BRICS. Tegn på globalt etisk og moralsk potensial?

0
Av psykologspesialist Tom Green.

´Jordboerlaget´

For at et fotball-lag skal utnytte sitt potensial, så kommer det innbyttere inn på banen, som ser spillet på en ny, optimistisk og håpefull måte for laget.

Når vi ser på alle oss jordboere som et lag, Jordboerlaget, finnes det tegn på at BRICS representerer et uutnyttet potensial for lagånd i laget vårt?

Som kjent er den ekspanderende BRICS-blokken ledet av Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Mer enn 20 land fra alle verdenshjørner har enten søkt eller uttrykt interesse for å bli med i BRICS. Den historisk dominerende G7-blokken, utgjør Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Storbritannia og USA. (1)

Alle er med på Jordboerlaget.

Innbyttere

På steigan.no har det vært pekt på at Ukrainakrigen utgjør et vannskille i verdenshistorien der 500 års vestlig imperialistisk dominans er i ferd med å gå i oppløsning og bli erstattet av en eller annen form for multipolar verdensorden. (2)

I denne artikkelen stilles spørsmålet om det finnes tegn på om dette vannskille representerer en positiv utvikling for menneskeheten.

Er vannskillet forbundet med et stigende ønske om og en større vilje i oss, kanskje foreløpig ubevisst for mange, til å gjøre spillet og lagånden til Jordboerlaget vi alle er med på, bedre?

Eller vil også dette vannskillet gå over i historien som et i en rekke av primitive maktskifter, som undergraver vårt potensial for et større kjennskap til det humane premiss, som vi definerer her som; en dypere respekt for andres gjøren og væren, og en bevissthet om at andres liv er like viktig som vårt eget.

Det er tidligere redegjort for synspunktet at bevissthet er en overordnet faktor i evolusjonen, – som betyr at bevisstheten vår naturlig utvikler seg til høyere etiske og moralske nivåer, og et større og større bevisst kjennskap til det humane premiss.

For at denne bevissthets-utviklingen skal kunne skje, er det også redegjort for nødvendigheten av megalomane medmennesker som tror de er utvalgt til å bestemme over alle oss andre, transhumanisme, woke-kultur, vold og krig. (3)

Hvordan ellers skulle vårt etiske og moralske potensial bli ordentlig skarpt og tydelig bevisst for oss? Vi er avhengig av motsetninger for fullt ut å utnytte vårt intellektuelle potensial.

Hvordan ellers skal vi bevisst kunne skille mellom slitne spillere som er klar for benken, og opplagte optimistiske, håpefulle og friske innbyttere på Jordboerlaget?

Hoveddelen av artikkelen vil gi en kort analyse av et intervju i Newsweek av Anil Sooklal, en veteran diplomat som fungerer som Sør-Afrikas store ambassadør til BRICS.

Som Tillegg nederst i artikkelen, finner du en lenger detaljert gjennomgang av faglige uttrykk som er benyttet nedenfor, og som gir et grunnlag for et dypere innblikk i resonnementet i artikkelen.

Men først, når vi ser på alle oss jordboere som spillere på samme lag, Jordboerlaget, kan vi finne et eksempel på en sliten spiller blant oss, som trenger å hvile litt på benken?

En sliten spiller klar for benken

Senator Lindsey Graham, i samtale med Volodymyr Zelenskyy, Mai 2023. (4) (5)

Senator Lindsey Graham, henvendt til Volodymyr Zelenskyy;

«Og russerne dør. Det er de beste pengene vi noen gang har brukt.»

“Og jeg er her for å fortelle dere at det siste kapittelet i slaget ved Bakhmut er ennå ikke skrevet. Jeg er her for å fortelle deg at det russiske militæret er i ferd med å få hellig helvete sluppet løs over dem.”

Lindsey sine uttalelser tyder på ingen bevissthet om det humane premiss, slik det er definert ovenfor.

