Av Terje Alnes. Norske jagerfly øvde på å slippe atombomber over norske mål på 1950-tallet. «Vi så på det som en spennende, artig øvelse», sier tidligere jagerflypilot. NRK sender nå en fire episoders dokumentar om...
Av Odd Handegård. Jeg regner med at de fleste har fått med seg at TV2 24. november 2019 har skaffet verdifull informasjon, sammen med «Senter for undersøkende journalistikk», om hvordan vindkraftbransjen i Norge klarer å overføre milliarder som bransjen egentlig...
Av Olav Boye, tidligere generalsekretær i Internasjonale Grafiske Føderasjon. Foran folkeavstemminga om norsk medlemskap i EEC/EF i 1972, var jeg faglig sekretær i AUF. I den sammenheng var jeg sjølsagt med i kampen mot medlemskap, blant annet på...

Matsvinn

Av Terje Valen. Det går nå en serie på TV1 NRK som tar opp matsvinn. Her får vi f.eks. vite at vi i Norge kaster 105 millioner brød i året. Hvorfor skjer dette og hva skal vi gjøre? Svaret i...
Av Odd Handegård. Alle som har fulgt utviklingen i norsk klima- og energipolitikk, har sett at relativt nye og ganske dramatiske synspunkter begynner å komme på trykk, særlig etter at den «nasjonale rammen» for vindkraft ble droppet. Myndigheter og industri...

Farlig fiskeripolitikk

Av Frode Bygdnes. 95% av fiskebrukene som nylig ble kontrollert i Nordland, brøt regelverket. Det ble avdekket dårlige og uavklarte boforhold for fiskeindustriarbeiderne som var underbetalt og manglet overtidsbetaling. Tidligere er det meldt om reine slavekontrakter for utenlandske arbeidere i...

Norges ulovlige kriger

Av Terje Alnes. De siste 20 årene har Norge deltatt i en rekke kriger, brutt folkeretten flere ganger, og bidratt til destabilisering av hele regioner. Alt har skjedd nesten uten debatt. I egne øyne er...
Av Odd Handegård. Mange har lenge vært bekymret over at Energidirektoratet (NVE) mangler konkrete, skikkelige avtaler med konsesjonshaver om tilbakeføring av et område dersom et vindkraftanlegg vedtas nedlagt, enten før utløpet av konsesjonstida (20-30 år) eller når konsesjonen utløper. De...
Av Lars Birkelund. Rettferdighet a la NATO var jeg nok en gang vitne til da den NATO-tilknyttede Helsingforskomiteen 12. november 2019 arrangerte "Accountability for Torture in Syria and the role of Norway". Jeg ble fort klar over...
Lekkede dokumenter fra Dubai viser at DNB kan ha vært direkte involvert i korrupsjonsbetalinger for titall millioner kroner til afrikanske tjenestemenn. Dette skriver Dagens Næringsliv som en oppfølging av saka med den islandske fiskerigiganten Samherji. DNs artikkel er bak brannmur, men...