Bondens død alles nød

0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Erik_Werenskiold_-_Peasant_Burial_-_Google_Art_Project.jpg
Bondebravelse, Erik Werenskiold, 1885. Offentlig eiendom.

Norsk Bonde og Småbrukarlag startet sitt landsmøte med Bondebegravelse.

Av Romy Rohmann.

I går den 10. november arrangerte NBS en Bondebegravelse i Hamars gater, dette blei gjort for å sette søkelyset både på NBS, landsmøtet vårt, og ikke minst landbruks- og matpolitikken i Norge.  

https://www.nationen.no/her-begraves-bonden-bondens-dod-alles-nod/s/5-148-449643

Ledelsen, delegater og NBS medlemmer av Norsk Bonde- og Småbrukarlag gikk gjennom Hamars gater med en kiste som representerte bondens død. På kista sto det Bondens død alles nød.

I kista var det brød, og prisen var 3 kroner, bonden får 2,40 øre for det kornet som trengs for et brød.

Ser du på prisen for et brød i butikken ser du at det er helt andre som tjener grovt på råvarene og bondens arbeid.

På kjøpesenteret CC var det sang og trommer hvor aksjonistene sang: brød til kroner tre, snart legger bonden ned.

(Privat bilde H. E. Navestad)

Det er for seint å bry seg om bonden når han ikke er her lenger, skreiv politisk redaktør Anne Ekornholmen i Nationen 9. november. Etter å ha skrevet om viktigheten med å ha leger, sjukepleiere og andre i folk til å bemanne kritiske yrker i samfunnet lurer hun på hvorfor ingen sier det samme om bøndene, hun skriver videre:

Så hvorfor roper ikke flere alarm når ett gårdsbruk legges ned hver dag? I fjor var det 37.682 bønder, 397 færre enn året før. En nedgang på én prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. I et samfunnskritisk yrke.

https://www.nationen.no/kan-den-siste-bonden-slukke-lyset-etter-seg/o/5-148-445886?fbclid=IwAR1AWgTxWR6_BZowrkHNGuy-FAgh5l2O4ELpaJIX_qNC9MJuH3iV8VZu30w

Bønder satt også i gatene med plakater inspirert av Pøbel-kunstverket i Stavanger, hvor det sto Will work for food.

(Privat bilde H. E. Navestad)

Vi har i flere artikler i det siste skrevet om hva NBS har gjort for å gi regjeringa verktøyene de trenger for å innfri det de sjøl har lovet i Hurdalserklæringa, sist la de fram en opptrappingsplan. Ikke bare har de kommet med en opptrappingsplan, de la fram en plan for 50% sjølforsyning innen 2026 den 10.10.

I tillegg har Menon Economics på oppdrag fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag tallfestet kostnaden til egenkapital i jordbruket. Rapporten fra Menon Economics blei lagt fram 3. oktober. Lenker til begge planene og Menonrapporten finner du i denne artikkelen.

Forrige artikkelDe ultrarikes makt (5) – Monopolborgerskapet
Neste artikkelGjelder Genèvekonvensjonen for sivile i Gaza?