Minuspremisser balanseres ikke av Plusspremisser, i tankegangen hans, han mister forståelsen for Jordboerlaget, lagånden er helt borte vekk, forårsaket av en innvikling i Minus-premisser i den indre dialogen med seg selv, og han formidler derfor mest død og fordervelse. (se forklaring på disse begrepene i Tillegget nederst i denne artikkelen) (6)

Da er det ikke bare tid for benken.

Spørsmålet kan da også reises om hvilket humane bevissthets-nivå, Lindsey sin tankegang bæres oppe av. Leseren har mulighet til selv å vurdere dette, på grunnlag av Tillegget nedenfor.

Det vises i denne sammenheng også til en analyse av det humane bevissthetsnivå til andre av våre medspillere på Jordboerlaget, som Klaus Schwab, Yuval Noah Harari og Jens Stoltenberg. (7) (8)

Et uthvilt og optimistisk innbytter

Newsweek intervjuer Anil Sooklal, en veterandiplomat som fungerer som Sør-Afrikas store ambassadør til BRICS.

Som tidligere omtalt på steigan, understreker Anil til Newsweek, at BRICS ikke er noen allianse rettet mot noen som helst. (9)

«Vi ønsker å samarbeide med alle våre globale partnere både i det globale nord og sør for å ta tak i noen av utfordringene vi står overfor, med hensyn til å reformere den globale styrings-arkitekturen, for å gjøre den mer inkluderende, mer rettferdig og mer rettferdig, noe mange av oss fortsetter å føle at det ikke er.»

And it’s his wish to do so in partnership with other economic blocs, rather than in confrontation, Anil told Newsweek.

Utdrag av intervjuet er oversatt til norsk nedenfor – for original artikkel, se (10):

«Jeg tror vi lever i en svært polarisert, splittet verden, noe som er veldig uheldig.»

«Jeg tror vi må jobbe som et kollektiv. Vi bør ikke se de ulike konfigurasjonene på den globale fronten som å jobbe i opposisjon til hverandre. Jeg tror vi alle bør ha en felles agenda for å skape en mer inkluderende, mer rettferdig, og en bedre verden for alle våre mennesker

Og mens Anil identifiserte en rekke faktorer som driver denne ulikheten, inkludert klimaendringer, de langvarige effektene av COVID-19-pandemien og et økende globalt teknologi-gap, argumenterte han for at mangler i den eksisterende orden ledet av de rikeste nasjonene var kjernen i hvorfor flere land valgte BRICS.

«Vi ser en erosjon av den globale multilaterale arkitekturen,» sa Anil, “unilaterale tiltak, unilaterale sanksjoner har blitt dagens norm, en ujevn fordelt (ikke likeverdig) global arkitektur, og land som ønsker å ha mer å si når det gjelder hvordan den nye utviklende globale ordenen panorerer ut.»

«Så, jeg tror dette er noen av områdene som tiltrekker land fra det globale sør som i økende grad ønsker å identifisere seg med BRICS-gruppen,» la Anil til.

«Jeg tror attraktiviteten til BRICS er at den artikulerer utfordringene som land fra det globale sør fortsetter å møte i en svært lite likeverdig verden.»

Anil la til, «en verden som har endret seg enormt i løpet av de siste nesten 80 årene siden grunnleggelsen av FN-systemet.»

Anil sine uttalelser tyder på en høy bevissthet om det humane premiss, slik det er definert ovenfor.

Minuspremisser balanseres av Plusspremisser, i tankegangen hans, han beholder forståelsen for Jordboerlaget, lagånden er fullt og helt tilstede, og han formidler et overordnet formål med spillet, som er å bygge oss alle opp som en helhet og et ´vi´, som er sammenfallende med det humane premiss.

Spørsmålet kan reises om hvilket humane bevissthets-nivå, Anil sin tankegang bæres oppe av. Leseren har mulighet til selv å vurdere dette, på grunnlag av Tillegget nedenfor.

