Av Øyvind Andresen. Hogne Hongset gav tidligere i år ut den viktig spenningsromanen  «Vindbaroner» –  om vindkraftbransjens rasering av norsk natur. Det er befriende å lese en politisk roman med et klart budskap.  Hongset bruker krimsjangeren for...
Isabell Dahl Av Isabell Dahl. Margrethe Meder, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester skriver i sin kommentar i Klassekampen den 3. juli at eksklusivitetsklausulen i NHO sine standardkontrakter skal forsikre arbeidsgiver at arbeidstaker oppfyller sin lojalitetsplikt. Videre skriver Meder...
Sjøforsvaret jobber med ulike alternativer for en norsk marine­styrke i Hormuzstredet. Styrken bør være forberedt på full krig, sier lærer ved Sjø­krigsskolen. Dette skriver avisa Klassekampen 31. juli 2019. Avisa skriver videre: Regjeringen har ennå ikke bestemt om Norge i det hele tatt skal...
"Villmarkslegenden bruker storslegga," skriver ABC Nyheter og viser til Lars Monsens innlegg på Facebook, som har fått tusenvis av folk til å slutte seg til protestene mot vindkraftindsutriens angrep på norsk natur. Lars Monsen publiserte sitt innlegg 25. juli 2019 og 30. juli har...
Av Ove Bengt Berg. Når alle ikke kan få sagt nok om «det grønne skiftet», kommer Bane NOR med det klare budskapet: Flere av de nye planlagte jernbane-stasjonene med tunneler i byene på Østlandet, må skrinlegges. Staten Norge har...
Av Terje Valen. Nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe går inn for et samarbeid mellom Senterpartiet og Høyre. Han skisserer samarbeid både...
Av Tollef Hovig. Det er i hovedsak to forhold som påvirker etterspørselen, og dermed prisnivået på boliger, rentenivået og det faktiske behovet. Når det gjelder det faktiske behovet, påvirkes det av flere faktorer som det kan være greit å samle...
Av Eva Thomassen. I en artikkel i ABC Nyheter med tittelen «UD: Norsk bistand til statskontrollerte områder i Syria øker». omtales den nye situasjonen i Syria, en situasjonen som rammer hele bistandsindustrien som opererer der. Kort sagt, den nye situasjonen...

Responstid

Av Frode Bygdnes. Norge er det landet i Norden der folk har lengst reisetid til nærmeste sykehus. Derfor har den største delen av befolkninga mer enn en times reise til et sykehus. Da regner en ikke fra skadetidspunktet til hjelp, men fra alarmsentralen...
Norsk etterretning delte informasjon om Kursk-ulykken med USA før sentrale norske myndigheter, skriver NRK. Den norske E-tjenesten var angivelig de første som fikk vite om ulykken med den russiske atomubåten Kursk 12. august 2000. Denne informasjonen delte de øyeblikkelig med USAs etterretningstjeneste NSA. Dette går fram av...