EU truer Norge med sanksjoner hvis vi ikke godtar kraftpakke

0
EUs energikommisær

EU går hardhendt til verks i energi­politikken og har gitt Norge 126 dager på å vedta omstridt direktiv.

Da EUs energikommissær Kadri Simson besøkte Norge i mars, ga hun klar beskjed om at Norge må forte seg å vedta EUs 4. energimarkedspakke. Dette skriver avisa Klassekampen.

Det var i første halvdel av mars at EUs energikommissær Kadri Simson ba Norge om å koble seg tettere på EUs energimarked og slutte seg til EUs fjerde energimarkedspakke.

Simson sa også at det kunne få konsekvenser for Norge dersom ikke norske myndigheter fikk fortgang på prosessen.

Statsminister Jonas Gahr Støre tok det den gang med knusende ro.

– Det bestemmer vi. Det er Norge som bestemmer om vi skal ha flere utenlandskabler. Det går ikke denne regjeringen inn for, uttalte han til NRK.

Bransjenettstedet Montelnews skrev 5. april:

Adopt green directive or face sanctions, EU orders Norway

Montelnews skriver videre:

EUs energikommissær Kadri Simson har bedt Norge om å vedta implementering av EUs andre fornybardirektiv (RED II) fra 2018 innen fem måneder eller risikere sanksjoner.

Dette kommer på bakgrunn av bekymringer i Brussel over Norge og andre land i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) Island og Lichtensteins sene vedtak av EUs energimarkedsdirektiver.

«EU og EØS sin kjerneenergilovgivningen divergerer i en svært bekymringsfull grad, og skaper for tiden genuine juridiske og like konkurransevilkår som påvirker en rekke aktører negativt både i Norge og EU», sa Simson i et brev til Norges energiminister. Terje Aasland innhentet av Montel fredag.

Brevet ble lagt ut forrige måned, kun en uke etter at Simson oppfordret Norge til å implementere EUs fjerde energipakke fra 2019 «nå» under et besøk i det nordiske landet.

Simson ba Efta-sekretariatet om å ta stilling til inkorporering av RED II-direktivet i EØS-landene innen 14. mai og at kjennelsen vedtas innen 14. august.

Hvis Norge og andre EØS-stater ikke etterkom denne forespørselen, ville EF «vurdere alle nødvendige skritt som må tas for å bevare integriteten til vårt felles indre EØS-marked», sa Simson, mens EU for tiden jobber med å implementere tredje fornybardirektiv innen 2025.

– Dette virker ganske alvorlig. I praksis forteller de oss at EU er lei [av norske forsinkelser]. Ordlyden i brevet er svært krasse, sier underdirektør Bard Standal i Renewables Norway, en lobbygruppe for norske kraftprodusenter.

Den ikke-valgte ny-føydale kommisjonen gir ordre til undersåttene

Dette viser at EU forholder seg til Norge som en koloniherre forholder seg til koloniene eller som en føydalfyrste forholder seg til leilendingene.

EU har en totalt mislykket energipolitikk med sitt «grønne skifte» og sine sanksjoner mot Russland, så det å plyndre Norge for våre energiressurser er blitt livsnødvendig for unionen.

Der sitter den korrupte, ikke-valgte Ursula von der Leyen og presiderer over en kommisjon som er gjennominfiltrert av internasjonal finans- og energikapital og utsteder direktiver, dekreter og «pakker» som de tamme politikerne i Norge blir beordret til å følge.

Og EUs energikommissær Kadri Simson er et stjerneeksempel på hva slags regime EU er.

Kadri Simson er en politiker fra Estland som ble utnevnt til energikommissær i EU av den ikke-valgte Ursula von der Leyen etter at Kadmi hadde mislykkes i kampen om å bli leder i det estiske Senterpartiet. I 2017 forsvarte hun den tidligere styrelederen i HKScan, Teet Soorm, da han ble arrestert og tiltalt for hvitvasking av penger. Estland har forresten blitt det Financial Times beskriver: How Estonia became centre of Danske money-laundering scandal.

Les også denne analysen av The Incapable Kadri Simson.

Men Simson ble reddet av gonggongen, og ble hentet opp til kommisjonen av von der Leyen og der ble hun gitt den mektige rollen som energikommissær.

Denne inkompetente og tvilsomme apparatsjiken er det som nå har fått makt til å true Norge med «konsekvenser».

Innenfor EØS-avtalen kan EU «straffe» Norge for manglende implementering av EU-regler med tiltak innen for samme avtaleområdet.

Fornybardirektivet er ett av åtte direktiver og forordninger i EUs Ren energipakke, som også inneholder 4. energimarkedspakke. Pakka vil gi EU økt kontroll over bruken av Norges kraftressurser.

– Dette er et forsøk på fullstendig overkjøring fra EU. Jeg misliker tonen sterkt, sier Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson for Rødt.

– Norge reddet EU fra konsekvensene av sin egen håpløse energipolitikk de siste årene og takken er trusler om krav om tilslutning til det samme dysfunksjonelle systemet, sier stortingsrepresentant Marius Arion Nilsen (Frp) til Nettavisen.

Kadri Simson følger opp marsjordren fra World Economic Forum om å akselerere «eneriovergangen»: How Davos 2024 set the agenda for accelerating the energy transition in a fair and cost-effective way.

Forrige artikkelNicaragua reiser sak mot Tyskland for å støtte Israels folkemord
Neste artikkelØverst i næringskjeden sitter kontrolligarkene – nå avsløres de i Brasil