Bevisstheten som evolusjonens overordnete faktor

I lys av at vi alle er på Jordboerlaget, er det stilt spørsmål om bevegelsen bort fra en pro-amerikanske tenkemåte, til en multipolar verdensorden, gjenspeiler et stigende ønske og en større vilje i oss, kanskje foreløpig ubevisst for mange, for et høyere og høyere bevisst kjennskap til det humane premiss.

Hvis BRICS får enda mer vind i seilene, er det fordi fler og fler jordboere kjenner på lagånden til Jordboerlaget, slik som indikert i intervjuet av Anil Sooklal, i Newsweek?

Er ikke det i tilfelle et tegn på et globalt etisk og moralsk potensial?

Som vi har vært inne på i tidligere artikler, det er respekten for andres gjøren og væren, som alltid går av med seieren i en hver relasjon, om du er terapeut, mentor, veileder, politiker eller myndighetsperson. (11)

Respekten for andres gjøren og væren kan vi utvikle på et dypere plan, ved å avansere i erkjennelses-trinn på Trygghetsskolen, mot et Plussnivå av human bevisst, på Sannhetsskolen, et nivå som det fra naturens side er logisk at vi jordboere alle er på vei til.

I Tillegget nedenfor kan leseren gjøre seg mer kjent med de faglige begrepene som ligger til grunn for resonnementet om hvorfor bevisstheten er den viktigste faktoren for hvordan Jordboerlaget vil lykkes fremover.

«Vi kommer til å drive romskipet vårt på jorden vellykket videre, når vi ser det som et helt romskip og vår skjebne som felles.» 

Buckminster Fuller

Referanser

 1. https://steigan.no/tag/brics/
 2. https://steigan.no/2023/05/krigen-er-et-oppror-fra-russland-og-resten-mot-usas-hegemoni/?utm_source=substack&utm_medium=email
 3. https://steigan.no/2023/01/absurditetenes-plusslogikk/
 4. https://steigan.no/2023/05/senator-lindsey-graham-sier-at-usa-ma-stotte-ukraina-for-a-unnga-at-kina-overtar-taiwan/?utm_source=substack&utm_medium=email
 5. https://youtu.be/bQA0Ueu0BEc?t=20
 6. https://steigan.no/2022/09/hvordan-er-det-mulig-mistilliten-til-politikere-og-myndighetspersoner/
 7. https://steigan.no/2022/08/world-economic-forum-wef-og-transhumanisme-sannhetsskolens-ytre-forgard/
 8. https://steigan.no/2022/12/krigens-ekkokammer-angrep-og-forsvar/
 9. https://steigan.no/2023/06/newsweek-brics-setter-fart-pa-usas-nedgang/?utm_source=substack&utm_medium=email
 10. https://www.newsweek.com/china-russias-growing-brics-bloc-speeds-decline-us-influence-1803685?amp=1
 11. https://steigan.no/2022/12/en-human-og-empatisk-folkevalgt-leder/

TILLEGG:

´Jordboerlagets´ etikk og moral.

Det er ikke andre du skal overvinne, det er deg selv.

Max Wertheimer (1880-1943), grunnleggeren av den holistiske ideen om Gestalt, eller underliggende form, reflekterte over to spørsmål.

Det første spørsmålet var om vi uten flere forskjellige livserfaringer, risikerer å ikke se det større bilde i nye utfordrende situasjoner vi møter?

Og Max konkluderte med en generell betraktning:

“A thing may be true in the piecemeal sense, and false, indeed a lie, as a part in its whole”. Max Wertheimer. (1).

Max Wertheimer, gestaltpsykologiens grunnlegger, sammen med Wolfgang Köhler og Kurt Koffka.

Det andre spørsmålet Max reflekterte over, var om hva som skjer når vi erkjenner risikoen i det første spørsmålet; – Er det først da vi begynner å forstå at vi er vår egen skjebne, i skapelsen av en human helhet og Pluss i tilværelsen?

