Hva du ikke får vite om det falske labkjøttet

0
Meat sample in open laboratory Petri dish. Animal cell cultured clean meat concept.
Av Joseph Mercola.

Utdrag av artikkelen What They Don’t Want You to Know About Lab-Grown Meat.

Mens den falske kjøttindustrien blir omtalt som en miljøvennlig og bærekraftig måte å mate verden på, er den sanne hensikten å gjenskape den typen global kontroll som Monsanto og andre oppnådde gjennom patentert utvikling av GMO-frø. Til sjuende og sist er laboratorieskapt kjøtt verre for miljøet enn husdyr og vil utvilsomt forringe menneskers helse, akkurat som GMO-korn har gjort.

Lab-dyrket kjøtt er verre for miljøet enn storfe

Som det er rapportert av San Francisco Chronicle, advarer forskere ved UC Davis at det er store miljømessige ulemper ved laboratoriedyrket kjøtt som ikke er en del av samtalen eller beslutningsprosessen.

Ifølge deres livsløpsanalyse produserer den lab-kjøttindustrien opptil 25 ganger mer CO2 enn tradisjonelt dyrehold, noe som opphever det ideologiske kjernegrunnlaget som industrien er basert på. bygget. Se: BioRxiv April 21, 2023, New Scientist May 9, 2023, Interesting Engineering May 14, 2023 og Watts Up With That? May 12, 2023.

Som nevnt av forfatterne, har investorer pøst milliarder av dollar inn i «animal cell-based meat» dyrecellebasert kjøtt» (ACBM) sektoren basert på teorien om at labkjøtt er mer miljøvennlig enn storfekjøtt. Men den hypen er først og fremst basert på mangelfulle analyser av karbonutslipp.

De primære kildene til CO2-utslipp er renseprosessene, som krever fossilt brensel. Bakteriene som brukes til å produsere «kjøttet» frigjør endotoksiner, og disse må elimineres fra vekstmediet, ellers vil cellene ikke reprodusere ordentlig. Se forfatternes bemerkninger i BioRxiv April 21, 2023.

«Dyrecellekultur gjøres tradisjonelt med vekstmediumkomponenter som er raffinert for å fjerne/redusere endotoksin. Bruken av disse foredlingsmetodene bidrar betydelig til de økonomiske og miljømessige kostnadene forbundet med farmasøytiske produkter siden de er både energi- og ressurskrevende.»

Basert på denne vurderingen produserer hvert kilo labkjøtt alt fra 542 pund (246 kilo) til 3325 pund (1508 kg) karbondioksidutslipp, noe som gjør klimapåvirkningen til labkjøtt fire til 25 ganger større enn konvensjonelt storfekjøtt.

Kort sagt, påstandene som støtter labindustrien er falske, ettersom ideen om at labkjøtt er et grønnere alternativ bygger på ikke-eksisterende teknologier i stedet for teknologiene som er i bruk.


Les resten av artikkelen her, men vær klar over at den ikke kommer til å ligge på nettet lenge.

På steigan.no finner du allerede en god del artikler med faktabasert kritikk av svindelen med kunstig kjøtt og de katastrofale konsekvensene den kan ha.

Forrige artikkelUkraina går Kamikaze
Neste artikkelBRICS. Tegn på globalt etisk og moralsk potensial?