Oljefondet er tilsynelatende mer verdt enn ved årsskiftet, til tross for at finansmarkedene har vært i fritt fall. Det er en illusjon som skyldes at vår egen valuta har kollapset. Dette skriver NRK på sine nettsider. Kanalen fortsetter: På Oljefondets hjemmesider er fondet i...
Av Ove Bengt Berg. Børsene faller over hele verden, like mye som i 1987. Det framstår som at den sjukdommen som koronaviruset har utløst, er årsaken til den økonomiske krisa. Det er feil. Viruset er bare en tilfeldig kriseutløser. Særlig...
Rødt krever at behandlingen kriseloven utsettes i en uke for å gi tid til en offentlig debatt om de vide fullmaktene Solberg-regjeringen nå ber om. Dette skriver VG. Avisa fortsetter: – Dette er den raskeste lovbehandlinga noen gang, attpåtil...
Hovedindeksen på Oslo børs har falt med over 31% på en måned og den norske krona faller kraftig målt mot alle valutaer. Dagens Næringsliv skriver: Kronen i fritt fall. Mot euro har kursen vært oppe i 13 kroner. Ved nyttår lå den på under 10 kroner. 3....
Statsminister Erna Solberg har fremmet en ny kriselov angivelig for "å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen" som det heter. Jurister advarer kraftig mot loven. Morten Walløe Tvedt, som er førsteamanuensis i jus ved høgskolen i Molde og seniorforsker ved Fridtjof Nansens Institutt sier til VG:
Dette er ikke ei oppfordring til sivil ulydighet, men til å tenke sjøl. Dr. med. Hans Husum, distriktslege i Finnmark i 40 år Først noen fakta: Hvert år dør omlag 1.000 nordmenn i influensa-relatert sjukdom.Noen årlige epidemier er hissigere...
Av Frode Bygdnes. Våre liberalister har forfektet en svak stat og et fristilt privat næringsliv. Den økonomiske teorien har gått ut på at det private initiativ er skapende og at fellesskapet er en belastning for fremskritt. Det skulle bare et...
Av Romy Rohmann. Man gjør seg noen refleksjoner i disse koronatider. Hva er egentlig viktig når det kommer til stykket; i disse dager ramses det opp yrker vi er helt avhengig av for å få jula til å gå rundt....
Av Odd Handegård. Stillheten ser ut til å ha senket seg over vindkraftspørsmålet og delvis over den foreslåtte eksportkabelen til Skottland. Ja, i det hele tatt over norsk energipolitikk, men det er bare tilsynelatende. De som tror de vil tjene...
Partiet Rødt har via sin partisekretær sendt ut en del koronaråd til sine medlemmer. Det er mye fornuftig i disse rådene, ting de fleste kan underskrive. Men vi stusser ikke så lite når partisekretær Benedikte Pryneid Hansen avslutter brevet til medlemmene med følgende: "Jeg...