FNs agenda 2030 er en krig mot bønder over hele verden

0
Landscape panorama of Vietnam, terraced rice fields of Hoang Su Phi district, Ha Giang province. Spectacular rice fields. Stitched panorama shot.

Av F. William Engdahl.

I løpet av de siste ukene har et koordinert totalangrep mot jordbruket vårt begynt, mot vår evne til å produsere mat for vår eksistens. G20-regjeringsmøtet på Bali, FNs Agenda 2030 Cop27-møte i Egypt, Davos World Economic Forum og Bill Gates er alle medskyldige. Vanligvis bruker de dystopisk språklig innramming, for å gi en illusjon om at de gjør det for befolkningenes beste, når de faktisk fremmer en agenda som vil føre til hungersnød og død for hundrevis av millioner, hvis ikke ikke milliarder hvis de får fortsette. Det er drevet av en koalisjon av kapitalkrefter.

Fra G20 til Cop27 til WEF


Den 13 november 2022 ble G20-representantene for de 20 mest innflytelsesrike nasjonene USA, Storbritannia, EU, Tyskland, Italia, Frankrike, Japan, Sør-Korea, Kina, India, Indonesia og Brasil – enige om en slutterklæring.

Det første store elementet er en «oppfordring til en raskere omgjøring mot et bærekraftig og motstandsdyktig landbruk, matsystemer og forsyningskjeder.» Videre, «arbeide for på en bærekraftig måte å produsere og distribuere mat, sikre at matsystemer bedre bidrar til å stoppe klimaendringer, stoppe og reversere tap av biologisk mangfold, og matsorter».

I tillegg ba de om

«inkluderende, forutsigbar og ikke -diskriminerende, regelbasert handel med landbruksprodukter basert på WTO-regler». Og, «Vi er forpliktet til å støtte innføringen av innovative teknologier, inkludert digital innovasjon i landbruk og matsystemer for å øke produktivitet og bærekraft i harmoni med naturen». Så kommer den avslørende uttalelsen: «Vi gjentar vår forpliktelse til å oppnå globale netto null klimagassutslipp/karbonnøytralitet rundt midten av århundret».

Fra George Orwells bok 1984. Dobbelt-tale: Krig er fred, Frihet er slaveri, Uvitenhet er styrke.

«Bærekraftig landbruk» med «netto null klimagassutslipp» er orwellsk dobbelttale. For en utenforstående til FN-lingvistikken, høres ordene for gode ut. Det som faktisk fremmes er den mest radikale ødeleggelsen av jordbruk og landbruk globalt, under navnet «bærekraftig landbruk».

Etter Bali G20-møtet var det FNs COP27 årlige Green Agenda Climate Summit-møte i Egypt. Der utarbeidet deltakerne fra de fleste FN-land, sammen med frivillige organisasjoner som Greenpeace og hundrevis av andre grønne frivillige organisasjoner, en ny erklæring. COP27 lanserte noe de avslørende kaller FAST – FNs nye Food and Agriculture for Sustainable Transformation (FAST). I følge Forbes vil FAST fremme et «skifte mot et bærekraftig, klimabestandig sunt kosthold, bidra til å redusere kostnadene for helse og klimaendringer med opptil 1,3 billioner dollar, og samtidig støtte matsikkerhet i møte med klimaendringene». Vi snakker om store tall. 1,3 billioner dollar ved overgang til «et bærekraftig, klimabestandig, sunt kosthold», som vil redusere kostnadene ved klimaendringer med 1,3 billioner dollar. Hva gjemmer seg egentlig bak alle disse ordene?

Storkapital bak agendaen

I følge FNs mat- og landbruksorganisasjon som snakket med Reuters under COP27, vil FAO innen et år lansere en «gullstandard» for reduksjon av såkalte drivhusgasser fra landbruket. Initiativet for denne krigen mot jordbruket kommer ikke overraskende fra storkapital, FAIRR Initiative, en britisk-basert koalisjon av internasjonale kapitalforvaltere som fokuserer på «materiell ESG-risiko og muligheter forårsaket av intensiv husdyrproduksjon». (ESG betyr: Environmental, Social and corporate Governance. Det er altså et styringsverktøy for selskaper. red.)