Det er først når vi har en helhetlig forståelse av en situasjon at vår indre etiske kode kan aktiveres. Når vår forståelse av helheten blir hindret, blir den koden deaktivert. (2).

Så, bare et raskt lite dykk i gestaltpsykologi og Anne Harringtons bok om holisme i den tyske førkrigs-kulturen (1) (3), fører oss rett til interessante refleksjoner om premisset for vår etikk og moral, i dagens samfunn.

For medmennesker som er av den oppfatning at vår skjebne er mer av en teknologisk biologisk art, utenfor oss selv, enn av en human indre art, vil jo nødvendigvis enkeltstående omstendigheter som enten miljø, overbefolkning, krig i Ukraina, tørke, Putin, eller Gud vet hva av potensielle farer og katastrofer, fremstå som ‘problemet’, og bære ansvaret for vår skjebne.

I lys av gestaltpsykologien, kan slike synspunkter på vår skjebne, vurderes mer som uttrykk for at vår forståelse av helheten blir hindret av en tankemessig innvikling, med en følgende deaktivering av det humane premiss, eller livets innebygde logikk, det vil si betingelsene for utvikling av vår etikk og moral. Et resultat som sammenfaller med et syn på mennesker som vesener som beveger seg fra hverandre, ikke kan forstå sitt eget beste, stjeler, lyver og dreper, og som må styres av et hegemoni, enn imperialist eller av en elite.

Synspunkter på vår skjebne som er av en mer human art, derimot, kan i lys av gestaltpsykologien vurderes som uttrykk for en forståelse av helheten forårsaket av en tankemessig utvikling, med en følgende aktivering av det humane premiss. Et resultat som sammenfaller med et syn på mennesker som selv-forstående vesener, som beveger oss nærmere hverandre, og naturen, og kan forstå vårt beste.

Det er i denne sistnevnte Pluss-prosessen vi med vår logisk intuitive intelligens, utvikler vårt kjennskap til det humane premiss.

Det er i tidligere artikler også redegjort for hvordan denne Pluss-prosessen for kjennskapet til det humane premiss fordrer en erkjennelsesprosess av det feminine og det maskuline i deg selv (4).

Utviklingen av den indre dialogen med deg selv, til et Pluss-nivå av human bevissthet, skjer i seks trinn.

Som før nevnt, disse erkjennelses-trinnene av human bevissthet varierer mye med dialogen du har med deg selv, inntil du er på trinn 5 og 6, og har et større og mer stabilt kjennskap til det humane premiss. Utad vil det merkes i form av trygghet og sikkerhet, og det vi beskriver som karakter eller personlighet.

Før vi går mer i detalj om de seks erkjennelses-trinnene i utviklingen av din humane bevissthet, følger en kort oppsummering av trinnene:

På trinn 1, kan du delvis erkjenne at den indre dialogen med deg selv består av spørsmål – svar kombinasjoner.

På trinn 2, kan du delvis erkjenne at det er trygt for deg, å holde deg til de personlige spørsmål – svar kombinasjoner du er vant til.

På trinn 3, kan du delvis erkjenne at du har begrenset bevissthet om hvilke spørsmål som har ledet deg til de svarene du har, i dialogen med deg selv.

På trinn 4, kan du delvis erkjenne en ufullkommenhet med hensyn til hvordan du, med hjelp av dialogen med deg selv, skaper en dypere respekt for andres kunnen og gjøren.

På trinn 5, på Sannhetsskolen, erkjenner du at meninger, ønsker og behov hos andre, som er motsatte av de du selv har, er en inspirasjon for utvidelsen av din bevissthet.

På trinn 6, erkjenner du en dypere personlig nytelse når du gir av deg selv til andre og ser at de er glade og fornøyde.

