Av Ove Bengt Berg. Mange i hele verden ser fram til å markere sosiale rettferdskrav 1. mai. Også i et av verdens rikeste land med den lykkeligste befolkninga vil rettferdskrav bli markert og støtta. Men resultatet av feiringa er likevel at høyrekreftene som...
En gang i tida hadde medlemmene av Norges regjeringer solid yrkeserfaring. I dag er de broilere, det vil si de er alet opp i de politiske rugekassene som partiapparatene er, og er uten den yrkeserfaringa som skal til for å forstå hvordan vanlige mennesker lever. En overdrivelse?...
video
Fra Rødts seminar om Libya-krigen 25. mai 2018. Video: Per Gunnar Skotåm.
– Vil regjeringen beklage overfor det libyske folk, de drap på sivile, ødeleggelsene, kaoset og terroren som NATOs regimeskiftekrig har påført dem? ville Bjørnar Moxnes vite av utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Dette skriver nettavisa ABC Nyheter og fortsetter: "Tirsdag endte nok et internasjonalt møte om kaoset og volden som NATOs...
Av Eva Thomassen. Amnesti eller idlib. Valget er ditt. Alle enes om at Idlib er dumpingplassen for terrorister fra hele Syria? Kjørt dit fra områder befridd av den syriske hæren. Terroristene i Idlib har takket nei til tilbudet om amnesti. Over hele Syria har opprørere fått tilbud om å legge ned...
Av Odd Handegård. Det viktigste argumentet mot vindkraft i Norge, i tillegg til ønsket om å verne norsk natur, er at vi ikke trenger denne energien. Norge har tilstrekkelig med fornybar energi til egne formål - vi har til og med et lite overskudd som kan eksporteres. Norge er, sammen...
Av Lars Birkelund. Jeg spør fordi de ikke lenger svarer på mine henvendelser til tross for at de til og begynne med takket for mine tips og sa at de var “veldig interessante”. Min første mail, 18. mai 2016, lød slik: Dere lagde en svært svært god dokumentar om Norges...
Avisa Klassekampen har en god framstilling av Petersenutvalget og deres hvitvasking av Libya-krigen 14. september 2018. I en hovedartikkel av Magnus Lysberg og Yohan Shanmugaratnam viser de at samtidig med at Jonas Gahr Støre forsikret norsk opinion om at Gaddafi «ikke var et mål for krigen» bombet norske fly...
I grenseområdene mellom Brasil, Paraguay, Uruguay og Argentina finnes et av verdens aller største grunnvannsreservoarer, Aquífero Guanani, som det kalles i Brasil. Nå pågår et strategisk politisk spill der multinasjonale selskaper med Coca-Cola og Nestlé i spissen prøver å sikre seg kontrollen over disse enorme vannressursene, og det viser...
Av Halvor Fjermeros. Mandag 12. mars 2018 kastet LO en livbøye til Ap-ledelsen: Utsett Acer-saken og utred konsekvensene. Men for Gahr Støre og Barth Eide er EU og alt dets vesen så hellig at det trumfer alle andre hensyn. Før het det «bygg landet», fra nå heter det «bygg ned...