Thunberg: – Dere hører på meg, men dere lytter ikke!

25
Greta Thunberg taler på World Economic Forum. Skjermdump fra video.

Klimaaktivisten Greta Thunberg talte på World Economic Forum 21. januar 2020, slik hun også gjorde i 2019. Forrige gang sa hun at «Jeg vil at dere skal få panikk!» og «Huset brenner!» I årets tale viste hun til dette og forsterket kritikken:

Vi ber dere ikke om å «kompensere for utslippene deres» ved å bare betale noen andre for å plante trær på steder som Afrika, samtidig som skoger som Amazonas blir slaktet i en uendelig mye større hastighet.

Å plante trær er selvfølgelig bra, men det er ikke i nærheten av det som må gjøres, og det kan ikke erstatte virkelige klimatiltak eller å bringe naturen tilbake til vill tilstand.

La oss være tydelige. Vi trenger ikke en «lavkarbonøkonomi.» Vi trenger ikke å «senke utslippene.» Utslippene våre må stoppe hvis vi skal ha en sjanse til å holde oss under 1,5-gradersmålet. Og inntil vi har teknologiene som i stor skala kan sette utslippene våre til minus, så må vi glemme netto null – vi trenger virkelig null.»

Thunberg avviste alle politiske retninger og sa at ingen av dem har lykkes:

«Fra et bærekraftsperspektiv har både høyre, venstre og sentrum mislykkes. Ingen politisk ideologi eller økonomisk struktur har vært i stand til å takle klima- og miljøkrisen og skape en sammenhengende og bærekraftig verden. Fordi verden, i tilfelle dere ikke har lagt merke til det, for tiden er i brann.»

Og hun stilte følgende krav til deltakerne på World Economic Forum:

«Vi krever at deltakerne på årets World Economic Forum fra alle selskaper, banker, institusjoner og myndigheter:

Stans umiddelbart alle investeringer i leting og utvinning av fossilt brensel.

Slutt alle subsidier til fossilt brensel umiddelbart.

Og umiddelbart og fullstendig trekke seg ut av fossil energi.

Vi vil ikke at disse tingene skal gjøres innen 2050, 2030 eller til og med 2021, vi vil at dette skal gjøres nå.»

Thunberg talte til lederne for de selskapene som står for mesteparten av CO2-utslippene i verden, til lederne for krigsindustrien, som er noe av det mest klima- og miljøfiendtlige som finnes, og til investorene som profitterer på en hensynsløs rovdrift på verdens ressurser. Og hun har jo rett, for hvis man skal oppnå å holde CO2-utslippene under det nivået som FNs klimapanel har satt, så må utslippene stoppe nå.

Problemet er bare at det kommer de ikke til å gjøre. Så lenge det er etterspørsel etter fossil energi kommer olje, kull og gass til å bli utvunnet og solgt. Thunberg viste til Parisavtalen, men den er så full av huller at den ikke kan oppnå det hun etterlyser. Blant tilhørerne var ledere for Equinor, Total Saudi Aramco og Lukoil. Er det noen som ser dem trekke seg ut av olje og gass?

Thunberg sa at hun ikke krevde at man skal stole på teknologier som ikke finnes i dag, og som vitenskapen sier kanskje aldri vil finnes. Dette er sannsynligvis en henvisning til såkalt karbonfangst og -lagring, som det har vært mye snakk om, men knapt noen resultater av.

Kravene vil ikke bli innfridd

World Economic Forum, som bruker Thunberg på plakaten og i sin markedsføring, kommer ikke til å gjøre noe av det hun etterlyser. Deres medlemmer kommer tvert om til å gjøre akkurat det hun kritiserer, nemlig å lansere «lavkarbonøkonomi», «grønn vekst» og så videre. Men de kommer til å bruke hennes krisebeskrivelse til å si at nå er det så kritisk at nå må vi korporasjonene ta over med vår «interessentkapitalisme». Og de har allerede tatt makta i FN-systemet for å kunne gjøre dette. EU vil fylle på med sin «Green Deal», som vil gjøre akkurat det samme.

Milliardærklubben vil omdanne kapitalismen innen 2030

Det som er hovedproblemet, og som naturligvis ikke ble berørt på World Economic Forum, og ei heller av Thunberg, er at kapitalismen krever evig vekst og at så lenge vi har kapitalisme er alt snakk om å flate ut veksten eller skape balanse med naturen fåfengt. Det er mer realistisk å avskaffe kapitalismen nå enn det er å få verdens 1000 rikeste selskaper til å oppfylle Thunbergs ønsker.

