Marit Rønstad - ROGD på Mot Dag-konferansen 2019. Marit Rønstad er representant for Gender Identity Challenge – Skandinavia, GENID. Rønstad har siden 2011 jobbet som faglærer i ungdomskolen. Hun har 20 års erfaring i arbeid med...
Mot Dag-konferansen 2019. Marit Halvorsen er professor ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo og har arbeidet med kvinnerett, rettshistorie og helserett. Hovedtyngden av hennes forskning, derunder doktoravhandlingen, tar for seg helserettslige emner,...
– USAs militære kommandanter har tatt kontroll over Europa og det instrumentet de bruker for å ta kontroll over våre land er NATO. Den som sier dette er den tyske konservative politikeren Willy Wimmer (CDU). Han satt i Forbundsdagen fra 1976–2009, og er...
EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein kaster seg inn i EUs interne debatt om et uhyre omstridt lovforslag: At kommuner og Stortinget må melde fra til EU om utkast til nye regler senest tre måneder før vedtak. Så kan EU eller ESA stoppe norske, politiske vedtak...
Av Øyvind Andresen. Regjeringa innførte noe de kalte «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen» i 2015 (ABE -reformen) etter «ordre» fra OECD. (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).  I likhet med «nærpolitireformen» er navnet på denne reformen en bløff. Ja, det er ikke...
Mot Dag-konferansen 2019. Tonje Gjevjon er billedkunstner regissør, komponist, leder for det lesbiske kunstnerkollektivet Hungry Hearts. Hun er også samfunnsdebattant og ekstern spaltist i Dagbladet der hun fra 2017 har publisert kronikker om tematikk knyttet til kjønn og kjønnsroller....
Statsminister Erna Solberg omtaler terrorister fra IS vekselvis som "IS-borgere" og "IS-krigere" og sa på sikkerhetskonferansen i München 2019 at: – Hvis de har et ønske om å komme tilbake, vil vi ta tilbake IS-borgere. At vår statsminister ikke omtaler terrorister...
Tenker du på Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, Flyktningehjelpen og andre humanitære organisasjoner som folkelige? De kan like gjerne være redskaper for USAs og Norges politikk for andre land. Dette skriver ABC Nyheter i sin reportasje fra Mot Dag-konferansen 2019 på Parkteatret. Nettavisa fortsetter:
På sikkerhetskonferansen i München 2019 kom statsminister Erna Solberg med følgende uttalelse: – Hvis de har et ønske om å komme tilbake, vil vi ta tilbake IS-borgere. Her omtaler hun IS-terrorister som om de skulle være innbyggere av en stat. Vi...
Av Øyvind Andresen. Erling Valvik får sluttpakke/pensjon på 4 millioner for å slutte etter 16 år som direktør i Cultiva – Kristiansand kommunes energistiftelse. Han har hatt en årslønn på 1,4 millioner. Fallskjermen er et resultat...