Stikkordarkiv for roundup

Monsantos offer

Av Øyvind Andresen Dagens Næringsliv hadde 1/4-2017 en reportasje om «Giften på pampasen» som handler om bruken av Monsantos plantevernmidler  i Argentina. Journalist Hilda Nyfløt har besøkt landsbyer i den nordlige Argentina der mennesker er hardt ramma av sprøytemidler gjennom 20 år. Bildet over viser ni år gamle Aixa Ponce fra landsbyen Avia Terai der…

Monsanto-gift funnet i morsmelk

Det multinasjonale selskapet Monsanto driver stort innen genmanipulasjon og giftige sprøytemidler til landbruket. Selskapet er herostratisk berømt for sin produksjon av DDT og Agent Orange og har i årevis gjort stor profitt på pesticiden RoundUp, eller glyphosate, som brukes til å drepe ugrass i landbruket. Selskapet har påstått at denne giften ikke lagres i menneskekroppen.…

Lenke

USA presser El Salvador til å kjøpe Monsanto-frø

USA legger et sterkt press på regjeringa i El Salvador for å tvinge den til å godkjenne kjøp av Monsanto-frø. Et av pressmidlene er at USA vil holde tilbake en hjelpepakke på 277 millioner dollar til det mellomamerikanske landet hvis ikke Monsanto får det som de vil.

I 2004 opprettet USA et organ som kalles Millennium Challenge Corporation (MCC). Det har til oppgave å kople økonomisk hjelp til gjennomføring av det USA kaller good governance,gode styringsprinsipper.

MCC er altså et økonomisk pressmiddel for å tvinge fram den politikken USA og ikke minst USAs finanskapital ønsker. Presset fra MCC mot El salvador har forbindelse med at landet i 2013 vedtok et forbud mot glyphosate (RoundUp) og 52 andre farlige kjemikalier. RoundUp er sjølve melkekua for Monsanto og står for en betydelig del av selskapets profitt. Forbudet ble vedtatt etter at det ble slått fast at tusenvis av landarbeidere hadde dødd av en mystisk nyresykdom.

En sentral del av Monsantos forretningsidé er å utvikle genmanipulerte arter (GMO) som er resistente mot RoundUp, og som derfor tåler store doser gift. Og nå vil USA altså tvinge El Salvador til å kjøpe GMO-fra fra Monsanto.

Å hindre forgiftning av folk og miljø er tydeligvis ikke good governance.