Helseminister med sugerør djupt nede i statskassa

0
Jan Christian Vestre / foto: regjeringen.no
Av Marius Reikerås.

I dag, fredag, blir Jan Christian Vestre utnevnt til ny helseminister.

NRK har tidligere meldt at statsminister Jonas Gahr Støres plan er å utnevne næringsminister og Ap-nestleder Jan Christian Vestre til ny helse- og omsorgsminister fredag.

Kilder opplyser til NRK at Støres kabal nå er klar. Det innebærer at statsministeren også har bestemt seg for hvem som skal bli Vestres etterfølger som næringsminister.

Dette er endringene, etter det NRK får opplyst:

  • Dagens fiskeriminister Cecilie Myrseth (Ap) blir ny næringsminister.
  • Leder for Stortingets energi- og miljøkomité, Marianne Sivertsen Næss (Ap), kommer inn som fiskeriminister.

Her er noen av hans «meritter»:

1. For 37 år gamle Jan Christian Vestre er ikke bare Støres wonderboy og landets nye helseminister fra i dag.

Han eier også 70% av Vestres møbelfabrikk. De resterende 30 % er eid av hans mor.

Han klarte å få nærmere 80 millioner offentlige kroner i pengestøtte til sin møbelfabrikk.

Det vises til artikkel fra Kapital av 3. november 2021, der det heter i ingressen:

«Næringsminister Vestre fikk 78 millioner kroner i offentlig pengestøtte Innovasjon Norge har bladd opp 47,4 millioner kroner, Eidskog kommune cirka 25 millioner og Enova nærmere 5,8 millioner i tilskudd og lån til næringsminister Jan Christian Vestres møbelfabrikk. For tomten i Eidskog skulle Vestre opprinnelig bare betale én krone i årlig festeavgift».

Videre heter det i artikkelen:

«Fra Innovasjon Norge fikk Vestre 47,4 millioner bare i 2020. 22,9 millioner av dette er distriktsutviklingstilskudd, mens 4,5 millioner er kategorisert som ekstraordinære tiltak/coronatiltak på 4,5 millioner kroner – til tross for at bedriften gikk med store overskudd og eierne bevilget seg millionutbytter dette året. Resten av pengene fra Innovasjon Norge er et distriktsrettet risikolån på 20 millioner kroner».

Største aksjonær i Innovasjon Norge, er Vestres eget department med 51%.

2. Den kanskje største habilitetsskandalen av dem alle?

I løpet av det siste året, har vi sett hvordan flere av regjeringens statsråder har benyttet sine statsrådsposter til å berike seg selv og sine venner, ref Borten-Moe, Brenna og Trettebergstuen.

Men den kanskje største habilitetskandalen der en minister er direkte involvert, har foreløpig gått ganske greit under radaren.

For går du i Oslos gater ned mot indrefileten, Aker Brygge, kan du ikke unngå å legge merke til alle benkene som pryder den indre kjernen. Gjerne glassert med blomster for å gjøre det mer lekkert. Og titter du nøye etter, vil du se at benkene er levert fra Vestres møbelfabrikk. Samme gjelder utenfor Oslo S.

Og hvem er det som har bestilt benkene fra Vestres miljøfabrikk? Jo, det er Oslo kommune der Vestres partikollega, Raymond Johansen, regjerte siden 2015.

Hvor mye Oslo kommune, dvs skattebetalerne, har betalt til Vestres miljøfabrikk vites pt fortsatt ikke. Men lite er det ikke.

Lov om offentlige anskaffelser, gjelder når oppdragsgivere som nevnt i annet ledd inngår vare-, tjeneste- eller bygge- og anleggskontrakter med en anslått verdi som er lik eller overstiger 100 000 kroner ekskl. merverdiavgift. Loven gjelder for kommunale myndigheter, dvs for Oslo kommune.

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Men jeg kan ikke finne at det der fremkommer at Oslo kommune har inngått avtaler med Vestres møbelfabrikk som er lagt ut på anbud, slik loven krever.

3. Som næringsminister og eneeier av Statkraft AS, har Jan Christian Vestre fortsatt drift av vindturbinene på Fosen uten gyldig konsesjon.

Høyesterett kom, i storkammer, den 11 oktober 2021 (HR-2021-1975-S) enstemmig til at utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27.

Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen, ble av denne grunn kjent ugyldig av Høyesteretts storkammer.

Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet.

Som næringsminister var Jan Christian Vestre følgelig «eneaksjonær» av Statkraft AS som eier over 50% av aksjene i vindparken på Fosen, som Høyesterett har erklært for ugyldig.

Det er straffbart å drive vindpark i Norge uten lovlig konsesjon, og Vestre er konstitusjonelt ansvarlig.

4. Knut Fjerdingstad, pressetalsmann i Statskraft, vil ikke gi innsyn i avtalen mellom Statkraft og Deutsche Bahn, fordi det foreligger en forskrift fra 2008 som gir Statkraft unntak fra offentlighetsloven.

Men Næringsdepartementet, som er 100% eier av Statkraft, er ikke unntatt offentlighetsloven.

Det er næringsministeren som har det konstitusjonelle ansvaret for avtalen som Statkraft har inngått med Deutsche Bahn. Hemmeligholdet opprettholdes.

5. Miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen og næringsingsminister Jan Christian Vestre har vært statens representanter i søksmålet der Naturvernforbundet og Natur og Ungdom forsøkte å stanse planene om å dumpe gruveavfall i Førdefjorden.

Nå har Oslo tingrett gitt Eriksen og Bjelland medhold i at de offentlige tillatelsene som er gitt til et sjødeponi for gruvemasser, er gyldige.

Og det stopper ikke der. Regjeringsadvokaten har, på vegne av Bjelland Eriksen og Vestre, fått medhold i at naturbevegelsen skal betale dem nærmere 1,5 millioner i saksomkostninger. Dette er selvsagt ikke saksomkostninger som Bjelland Eriksen og Vestre har hatt siden Regjeringsadvokaten allerede er betalt av skattebetalerne.

6. En venn av Jan Christian Vestre har flere ganger fått midlertidige lederstillinger i statsrådens departement. Først da hun søkte fast jobb, ble Vestre bedt om å vurdere egen habilitet.

Forrige artikkelIsrael skal ha angrepet sju byer i Iran – Iran: det er et falsum
Neste artikkelBøndene er forbanna og triste etter regjeringas svik