Om dommedagsprofeter og den lille gangetabellen

Alternativene er ikke der

Og selv om kapitalismen ble avskaffe i ettermiddag, ville det være ekstremt vanskelig for sjøl en folkestyrt, sosialistisk, økologisk økonomi å løse problemet med fossil energi innen 30-40 år, for ikke å snakke om 8 år. Det siste er umulig. Alle dagens produksjonssystemer, alt landbruk og transport, sjøl all «alternativ energi» er svært avhengig av olje, kull og gass. (Sjekk hvordan betongen til vindkraftverkene eller silisiumen til solcellene kommer fra.) Over 80 prosent av verdens primærenergi er fossil, og slik har det vært den siste generasjonen. Ingen av de «alternative energiene» er i nærheten av å kunne fylle det gapet. Den eneste CO2-frie energikilden som kunne gjøre dette et stykke på vei er atomkraft, men det er som kjent ikke et uproblematisk valg.

Denne figuren viser at det eneste bruddet i vekstkurven siden tidlig på 1980-tallet var under finanskrisa. Da var det fall i kapitalismens vekst, og da falt også den fossile energibruken. Ingen klimaavtaler har gjort noe som har hindret denne veksten. Og det vil ikke skje nå heller. Kinas økonomi vil vokse med 300 prosent før 2050. Indias vil kanskje dobles. Afrika vil doble sitt folketall fra nå til 2050, og de vil vel gjerne ha europeisk velstand, noe det er vanskelig å kritisere dem for. Svært mye av dette vil bli drevet av fossil energi. Det er ikke vrangvilje fra vår side å skrive dette. Dette er den aller mest sannsynlige utviklinga, og så får man forholde seg til det.

Les: Hva krever det å bli kvitt fossil energi?

Milliardærklubben ønsker at vi skal se på dem som verdens frelsere, som om det er de som skal være våre hyrder og lede oss sauer inn i deres vidunderlige nye verden. Men de bare bruker «klima» som et påskudd til å plyndre verden på enda mer effektive og enda mer utspekulerte måter.

Å kreve stans i veksten uten å stille krav om å avskaffe kapitalismen er å føre folk bak lyset. Så enkelt og så vanskelig er det.

Les om World Economic Forum på steigan.no.


Hvis du vil støtte den uavhengige og kritiske journalistikken til steigan.no, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Anki Anki says:

  Å forholde seg til GT er ikke veldig mye bedre enn å forholde seg til Bana Alabed. Det er et fascinerende skue at denne rigga puppeten tas på alvor av “vaksi folk” og gis så mye energi.

 2. Avatar for finnm finnm says:

  Det kan se ut som om Geirijo er fanget i det samme klimapropagandagarnet som den politiske kompakte majoritet sitter fast i. Garnet er satt ut av FN og WEF og har en maskevidde som ser ut til å kunne fange folk fra hele det politiske spekteret. Propagandaen er er åpenbart meget effektiv og spiller på mange ulike strenger. Arkitektene bak denne strategien har nok studert inngående hva som har beveget massene tidligere, og har åpenbart lært mye av Goebbels metoder (uten sammenlikning forøvrig)
  Selve ledestjernen i massebevegelsen er nå ikonet Greta Thunberg. Geirijo har med all tydelighet gjort knefall for henne og kommer med euforiske, ja nærmest religiøse beskrivelser av denne unge helgenen: “Lytt til Greta Thunberg, og gjør som hun sier! Greta Thunberg sier det helt riktig og presist!”

  Kloke, unge, fletteuskyldige Greta med sin uredde fremferd overfor verdens mektigste menn gjør et dypt inntrykk på massene og hun er et scoop fra WEF og FNs side. De bruker henne for alt hun er verd så lenge det varer. Hun spiller på et stort følelsesregister hos folk flest, noe som gjør at de blir blendet for masterplanen som ligger bak.

  Geirijo sitter fast i det samme klimagarnet som den kompakte majoritet, og er lurt ut på ville veier i klimasaken. Han forstår ikke at hans oppfordring til venstresiden om til å følge Greta Thunberg er nettopp det WEF og FN ønsker.
  Det er hovedsaklig to saker som kan få klimabevegelsen over i et annet spor og som vil forkludre masterplanen deres:

  1. Det at det oppstår et økonomisk ragnarok i vesten som en følge av storkapitalens grådighet når det gjelder å tappe statskassene for midler til klimatiltak som ikke virker (f.eks vindmøller, biofuel, overdreven elektrifisering)
  2. At det det går opp for folk at den globale oppvarmingen kan ha andre årsaker enn antropogen CO2, og at klimavariasjoner er noe menneskeheten må forholde seg til som de alltid har måttet. Kanskje er et varmere klima, slik vi hadde i bronsealderen (2-4 grader varmere) og i mange andre perioder bedre for menneskeheten enn kuldeperiodene vi hatt. I følge arkeologene var de kalde klimaperiodene en mye større utfordring for menneskenes ve og vel enn periodene med varmere klima.
   Det er ved å innse dette og være i forkant her at venstresiden har en historisk mulighet.
 3. Det rare er at folk man skulle tro var voksne med velfungerende hjerner snakker om Greta Thunberg som om det skule vært en person.

