 2007. Det var Lehman Brothers , Bear Stearns, Merrill Lynch,  Goldman Sachs og Morgan Stanley. Sammen hadde de skapt de mekanismene og instrumentene som skapte gjeldsbobla og spredde den over hele verden. I Norge ble denne manipulasjonen kjent gjennom Terra-skandalen da åtte kraftkommuner investerte i råtne lån gjennom amerikanske Citigroup.

Av de fem amerikanske finansbankene som skapte grunnlaget for den formen og størrelsen krisa fikk gikk Lehman konkurs, alle de andre fire fikk støtte av den amerikanske staten for å overleve.

Av de femten største bankene i USA var det bare fem som overlevde som sjølstendige enheter i 2008 (Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo og PNC Financial). Av de ti finansbankene var det bare to som overlevde som sjølstendige enheter (Goldman Sachs og Morgan Stanley), og begge stod under regjeringas beskyttelse. (Les Den store sammensvergelsen.)

Superforbindelser

Det er en ting jeg ikke har verktøy til å gjøre, og det er å se på alle forbindelser mellom alle multinasjonale selskaper i verden. Det krever både tilgang til databaser jeg ikke har tilgang til og det krever enorm datakraft, samt veldig mye smart programmering. Men heldigvis er det folk som gjør sånt. I 2011 sto det en interessant artikkel i The New Scientist.

Forskere ved ETH Zürich i Sveits gjennomførte en svær datamaskinanalyse av bedriftsinformasjoner for hele verden i finansdatabasen Orbis. De startet med en liste på 43.000 transnasjonale selskaper. Så begynte de å se på eierskapsforhold og forbindelser for å se hvem som kontrollerer hva. På denne måten kartla de over en million eierskapsforbindelser og kunne for første gang bygge en datamodell som synliggjør global finansiell makt. De kom fram til at i 2007 var det 147 selskaper som kontrollerte 40 prosent av kapitalen i samtlige selskaper i basen. Disse 147 selskapene er ikke bare dominerende, men de eier også hverandre, og de sitter i hverandres styrer. Tre fjerdedeler av eierskapet til aksjene i kjernen tilhører kjernen sjøl. Vi snakker altså om en meget tett sammenvevd gruppe av selskaper. Les rapporten her. (pdf) Grafisk ser modellen slik ut. De røde punktene er selskapene i kjernen. Til høyre et utsnitt som viser forbindelsen mellom finansselskapene.

finansnettverk

Og hvem er så de 147 største selskapene?

147 selskaper. Dersom du hadde samlet alle topplederne deres på et sted, så kunne de fått plass i en vanlig leddbuss.

Lista over de femti største av de 147 finner du her.

Som du vil se, er de aller fleste banker eller finansselskaper. Nær toppen på denne lista var det selskaper jeg aldri hadde hørt om, som FMR Corporation, AXA, State Street Corporation og Vanguard Group Inc. Hva er dette for noe? Hvem er de?
Jakten på BlackRock

I dette arbeidet kom jeg over et nettsted som har en svær database over alle børsnoterte selskaper i USA, nemlig morningstar.com. Der er det masse data om eierskap, kapital og ledelse. Så jeg begynte med bankene. Og det viste seg at det er sju banker eller finansinstitusjoner som har fullstendig kontroll over det amerikanske finansmarkedet. Det er JP Morgan, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley og Bank of NY Mellon.

Sju finansgiganter inngår i et finansielt supernettverk.
Sju finansgiganter inngår i et finansielt supernettverk.

Men da jeg gjennomgikk aksjonæroversiktene til de sju bankene, så fant jeg en veldig sterk grad av krysseierskap, og det var fire selskaper som pekte seg ut helt spesielt. Det var State Street Corp, Vanguard Group, FMR (Fidelity) og BlackRock. De er alle sammen storaksjonærer i alle disse bankene, slik figuren viser. Dessuten er de storaksjonærer i de megakorporasjonene som eier de fleste merkevareprodusentene i verden.

blackrock kart
Hvor investerer BlackRock?

Og hva er så BlackRock?

Når jeg så går inn på morningstar.com og leser om BlackRock, så viser det seg for det første at blant de største eierne finner jeg State Street, Vanguard og FMR (Fidelity), altså enda noen krysseierskap. Men så finner jeg at Norges bank og Det norske oljefondet til sammen har 12,9% av aksjene og er nest største eier!

Wikipedia skriver at BlackRock, Inc. er et USA-basert multinasjonalt investeringsselskap grunnlagt i 1988, og at det er verdens største kapitalforvalter med en forvaltningskapital på 4.096 milliarder dollar.

I et intervju i Vanity Fair i 2010 heter det at selskapet «kontrollerer eller har oppsyn med» en kapital på 12.000 milliarder dollar.

Og sjefen for dette selskapet er altså Laurence (Larry) D. Fink. Forfatteren William D. Cohen kaller Fink «Trollmannen fra Oz, mannen bak teppet». Fink er født i 1952 i en jødisk familie fra California. Sitt virkelige gjennombrudd gjorde han på siste halvdel av 1990-tallet og BlackRock ble børsnotert i 1999. I dag er selskapet så stort at noen har kalt det «en skyggeregjering».

Investerer i klasebomber, atomvåpen og landminer

Aftenposten skriver:

Ifølge en rapport fra den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ICAN, var BlackRock i 2012 blant de viktigste investorene i franske, britiske og amerikanske selskaper som produserer atomvåpen.

BlackRock kontrollerte også i 2012 poster på mellom 1 og 8 prosent i selskapene Hanwha Corporation, Lockheed Martin, Alliant Techsystems og Textron. Disse står alle på listen over forbudte selskaper for Oljefondet, fordi de bidrar til produksjon av klasevåpen.

Gjennom sin tunge aksjepost i BlackRock har Oljefondet forent sin strategi med dem, og blant annet gjennom det er «Statens pensjonsfond utland» nå en integrert del av den globale finanskapitalen.

Så hvem er Larry Fink? Og hva er BlackRock?

Jeg har klart å følge pengene fram til BlackRock (og en liten håndfull andre selskaper), men jeg tror ikke sporet slutter der. Jeg tror ikke en enkelt mann går inn i den ypperste finanseliten på den måten uten at det står store penger bak ham. Og det er jo det å forvalte andres penger BlackRock driver med. Så spørsmålet gjenstår: Hvem står bak BlackRock, Vanguard, Fidelity og State Street? For de som gjør det er de virkelige Masters of the Universe.

 

Oppdatering 8. oktober 2014:

Jeg har funnet interessante data om historikken bak og eierskapet til BlackRock i denne artikkelen.

 

 

 

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkel17. mai på Eidsvold og 21. februar på Maidan?
Neste artikkelMøte med fredsprisvinner Mairead Maguire
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).