Bøndene er forbanna og triste etter regjeringas svik

0
Fra demonstrasjonen utenfor Stortinget 18. april. Foto: Romy Rohmann / steigan.no

Regjeringa fikk ikke flertall for sin plan, de opererer med tall som ingen i jordbruket tror på, og tydeligvis ikke så mange på Stortinget heller.

Av Romy Rohmann.

Etter to dager med demonstrasjoner foran Stortinget avsluttet bøndene skuffet, triste og forbanna. Hva som skjer når forhandlingene starter er det ikke godt å si.

Vi har hatt noen spennende uker for framtida til norsk matproduksjon. Regjeringa med «bondepartiet» SP later som de har fremmet en plan for fortsatt og helst økt landbruk i Norge, men etter svært dårlig utført politisk spill og til slutt ingen støttespillere står de der. Dette er ingenting annet enn et politisk sjølmord.

Vi skreiv om bondeaksjonene her på steigan.no i går:

Vi krever at Stortinget tar ansvar. Fra onsdag 17. april kl. 19.00 møtte bøndene opp på Eidsvolls plass og fortsetter demonstrasjonen til Stortinget er ferdig med å behandle ny opptrappingsplan torsdag 18. april for å si vår mening. Bondeopprøret har kommet til Norge.

Norsk landbruk er i krise. Økonomien i næringen er svært dårlig, bonden tar stor personlig risiko for å produsere mat på dugnad og stadig flere bønder legger ned drifta. Fredag 8. mars leverte regjeringa sin opptrappingsplan for bondeinntekta. Den er for dårlig.

Nå har Stortinget talt, det blei ikke vedtatt et rett tallgrunnlag, Hvordan det skal bli noen opptrapping eller økt sjølforsyning i Norge kan en virkelig lure på.

Både fylkeslag og sentrale AP og SP folk går imot sitt eget parti og det vil nok gå utover både medlemstallene og støtten til disse partiene.

Nationen skreiv den 18. april:

Støre og Vedum hadde sin mulighet. De brukte den ikke. Jeg vet ikke hva som skjer fremover, å ikke svare er også et svar. Det er et ganske sterkt svar, sa leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg til bondedemonstrantene etter avstemmingen på Stortinget. Takk for at dere kom hit i dag. Jeg tror vi avslutter i stillhet.

Dette vedtok Stortinget om bondeinntekt:

  • Ap, Sp, SV, Rødt, MDG og KrF har stemt for en senking av bondens timetall over fire år. Regjeringa fikk ikke flertall for hele forslaget sitt om nytt tallgrunnlag for bøndene.
  • Torsdag stemte Stortinget over hvordan bondeinntekten skal beregnes og selvforsyningsgraden økes. Det var knyttet usikkerhet til hva et flertall kom til å lande på.
  • Partiene har ikke klart å danne flertall for en helhetlig beregningsmodell for landbruket, kun for endring av timetallet i bondens årsverk. Det nye timetallet på 1750 timer per år skal gradvis nedjusteres fra 1845 timer over fire år.
  • Blant stridstemaene er nivået på normeringsprosenten og hvorvidt bøndene skal ha avkastning på all egenkapital.
  • Regjeringas forslag – med nedjustert timetall – skal ligge til grunn for Budsjettnemdas tallgrunnlag, før vårens jordbruksoppgjør. Det til tross for at det ikke er et flertall i Stortinget for hele beregningsmodellen.
  • Regjeringa hadde i utgangspunktet dannet flertall sammen med Høyre og Venstre for sitt opprinnelige forslag.
  • Mandag varslet regjeringa imidlertid at de ville senke bondens timetall fra 1845 til 1750 timer. Til sammenligning jobber en vanlig lønnsmottaker 1700 timer i året. Det fikk Høyre til å trekke sin støtte.
  • SV, Rødt, MDG og KrF hadde fremmet et kompromissforslag, det såkalte forslag 25 i innstillingen. Dette ble nedstemt.
  • Frps forslag om å be Stortinget behandle saken på nytt til høsten ble nedstemt.

https://www.nationen.no/tor-jacob-solberg-i-tarer-jeg-vet-ikke-hva-som-skjer-fremover/s/5-148-533456

På Dagsnytt 18 den 18. sitter Pollestad og later som han fortsatt har lagt fram en offensiv landbrukspolitikk. Bjørn Gimming fra Bondelaget er skuffet, men vil ikke legge ansvaret på regjeringa og Pollestad, men han sier at han vil utfordre regjeringa i årets landbruksoppgjør. En svært beveget Tor Jacob Solberg, Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at regjeringa feiler totalt. Regjeringa sier de skal øke sjølforsyninga men vil ikke sette bøndene i stand til det.

https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/202404/NNFA56041824/avspiller

Snart starter jordbruksforhandlingene. Jordbruket skal etter planen legge frem sitt felles krav 25. april. Statens tilbud er forventet å bli presentert 6. mai. Forhandlingene skal være avsluttet 16. mai. Deretter behandles oppgjøret i næringskomiteen i slutten av mai, før Stortinget vedtar jordbruksavtalen i midten av juni.

Forrige artikkelHelseminister med sugerør djupt nede i statskassa
Neste artikkelNei til EU: Avvis fornybardirektivet og EUs fjerde energipakke – bruk vetoretten