Av Christina Fjeldavli. “Vi har alltid gjort det slik, og skal gjøre det slik nå også," sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NRK. Vi sapienser har alltid forsynt oss grådig av kaka, vi har alltid utryddet andre arter, og skal gjøre det slik nå...
På en menneskealder er det blitt tre ganger ganger så mange mennesker på jorda, og den samlede produksjonen av varer er uten sidestykke i verdenshistorien. Energien bak denne eventyrlige veksten er karbon i ulike former, olje, kull og gass. Forestill deg menneskets 200.000 års historie på jorda som ett...
Når Libya-utredningen nå foreligger, er det påkrevet at mediene går videre for å granske NATOs bombing i 2011. Av Rune Ottosen. Det er ikke hverdagskost at Norge slipper nærmere 600 bomber over et land i Afrika, så dette bør føre til en grundig kritisk debatt. Også journalister bør utsettes for kritikk...
Jonas Gahr Støre anbefaler et energisløseri uten like. Av Jan Herdal. Da Statoils skifer-drøm i USA i sin tid begynte å rakne med 20 milliarder kroner i avskrivninger, kalte jeg det en ny Enron-skandale. Ikke verdens...

Velferdsteknologi

Av Frode Bygdnes. På oppfordring fra Helsedirektoratet skal kommunene ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. På siste kommunestyre behandlet Harstad «Strategi for velferdsteknologi». Målsetninga med teknologien skal bl.a. være å la de eldre klare seg lengre heime. Det er bra. Mange...
Av Halvor Fjermeros. Da den tyske Lapplandsarmeen trakk seg vestover under Finnmarks frigjøring fulgte 22.000 sovjetiske krigsfanger med. De ble satt direkte i dødsleire for bygging av Lyngenlinja i Troms vinteren 1944/45 og var blant ofrene for...
Oslo kommune vil vurdere å si opp kontrakter med selskapet Aleris, skriver Klassekampen. – «Skattebetalernes penger skal forvaltes på riktig måte. De skal ikke brukes til at enkelt­personer skal berike seg,» sier Raymond Johansen (Ap), byrådsleder i Oslo. Det har kommet fram at arbeidsforholdene på institusjoner eid av Aleris Ungplan...
Leserinnlegg i VG. Av Pål Steigan. Hans-Wilhelm Steinfeld, som nå arbeider som påvirkningsagent i selskapet Corporate Communications retter i VG et rasende angrep på meg og mener at jeg er en ”bærer av Norges tankeskam”, hva nå det betyr. Argumentet er at jeg angivelig ”forsvarte en massemorder som Pol Pot”. Jeg møtte...
Av Erik Plahte. Du har vel fått med deg at regjeringa har en ambisiøs klimapolitikk? I Stortingsmelding 41 Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid (2016-17) brukes ordene «ambisisøs» og «ambisjon» hele 60 ganger. – Norge skal bidra...
Av Geir Hem. Noen kommentar til Forsvarsbudsjettet og Forsvarsjefens fagmilitære råd. 7. oktober la regjeringen fra sitt forslag til Statsbudsjett inkludert Forsvarsbudsjettet. Dagen etter la Forsvarssjefen fram sitt såkalte fagmilitære råd. Marsjen med å styrke NATO-samarbeidet fortsetter, men det...