«Klimakur 2030» – et program for å rasere Norge

31
Klimakur 2030 skal rasere norsk landbruk og matproduksjon "fordi klima".

Bare utslippsfrie biler fra 2025 og mindre norsk kjøttproduksjon som legger 1 million dekar brakk og reduserer sysselsettinga i norsk jordbruk med 5000 årsverk. Det er blant tiltakene som listes opp i Klimakur 2030. Dette skriver ABC Nyheter.

Det er jo nå Venstre og nyslått klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) som skal få lov til å iverksette sin «klimapolitikk». Venstre er det mest ekstreme globalistpartiet vi har, og partiet har mistet enhver forankring i produksjonslivet i bygdenorge. Derfor koster det dem heller ingen velgere å bruke klima til noe de ønsker å gjøre uansett, nemlig å rasere norsk landbruk.

«– Tiltakene reduserer sysselsettingen i norsk jordbruk med 5000 årsverk. 1 million dekar jordbruksarealer vil gå ut av drift. Dette vil få konsekvenser for kulturlandskap, bosetting og biologisk mangfold,» framholdt direktør Geir Grønningsæter fra Landbruksdirektoratet .

Regjeringa og Venstre vil rasere norsk landbruk og norske bygder slik vi kjenner dem, og gjøre Norge mer avhengig av import av matvarer, noe som vil øke sårbarheten og redusere matvaresikkerheten. Dette er jo globalistenes våte drøm, og helt på linje til tankegangen til multinasjonal agrobusiness, som står bak EAT-prosjektet til Gunhild Stordalen.

Gunhild Stordalen og hennes EAT-milliardærer

Elektrifisering og «avansert biodrivstoff»

For veitransporten forutsettes 100 prosent utslippsfrie nye personbiler, bybusser og lette varebiler innen 2025. Tyngre varebiler skal være 100 prosent utslippsfri innen 2030, mens 50 prosent av lastebilene skal være utslippsfrie innen 2030.

Når Venstre snakker om «elektrifisering» betyr det vindkraft. Med seg på laget for å holde på med dette har Rotevatn statssekretær Mathias Fischer. Han er hentet rett inn fra vindkraftbransjen i en klassisk norsk svingdøroperasjon. (I en del andre land er slike overganger forbudt ved lov.) Det var han som sto bak Norsk Vinds reklamekampanje som spiller på dystopi og endetidsvarsler for å mobilisere støtte til selskapets turbinindustri i norsk natur.

Les: Dystopisk skamkampanje fra klimafryktprofitør

Fischer har vært rådgiver for Norsk Vind som har gjort gründeren Lars Helge Helvig (57) rik, og utbetalte i 2016-18 ifølge Dagens Næringsliv 189 millioner kroner i utbytte etter å ha videresolgt prosjekter til utenlandske infrastruktur-investorer.

Det er ikke gitt at bilindustrien kan levere de «utslippsfrie» bilene som Venstre og regjeringa har vedtatt at vi skal ha. I 2019 falt det globale salget av elektriske kjøretøyer med 28%. Kina har vært verdensledende på produksjon og salg av elektriske kjøretøyer, men også der faller volumet – i oktober 2019 med hele 48%.

Les: Bilindustrien klarer ikke å levere de bilene som EU-kommisjonen krever

Det er heller ikke så sikkert at dette «avanserte biodrivstoffet» er så avansert at det gjør noe eller at det løser noen flere problemer enn det skaper. Oljekrisa.no skriver:

«Solberg-regimets uttalte mål er 40 prosent innblanding innen 2030, og mest mulig skal bestå av den «avanserte» sorten. Hvis dette gjennomføres, vil det garantere en kraftig økning i drivstoffprisene i åra som kommer, helt uavhengig av utviklingen i oljeprisen. Skulle også den begynne å øke, kan 30 kroner literen fort bli bare fornavnet.»

Hele rapporten Klimakur 2030 finnes her.

Les: Milliardærenes masterplan – The Green New Deal

Vindkraft, kabler og EU-tilpasning

Under merkenavnet «Klima» skal det pusjes vindkraftindustri som vi ikke trenger, det skal legges strømkabler til utlandet som vi ikke trenger og Norge skal tilpasse seg EUs Green Deal, som bare betyr at mer og mer av norsk økonomi og politikk skal styres fra Brussel.

