Bondeorganisasjonene hadde felles markeringer

0
Foto: Norsk bonde- og Småbrukarlag / Inga Haugdahl Solberg
Av Romy Rohmann.

Torsdag 4. april var det muntlig høring på Stortinget, hvor bønder og andre organisasjoner kunne si sin mening om regjeringens opptrappingsplan, Stortingsmelding 11 (2023–2024). Det var flere organisasjoner som hadde kommet med høringsinnspill til næringskomiteen.

Innspillene kan leses her:

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/horing/?h=10005058

Utafor Stortinget møtte bøndene opp og Nationen skrev dette:

Norske bønder har møtt opp utenfor Stortinget før høring om bondeinntekt og selvforsyning.

Budskapet er krystallklart, vi ber bare om ærlige tall. Det kan ikke være for mye å be om å måle bondens inntekt riktig. De kan hvis de vil. Det er spørsmål om vilje om de skal ta bondens reelle livssituasjon på alvor, sier Tor Jacob Solberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukerlag foran de frammøtte ved Stortinget torsdag formiddag.

Nationen skriver videre:

Størst kritikk har det vært av den såkalte «normeringen», som bøndene mener blåser opp inntektene og får det til å se ut som de tjener mer enn de gjør. Statsråden har forklart grepet med at ikke alle bønder utnytter inntektsmulighetene fullt ut.

Det viktig at kapitalkostnadene blir håndtert riktig, hvis ikke er dette en næring under avvikling, sier Solberg om normeringen, og får applaus fra de fremmøte.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Bondelaget var sammen om denne markeringa og Leder av Bondelaget sa dette til Nationen:

Først og fremst vil jeg si at dette er en kjempestor dag for norsk landbruk, og også Norge. Det er en historisk dag at Stortinget skal behandle en stortingsmelding om at vi skal ha inntekt på et nivå som alle andre, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Han legger vekt på at Bondelaget er glade for at Stortinget at bøndene skal kunne forhandle med staten med et nytt tallgrunnlag, selv om de mener det er forbedringsmuligheter.

Det skal vi fortelle næringskomiteen i dag, og så er det opp til Stortinget å fatte gode, kloke vedtak om hvordan dette skal se ut lang tid framover, sier Gimming.

https://www.nationen.no/her-demonstrer-bondene-foran-stortinget/s/5-148-524611

Den 8. mars la landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) fram planen for hvordan bondeinntekten skal opp, Stortingsmelding 11 (2023–2024), Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket

Målet med denne opptrappingsplanen er at bøndene innen 2027 skal tjene cirka det samme som median-nordmannen. Median årslønn i Norge i 2023 var 608.000 kroner, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette er litt over inntekten til en industriarbeider.

Vi har skrevet om denne planen her på steigan.no den 12. mars i denne artikkelen, Regjeringas opptrappingsplan er bare enda en spiker i kista for norske bønder, og da skreiv vi:

Fredag 8. mars la regjeringa fram plan for 50 prosent sjølforsyning og opptrappingsplan for inntektene i jordbruket. Vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har ventet på denne planen, vi har fora regjeringa og offentligheten med egne planer som burde vise vei, men nei dersom regjeringas forslag blir vedtatt vil det ikke bli jamstilling av inntektene til norske bønder og nedlegginga av gårdsbruk vil bare fortsette.

Under pressekonferansen på fredag sa landbruks- og matminister Geir Pollestad at den viktigste regjeringa kan gjøre for å øke sjølforsyninga, er å gjøre det mer lønnsomt å produsere mat. Det er helt riktig, men denne planen legger dessverre ikke opp til det.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har også skrevet om denne markeringa:

De skreiv blant annet dette:

Hoen (Nestleder i Bondelaget, Egil Chr. Hoen, fungerte som konferansier) inviterte så opp lederne i faglagene, og ba begge si noen ord om hva de kom til å legge fram under høringa:

Budskapet er krystallklart: vi ber bare om ærlige tall, sa Tor Jacob Solberg.

Det kan ikke være for mye å be om at bondens inntekt skal måles riktig. Det er spørsmål om vilje til å ta bondens reelle livssituasjon på alvor, sa Solberg.

Bjørn Gimming understrekte at det var historisk at Stortinget nå skal behandle et forslag om at bøndene skal ha inntekt på samme nivå som resten av samfunnet, og at Bondelaget er glade for å forhandle med Stortinget om et nytt tallgrunnlag.

Men det er flere forbedringsmuligheter, blant annet de som ble illustrert her i stad av Anne-Helene. Dette skal vi fortelle til næringskomiteen i dag, sa Gimming.

Tor Jacob Solberg og Bjørn Gimming la igjen normeringsfaktoren og de ekstra arbeidstimene på Eidsvolls plass.

Når klokka nærma seg høringsstart ble de to lederne av faglagene applaudert ut av Eidsvolls plass og inn i Stortinget, hvor de var først i køa for å gi innspill til næringskomiteen.

Det var ikke bare i Oslo de blei demonstrert i dag, I Alvdal inntok Landbrukselever fra Storsteigen veien og fikk solid støtte da de aksjonerte for trygg mat og bedre rammebetingelser for landbruket.

Dette skreiv Arbeidets rett torsdag: Klokka tolv startet traktorkolonnen fra Storsteigen, og landbruksskoleelevene pakket traktorene tett foran kommunehuset i Alvdal der fungerende ordfører Leif Langodden tok dem imot med melkesjokoladehjerter og full støtte.

Bra initiativ, og så flott at det kommer fra de unge. De har skjønt noe, sier Langodden til Arbeidets Rett.

Det hjelper å engasjere seg, sa ordføreren og la til at politikerne nå må prøve å hjelpe de unge som vil inn i landbruket og som nå krever framtidstro på næringa.

Arbeidets rett skriver videre:

Så startet ferden mot Tynset. Flere titall traktorer og andre kjøretøy la av gårde nordover.

På Tynset fikk storsteigenelevene støtte av flere. Et raust dusin traktorer var allerede parkert på rådhusplassen da kolonnen fra Alvdal kjørte opp Brugata gjennom sentrum – med oransje rotorlamper, paroler og tuting.

Mye folk var møtt fram for å ønske dem velkommen, og både bonde- og småbrukarlaget og bondelaget var på plass her også, sammen med en rekke unge fra Nord-Østerdal videregående skole på Tynset.

– Det er bra at ungdommen er tydelig på at de ønsker seg ei framtid i landbruket, kommenterer tolgaordfører Bjørnar Tollan Jordet, som stilte opp sammen med Tynsets varaordfører Tone Hagen.

https://www.retten.no/framtidas-bonder-inntok-gatene-med-klare-krav/s/5-44-877139

Forrige artikkelPropagandajournalistikk basert på ønsketenkning
Neste artikkelEnergidepartementet nekter Motvind Norge å klage på økte CO2-utslipp fra Njord og Draugen