Krigen i Syria har pågått i sju år etter den spede begynnelsen i form av det såkalte opprøret i 2011. Siden da har hundretusener blitt drept, millioner drevet på flukt og et av FNs medlemsland revet i stykker. Titusenvis av tonn med våpen er pøst inn i landet –...
Av Terje Alnes. I postdemokratiet forvitrer de demokratiske institusjonene og det demokratiske underskuddet når nye høyder. Det utvikles et teknokratisk regime som stiller de folkevalgte sjakk matt, mens pengemaktens interesser styrker seg. I løpet av de siste tiårene er de juridiske og geografiske rammene for stat og marked snudd på hodet....
Av Ivar Austbø. Skandinavia har vært en fredelig region i en urolig verden. Ukloke vedtak fra våre ledere er i ferd med å endre dette på en måte som ikke minst vekker bekymring i Russland. Nettstedet Strategic Culture publiserte 31. juli 2017 en analyse av utviklingen i de skandinaviske landene, som...

Kapitalen bak Babcock

Selskapet Babcock har klart det mesterstykket å bli det mest forhatte i Norge etter bare noen dagers virksomhet, eller skal vi heller si mangel på virksomhet. At avtalen var rigget og at hele anbudsprosessen var et skuespill, er for lengst avslørt. Solberg-regimet måker ut nasjonens arvesølv og...
Av Pål Steigan. Bladet Bistandsaktuelt er «fagblad for bistandsbransjen og spesielt interesserte», som det heter i formålsparagrafen. Bladet er eid av Norad på vegne av Utenriksdepartementet, og er altså 100 prosent finansiert av skattebetalerne. I formålsparagrafen...
Av Odd Handegård. I Klassekampen 14. november 2018 går avisa amok i sin hyllest av den planlagte vindkraftutbyggingen i Norge – også hovedoppslaget på forsida handler om dette «gledelige» «klimatiltaket». Oppslaget over to sider inne i bladet «prydes» med headingen «Kler landet med vindturbiner». Den første som intervjues, er en «fisker»...
Av Lars Birkelund. Jeg spør fordi de ikke lenger svarer på mine henvendelser til tross for at de til og begynne med takket for mine tips og sa at de var “veldig interessante”. Min første mail, 18. mai 2016, lød slik: Dere lagde en svært svært god dokumentar om Norges...
Av Pål Steigan. Jeg er invitert til å bli intervjuet av nettavisa Resett på direkten i deres talkshow. Jeg hadde ingen problemer med å takke ja til invitasjonen. Direkteintervjuer er veldig mye bedre enn den formen for kryssklipping jeg av og til har vært utsatt for i NRK. Jeg la...
Av Øyvind Andresen. I disse dager blir skjebnen til den kriserammede papirprodusenten Norske Skog avgjort i forhandlingene mellom aksjeeierne og kreditorene, det vil si forskjellige typer investeringsfond som har spekulert i at selskap ikke kan betale gjelda si. Gribbefondene slåss seg imellom om deling av bytte. Det er ikke noe vakkert...
Politiets sikkerhetstjeneste tror at statlige datanettverksoperasjoner vil utgjøre en vedvarende trussel mot Norge, og advarer mot selskaper som telegiganten Huawei. Dette skriver avisa VG etter pressekonferansen til PST-sjef Benedicte Bjørnland og justisminister Tor Mikkel Wara. På pressekonferansen trakk Bjørnland særlig frem Russland...