Dette er 75. del av min ‘krigsdagbok’, som er basert på daglige notater om utviklingen av krigen i Ukraina etter Russlands invasjon 24. februar 2022, samt kommentarer om mediedekningen, tilbakeblikk og lignende. 22. juli Russland bruker sult som våpen, sies det nå. Det er i så fall det samme som USA/NATO/EU...
Hærgeneral og formann i Joint Chiefs of Staff, Mark Milley sier i et intervju at et raskt utfall av krigen i Ukraina er usannsynlig, og la til at en ukrainsk seier i konflikten er å «legge lista veldig høy» og det vil ta «veldig lang tid». Ukrainas president Volodymyr Zelensky...
Vestlige medier har opplagt vært, og er fortsatt, en viktig del av den vestlige krigføringa mot Russland i Ukraina. I år har dette gitt seg uttrykk i form av en helt urealistisk opphaussing av den ukrainske motoffensiven og alt den liksom skulle være i stand til å utrette. I artikkelen...
Spenninga øker i nordområdene. NATO ekspanderer og øker sin militære stedværelse og Russland reagerer på dette. Det området som har vært så fredelig som det tross alt har vært siden annen verdenskrig rykker nå stadig nærmere brennpunktet i striden mellom de kjernefysiske stormaktene. NATOs militære ekspansjon i Arktis undergraver regional...
Bakkekrigen i Ukraina har gått sin gang, en ny fase begynner. Selv innbitte tilhengere av Ukraina i vestlige medier og tenketanker innrømmer at en militær seier over Russland er umulig og en gjenerobring av områdene under russisk kontroll er langt hinsides Kievs evner. Derav oppfinnsomheten til Biden-administrasjonen når det gjelder...
Tyskerne protesterer mot landets pro-NATO-politikk, levering av våpen til Ukraina og innskrenkningen av sivile friheter. Årets største protestaksjon i Tyskland fant sted i Magdeburg lørdag 16. september. Tallet på deltakere var anslått til fra 20.000 til 80.000. Hele torget og de omkringliggende gatene var fylt med fredelige demonstranter. De opposisjonelle tyske...
Det hjelper ikke at USA har en overlegen valuta når Russland har råvarene, teknologien, industrien, evnen til å omstille seg – og dessuten bygger allianser over hele Det globale sør. Alastair Crooke, født 1949, er en tidligere britisk diplomat, og er grunnlegger og direktør for det Beirut-baserte Conflict Forum, en...
NATOs militære intervensjon i Libya i 2011, som styrtet Muammar Gaddafis regime, resulterte i en kaotisk og morderisk mislykket stat. Folket i Libya betaler en forferdelig pris for denne katastrofen. "Vi kom, vi så, han døde," var Hillary Clintons herostratisk berømte ord da Muammar Gaddafi, etter sju måneder med bombing...
USA og deres allierte har de siste årene stjålet olje og naturgass fra Syria tilsvarende enorme summer, ifølge den syriske staten. Nå krever Syria i et brev til FN at tyveriet, som fortsatt pågår, opphører, at USA betaler for naturressursene de stjal og at USA slutter å okkupere landet, melder...
Strategic Culture 11. september, 2023 Det er så lenge siden Brzezinski opprinnelig formulerte Mackinder-forestillingen at klassisk diplomati har blitt impotent. I 1997 skrev Zbig Brzezinski, den opprinnelige 'drivkraften' bak politikken med å gjøre Afghanistan til en hengemyr som Russland skulle bli slept inn i, sin berømte bok, The Grand Chessboard. Det var et...