Dette er de mest innflytelsesrike innen global finans som BlackRock, JP Morgan Asset Management, Allianz AG i Tyskland, Swiss Re, HSBC Bank, Fidelity Investments, Edmond de Rothschild Asset Management, Credit Suisse, Rockefeller Asset Management, UBS Bank og en rekke andre banker og pensjonsfond med forvaltningskapital på 25 billioner dollar. De begynner nå krigen mot landbruket på samme måte som de har gjort det mot energi. FNs FAOs visedirektør for klimaendringspolitikk, Zitouni Ould-Dada sa under COP27 at «Det har aldri vært så mye oppmerksomhet rettet mot mat og landbruk før».

Zitouni Ould-Dada

FAIRR hevder uten bevis, at «matproduksjon står for rundt en tredjedel av globale klimagassutslipp og er den største trusselen mot 86 % av verdens arter som står i fare for å utryddes, mens storfedrift er ansvarlig for tre fjerdedeler av regnskogtapet i Amazonas». FAO planlegger å gjøre en drastisk reduksjon i global husdyrproduksjon, spesielt storfe, som FAIRR hevder er ansvarlig for «nesten en tredjedel av de globale metanutslippene knyttet til menneskelig aktivitet, fra storfe, gjødsel og dyrking av fôrvekster». For dem er den beste måten å stoppe kua og kugjødsel på, ved å eliminere storfe.

Deres bærekraftige landbruk er ikke bærekraftig

Det faktum at FN FAO er i ferd med å utgi et veikart for å drastisk redusere såkalte klimagasser fra globalt landbruk, under den falske påstanden om «bærekraftig landbruk», som skal drives av verdens største formuesforvaltere inkludert BlackRock, JP Morgan, AXA blant andre, forteller mye om den sanne agendaen. Dette er noen av de mest korrupte finansinstitusjonene på planeten. De legger aldri en krone der de ikke er garantert stor fortjeneste. Krigen mot jordbruk er deres neste mål.

Begrepet «bærekraftig» ble skapt av David Rockefellers Malthusian Club of Roma. I deres rapport fra 1974, Mankind at the Turning Point, argumenterte The Club of Rome: «Nasjoner kan ikke være gjensidig avhengige uten at hver av dem gir opp noe av, eller i det minste erkjenner grenser for, sin egen uavhengighet. Nå er tiden inne for å utarbeide en masterplan for organisk bærekraftig vekst og verdensutvikling basert på global allokering av alle begrensede ressurser og et nytt globalt økonomisk system». Det var den tidlige formuleringen av FNs Agenda 21, Agenda2030 og Davos Great Reset i 2020. I 2015 vedtok FN det som kalles Sustainable Development Goals eller SDGs: 17 Goals to Transform our World. Mål 2 er «Stoppe sult, oppnå matsikkerhet og forbedret ernæring og fremme bærekraftig landbruk».

Men hvis vi leser i detalj forslaget fra COP27, G20 og fra Klaus Schwab, finner vi hva som menes med disse fint klingende ordene. Vi oversvømmes med ubekreftede påstander, av en rekke statlige og privatfinansierte tenketanker om at våre landbrukssystemer er en viktig årsak til global oppvarming. Ikke bare CO2, men også metan og nitrogen. Likevel er hele det globale klimagass-argumentet om at planeten vår er på randen av en irreversibel katastrofe, hvis vi ikke radikalt endrer utslippene våre innen 2030, tull fra ikke-transparente datamodeller. Basert på disse modellene insisterer FNs IPCC på at hvis vi ikke stopper en global temperaturøkning på 1,5 C over nivået i 1850 innen 2050, vil verden gå under.

Krigen har bare begynt

FN og WEF gikk sammen i 2019 for i fellesskap å fremme SDG UN Agenda 2030. På WEF sitt nettsted innrømmer de åpent at dette betyr å kvitte seg med naturlig kjøtt, introdusere kunstig kjøtt, alternativt protein som maur, oppmalte gresshopper eller mark, for å erstatte kylling biff og lam. På COP27 handlet diskusjonen om «kosthold som senker kjøttforbruket, utvikle alternativer med flere av landenes egne planter, avlinger og korn, og dermed redusere den nåværende avhengigheten av hvete, mais, ris og poteter».

