Av Terje Alnes. Opptakten til den andre amerikanske borgerkrigen kan utspille seg rett foran øynene på oss. Blir presidentvalget 3. november vippepunktet for Amerikas Forente Stater?I romanen ”Nordaustpassasjen” fremskriver Kjartan Fløgstad en del økonomiske og politiske trender. Historien tar oss...
Dagens finansoligarker er ekstremt rike og har ekstrem makt. De rikeste av disse finansfyrstene har personlige formuer som overgår bruttonasjonalproduktet i mange land, og gjennom sine investeringer kontrollerer de store deler av verdens rikdommer. Vi skal her se på hva slags makt de har, hvem de er...
Den tyrkiske hæren har ikke bare sendt svære forsyninger av tunge våpen til al-Qaidas filial i Syria og deres allierte. Den tyrkiske hæren og flyvåpenet har gått aktivt inn på terroristenes side og angrepet den syriske hæren i Idlib. Dermed avslører Tyrkia det mange av oss har...
Bombinga av Dresden sjokkerte verda av Brett Wilkins, Common Dreams. Kurt Vonnegut  Dei allierte si øydelegging av Dresden var ikkje det største eller mest dødelege bombardementet av ein tysk by under Andre verdskrig....
Dei sameinte statane kan stå andsynes ein stuttare historisk eksistens enn Dsjengis Khans mongolske imperium. Av Pepe Escobar. Ein stor prosent av opinionen i det liberale vest ser den amerikanske tolkinga av kva ein sivilisasjon skal vera...
I en artikkel av avisas Midtøsten-korrespondent Amal A. Wahab framstiller avisa Klassekampen 7. februar 2020 de såkalte "opprørerne" i Idlib på aller mest positive måte. Artikkelen er både basert på kilder blant disse angivelige "opprørerne" og den tar deres standpunkt. Wahab og Klassekampen...
Av Kajsa Ekis Ekman. De infödda kallas palestinier. De beskrivs som mycket problematiska. De förstår inte sitt eget bästa, de röstar på fel partier, de har en önskan om självstyre men är inte mogna för det än.
At the moment, the United States has great difficulty in retaining its hegemony in the Middle East. Its troops have been declared unwanted in Iraq; and in Syria, the US and their foreign legion of terrorists lose terrain and positions every month. The US has responded...
USA har store problemer med å beholde hegemoniet sitt i Midtøsten. Deres tropper er erklært uønsket i Irak, og i Syria taper de og deres fremmedlegion av terrorister for hver måned med terreng og posisjon. USA har svart på dette med en betydelig eskalering i form av...
"Dette er ingen fredsplan for Midtøsten. Denne planen gir Israel suverenitet over palestinsk territorium," sa palestinernes statsminister Mohammed Shtayyeh 27. januar 2020. Trumps plan går imot en rekke resolusjoner i FNs sikkerhetsråd, som USA tidligere har vært med på å vedta, og som slår fast at Israels...