«Build back better.» Ja takk!

0
Landskap i Toscana

Av Lars Ranes.

Lesere av steigan.no er godt kjent med visjonen til verdens korporative og politiske makt, representert ved Verdens økonomiske forum (WEF). De vil endre verden under slagordene The Great Reset og Build Back Better. Deres Agenda 2030 skulle helst vært fremskutt før økonomien kollapser under vekten av eksponentiell pengetrykking, inflasjon og gjeld. De som ønsker en mer human fremtid med menneske og natur hånd i hånd, fremfor en transhuman versjon av homo sapiens i et totalitært «smart-samfunn», må handle nå. Vi må ta eierskap til slagordene selv, men fylle med andre verdier og bygge på annet fundament. Det krever noe selvransakelse og å skape alternativ.

På full fart inn i fremtiden

Den 4. industrielle revolusjon er på vei, en revolusjon som vil jevne ut skillene mellom fysiske, digitale og biologiske sfærer. Det skjer med eller uten Verdens økonomiske forums (WEF) leder og visjonær Klaus Schwab i førersetet.

Vi er allerede godt på vei inn i transhumanismen, glade som vi er i skjermliv og teknologiske fremskritt som kan gjøre hverdagen mer tidsbesparende og interessant. Vi er modnet og mørnet for neste store steg i globalistenes planer for en ny samfunns- og verdensorden.

Pandemien avslørte mye

Pandemien viste at vi er klare for neste steg mot våre egne digitaliserte og overvåkte liv, så sterkt mange ønsket vaksinepass velkommen. Midlertidig satt på vent til en serie med raske høringsrunder har ryddet de siste formelle hindringene av veien.

Pandemien viste at nordmenn og folk flest i verden ikke har motforestillinger til ny og eksperimentell genterapi, med lovnad om en sterkere utgave av homo sapiens hva immunforsvar angår. En brikke i storindustrien som skal bygges for fysisk og biologisk forbedring, og oppfylle WEFs visjon for human augmentation.

Pandemien viste at folk flest ikke hadde noe imot å bli stengt inne og få innskrenket sitt bevegelsesrom og menneskeretter, så lenge øvrigheten forteller oss at det er best for vår helse og trygghet. Vi stoler på myndighetene og ekspertene.

Ingen refs for vanstyre

I ettertid: Ingen tegn til folkelig harme og opprør. Selv om helsemyndighetene ikke har brydd seg om å forske på effekten av sine ekstreme tiltak. Selv om de gjør så godt de kan for å dekke over bivirkninger og avslørende statistikk som viser at kuren var verre enn sykdommen. Ingen protester selv om strategien brakte verden et stort skritt nærmere økonomisk kollaps og fattigdom.

Ingen tegn til kritiske lederartikler eller politisk opposisjon annet enn fra marginaliserte stemmer i periferien. Presse og storting ser nok at det fort kan slå tilbake å skrike for høyt om alt som gikk galt, siden de fleste som kunne påvirke var medløpere.

Da er det kjekt å ha et godtroende og autoritetstro folk, at «faktasjekkere» kan betales for å undertrykke brysomme stemmer, og at storkapitalens teknologiselskaper allerede har godt tak på informasjonsflyten og hjernevasken.

Globalistenes pyramide

Å kjempe mot storkapitalen har aldri vært lett, og nærmest en umulig oppgave i dag, med nær monopolistiske makt konsentrert i noen få mastodonter av fond som eier og kontrollerer det meste. Som styrer i og på tvers av alle bransjer og markeder, med blekksprutarmer i det som kan krype og gå av organisasjoner.

Et vel utviklet nettverk for å forme verden, storkapitalens Spectre,med mange gode karrierer for akademikere, byråkrater, politikere og næringslivsfolk som vil hevde seg med vedtatte svar på årsak og løsning på tidens kriser og utfordringer, hvor massemedia bare er nok en selskapsstruktur som innretter seg kulturen og forretningsmodellen som den store globale pyramiden er bygd på.

Nå med formalisert ekteskap

På den politiske og byråkratiske toppen: Det hvite hus, og overnasjonale institusjoner som EU, FN og WHO, nå ikke bare med uformelt, men formelt inngåtte ekteskap (partnerskap) med Verdens økonomiske forum. Helt øverst: «Det altseende øye» til storkapitalens faraoer.