Erkjennelsestrinn 1

Erkjenner du en indre strøm av spørsmål-svar kombinasjoner? -, ikke detaljert, men med en generell fornemmelse av at det i forkant av de svarene du har, som er dine meninger og oppfatninger, er noe du spør deg selv om, eller noe du gjør?

Da er du i tilfelle på erkjennelsestrinn 1; – du søker innover, observerer deg selv, og blir oppmerksom på at det er noe du gjør når du spør og svarer i den indre dialogen med seg selv. Som er nødvendig for at du kan bli mer kjent med deg selv.

Du er på første trinn på veien til en human bevissthet på et Plussnivå. Så la oss se hvor kjent du kan bli med deg selv, og hvem du egentlig er.

Og det kan du få til, ved å ta tak i spørsmålene i din indre tankestrøm, fordi svarene, som er dine meninger og oppfatninger, er på en måte ‘satt’. De er ‘satt’, i den forstand at de er svar på spørsmål du alltid har stilt deg, fra du var et barn, og som vi vanligvis ikke er bevisst en gang.

Fordi du er blitt så trygg på, eller vant til, den virkeligheten som de svarene har konstruert for deg, har vi ofte heller ikke noe bevisst intensjon om å forandre på dem.

Det kan for eksempel være at du går rundt nå og tenker at alle liker deg, fordi du fant det svaret på det spørsmålet, en gang, i oppveksten, og slik ble det, du tenkte at alle liker deg. På samme måte om du går rundt og tenker at alle ikke liker deg.

Det svaret vi er mest vant med, på spørsmålene som for lengst har gått under radaren vår, i den indre dialogen med oss selv, er vi tryggest med, om det er negativt, eller positivt. Og det vi er vant med, er vi tryggest med, og det fortsetter vi med, for ´sånn er det´.

Hvis dette i stor grad er tilfelle for din del, så er du godt på plass på Trygghetsskolen, som du også kan få en fast plass på, om du da ikke vil erkjenne mer om din indre dialog med deg selv. Det er det samme som å bli mer kjent med deg selv, finne sannheten om deg selv, hvem er du egentlig?

Erkjennelsestrinn 2

Når du erkjenner at du velger den dialogen med deg selv som gjør deg mest trygg, har du på et nivå utviklet et kjennskap til deg selv og ditt ‘manus’ for livet:

Du kan. på erkjennelsestrinn 2, med dine svar i dialogen med deg selv, dine meninger og oppfatninger, fornemme at du går, eller vil gå, den ‘tryggeste’ veien i livet.

Og det er helt greit, om du da ikke utvikler en så stor underliggende emosjonell sympati for, og tilbøyelighet til å forklare og rettferdiggjøre gyldigheten av dine svar i din indre tankestrøm, at du hindrer utviklingen av den naturlige humane erkjennelsesprosessen du har begynt på.

I så tilfelle, som vi kommer tilbake til nedenfor, vil den indre dialogen med deg selv kunne bli en del av en innvikling i Minus-premisser i din tankegang, som sammenfaller med en deaktivering av det humane premiss.

For at den naturlige humane erkjennelsesprosessen du har begynt på skal kunne utvikle seg, er det med andre ord avgjørende at du setter deg selv høyere krav til bevisstheten din om hvilke spørsmål du stiller, i den indre dialogen med deg selv.

Ikke bare av trygghetsmessige, men også av vanemessige årsaker, lar ikke spørsmålene i den indre tankestrømmen seg så lett forandre. For mange av oss har det begrensede antall spørsmål som vår indre dialog ofte kan bygge på, som nevnt, helt eller delvis, for lengst gått under radaren, i oppvekst og skolegang.

Erkjennelsestrinn 3

Spørsmålene i vår indre tankestrøm, kan det altså være vanskelig å oppdage. Så, jeg gjentar, hvis du ikke erkjenner et krav i deg til bevissthet om hvilke spørsmål du stiller i din indre dialog, som markerer trinn 3, så vurder å ta affære.

