De ultrarikes makt (5) – Monopolborgerskapet

0

Dette er del fem av en serie korte foredrag av sjefredaktør Pål Steigan om den globale milliardærklassen. Denne gangen handler det om hvordan de ultrarike opptrer som klasse, om hvordan de ikke bare faktisk er en klasse, men også har skapt det nettverket av systemer som sørger for å opprettholde og forsterke deres makt, profitt og kontroll.

I foredraget nevnes begrepene «en klasse i seg», altså en klasse som faktisk finnes uten at de som tilhører den nødvendigvis er klar over det sjøl, og «en klasse for seg», der de som tilhører denne klasse er seg bevisst at de tilhører denne klassen og konstituerer seg politisk deretter. Steigan mener at dette monopolborgerskapet er svært klassebevisst og at denne klassen er velorganisert og handlekraftig.

Se de foregående episodene her:
De ultrarikes makt (1)
De ultrarikes makt (2) – Hvem eier bankene?
De ultrarikes makt (3) – De eier våpenindustrien og mediene

De ultrarikes makt (4) – IT, medisin og merkevare

Plansjer

Rockefeller Foundation

En studie av donasjoner mellom 2014-18 har vist at 8 % av den totale donasjonen (788 millioner USD) har gått til universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner rundt om i verden.

Vår analyse har identifisert 65,6 millioner dollar har blitt utbetalt i tilskudd til 111 universiteter i 18 land i løpet av de siste fem rapporterte årene.

Amerikanske universiteter er de største mottakerne. 81 amerikanske universiteter mottok 80 % av Rockefellers universitetsdonasjoner, totalt 52 millioner dollar.

2014 gikk 58 % av Rockefellers universitetsstipend til amerikanske institusjoner – innen 2018 hadde det økt til 92 %.

Storbritannias universiteter er de nest største mottakerne. Syv institusjoner mottok 5,2 millioner dollar i løpet av de siste fem årene, eller 8 % av alle Rockefeller-universitetsutdelingene.

De 10 fremste universitetsmottakerne mottok 65 % av Rockfellers universitetsdonasjoner ($42 millioner). De inkluderer noen av de største navnene innen høyere utdanning – Harvard, Columbia, New York, Stanford, MIT, Cornell og Oxford.

https://www.universityphilanthropy.com/funding-by-the-rockefeller-foundation

Bill & Melinda Gates Foundation

Gates Foundation har tildelt 11,6 milliarder dollar i finansiering til 471 universiteter og høyere utdanningsinstitusjoner i 66 land i løpet av de siste 10 årene.

Antall mottakere steg med 44 % fra 151 i 2010 til 218 i 2019.

I 2010 tildelte stiftelsen 494 millioner dollar til 151 universiteter i 22 land.

I 2019 tildelte stiftelsen 1,6 milliarder dollar til 218 universiteter i 41 land.

  • De fem fremste universitetsmottakerne er University of Washington ($1,56mrd), John Hopkins University ($1mrd), Emory University ($522m), University of California, San Francisco ($410m) og University of Oxford ($375m).

https://www.universityphilanthropy.com/bill-and-melinda-gates-foundation-funding

TenketankerMaktsentra
Bilderberg
Chatham houseTrilateralkommisjonen
Brookings InstitutionWorld Economic Forum
The Heritage Foundation
Council on Foreign Relations
Cato InstituteEtterretningsorganisasjonene
Center for Strategic and International StudiesCIA
American Enterprise InstituteNSA
RAND CorporationMI6
Carnegie Endowment for International PeaceMossad
Atlantic Council
Hoover Institution
Atlantic Council

The American Empire and its Media

I foredraget blir Trilateralkommisjonen nevnt. Her er noen ord om dens rolle ved en av dem.

Les på steigan.no om

Council on Foreign Relations

World Economic Forum

Bilderberg


Bli abonnent på Steigan Live. Gratis.

Forrige artikkelArabisk-iransk vennskap er en geopolitisk realitet
Neste artikkelBondens død alles nød
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).