Hvorfor vi har kjønn og sex. Et kort logisk humanistisk resonnement

0
Skjermbilde fra artikkel i NewsVoice om David Sorenson´s (Stop World Control), sin rapport om FN´s och WHO´s globala 2030-sexagenda. (1)
Av psykologspesialist Tom Green.

Livets innebygde logikk

Tenk deg å kunne fortelle barna dine om hvordan ting henger sammen når det gjelder kjønn og sex.

Kjønn og sex er en gylden mulighet til å fortelle barna dine om livets innebygde humane logikk.

Med sin institusjonelle mekaniske virkelighetsforståelse møter samfunnet kjønn og sex med absurditeter eller banale misforståelser, som så ofte før i historien, og som nå i den pågående kjønnsidentitets- og sex-debatten. (1)

I denne artikkelen forklares variasjoner i seksualitet og kjønnsidentitet som en naturlig nødvendighet i utviklingen av en høyere og skapende human bevissthetstilstand og kjærlighetsevne.

Det er tidligere redegjort for vår humane bevissthetsutvikling, – fra en institusjonell mekanisk, til en utforskende og deretter til en skapende human virkelighetsforståelse, – i artikkelen Vårt selvskadende samfunn. (2)

Seksualitet og kjønnsidentitet

I dialogen nedenfor mellom mor og datter, er variasjoner i seksualitet og kjønnsidentitet, enkelt forklart til et barn, uten absurditeter og banaliteter, i et skapende humant virkelighets-perspektiv.

… “

… “ —

… “nå er du stor, så da kjenner du på hvordan det er å være gutt.

… “hvorfor det?

… “hvordan ellers skulle jenter bli ordentlig glad i gutter hvis de ikke kjente på litt gutt i seg selv?

… “så gutter blir glad i jenter fordi de kjenner på litt jente i seg selv?

… “ja, det er helt riktig.

… “mamma, kan gutter kjenne så mye på hvordan det er å være jente, at de vil være jente?

… ”det kan de, og jenter kan kjenne så mye på hvordan det er å være gutt, at de vil være gutt.

… “jeg tror jeg kjenner mest på at jeg er jente.

… “det tror jeg også.

… “men, hvorfor kjenner noen jenter så mye på hvordan det er å være gutt, at de vil bli gutt?

… “de har kjent så mye på hvordan det er å være gutt, og fått et så stort ønske om å forandre seg til gutt, at de har begynt å tenke og føle som en gutt.

… “å-ja! sånn at de heller på den måten får andre til å være glad i dem?

… “nettopp!

«For å bli transformert, må hele grunnlaget for tanken din endres. Men tankene dine kan ikke endres med mindre du har nye ideer, som du ikke bare tenker på, men tenker ut fra. All transformasjon begynner med et intenst, brennende ønske om å bli transformert. Det første trinnet i å fornye sinnet er begjær. Du må ønske å være annerledes før du kan begynne å forandre deg selv. Da må du gjøre fremtidsdrømmen til et nåværende faktum. Du gjør dette ved å anta at følelsene av ønsket ditt blir oppfylt. Ved å ønske å være annerledes enn det du er, kan du skape et ideal om personen du ønsker å være og anta at du allerede er den personen. Hvis denne antagelsen vedvares til den blir din dominerende følelse, er oppnåelsen av ditt ideal uunngåelig.» Neville Goddard (3)

Neville Goddard (1905-1972)

Utvikling av nestekjærlighet

Fra dialogen mellom mor og datter ovenfor;

… “hvordan ellers skulle jenter bli ordentlig glad i gutter hvis de ikke kjente på litt gutt i seg selv?

… “så gutter blir glad i jenter fordi de kjenner på litt jente i seg selv?

… “ja, det er helt riktig.

Kommentar:

På denne måten utvikles det maskuline i kvinnen så hun forstår bedre det maskuline, i seg selv, og i mannen.

Og på samme måte utvikles det feminine i mannen så han forstår bedre det feminine, i seg selv, og i kvinnen.

Hvordan ellers skulle vi bli mer glad i hverandre og utvikle et ønske om større nestekjærlighet, om vi ikke ble mer og mer bevisste i det vi kaller vår ´sekundære pol´, som er hvordan ´den motsatte pol (kjønn) i oss selv´, tenker og føler?

Det sanne menneskelige har sitt sete i den motsatte pol”.

Søren Grind (4) (5)

Søren Grind. Dansk psykolog.

Når vi blir mer humane og kjærlig bevisste i vår sekundære pol, så avtar sjalusi, misunnelse, diskriminering, konflikter og krig.

Vi får en “HEL nestekjærlighet”, – menn er ikke bare glad i kvinner og kvinner i menn, men menn er også glad i menn og kvinner også glad i kvinner.