Pyramidebygging, om det gjelder Egypts storslagne monumenter eller den globale organiseringen av finans og politikk, er basert på slaveri, og privilegier for lojale arbeidsmaur som yter sitt bidrag gjennom politikk, organisasjoner og næringsliv for at målene skal nås.

Vi lar oss korrumpere

– Mennesker er ikke korrupte, men de blir korrupte fordi de lar seg korrumpere, mener forfatteren av boken Maktens Narrespill, Jan Kerr Eckbo, i et intervju med hemali:

– Ingen føler seg korrupt eller lurt. Journalister, forskere, byråkrater og politikere formidler bare informasjon som de hevder er sann. De vil ikke se rollen de egentlig spiller.

 

Han tar et oppgjør med hvordan legemiddelindustri og kapitalkrefter påvirker og korrumperer universiteter, forskning og politikere med penger. Han er forbauset over befolkningens lojalitet til myndighetene:

– Presumptivt fornuftige personer er ikke interessert i å lytte til informasjon fra opponenter. Å lytte til kritikere sto sentralt da vitenskapen ble utviklet fra 1600-tallet, men den evnen forsvant da forskning ble en profesjon i store organisasjoner. Nå går forskerne i flokk, og makten definerer hvilken kunnskap som er «evidensbasert» og hvem som er «eksperter», mener Eckbo og flere med han.

Den nye underklassen

Pyramidebyggingen krever nytt tilsig av undersåtter og slaver. I USA var det urbefolkningen som levde av og i respekt for naturen som ble første offer: Indianerne på prærie og sletteland som fikk frastjålet sitt land, svarte stammefolk i Afrika som ble tvangsarbeidere, og de koloniserte og undertrykte i «u-utviklede» og fremmede land som forsynte maskineriet med råvarer.

Etter halvannet århundre med produktiv vekst i industrien, og ekspansjon med globalisering og nyliberalisme, kom turen til den hvite arbeider. Thomas Seltzers Amerika (UXA) på NRK gir et sterkt blikk i elendigheten som følge av 40 år med nedgang i kjøpekraft og offentlig innsparing, så fjernt fra den amerikanske drømmen som tenkes kan.

Monsterjordbruk

Av arbeidsplasser som ikke er flagget ut, fordi land og dyr ikke så lett kan flyttes på, er noen mastodonter innen industrielt landbruk og husdyrhold igjen, i USA. Selskapene har motsatt filosofi og verdigrunnlag enn urbefolkningen de tok landet fra.

Jorden er mer eller mindre død av tyngden fra mega landbruksmaskiner, anabol kunstig gjødsel og sprøytegifter som langsomt siger ned i grunnvannet. Grasetere fores på soyabønner, veksthormoner, antibiotika og annen unaturlig føde, og får knapt røre seg.

Plant augmentation med genmodifiseringhører med for å skape stort volum av ellers sårbare monokoulturer av soya og mais – det motsatte av biomangfold – for å øke toleransen for kjemikalie-industriens plantegift. Legemiddelindustrien har lenge profitert på de kroniske sykdommene som følger i kjølvannet av den unaturlige måten å produsere mat på.

Drøvtyggernes dager snart talte

Siden kua tærer på vann og ressurser, og promper uten tanke på at temperaturen og havet stiger, vil de største industrialistene erstatte den med soyaburger, innsektsburger og syntetisk kjøtt. EAT som har utviklet “The Planetary Health Diet” heier på og får god omtale.

Med 15- 20 ganger retur på selvskapt pandemihysteri i WHO trenger Bill Gates nye vekstområder å investere i. I tillegg til å ha blitt den største private jordeieren er han nå den mest sjenerøse onkelen for medieselskapene som står for historiefortellingen.

Kanskje kommer gamle industrier tilbake når roboter kan gjøre arbeidet billigere enn utenlandsk arbeidskraft. Den hvite arbeiders gode dager er uansett over, og følger fotsporene til indianerne som havnet i reservat, og ble syke av sukker og alkohol. Diabetesfremmende helfabrikat fra matindustrien, opioid-rus fra medisinmafiaen, og gaming og binging levert av de store teknologiselskapene er trolig ikke mer helsefremmende.

Synger på siste vers

Siste fase i storkapitalistenes forretningsmodell og mål mot total kontroll, før den har tynt det meste ut av jord, dyr og mennesker på sin vei, er nå å «redde verden» – fra sine egne ødeleggelser. Hva vi skal mene om krisene og behov for løsninger er lette å regissere med ubegrensede budsjetter til rådighet for å forme historiefortellingen. Mediene – de nye reklamebyråene – gjør det de er best til: å hause opp negativitet og frykt, spille på følelser og male verden i svart og hvitt.

