Fornybardirektivet – krav om utsettelse

0

Regjeringa har lagt ut EUs Fornybardirektiv på høring. Dette er gjort uten at det foreligger en norsk oversettelse eller konsekvensutredning. Høringsfristen er 19. april. Det er til nå (18. april klokka 5.30) kommet 3638 svar.

Motvind Innlandet er blant dem som har svart. De skriver:

Krav om utsettelse av høringsfrist og oversettelse av EUs Fornybardirektiv

Motvind Innlandet krever at høringsfristen for endringene i EUs Fornybardirektiv (EU) 2018/2001, som nå er satt til 19. april 2024, blir utsatt og direktivet oversatt til norsk.

Med bakgrunn i mangel på norsk versjon, samt omfanget og kompleksiteten i det reviderte direktivet, krever vi at høringsfristen utvides med to måneder etter at forslaget er oversatt til norsk og offentliggjort.

Vi er sterkt bekymret for følgende:

Mangel på tilgjengelighet av direktivet:

Det reviderte Fornybardirektivet mangler oversettelse til norsk. Det gjør det vanskelig for både allmennheten og norske fagfolk å sette seg inn i og forstå de foreslåtte endringene. Vi krever derfor at dokumentene snarest blir oversatt til norsk, og at høringsfristen settes til minst to måneder etter at norsk versjon er offentliggjort.

Mangel på offentlig debatt:

Det reviderte Fornybardirektivet er preget av en kompleks og utilgjengelig struktur, med lange og til dels tilnærmet uforståelige setninger. I tillegg utgjør de mange kryssreferansene til andre dokumenter og direktiv at vi står overfor en nesten umulig oppgave når vi skal forstå både et språk man ikke er komfortabel med, samtidig som vi må forholde oss til det komplekse juridiske språket og det omfattende puslespillet av kryssreferanser.

Det har til nå vært en påfallende mangel på bred samfunnsdebatt omkring de foreslåtte endringene. Mye av dette skyldes utvilsomt mangelen på en norsk versjon av dokumentene. For å sikre en velfungerende demokratisk prosess, er det avgjørende at saksdokumentene er tilgjengelig på de norske språkene. Bare slik blir det rom for offentlig debatt og opplysning.

Motvind Innlandet mener at det er avgjørende for en rettferdig og inkluderende høringsprosess at fristen utvides, samt at dokumentene oversettes til norsk språk.

Utvidet frist vil gi alle berørte parter tid til å analysere, diskutere og gi tilbakemelding på de foreslåtte endringene.
Det er totalt uakseptabelt dersom det skulle være slik at Energidepartementet prøver å presse et så særdeles inngripende EU-direktiv igjennom på så kort tid og uten at det en gang foreligger høringsdokumenter på norsk.

Vi ser frem til en positiv svar på vår henvendelse.

Med vennlig hilsen
Johnny Snerten

Styreleder Motvind Innlandet


Eivind Salen fra Motvind Norge skriver på Facebook:

Det viktigste nå om dagen er Fornybardirektivet, alle må skrive og gi beskjed. Saken får omsider oppmerksomhet i mediene nå, i E24, men ikke sånn som en stor og gjennomgripende sak fortjener å få. Det er mer å telle stemmer og komme med eksempler som fremstiller motstanden som useriøs. Sånn bør bare provosere folk.


Les: Om fornybardirektivet – kommentar fra Advokatforeningen

exitWHO: Høringssvar om EUs fornybardirektiv

Ap ønsker å bøye seg for EUs energikrav

Les mer på steigan.no om Fornybardirektivet

Send inn høringssvar

Alle kan sende inn høringssvar. Det kan gjøres her: Send inn høyringssvar.

Forrige artikkelVårt daglige og skadelige (?) brød Del II
Neste artikkelBøndene har inntatt Eidsvoll plass
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.