Vi kan kjenne forskjell på om en fysisk berøring formidler en energi som strømmer ut fra den primære pol eller fra den sekundære, dvs. om det skyldes ren instinktiv lyst og kåthet, eller om den har sprunget ut av en menneskelig varm evne til å nyte det å gi glede og nytelse til andre”. (oversatt fra dansk) (4)

Vi kan også bevisst velge å øve på å … oppnå en generøs og kjærlig holdning til vår partner. Denne settingen vil gradvis involvere sekundærpolens menneskelige vibrasjonsfelt i det seksuelle samspillet, … Å tilstrebe en høy moralsk kvalitet i seksuell omgang fører derfor til en økende evne til seksuell nytelse”. (forkortet, og oversatt fra dansk) (4 s.233)

Bevisstheten som evolusjonens overordnete faktor

Vi går forskjellige veier til en høyere human bevissthetstilstand og kjærlighetsevne.

Fra dialogen mellom mor og datter ovenfor;

… “men, hvorfor kjenner noen jenter så mye på hvordan det er å være gutt, at de vil være gutt?

… “de har kjent så mye på hvordan det er å være gutt, og fått et så stort ønske om å forandre seg til gutt, at de har begynt å tenke og føle som en gutt.

… “å-ja! sånn at de heller på den måten får andre til å være glad i dem?

… “nettopp!

Kommentar:

Den sekundære pol må åpnes på våre veier til en høyere human bevissthetstilstand og kjærlighetsevne.

Den feminine pol vil gjøre seg mer gjeldende hos mannen, og den maskuline mer gjeldende hos kvinnen.

Når en seksuell fornemmelse åpnes og aktiveres via den sekundære pol, åpnes det nye alternative veier til en høyere bevissthetstilstand og kjærlighetsevne, enn den heterofile.

Det er disse veiene som beskrives som homofili, bifili og variasjoner i kjønnsidentitet.

Alle variasjoner i heterofili, homofili, bifili og kjønnsidentitet, gjenspeiler med andre ord bare forskjellige veier til en høyere human bevissthetstilstand og kjærlighetsevne.

Av medmennesker med en institusjonell mekanisk virkelighetsforståelse, blir andre alternative veier enn den heterofile, møtt med diskriminering, undertrykkelse, absurditeter eller banale misforståelser. (1)

Disse andre alternative veiene inspirerer deg når du er et medmenneske med en skapende human virkelighetsforståelse, som også gir deg en gylden mulighet til å forklare livets innebygde humane logikk for barna dine.

Forholdet som livets innebygde humane logikk står i til den institusjonelle mekaniske, den utforskende og den skapende humane virkelighetsforståelse, er redegjort for i tidligere artikler. (6)

Det er livets innebygde logikk at vår humane bevissthet avanserer til høyere nivåer; – nestekjærligheten blir større og en like automatisk vane for oss som et hvilket som helst fysisk talent vi mestrer uten å behøve og tenke oss om.

Utviklingen av denne høyere humane bevissthetstilstanden og kjærlighetsevnen er grundig redegjort for av psykolog Søren Grind i hans bøker «Livet- dit spejl» 2008, og «Livet – et spørgsmål om kjærlighet» 2017. (4) (5)

Det konkluderes med at kjønnsidentitets- og sex-debatten viser at vi er helt i begynnelsen av en overgangsperiode til et høyere humant bevissthetsnivå, der vi ikke lenger behøver virre rundt i total uvitenhet om hvordan vi skal kunne ha det bedre uten å behøve å skyte, kastrere hverandre, slå hverandre i hjel fordi vi tenker forskjellig og er ´annerledes´, drukne i absurditeter eller banale misforståelser, eller oppleve oss selv eller andre som offer.

Referanser

  1. Fra NewsVoice, publisert 11.05.2023. Originalartikkel: FN´s och WHO´s globala 2030-sexagenda: Barn ska ha sexpartners så tidigt som möjligt. https://derimot.no/fns-og-whos-globale-2030-sexagenda-barn-bor-ha-sexpartnere-sa-tidlig-som-mulig/?fbclid=IwAR1RJ83f0-UhwFIDtszxAjKsWXirzgc2FGYv192MaFrKVfW_G8GN6kwm_vs
  2. https://steigan.no/2022/10/vart-selvskadende-samfunn/
  3. Goddard, Neville. The Power of Awareness. (2020) https://www.thepowerofawareness.org/?fbclid=IwAR1rHD-Phk98tbyZXjAjdIeizbs9rViLk1bjV7T1C82i5Y8WiWB_Yj5f3IE
  4. Grind, Søren. Livet – dit spejl. Om menneskelig udvikling i et reinkarnationsperspektiv. Världsbild förlag. 2008
  5. Grind, Søren. Livet – et spørgsmål om kærlighed. Om menneskelig udvikling i et reinkarnationsperspektiv. Världsbild förlag. 2017.
  6. https://steigan.no/author/tomgreen/
Forrige artikkelPentagon har rekolonisert universitetscampusene – hvorfor protesterer ikke flere studenter?
Neste artikkelHelsedirektoratets trafikklys for barn om seksuell adferd