Klimapanikk rydder vei for reaksjonær politikk

I helt klassisk «sjokkdoktrinestil» driver den internasjonale overklassen voldsomme kampanjer for å få befolkningene til å underkaste seg deres politikk. Alt de ønsker å gjøre for å få mer makt og profitt grønnvaskes og utstyres med merkenavnet «klima». Det spiller ingen rolle om det har noen klimaeffekt, eller om det har negativ virkning på klimaet. Under parolen «I want you to panic» har man lykkes i å piske alle norske ungdomsforbund inn i folden, slik at de nå er legpredikanter for vindindustrien:

Les: Naturrasering og ungdom

Skottlandstur kjøpt og betalt av Northconnect?

Med Venstre og vindindustrien i førersetet i Klima- og miljødepartementet er det grunn til å vente svært mye elendighet fra den kanten. Vi lover å følge dem tett. En generell advarsel: Hvis de sier at noe må gjøres «fordi klima», så ta dere tid til å lese det som står med liten skrift, nemlig konsekvensene, og ikke minst: Hvem tjener på det?


Vår uavhengige og kritiske journalistikk er 100 prosent avhengig av lesernes støtte. Vil du være med?

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Kanskje navnet “KlimaTortur 2030” hadde vært et mer treffende navn?

  Selv om Norge skulle klare å gjennomføre alle disse tiltakene på en ganske smertefri måte, så vil ikke det føre til noe særlig reduserte CO2-utslipp i verden. Flere land bygger nå nye kullkraftverk slik som Kina, India, Indonesia og Japan. Og muligens må Tyskland bygge nye gasskraftverk nå som landet skal legge ned sine syv resterende atomkraftverk. Det tyske EnergieWende mht bygging av nye vindmøller og overføringslinjer har i praksis stoppet opp. Alle tiltakene i Klimakur 2030 kan isteden komme til å svekke norsk næringsliv og husstander (inkl norsk handelsbalanse) såpass mye at det kan være vanskelig å klare å takle virkningene av økt global oppvarming i Norge samt omstillingen av olje/gass virksomheten. (Spesielt ille kan det bli hvis Norge også skal redde Europa fra global oppvarming ved å eksportere store mengder med strøm til utlandet). Men selvfølgelig noen grupper og enkeltpersoner vil kunne tjene massevis av penger på alle de foreslåtte tiltakene (tvangstiltakene).

 2. Jeg tror ikke jeg er skvetten av meg,men jeg blir helt satt ut av dette.Strålende av Pål å holde oss oppdatert,men er det riktig å tro at denne global-terrorismen om klimaet pisker “alle norske ungdomsforbund inn i folden.”
  Skulle det være stort annerledes på voksen “venstresida”?
  Hvis så er,ville det være kjekt å få framvist det.
  Totalødeleggelsen av Norge psyker meg grundig ned. Snart blir befolkningen palestinere fordrevet fra egne gårder og skoger.

 3. Det var bygde-Norge som stemte nei til EU siste gang, og en kan håpe at når befolkningen utenfor storbyene forstår hva “Klimakur 2030” vil innebære, vil de også forstå at vi må ut av EØS. For vi må bli selvforsynt med mat så langt det er mulig blant annet.

  Urealistisk og unødvendig, og et vi bli helt umulig for de fleste i utkant-Norge og nord-Norge med 30 kroner literen, dette er også for å gjøre transport og fordyre matproduksjon og mat-distribusjon så mye at folk tvinges til å flytte til storbyene som er deres plan.

  Dette rammer de med lav inntekt spesielt, de må kjøpe elbiler til den prisen de får i 2025, og med EU-pris på strøm vil lading bli dyrt. Det er også fullstendig unødvendig, Norges befolkning er bare 5,3 millioner, og den Norske kjøretøyparkens utslipp er helt forsvinnende i global sammenheng. Programmet er en EU tilpasning, med konstruksjonen global warming som påskudd for å underlegge befolkningen EU, det er en del av storkapitalens plan for å gjøre Norge til en del av en region i EU.

 4. Avatar for SHO SHO says:

  Man kan lure på hvordan man skal gripe an Klimakur 2030.
  Det kan bli nødvendig å diskutere sakene punkt for punkt i den tusen siders lange rapporten.

  Det kommer nå mange reaksjoner bla når det gjelder jordbruket.
  Noen klipp fra Nationen:

  “Bondelaget mener klimamål kan nås uten å kutte i areal og norsk kjøtt.
  Norges Bondelag mener det ikke er nødvendig å kutte i norsk kjøttproduksjon for å nå klimamålene. De mener løsingen er mer klimavennlig kjøtt”.

  “Ropstad: – Rødt kjøtt-debatten er en avsporing. Statsråden og KrF-lederen mener klimatiltak ikke kan gå på bekostning av distrikt og landbruk”.