WEF: How soon will we be eating lab-grown meat?

Mer fra World Economic Forum:

WEF fremmer et skifte fra et kosthold med kjøtt til veganske, og argumenterer for at det ville være mer «bærekraftig». De fremmer også laboratoriedyrket eller plantebasert laboratorie-kjøtt som Bill Gates-finansierte Impossible Burgers. FDA-tester indikerer at det inneholder et kreftfremkallende stoff, da det er produsert med GMO-soya og andre produkter sprøytet med glyfosat. Lisa Lyons, direktør for Air Protein, et annet selskap som fremstiller kunstig kjøtt, er en WEF-rådgiver. WEF fremmer også insektproteinalternativer til kjøtt. Al Gore er også i styret for WEF.

Krigen mot dyreoppdrett for kjøtt blir bare dødelig alvorlig. Regjeringen i Nederland med statsminister Mark Rutte, tidligere i Unilever, er en WEF Agenda-bidragsyter, og har opprettet en spesiell minister for miljø og nitrogen, Christianne van der Wal. Ved å bruke aldri påberopte og utdaterte EU Natura 2000-naturvernretningslinjer, utformet for å «beskytte mose og kløver», og basert på falske testdata, kunngjorde regjeringen nettopp at den vil stenge 2500 storfe-gårdsbruk med tvang over hele Holland. Målet deres er å tvinge hele 30 % av storfegårdene til å stenge eller bli ekspropriert.

I Tyskland sier den tyske kjøttindustriforeningen (VDF), at Tyskland i løpet av de neste fire til seks månedene vil få kjøttmangel, og at prisene vil skyte i været. Hubert Kelliger, et VDF-styremedlem, sa: «Om fire, fem, seks måneder vil vi ha tomme hyller.» Det forventes at det blir størst mangel på svinekjøtt. Problemene med kjøttforsyningen skyldes at Berlin insisterer på å redusere antallet husdyr med 50 %, for å redusere utslippene. I Canada planlegger Trudeau-regjeringen, et annet Davos WEF-produkt, ifølge Financial Post, å kutte utslippene fra gjødsel med 30 prosent innen 2030 som en del av en plan for å nå netto null i de neste tre tiårene. Men kornbøndene sier at for å oppnå det, må de kanskje krympe kornproduksjonen betydelig.

Sri Lanka: President Gotabaya Rajapaksa flees the country on military jet -  BBC News
President Gotabaya Rajapaksa måtte flykte fra Sri Lanka

Da den autokratiske presidenten på Sri Lanka forbød all import av nitrogengjødsel i april 2021, i et brutalt forsøk på å vende tilbake til en fortid med «bærekraftig» landbruk, kollapset avlingene på syv måneder og hungersnød, ruinerte bønder og masseprotester tvang ham til å flykte fra landet. Han beordret at hele landet umiddelbart skulle gå over til økologisk landbruk, men ga bøndene ingen opplæring til å gjøre det.

Legg til alt dette med den katastrofale EU-politiske beslutningen om å forby russisk naturgass som brukes til å lage nitrogenbasert gjødsel. Noe som tvinger nedleggelse av gjødselanlegg over hele EU, og som vil føre til en global reduksjon i avlinger. På toppen av den falske fugleinfluensaen som beordrer på falskt grunnlag, bønder over hele Nord-Amerika og EU til å drepe titalls millioner av kyllinger og kalkuner. Bare for å nevne noe, og det blir klart at vår verden står overfor en matkrise som er enestående i historien.

Publisert 1 desember 2022. Skrevet av F. William Engdahl.

War on Global Agriculture: The Unsustainable ‘Sustainable’ UN Agenda 2030


Oversatt fra engelsk av Northern Light for Derimot.no.

Forrige artikkelBRICS. Tegn på globalt etisk og moralsk potensial?
Neste artikkelSV har blitt enig med AP/SP om årets jordbruksoppgjør