Gaddafi, Clinton, Sarkozys vendetta og eksil-libyeres rolle Av Hanne Nabintu Herland. Utvalget som skal evaluere Norges deltagelse i Libya-krigen har eksaminert informasjonen som foreligger om Libya-krigen og leverer snart sin konklusjon. Storbritannia leverte sin i 2016 og undersøkelsen viste massiv feilinformasjon og Fake News fra de ledende mediene. En lang rekke...
Av Odd Handegård. Alle som har fulgt utviklingen i norsk klima- og energipolitikk, har sett at relativt nye og ganske dramatiske synspunkter begynner å komme på trykk, særlig etter at den «nasjonale rammen» for vindkraft ble droppet. Myndigheter og industri...
Av Geir Hem. Svar til Gro Finne. Gro Finne treffer ett viktig punkt i sin artikkel «Venstresiden og Midtøsten» 27. januar, men siktet bør korrigeres.                                                                                                                         Motstanden mot USA  og NATO i det norske folk er altfor liten for å si...
Godkjent årsregnskap for 2017 for Mot Dag AS foreligger nå og blir publisert her. Mot Dag AS eier steigan.no, og det er vår politikk å være fullstendig åpne og kontrollerbare når det gjelder økonomi, eierskap med mer. Det går fram av årsregnskapet at vi fikk inn 1.094.000 i aksjekapital og...
Regjeringa har sendt ut på høring et forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram – vaksinasjon mot covid-19. Forslaget ble sendt ut 10. desember med høringsfrist 15. desember. Det betyr tre virkedagers frist, og det er nok et eksempel på at regjeringa gir ekstremt korte frister...
Av Pål Steigan, opprinnelig skrevet som kronikk til Aftenposten. Først publisert 27. april 2021. Nyutgitt. Begrepet «konspirasjonsteori» ble populært i forbindelsen med Warren-kommisjonens rapport om drap på John F. Kennedy. Det hevdes at det ble lansert som et røykteppe for å hindre at det...
Senterpartiet må svelge politiske kameler for å tekkes Jonas Gahr Støres regjering, hevder kronikkforfatter Per Gunnar Stensvaag, mens samarbeidspartner Arbeiderpartiet i realiteten viderefører Solberg-regjeringens høyrepolitikk. Av Per Gunnar Stensvaag, publisert 13.01.2022 av Argument Agder. Etter 8 år med blått styre hadde...
Av Øyvind Andresen. Leder i Civita, Kristin Clemet, gir et tilsvar til min kronikk «Civitas ideologiske triumf» . Hun berører ikke hovedpoenget i kronikken, nemlig at Civita ønsker å framstå som en upartisk aktør i en åpen debatt,...
Interesseorganisasjonen for små- og mellomstore bedrifter vil ha innsyn i beslutningsgrunnlaget bak skjenkestoppen. Dette skriver nettavisa E24. – Mange har etterlyst innsyn i beslutningsgrunnlaget bak skjenkestoppen og ikke fått det. Det ber vi nå i SMB Norge formelt med dette brevet. Nok en gang...
En storkontroll på 20 fiskebruk i Lofoten og Vesterålen avdekket flere brudd på arbeidstidsbestemmelser og sosial dumping. – Det er kriminell virksomhet, sier forbundsleder Anne Berit Aker Hansen i NNN til NRK. Hunfrykter at det kan være toppen av et isfjell. NRK skriver: I...