  “Rapport: Kjøttkutt kostar milliardar for forbrukarar.
  Reduksjon i forbruket av raudt kjøtt til fordel for meir plantekost og fisk vil koste hushaldningane rundt fire milliardar kroner viser rapport”.

  Man kan også ta utgangspunkt i den norske handelsbalansen. Hvis det blir underskudd på handelsbalansen, så kan et av tiltakene være å øke innenlandsk produksjon av både fiskefôr, dyrefôr og menneskemat. (Noe slikt gjorde bla Gerhardsen regjeringen i sin tid da man opplevde økt underskudd på handelsbalansen og fikk problemer med å finansiere norsk import). Og slike tiltak fører også til at det opprettholdes arbeidsplasser både i jordbruket og i næringsmiddelindustrien.

  Angående CO2-utslipp og kjøttproduksjon: Husdyrene spiser gress og planter på utmarksbeite som ellers ikke ville ha blitt brukt til noe. Når jordbruksarealer brakklegges fører det til gjengroing. Dette fører bla til endringer i den såkalte albedoeffekten, altså at mindre sollys blir reflektert tilbake til verdensrommet ved gjengroing. Mer mer viktig er at gjengroing fører til mer forråtnelse av både gress, planter og trær som dør. Og forråtnelse er noe som slipper ut både varmeenergi og CO2. Men det som er enda mer skummelt er at gjengroing kan føre til mer skogbrann.

  Beitedyrene spiser opp underskogen og dette fører til redusert risiko for skogbrann feks ved lynnedslag. Fravær av både husdyr og bønder kan gjøre at det lettere oppstår både flere og større skogbranner. I hetesommeren 2018 var det feks flere skogbranner i Sverige enn i Norge, den svenske landsbygda er i større grad avfolket enn den norske landsbygda. En del av skogbrannene i Sverige var det ikke mulig å slokke og man måtte la dem brenne ut til vinteren kom.

  En skogbrann slipper ut både det ene og det andre, det dreier seg om store mengder med både varmeenergi, sot, aske og CO2. Og det kan også bli så ille at til og med jordsmonnet brenner opp og det kan ta inntil hundre år før skogen kommer tilbake der det har brent. Store skogbranner kan også skape en katastrofe for skogbruket og tømmerdriften. Litt må vi prøve å lære av det som skjedde i Sverige i 2018 og som nå skjer i Australia. Både gjengroing og avfolkning kan altså føre til økte CO2-utslipp og kan også skade skogbruket og treforedlingsindustrien.

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Palestinerne er beta-testen, etter det jeg forstår.

 6. Avatar for runeulv runeulv says:

  Men det er også en mulighet, klarer dere å se den?

  Jo mer tullete og sekterisk makta blir, jo lettere er det å få folk med på å bli kvitt den.
  stolen%20my%20childhood

 7. Avatar for Olaf Olaf says:

  Nå snakkes det varmt om skremselsjournalistikk knyttet til corona-viruset. Men det er jo bare blåbær i forhold til skremselsargumentene knyttet til norsk klimapolitikk med vår lille svenske venninne som en av frontfigurene.
  Når skal verden begynne å bli realistisk i sin forståelse av situasjonen, og ikke minst i fastsetting av virkemidler som gir effekt. Tror virkelig noen at norsk landbruk er viktig for verdens Co2 forurensning? Og har noen virkelig satt opp et totalrecnskap på en elbil i forhold til en dieselbil?
  Men det er få eller ingen (hverken politikere eller fagfolk) som tør å nevne de faktorene som virkelig bidrar til global oppvarming. De finner vi i gjennom ulike utslippskilder, (hovedsaklig kullkraftverk) i Kina, India, USA og Russland. Til sammen står disse forgodt over halvparten av Co2-forurensning i verden. Men hører vi om å sette krav til å fjerne deres forurensningskilder? Jeg har i alle fall ikke fått med meg at noen forsøker å sette press på dem. Og spesielt ikke Kina som står for 28% alene. Det er tydeligvis ingen som tørr. “Trø meg ikkje for nære” har mye sannhet i seg

 8. Avatar for Erland Erland says:

  Enig. Jeg også.

  Men i motsetning til mange her i kommentarfeltet tror jeg på at klimaendringene også er menneskeskapte, ved siden av at det selvfølgelig kan være andre årsaker. Grunnen er enkelt og greit at jeg faktisk tror på de som presumtivt har greie på dette, altså forskere. Hvis det er noen ‘klimaforskere’ blant oss her i kommentariatets diktatur som vil si meg imot; kom igjen.

  Forresten må jeg gratulere Olaf med sin første kommentar som ikke handler om Ukraina/Russland. Det fortjener diplom :slight_smile:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

22 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

31 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.