Det franske sosialistpartiet (PS) står på avgrunnens rand og risikerer å følge den veien det greske PASOK og det nederlandske PvdA har fulgt. En meningsmåling som ble publisert 31. mars 2017 gir kandidaten til det regjerende PS, Benoît Hamon, bare 8% oppslutning. Han blir knust av venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon,...
På en menneskealder er det blitt tre ganger ganger så mange mennesker på jorda, og den samlede produksjonen av varer er uten sidestykke i verdenshistorien. Energien bak denne eventyrlige veksten er karbon i ulike former, olje, kull og gass. Forestill deg menneskets 200.000 års historie på jorda som ett...
Den franske regjeringa har reagert på terroren i Paris med en delvis suspendering av Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Dette går fram av en melding fra den franske regjeringa til generalsekretær Thorbjørn Jagland i Europarådet. Frankrike begrunner dette vedtaket med terroren og med den midlertidige unntakstilstanden som er innført i landet...
Ifølge 2014 Global Slavery Index er det ca. 35,8 millioner mennesker som lever i moderne slaveri. Hele 14,3 millioner av dem lever i India. I EU er det Polen som har flest moderne slaver med 71.900, mens i land som Mauritania og Usbekistan lever ca. 4% av befolkninga i...
I visse kretser er det tydeligvis en bekymring for hva "uopplyste folk" kan finne på ved valgurnene. Det er nemlig mer enn tydelig at ønsket om å begrense stemmeretten dukker opp igjen. Eller hva skal man si om dette utspillet på kronikkplass i Aftenposten? Selv om borgere i et demokrati...

Hjernepolitiet

I forrige blogg De kule, de smarte og den virkelige makta skrev jeg om hvem som egentlig eier disse selskapene som utleverer våre personlige data til den amerikanske etterretningstjenesten. Jeg så spesielt på Google, Facebook og Amazon. En leser spurte meg: Men hvem eier så de mediene som får...
De kalles sjeldne jordarter, og det er samlebetegnelsen på 17 ulike grunnstoffer som er svært viktige for moderne teknologi. Begrepet sjeldne jordarter er litt pussig, for ikke er de veldig sjeldne og ikke er de jordarter, men metaller. De brukes til komponenter i elbilbatterier, mobiltelefoner, flatskjermer, harddisker, kameraer, presisjonsvåpen, industrimagneter,...
Olje er strategisk råvare nummer én! Uten olje og gass går det moderne samfunnet slik vi kjenner det i oppløsning, sammenbrudd og hungerkatastrofer følger. Glem den såkalte Paris-avtalen. Fossile energikilder utgjør fortsatt 85% av forbruket. Hele den moderne kapitalistiske produksjonsmåten, inklusive landbruk, transport, handel og lagring er totalt avhengig...
Det er en skarp konflikt mellom EU-kommisjonen og enkelte medlemsland når det gjelder migrasjons- og flyktningepolitikken. Polen, Tsjekkia og Ungarn nekter å bøye seg for kommisjonens krav om fordeling av migranter og flyktninger, og trues med straffetiltak. En meningsmåling fra Pew Research Center viser at det er et stort flertall...
Om lag 780 mennesker er arrestert i Tunisia siden urolighetene i landet begynte 8. januar 2018, sjuårsdagen for tidligere president Ben Alis fall i 2011. Bevegelsen "Fech Nestannew" – hva er forventet – har mobilisert flere dager i trekk, og tusenvis av mennesker har fulgt oppfordringen om å demonstrere....