Av Svein Lund og Ragnhild Sandøy. I Stortingsmelding 28 "Vindkraft på land – Endringer i konsesjonsbehandlingen" som kom 19.06.2020, innrømmer Olje- og energidepartementet langt på veg at konsesjonsprosessene har vært uforsvarlige, både generelt og spesielt i forhold til reindrifta. Dette bekrefter mye av funna...

Stopp!

Av: Eivind Salen, MOTVIND Norge. Stortinget har tatt ferie. Regjeringen har tatt ferie. Fornuften har tatt ferie. Anstendigheten har tatt ferie. Vår statsmakt med energimyndighetene og apparatet rundt dem, er ikke til å kjenne igjen. Riksmediene tar de sterkes parti mot...
Nesten 2,4 millioner barn i Jemen står i fare for å bli rammet av sult i løpet av 2020, advarer FN-organisasjonen UNICEF i en ny rapport som ble publisert 26. juni 2020. Dette er nå verdens største humanitære katastrofe. Etter fem års krig har 4 av 5...
Av Odd Handegård. For noen dager siden sto det en melding i avisene om at flertallet av norske journalister var venstrevridde, samtidig som en annen melding slo fast at omtrent hele den norske pressen ser på vindkraftutbygging i Norge som...
Faktasjekksiden Faktisk.no holder seg ikke til nøytral faktasjekking. Kjersti Thorbjørnsrud er forsker i politisk kommunikasjon, medier, migrasjon, journalistikk, offentlig politikk og administrasjon ved Institutt for samfunnsforskning. Hun har skrevet en viktig kronikk i Aftenposten under tittelen – Hva skal vi med Faktisk.no? Der...
Av Frode Bygdnes. Fylkesrådet har i sin tiltredelse erklært at de vil oppløse tvangssammenslåinga av Troms og Finnmark. Men i praksis er de i ferd med å binde Troms og Finnmark så tett sammen at en løsrivelse vil bli vanskelig...
Av Lars Birkelund. Det var nok egne regjeringer William Blum siktet til da han sa dette.  Og som ansatt i USAs utenriksdepartement under Vietnam-krigen, hadde han solid bakgrunn for egne meninger (Blum døde i 2018). Men man mister også stadig...
Av Hogne Hongset. 15. juni publiserte Dagbladet et innlegg av kommunikasjonssjef Hammarqvist i Eolus, der han går kraftfullt løs på meg. I tillegg leverer han rene eventyrfortellingen om vindkraftverket Øyfjellet i Vefsn. Jeg skrev et tilsvar til Hammarqvist, men Dagbladet...
Hele samfunnets historie fram til nå er historien om klassekamper, skriver Marx og Engels i Det kommunistiske manifest. Fri mann og slave, patrisier og plebeier, baron og livegen, laugsborger og svenn - kort sagt, undertrykkere og undertrykte har stått i stadig motsetning til...
"Ingen er ikke antirasistisk nok. Ingen er antirasist på «feil måte». Det finnes ingen mal på hvordan denne kampen skal føres." Dette skriver Ingrid A. Thommessen, tidligere styreleder i Annette Thommessens Minnefond i en kronikk i avisa VG. Vi tillater oss å gjengi noen utdrag av kronikken: