Av Ann-Charlott Altstadt. Konfliktlinjerna i samhället definieras av den hudfärgsfixerade delen av dagens vänster som förklarar det mesta med rasism. Systematisk osynliggjord, motarbetad, partiet lyfter bara Jonas Sjöstedt och andra män i sociala medier, det är mycket vitt. Rossana Dinamarca, en av Vänsterpartiets mest uppmärksammade personer, motiverade i Svenska Dagbladet varför hon...
Nyhetsnettstedet Buzzfeed saksøker Demokratenes Nasjonale Komité (DNC) for å få informasjon om påstått russisk hacking av DNCs servere. Bakgrunnen for søksmålet er at Buzzfeed selv er blitt saksøkt av Aleksej Gubarev, en russisk forretningsmann som mener det var injuriende da nettstedet la ut det såkalte «Steele Dossier», med påstander om...
Mens faren for en nærmest umiddelbar krig hang over Korea-halvøya ved årsskiftet, har OL i PyeongChang blitt en seier for freden – så langt. Det var helt uventet den nordkoreanske lederen Kim Jong-un som ved et elegant sjakktrekk klarte å snu konfrontasjonen til et fullstendig uventet tøvær mellom de...
Av Manlio Dinucci I valget vil den italienske regjeringen kun «ta seg av løpende saker». Men de må også ta opp andre bindende forpliktelser i NATO på vegne av Italia. Disse forpliktelsene vil bli offentliggjort når Det Nordatlantiske Rådet har møte i Brüssel den 14. og 15. februar på forsvarsminister-nivå. Roberta...
I grenseområdene mellom Brasil, Paraguay, Uruguay og Argentina finnes et av verdens aller største grunnvannsreservoarer, Aquífero Guanani, som det kalles i Brasil. Nå pågår et strategisk politisk spill der multinasjonale selskaper med Coca-Cola og Nestlé i spissen prøver å sikre seg kontrollen over disse enorme vannressursene, og det viser...
Av Halvor Fjermeros. En offentlig debatt av sjelden styrke har rast i Kristiansand siden nyttår omkring en «kunstgave» og dens plassering. Klassekampen dissekerte sist fredag (9.2,)avtalen som ligger til grunn for at Sørlandets Kunstmuseum (SKMU) skal forvalte milliardæren Nicolai Tangens overleverte kunstsamling. Et uforklarlig hastverk har drevet Kristiansands politiske og kunstfaglige elite...
video
  https://www.youtube.com/watch?v=_Yu-XQuXfj4&t=317s Diding og Steigan snakker om gästis hotell, valberg, Henning Mankell, lansering av nye proletären og Mot dag AS.
Vi har tidlgere vist at det norske partisystemet i støre og større grad har preg av, ikke et mangfold av partier, men framveksten av det som kan kalles et "kartellparti". Dette er ikke bare noe som skjer i Norge. Over hele den vestlige verden pågår det en uthuling av...
Av Frode Bygdnes. Elever faller i fra fordi de ikke får lærlingeplass. Samtidig skriker arbeidslivet etter ungdom som skal bli fagarbeidere. Utfordringene for å løse dette paradoks ligger ikke først og fremst hos elevene eller næringslivet, det ligger hos skoleeier, dvs hos politikerne. Tall fra Troms de ti siste årene...
Av Erik Plahte. Ser vi begynnelsen på slutten til NSB – Norges statsbaner? Nå skal jernbanen i Norge konkurranseutsettes og privatiseres. Alle strekninger skal etter hvert konkurranseutsettes, og NSB vil måtte operere som et hvilket som helst privat jernbaneselskap i konkurransen om passasjerene. Om snaue tre uker, 1. mars, går...