Thunberg: – Dere hører på meg, men dere lytter ikke!

0
Greta Thunberg taler på World Economic Forum. Skjermdump fra video.

Klimaaktivisten Greta Thunberg talte på World Economic Forum 21. januar 2020, slik hun også gjorde i 2019. Forrige gang sa hun at «Jeg vil at dere skal få panikk!» og «Huset brenner!» I årets tale viste hun til dette og forsterket kritikken:

Vi ber dere ikke om å «kompensere for utslippene deres» ved å bare betale noen andre for å plante trær på steder som Afrika, samtidig som skoger som Amazonas blir slaktet i en uendelig mye større hastighet.

Å plante trær er selvfølgelig bra, men det er ikke i nærheten av det som må gjøres, og det kan ikke erstatte virkelige klimatiltak eller å bringe naturen tilbake til vill tilstand.

La oss være tydelige. Vi trenger ikke en «lavkarbonøkonomi.» Vi trenger ikke å «senke utslippene.» Utslippene våre må stoppe hvis vi skal ha en sjanse til å holde oss under 1,5-gradersmålet. Og inntil vi har teknologiene som i stor skala kan sette utslippene våre til minus, så må vi glemme netto null – vi trenger virkelig null.»

Thunberg avviste alle politiske retninger og sa at ingen av dem har lykkes:

«Fra et bærekraftsperspektiv har både høyre, venstre og sentrum mislykkes. Ingen politisk ideologi eller økonomisk struktur har vært i stand til å takle klima- og miljøkrisen og skape en sammenhengende og bærekraftig verden. Fordi verden, i tilfelle dere ikke har lagt merke til det, for tiden er i brann.»

Og hun stilte følgende krav til deltakerne på World Economic Forum:

«Vi krever at deltakerne på årets World Economic Forum fra alle selskaper, banker, institusjoner og myndigheter:

Stans umiddelbart alle investeringer i leting og utvinning av fossilt brensel.

Slutt alle subsidier til fossilt brensel umiddelbart.

Og umiddelbart og fullstendig trekke seg ut av fossil energi.

Vi vil ikke at disse tingene skal gjøres innen 2050, 2030 eller til og med 2021, vi vil at dette skal gjøres nå.»

Thunberg talte til lederne for de selskapene som står for mesteparten av CO2-utslippene i verden, til lederne for krigsindustrien, som er noe av det mest klima- og miljøfiendtlige som finnes, og til investorene som profitterer på en hensynsløs rovdrift på verdens ressurser. Og hun har jo rett, for hvis man skal oppnå å holde CO2-utslippene under det nivået som FNs klimapanel har satt, så må utslippene stoppe nå.

Problemet er bare at det kommer de ikke til å gjøre. Så lenge det er etterspørsel etter fossil energi kommer olje, kull og gass til å bli utvunnet og solgt. Thunberg viste til Parisavtalen, men den er så full av huller at den ikke kan oppnå det hun etterlyser. Blant tilhørerne var ledere for Equinor, Total Saudi Aramco og Lukoil. Er det noen som ser dem trekke seg ut av olje og gass?

Thunberg sa at hun ikke krevde at man skal stole på teknologier som ikke finnes i dag, og som vitenskapen sier kanskje aldri vil finnes. Dette er sannsynligvis en henvisning til såkalt karbonfangst og -lagring, som det har vært mye snakk om, men knapt noen resultater av.

Kravene vil ikke bli innfridd

World Economic Forum, som bruker Thunberg på plakaten og i sin markedsføring, kommer ikke til å gjøre noe av det hun etterlyser. Deres medlemmer kommer tvert om til å gjøre akkurat det hun kritiserer, nemlig å lansere «lavkarbonøkonomi», «grønn vekst» og så videre. Men de kommer til å bruke hennes krisebeskrivelse til å si at nå er det så kritisk at nå må vi korporasjonene ta over med vår «interessentkapitalisme». Og de har allerede tatt makta i FN-systemet for å kunne gjøre dette. EU vil fylle på med sin «Green Deal», som vil gjøre akkurat det samme.

Milliardærklubben vil omdanne kapitalismen innen 2030

Det som er hovedproblemet, og som naturligvis ikke ble berørt på World Economic Forum, og ei heller av Thunberg, er at kapitalismen krever evig vekst og at så lenge vi har kapitalisme er alt snakk om å flate ut veksten eller skape balanse med naturen fåfengt. Det er mer realistisk å avskaffe kapitalismen nå enn det er å få verdens 1000 rikeste selskaper til å oppfylle Thunbergs ønsker.

Om dommedagsprofeter og den lille gangetabellen

Alternativene er ikke der

Og selv om kapitalismen ble avskaffe i ettermiddag, ville det være ekstremt vanskelig for sjøl en folkestyrt, sosialistisk, økologisk økonomi å løse problemet med fossil energi innen 30-40 år, for ikke å snakke om 8 år. Det siste er umulig. Alle dagens produksjonssystemer, alt landbruk og transport, sjøl all «alternativ energi» er svært avhengig av olje, kull og gass. (Sjekk hvordan betongen til vindkraftverkene eller silisiumen til solcellene kommer fra.) Over 80 prosent av verdens primærenergi er fossil, og slik har det vært den siste generasjonen. Ingen av de «alternative energiene» er i nærheten av å kunne fylle det gapet. Den eneste CO2-frie energikilden som kunne gjøre dette et stykke på vei er atomkraft, men det er som kjent ikke et uproblematisk valg.

Denne figuren viser at det eneste bruddet i vekstkurven siden tidlig på 1980-tallet var under finanskrisa. Da var det fall i kapitalismens vekst, og da falt også den fossile energibruken. Ingen klimaavtaler har gjort noe som har hindret denne veksten. Og det vil ikke skje nå heller. Kinas økonomi vil vokse med 300 prosent før 2050. Indias vil kanskje dobles. Afrika vil doble sitt folketall fra nå til 2050, og de vil vel gjerne ha europeisk velstand, noe det er vanskelig å kritisere dem for. Svært mye av dette vil bli drevet av fossil energi. Det er ikke vrangvilje fra vår side å skrive dette. Dette er den aller mest sannsynlige utviklinga, og så får man forholde seg til det.

Les: Hva krever det å bli kvitt fossil energi?

Milliardærklubben ønsker at vi skal se på dem som verdens frelsere, som om det er de som skal være våre hyrder og lede oss sauer inn i deres vidunderlige nye verden. Men de bare bruker «klima» som et påskudd til å plyndre verden på enda mer effektive og enda mer utspekulerte måter.

Å kreve stans i veksten uten å stille krav om å avskaffe kapitalismen er å føre folk bak lyset. Så enkelt og så vanskelig er det.

Les om World Economic Forum på steigan.no.


Hvis du vil støtte den uavhengige og kritiske journalistikken til steigan.no, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkel– Julian Assange dør i Belmarsh-fengselet. Og vår ære dør med ham.
Neste artikkelDen franske oppstanden: Revolusjon eller tilfrosset konflikt?
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).