Norske soldater har krysset grensa til Syria uten den syriske regjeringas godkjennelse, og er derfor fra et folkerettslig synspunkt i krig med Syria. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil ikke bekrefte at soldatene står i Syria, men hun hevder at norske soldater kan gå inn i Syria med henvisning til...
Av Frode Bygdnes. Fiskeriministeren har fått kritikk fra mange hold fordi han har tillatt høsting på raudåta. Nå er det kommet svar fra ham i Klassekampen 3.mai og i Harstad Tidende 4.mai. Det er samme svar der bare navnet på kritikeren er skifter...

Forsvar?

Av Frode Bygdnes. Vi trenger et sterkt og uavhengig forsvar for å hevde vår suverenitet over norsk land og hav. Den største utfordringa nå ligger i å overvåke havområdene som er mer enn 6 ganger større enn fastlands-Norge. Norge har ansvar for å forvalte store og verdifulle fiskeressurser mot overfiske....
– Et hemmelig FN-direktiv hindrer hjelp til gjenoppbygging i Syria, sier Russlands utenriksminister Lavrov. Norsk UD hevder å være ukjent med det, men bekrefter konklusjonen. Dette skriver ABC Nyheter og fortsetter: "Washingtons absolutt destruktive holdning hemmer gjenoppbygging av det krigsherjede Syria og hindrer FN å hjelpe inntil en såkalt «politisk...
Det er ingen risiko forbundet med å drive med sosial dumping i bemanningsbransjen, mener Boye Ullmann. Dette skriver Fri Fagbevegelse. Uttalelsen kom da Litteraturhuset og LO i Lillehammer arrangerte debattmøte om arbeidslivskriminalitet. Ullmann sa videre: – På 80-tallet, selv under Willoch, var det et arbeidsmarkedsutvalg hvor arbeidsgiver hadde bevisbyrden i forhold...
Av Odd Handegård. I Klassekampen 14. november 2018 går avisa amok i sin hyllest av den planlagte vindkraftutbyggingen i Norge – også hovedoppslaget på forsida handler om dette «gledelige» «klimatiltaket». Oppslaget over to sider inne i bladet «prydes» med headingen «Kler landet med vindturbiner». Den første som intervjues, er en «fisker»...
Folkeavstemninger på borgernes initiativ Av George Chabert. Det representative demokratiet i dag representerer knapt de folkevalgte, siden de må forholde seg til lover og avtaler skrevet utenfor landets grenser. Slik har norske styresmakter gitt fra seg...
Av Odd Handegård. Ingen av de norske partiene har akseptable synspunkter på norsk energipolitikk. Alle mener omtrent det samme, med litt ulik begrunnelse – men også begrunnelsene er blitt stadig mer identiske de siste årene: Vi skal angivelig redde klimaet...
Av Frode Bygdnes. KrF holder fast på regionreformen. I så fall må de også være med på å gi regjeringa utvidede fullmakter for å gjennomføre tvangssammenslåingene. Så spørsmålet til KrF og Venstre blir da om de også vil gå inn for at regjeringa skal sette Finnmark under administrasjon og at...
Det er mulig at det er noe muffens med reiseregningene til Helge André Njåstad (FrP). Det er godt mulig. La oss for diskusjonens skyld si at han har gjort feil med overlegg. Vi påstår ikke at har gjort det, men la oss si det. Hva ville den...