Smittevernregimet ødelegger titusener av arbeidsplasser og påfører samfunnet store skader, men etter nesten to år med tiltak innrømmer FHI at de ikke aner noe om hvordan tiltakene virker. Før jul skrev Aftenposten: Restauranter må stenge. Tusener blir permittert. Men FHI...
De svir av nasjonalformuen vår og lar folk fryse. Av Jon Gulbrandsen. «Jeg er redd,» skriver Jon Helgheim (Frp) på Facebook. Redd fordi Europa stenger kull- og atomkraftverk og vil kutte CO2-utslippene med 40 prosent, mens Kina skal øke sine CO2-utslipp med...
Av Julia Schreiner Benito, hemali. – Det er problematisk når politiet betrakter seg som kun myndighetenes maktapparat. En makt som lydig utfører regjeringens beslutninger, selv når de trolig er ulovlige. Det virker som en slags massepsykose...

To onde tvillinger

Av Bjarne Berg Wig. Fagbokforfatter. Når virkelig verden forteller oss at våre mentale modeller ikke stemmer, må de mentale modellene endres. Vi må «kalibrere» hjernen vår tettere til virkelig verden for å navigere bedre, for å ta bedre og riktigere...
Av Odd Handegård. Kraftselskapene med Energi Norge og adm.dir. Knut Kroepelien i spissen, har gått amok om avtalen mellom regjeringen og SV om å utsette den foreslåtte effekt-tariffen. Og ufattelig nok er også EU mobilisert (RME): «Systemene er allerede endret....
De to jussprofessorene Hans Fredrik Marthinussen og Hans Petter Graver mener offentligheten rundt regjeringens forholdsmessighetsvurderinger er så svak at det i praksis ikke er mulig å kontrollere om smitteverntiltakene faktisk er lovlige. Dette skriver journalist Kari Hegstad i Advokatbladet. Hun skriver:
I en kronikk i Klassekampen 15. desember 2021 tar Rune Skarstein et oppgjør med myten fra kraftbransjen om at Norge trenger "kraftutveksling" og "balansekraft" fra EU. Under tittelen Kraftig oppspinn skriver Skarstein: "Norge er eit «annleisland» når det gjeld elektrisitetsforsyning. I knapt noko anna...
Av Øyvind Andresen. Norge er det eneste landet i verden som er nesten helt selvforsynt med regulerbar fornybar kraft. Gjennom generasjoner har fossekrafta skapt grunnlaget for lave priser og sikker forsyning av strøm til både husholdninger og industri i dette...
Av Odd Handegård. Uansett hva regjeringen kommer fram til, ligger det an til at de fleste av oss vil få lite eller ingen strømstøtte fra det offentlige. Kompensasjonen vil bli begrenset til de få med bostøtte og noen ytterst få...
Det norske folket er i harnisk over de skyhøye strømregningene. Dette kan enkelt lese av tilslutninga til Facebook-gruppa Vi som krever billigere strøm. Forut for sendinga til NRK Debatten der strømprisene var hovedtema hadde gruppa ca. 219.000 medlemmer. Per 4. desember klokka 6.20 har de 348.000 medlemmer....