I ei pressemelding fra regjeringa 21. september 2022 heter det: Statsminister Jonas Gahr Støre har takket ja til å bli med i «The Global Energy Alliance for People and Planet». Målet til alliansen er at flere mennesker i fattige land skal få...
Av Trond Andresen, dr. Philos NTNU, leserinnlegg. Denne videoen – som handler om den stadig mindre viktige «høyre/venstre-aksen», hestesko-teori, globalisme og ikke minst: sentrumsekstremisme - er spilt inn to dager før 50-års-jubileet for seieren i første norske folkeavstemning om...
Professor Glenn Diesen er utsatt for heksejakt. Noe annet kan man ikke kalle det. Og det er det "liberale" Morgenbladet som er anfører i jaktlaget. Aage Borchgrevink fikk plass til et 7 sider langt angrep på Russland-eksperten. Dette er tilsvaret til professor Diesen. Han spurte om...
Det er ingen bevegelse mellom partene i lærerstreiken. Fredag ettermiddag ble Utdanningsforbundet ved leder Steffen Handal og de øvrige partene innkalt til kunnskapsministerens kontor. Møtet varte i halvannen time, men situasjonen er fortsatt fastlåst. Riksmekler har innkalt partene til et møte lørdag kl 10.00.

Nasjoner for fred

Av Frode Bygdnes. Wergelands «Vi er en nasjon vi med» synges gjerne på nasjonaldagen. Innbyggernes rettigheter er knyttet til nasjonen og vårt demokrati er basert på sjølråderetten innen vårt land. Det er myndighetene i nasjonen som har ansvar for å...
Av Ove Bengt Berg. Industriaksjonen med støtte av mange fagforeninger, gruppa Motvind som er imot vindmøllene og Facebookgruppa «Vi som krever billigere strøm» hadde i går en markering foran Stortinget. Noen stilte seg opp på Løvebakken med parolene vendt mot...
Stortingsmøtet om energisituasjonen i Norge førte ikke til noe strømkundene kan glede seg over. Det forelå over 90 forslag, men ingen ble vedtatt - alle ble sendt energikomiteen. Her er energiministerens redegjørelse - regjeringen vil prioritere utbygging av mer nett og mer vindkraft – og at...
Av Bjarne Berg Wig. Fagbokforfatter. Vi står ved et veiskille i vår historie. Valget vi tar ved dette veiskillet vil være avgjørende for framtida. Her går det to veier videre. Den ene veien peker mot full integrering og underleggelse...

Pipesensorer i Halden

Elektronisk måler i pipa innføres i Halden, har du hørt det før sier du? Av Romy Rohmann «Alle husstander i Halden som fyrer med ved, skal få en egen sensor i pipa, en liten elektronisk dings...
Den siste uka har det vært stor oppmerksomhet rundt kvinnehelse i media og det er bra, for en slik oppmerksomhet trengs. Den eneste organisasjonen jeg veit om som over tid har holdt et slikt fokus er Norske Kvinners Sanitetsforening.