Mye er allerede historie: et virus som lar noen av de sykeste og eldste får avslutte sine jordiske liv ga 40 nye farmamilliardærer. Så fikk vi spagettiwesternfortellingen i Ukraina: «Den gode, den onde og den grusomme», med president Biden i hovedrollen som gjør som Clint Eastwood og lar seksløperen synge, med masseødeleggelses-ammunisjon, til stor applaus fra et vestlig publikum, amerikansk våpenindustri og nye NATO-entusiaster.

Det store grønne skiftet

Fortjeneste blir småtteri mot produksjonen og kontrollsystemene som rigges for det grønne skiftet, inkludert titusener av satellitter i verdensrommet for effektiv telekommunikasjon i stadig mer høyfrekvente nett, 5G, 6G …, som skal betjene det nye smart- og overvåkingssamfunnet. Hvordan det levende, fra innsekt til menneske, skal overleve all strålingen er fortsatt et ubesvart spørsmål.

Med en blanding av gulerot og frykt blir det trolig lett å selge inn neste fase i kontrollen av vårt forbruksmønster og adferd: Sentralbankstyrt digitale valuta knyttet til digital ID, inkludert vaksinepass, og kjøpekort som kan måle og styre vårt konsum og karbonavtrykk.

Så lett vi sa ja til å bli styrt under pandemien, takke ja til eksperimentell genterapi og digital passerseddel og segregeringspolitikk, synes ikke et sosialt kredittsystem og utviklingen som George Orwell advarte mot i romanen «1984» som en fjern virkelighet.

Du skal ikke eie noe

I elitens Agenda 2030 og de grandiose slagorden på veien er det mye «we will» og felles tak for en grønnere fremtid. Alle, bortsett fra de få som regnes i promille, skal ikke eie noe og være lykkelige i 2030 – en mye sitert forutsigelse av Klaus Schwab fra WEFs møte i Davos i 2021: agenda The Great Reset.

Faste kunder som årelates hver måned for å leie og ikke eie er et selvsagt mål for enhver forretningsmann med respekt for seg selv.

Byrden begynner allerede å bli kvelende for det lavere og midtre sjikt i pyramiden: dyrere drivstoff, strøm, mat og byggevarer, og mindre for hver dollar og krone i en galopperende inflasjon, forsterket av selvskapte kriser. I forretningsplanen for den grønne revolusjonen er det fortsatt mye å hente i produksjon av «grønne» løsninger, med finansiering fra skatt, avgifter og mer offentlig gjeld.

I følge DNB-sjef Kjerstin Braathen, da hun var på podiet i Davos i år, vil alt være verdt det: «Energy transition will create energy shortages and pain, inflationary pressures, but this «pain» is «worth it».

Eliten er seg selv nærmest

La deg ikke lure. Elitene og storkapitalistene har alltid prioritert og vernet om sine interesser, hvis noen skulle være i tvil om det. Noen kinofilmer forteller det kanskje bare som det er:

«2012»: Jordens kjerne koker med stor sannsynlighet for jordskjelv og oversvømmelse. Redningsplanen er å bygge hypermoderne Noas-arker. Til tross for mange flåter er det ingen plasser på turistklasse, bare store luksuslugarer for de som har råd til billetter i milliardklassen: oligarkene og de politiske lederne som reiser på statens regning.

«Elysium» med Matt Damon i hovedrollen og året er 2154: De superrike og privilegerte lever i sin store grønne oase med alle moderne fasiliteter i en romstasjon høyt hevet over kaoset og kampen for tilværelsen på en overbefolkede og ødelagt jord. Helten prøver å gi alle tilgang, men møter nådeløs motstand.

Hvor skal vi rette fokus?

Den politiske kampen mot de tradisjonelle vekstpartiene, Høyre og Ap, holder ikke lenger. Stole på vitenskapen og ekspertene? Holde seg orienter på TV og de store avisene? Jobbe politisk – påvirke med stemmeseddelen? Det er lett å bli desillusjonert.

Alle ære til de mange som har integritet og kaster lys på narrespillet på faglige arenaer og nye fora så vel som i politikk. Troll har aldri vært glade i god belysning. Informasjon og opplysning i de kanaler som fortsatt er tilgjengelige for fri flyt av meninger er viktig. Så lenge det får vare.

