Ap har ikke stanset NorthConnect-kabelen – de har satt den på pause

0
Foto: Shutterstock

Rødt støtter fagbevegelsens kamp mot både ACER og NorthConnect og oppfordrer Arbeiderpartiet til å gjøre det samme.

Av Per-Gunnar Skotåm og Linda Forsvik.

Nestlederen i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran, har i et landsomfattende utspill i avisene erklært at Ap alene har stoppet NorthConnect for godt. Dette er i beste fall en veldig kreativ omgang med virkeligheten.

Ap har ikke stansa NorthConnect.


Per-Gunnar Skotåm er gruppeleder for Rødt på fylkestinget i Nordland. Linda Forsvik er leder i Rødt Nordland. Denne artikkelen har tidligere vært publisert på Radikal Portal.


På Stortinget stemte Rødt for å stanse kabelen, sammen med SV, Sp og FrP. Arbeiderpartiet hadde mulighet til å gjøre det samme, men opprettholdt i stedet avtalen sin med de borgerlige og MDG om å underlegge Norge ACER. Dermed sikret de flertall for regjeringens forslag om å bare trykke inn pauseknappen for behandlinga av North Connect i stedet for å stanse den.

I Stortingsdebatten kom følgende uttalelse fra Espen Barth Eide, Aps energipolitiske talsperson, «Jeg er glad for at statsråden kunngjorde at det ikke ville bli gitt konsesjon før etter at erfaringene var høstet». Erfaringene gjelder de to kablene Statnett nå bygger til Storbritannia og Tyskland. Under hestehandelen med regjeringa om tilslutning til EUs energibyrå ACER for to år siden, kom det også tydelig fram at Barth Eide definitivt ikke er motstander av nye kabler.

Aps nestleder Bjørnar Skjæran mener hans parti har stoppet NorthConnect. Foto: Nordland Arbeiderparti

Vinteren 2018 tok det helt av med demonstrasjoner over hele landet mot tilslutningen til ACER. En samla fagbevegelse med LO i spissen var krystallklar på at med ei tilslutning til ACER, EUs energibyrå, ville vi miste kontrollen over vår egen energi og dermed svekke norsk industri og sette tusenvis av arbeidsplasser i fare. Motstanden forplantet seg fra grasrota og nådde også inn i Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og derfor fikk tilhengerne av ACER og NorthConnect i Ap et forklaringsproblem. Det er kanskje derfor Skjæran har et så stort behov for å forsøke å framstille Arbeiderpartiet som heltene i fortellingen om NorthConnect?

Les mer om NorthConnect her.

Rødt har gitt Ap noen velmenende råd underveis i den kampen som har vært ført fra store deler av norsk fagbevegelse og hvor Rødt har stått sammen med andre.

1. Lytt til tillitsvalgte i industrien landet rundt

2. Bryt ACER-avtalen med de borgerlige

3. Vær med å sikre flertall for å avslå konsesjonen om NorthConnect

Det vedtaket Ap sammen med de borgerlige har sikret flertall for stanser ikke NorthConnect-kabelen.

Søknaden er lagt i en skuff i departementet slik at en kommende energiminister, enten det er fra Ap eller Høyre, etter neste valg kan trykke på JA-knappen så fort den ministeren ønsker. Hadde man sagt nei slik Rødt foreslo i Stortinget måtte det ha blitt en ny søknadsprosess i så fall, og en ny demokratisk behandling. Og et nytt flertall på industriens, og ikke kraftbransjens, premisser.

Skjæran hevder at hvis Ap hadde støtta Rødts forslag så ville Høyre-regjeringa stått fritt til å gi NorthConnect konsesjon. Da glemmer han en ting. I Norge har vi noe som kalles parlamentarisme. Det betyr at parlamentet har kontroll over regjeringa og ville gjort det umulig for Erna Solberg å gå videre med NorthConnect hvis Stortinget hadde vedtatt som Rødt foreslo, å stanse NorthConnect og ikke gi konsesjon til kabelen.

Norsk Industri har beregnet at NorthConnect vil medføre økte strømutgifter på 3 milliarder kroner hvert år i 40 år. I tillegg vil den øke det totale utslippet av klimagasser i EU. Rødt støtter fagbevegelsens kamp mot både ACER og NorthConnect og oppfordrer Arbeiderpartiet til å gjøre det samme.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting. Og få gjerne med deg venner og kolleger.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.