Fordi, som regel tar vi først et bevisst valg i forhold til å tå affære, når vi blir utfordret av våre omgivelser, ikke at det nødvendigvis er noen andre som skjønner hvilken reise vi er på, og minner oss på det, men rett og slett på grunn av ´normal´ motgang i livet.

En erfaring fra terapeutiske samtaler, er at vi ofte ikke forbedrer oss før vi må. Det å bli utsatt for ubehag, i form av avvisning, oppsigelse, økonomiske problemer etc., er i denne sammenheng, en velsignelse, i den forstand at vi blir ´geleidet av naturen´ til å øke kravet til bevissthet om spørsmål vi ikke har stilt før, i vår indre tankestrøm.

To eksempler på spørsmål vi ofte kan bli bedre på å stille; – ´det jeg gjør og sier nå, er det på bekostning av den andre / av meg selv? – tar jeg hensyn til den andre / meg selv, når jeg sier eller gjør det jeg tenker jeg skal, nå´?

Dette er eksempler på spørsmål vi bevisst kan stille oss selv og finne nye svar på, som kan gjøre at vi utnytter mer av vår intuitive logiske intelligens, og åpner oss opp for nye, oppdaterte og mer humane og etiske måter å se verden på, jfr. Gestalpsykologien og MAX Wertheimer ovenfor.

Et eksempel på en slik utvikling er hentet fra intervjuet i Hemali, 27 Juni 2022, der Dr. med Charlotte Haug, reflekterer over “mange ubesvarte spørsmål”, rundt den eksperimentelle vaksinen med ny teknologi, jeg siterer;

“Men hvis vi ruller tilbake til november/desember 2020 og i stedet hadde sagt at “ok, vi har virkelig hevet oss rundt og utviklet en ganske eksperimentell vaksine med ny teknologi. Vi tror at den kan virke, men vi vet ikke så mye ennå. Vi kan gjøre den tilgjengelig hvis folk gjerne vil ha den. Eller enda bedre: man kunne sagt at vi fortsetter, vil flere være med i dette kontrollerte forsøket? (min kursiv). Det ville vært en helt annen måte å kommunisere rundt dette på, og nå ville vi ha sittet med veldig mye sikrere resultater.” – Hvorfor skjedde ikke det? “. (5).

Erkjennelsestrinn 4

Alle nye og kritiske spørsmål vi stiller om ting og tang, er opprinnelig fra bevisste oppdateringer av spørsmål i vår indre konversasjon med oss selv, og representerer derfor en indre løsrivelsesprosess, fra Trygghetsskolen.

I denne prosessen, som egentlig er en personlig selvstendighets-prosess, møter du som nevnt din ufullkommenhet når det gjelder fornemmelsen av helhet og Pluss i tilværelsen din. I løpet av livet vil vi møte den både på område kjærlighet, dyktighet og frihet, og det er avgjørende at du bevisst erkjenner den for å komme videre i erkjennelsesprosessen din, frem til opptak på Sannhetsskolen.

For, du kommer ikke videre fra de lavere humane bevissthetsnivåene du har briljert på, med dine bestemte meninger og oppfatninger, om deg selv og andre, uten personlige utfordringer.

Du vil bli utfordret på gyldigheten av de relasjoner og den virkelighetsforståelsen du har viklet deg inn i på Trygghetsskolen, som følge av det begrensede kjennskapet vi der har til det humane premiss.

Kanskje du også i denne prosessen, for første gang vil innse at din utfordring når det gjelder din humane bevissthet ikke er et spørsmål om fornuft, rasjonalitet, utdanning eller medfødte evner, men å komme nærmere andre medmennesker, og naturen, enn du kanskje trodde det var mulig å komme?

