Fra Politikus. På dagen før 25 år sia folkets nei til EU-medlemskap, valgte Rødt i Stortinget å fremme mistillitsforslag mot helsestatsråden for at hun ikke hadde vært rask nok til å følge opp EUs styringsrett over Norge. Mistillitsforslaget blei i følge...
Av Erik Plahte. «Verden står overfor et økende antall komplekse og sammenhengende utfordringer – fra langsommere global vekst og vedvarende økonomisk ulikhet til klimaendringer, geopolitiske spenninger og den akselererende Fjerde industrielle revolusjon.  Hver enkelt av disse er en skremmende...
Sveits varslet torsdag at det innfører forbud mot å handle med sveitsiske aksjer på børser i EU fra mandag 1. juli. E24 skriver om dette: Det skjer etter at samtalene om en politiske avtale mellom partene strandet, og kort tid etter at EU-kommisjonen...
Den danske humoristen Robert Storm Petersen lagde en gang en tegning som viste to svært dekadente unge herrer. Den ene sier til den andre: – Hvad mener du saa om verdensituationen? Den andre svarer: – Ingenting, jeg har fåt noget i øjet. Av en eller annen grunn minner dette...
Den såkalte Global Compact For Safe, Orderly And Regular Migration skal behandles og underskrives av FN 10. desember 2018. Det er et omfattende dokument som det nesten ikke har vært debatt om. Politisk er det svært vidtrekkende, og det har gått opp for stadig flere regjeringer. 3. desember er...
President Barack Obama har lansert en politikk for å gjøre USA uavhengig av olje- og gassimport. gjennom den såkalte energirevolusjonen i USA og dermed skape ny vekst i økonomien. Han har gått så langt som til å love Europa at den amerikanske skifergassrevolusjonen kan gjøre EU uavhengig av gassimport...
Max Blumenthal, redaktøren for nettavisa The Grayzone, ble arrestert om morgenen 25. oktober 2019 basert på en falsk anklage i forbindelse med beleiringen av den venezuelanske ambassaden i Washington, som fant sted mellom april og mai 2019. Dette skriver The Grayzone. En avdeling politifolk...
Mens USA slår på krigstrommer og pålegger NATO-landa en kraftig opprustning fortsetter Kina ufortrødent sin politikk med investeringer i strategiske utviklingsprosjekter. Rett før jul 2014 har statsminister Li Keqiang undertegnet en serie med avtaler med Balkan-landa som til sammen tegner bildet av et svært omfattende samarbeid. Silkeveien til Sentral-Europa Helt sentralt i...
Den private sjukehussektoren i Norge er inne i en voldsom vekst, og det samme er de private inntektene av sjukehusdrift. Og det skjer uten noen som helst form for offentlig debatt. Dette skriver Thomas Laudal i en kronikk i Aftenbladet. Han er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger....
Siden juni 2014 har oljeprisen på verdensmarkedet blitt halvert. Hvorfor skjedde det? På denn bloggen har jeg skrevet at det skyldes at USA og Saudi Arabia er blitt enige om å senke oljeprisen for å ramme Russland. Andre har skrevet det samme, men både fra USA og Saudi Arabia...