  Hun er bare et mikrofonstativ for milliardær kampanjen, kunne like gjerne hatt enn teddybjørn med en høyttaler inni, alt hun sier står milliardærene bak, alt av taler er skrevet av verden beste taleskrivere og påvirkningsagenter. alt av møter med FN, EU, WEF, møte med pave, møte med Obama osv er nøye planlagt og en stor kampanje fra dypstaten.

  Selv de dummes av de dummeste nekene skjønner at hadde hun sittet på gata og og demonstrert mot klima løgnene eller forretningsideen som global oppvarming faktisk er så ville ingen i verden ha hørt om henne og rektoren hadde tatt henne i ørene og dratt henne tilbake til skolebenken. Det var organisasjonen We Have No Time som jaget henne ut i gata med plakater.

  Hvorfor stiller ingen spørsmål om hvorfor hun ikke kritiserer verdens største forurenser, verdens mest unødvendige forurenser og verdens dyreste forurenser, nemlig verdens militære med så mye som et ord ? Seff for det ville vært en katastrofe for milliardærene bak.

  Hvorfor sier hun ikke et ord om rettferdig fordeling av energibyrden ? Ale skal få utdelt like mye kraft enten man er Jørgen Hattemaker eller kong Salomo. nei for da får ikke milliardærer varmet opp sine slott og palasser, varmet opp sine svømmebassenger og varmerkabler i oppkjørsler, brukt sine 20 biler og privatfly mm.

  Den dagen folk krever at ingen skal få mer energi enn andre enten man går på NAV eller er ultra milliardær så vil hele kampanjen med å skattelegge været og bygge vindmøller være over.

  Det er overhodet ingen politikere som tror på egne løgner. Hadde dem det så hadde oljekranene vært stengt for lenge siden. istedet tar man dobbel pris for oljen med å legge en særavgift oppå.

  Hvor mange oljefelt er stengt ned ? Ikke et eneste ett. Men hvor mange dråper olje er kranene skrudd ned med ? Ikke så mye som en eneste dråpe.

  Om du kommer hjem og ser at du har glemt å skru av kranen og vanne fosser utover så begynner du ikke å skrike på at man må legge avgifter på vannet som fosser utover gulvene og håpe at det får vannet til å forsvinne av seg selv, nei man skrur enkelt og greit bare kranen igjen og tørker opp.

  Hvor er foreldrene ? Milliardærene skremmer vannet av barna våre med dommedagsprofetier og bruke samme frykten de selv har generert for å nå sine mål, en god gammel oppskrift som ikke burde fungert i dag, det er identisk med da Hitler sto på talerstolen og skremte vannet av tyskerne med onde jøder som ville ta dem alle og så bruke samme frykt nazistene selv hadde generert for å få aksept for løsningen, en løsning folk aldri hadde akseptert før problemet var skapt.

  Det er alltid Hegeliansk Dialektikk de bruker. Problem → Reaksjon → Løsning (Tese → Antitese → Syntese). Med andre ord, de som er i en maktposisjon skaper et problem i påvente av publikums reaksjon på det, og bruker denne reaksjonen til å generere etterspørsel etter “løsningen” som var det tiltenkte løsningen makthavere ønsket å gjennomføre i første omgang.

  Dette er ikke annet enn en massesuggesjon mot vår egen undergang og til et nytt globalt diktatur med global skatt og verdens-diktatur med en psykopat på topp.

  Folk sier de er så mektige, ingenting kan vi gjøre. Det er så feil som det kan bli, det er bare for folk å stå samlet, lag en generalstreik der ingen går på jobb før verden har fått friheten tilbake så tar det ikke mange timer før verden er reddet. Det er ikke så jævlig vanskelig å holde seg hjemme fra jobb noen timer vil jeg tro ?

  Milliardærene vet at er folket samlet så er de fuckt, derfor må de med alle midler prøver å splitt oss og sette oss opp mot hverandre og herske gjennom splitt og hersk.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Veldig godt sagt.

  verdens%20viktgtiste%20graf

 5. Avatar for Johnny Johnny says:

  Et lite CO2-eksperiment

  EDIT, dette var egentlig et svar til Geirijo! :wink:

 6. Avatar for Johnny Johnny says:

  Lytte til en tenåring som ennå ikke er tørr bak ørene, og som ikke har noen skolegang eller livs-erfaring, samt foreta viktige politiske beslutninger basert på hva dette uerfarne individet sier, er den reneste galskap.

  Det er jo du som er uten klær, Geir! :roll_eyes:

  Les og lær;

 7. Managementet til Thunberg er skruppelløse, og deres mål er at en ungdom med selverkjente psykiske problemer skal få Nobelprisen i år som hun gikk glipp av i fjor selv om hun var nominert. Et race til Nobelprisen kan koste en skjør 17 åring som brukes som “poster child” og som leser taler som er skrevet for henne for mye.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

17 flere kommentarer

Deltakere