Det er altså erkjennelsen av ufullkommenheten din på trinn 4, som gir deg den avgjørende inspirasjonen til å forbedre din humane bevissthet slik at den blir mer og mer i samsvar med helhet og Pluss i tilværelsen din, og den personen du egentlig er, på trinn 5 og 6.

Denne selvstendighets-prosessen, er det samme som opptak til Sannhetsskolen, for deg selv, som vil være en etisk og moralsk inspirasjon for andre rundt deg, og for samfunnet du er en del av, som vi kommer tilbake til nedenfor.

Trygghetsskolens ideologi

Det sier seg altså selv at det kan være mange personlige grunner til at det kan fornemmes ´tryggest´ med en full eller delvis uvitenhet om hva du gjør for å skape respekt for andres og dermed egen kunnen og gjøren, og vinne slaget om “vi”.

Fordi, la oss repetere, en fornemmelse av helhet og Pluss i tilværelsen fordrer mye av oss, du må 1) erkjenne din indre dialog med deg selv, for det andre 2) erkjenne at du velger de tryggeste svarene, og har gjort det lenge og vært bare delvis klar over det, og for det tredje 3) erkjenne at du må stille høyere krav til spørsmål du stiller til deg selv, i den indre dialogen med deg selv, om andre.

Og ikke bare det, når vi stiller høyere krav til oss selv, 3, så møter vi altså vårt forbedringspotensial når det gjelder å verdsette og respektere ikke bare andres gjøren og væren, men også vår egen, på et høyere nivå enn det vi er vant til, og hvis vi skal bli inspirert til å aktivere dette potensiale, så fordrer det som nevnt at vi erkjenner vår ufullkommenhet med hensyn til det samme, 4).

En slik erkjennelsesprosess innebærer som nevnt en personlig konfrontasjon med det mest sårbare i oss, som redselen for å stå alene, ikke bli likt, ikke strekke til, bli forlatt og kanskje også utstøtt, følelser som er forbundet med mye personlig ubehag og redsel, som det er en personlig utfordring å tørre kjenne på, og handle på.

Erkjennelsestrinn 5 og 6

På Sannhetsskolen lar vi oss først, på trinn 5, inspirere av meninger, ønsker og behov hos andre, som er motsatte av de vi selv har. Andres kunnen og gjøren utløser ikke nødvendigvis en reaksjon i oss som handler om å beskytte oss selv, fremfor andre, som sammenfaller med at vi på et dypere nivå kan vurdere andre sitt liv som like viktig som vårt eget, som gjør at du på trinn 6, i utviklingen av din humane bevissthet, erkjenner en dypere personlig nytelse når du gir av deg selv til andre, og ser at de er glade og fornøyde.

Denne nytelsen markerer at det har blitt logisk og naturlig for deg å føre dialoger med deg selv, der kravet til bevissthet i deg selv, om en dypere respekt for andres kunnen og gjøren, er høy.

Du har en høy bevissthet om det humane premiss.

Det har derfor utviklet seg en tilgjengelighet i bevisstheten din for akkumulering av sammenhengende tankerekker av kjensgjerninger, om både deg selv og andre, det vi har beskrevet som en logisk intuitiv intelligens, et intuitivt sansesett.

Referanser for Tillegget:

 1. Max Wertheimer, ‘On truth’, Social Research 1 (2), 1934, cit. Anne Harrington, Reenchanted Science: Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999), pp. 133-34.
 2. https://winteroak.org.uk/2022/08/16/the-acorn-76/#4
 3. Anne Harrington, Reenchanted Science: Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999), pp. 133-34.
 4. https://steigan.no/2023/05/hvorfor-vi-har-kjonn-og-sex-et-kort-logisk-humanistisk-resonnement/
 5. https://hemali.no/siste/dr-immunolog-charlotte-haug-mange-ubesvarte-sporsmal/
Forrige artikkelHva du ikke får vite om det falske labkjøttet
Neste artikkelFNs agenda 2030 er en krig mot bønder over hele verden