Sensurtilhengerne

Høyre er inspirert av Biden-administrasjonens forsøk på mer offentlig sensur og ber regjeringen «iverksette et systematisk og langsiktig nasjonalt arbeid mot falske nyheter og desinformasjon.» Det blir kanskje lettere når det kommer som en EU-forordning med amen fra et samlet storting.

Spectres blekksprutarmer har nådd inn til den minste skjerm, og den minste innbygger. Pyramiden synes å hvile godt på den store majoritetens meninger og holdninger.  Man kan ikke se bort i fra at folket har valgt sin skjebne, eller at vi er vitne til et fenomen best forklart av Carl Jungs kollektive ubevisste.

Ingen brydde seg

Når bekymrede folk med bevissthet om egen helse hevdet sin grunnleggende menneskerett til å si nei da presset og den indirekte tvangen for ny vaksine-gen-terapi tok av, var det få som brydde seg om jussen og de etiske prinsippene som Nürnberkodeksen og Helsinkideklarasjonen bygger på.

NHO, LO og kulturlivets organisasjoner ville ha «business as usual», og hadde tilsynelatende ingen problem med passersedler (vaksinepass) og segregering, best kjent fra Nazi-Tyskland.  At vernet for kroppslig autonomi er verdt så lite er et alvorlig varsel fra politikerne og de store interesseorganisasjonene.

Velkommen etter

Makta på LO-kongressen overkjørte nylig opposisjonens forslag for å frigjøre seg fra kraftkapitalistenes grep, og gjøre det lettere å drive norsk industri, blant annet med forslag om å ikke eksportere kraft når fyllingsgraden er lav. Tilsynelatende sunt norsk folkevett og fornuft for å bevare norsk industri og arbeidsplasser.

Boye Ullmann i Industriaksjonen kommenterer: – Vanlige folk er veldig opptatt av de høye strømprisene og når LO ikke går foran, vil det kunne ramme regjeringen. Det har blitt for stor forskjell på dem som styrer og de som styres, sier han.

Regjeringens mann for klima og miljø, Barth Eide, berømmet kongressens vedtak om strøm og EØS, og mente det var marginale grupper som hadde gjort ganske mye ut av seg. Jan Christensen i Drammen Nei til EU kommenterer:

– Takk for den. Så tilhører jeg her en marginal gruppe. For øvrig sammen med tidligere LO-leder Flåthen, Lier-Hansen i Norsk industri, Eivind Reiten, energilovens «far» – og alle de som mener at energipolitikken til tidligere og nåværende regjeringer er en trussel både mot en anstendig levestandard og et trygt arbeidsliv.

Hvor var opposisjonen i de mange koronasertifikat-høringene, som vil stille mange arbeidstagere i en vanskelig situasjon neste gang et stadig mer korrumpert WHO slår pandemialarm?

Velkommen etter i de marginaliserte grupper!

Forlokkende men hule slagord

De grandiose slagordene til Verdens økonomiske forum, Build Back Better og Great Reset, er gode hvis de kan fylles med ekte innhold. I et stadig mer ensrettet og autoritært samfunn blir derimot ord og innpakning finere ettersom innhold, substans og troverdighet blir mindre.

Nå som hele det økonomiske systemet er i ferd med å kollapse som følge av astronomisk pengetrykking etter 50 års frigjøring fra reelle verdier som gull, og dollarriket USA gjør sitt beste for å miste tillit i verden, er siste mulighet å skifte operativsystem eller trykke på «Reset-knappen»på datamaskinen for å få en:

Fulldigitalisert elektronisk sentralbankstyrt valuta, med statens totale kontroll på alle transaksjoner, fra offentlige registre og klientlister til næringslivets databaser. Slik kan det planlegges for en kontrollert nødlanding, og unngå krasj med kaos og mulig anarki til følge.

Mest «Great» for de rikeste

The Great Reset blir nok mest storslagent for faraoene på toppen av pyramiden, og krever nok mye av Aldous Huxleys Vidunderlige Nye Verdens soma-piller for at den skal skape lykke for folk flest.

Slagordet og visjonen Build Back Better er for øvrig underholdende sett i lys av at de kommer fra de som har bygd sine formuer på råtne boliglån, derivater og oppblåste aksjekurser, og gjorde sitt beste for å ta knekken på små og mellomstore virksomheter under pandemien.

 “No problem can be solved from the same consciousness that created it”.

– Albert Einstein

De nye heltene

De som har fulgt med på sine helter under pandemien, av de som ikke tror på det offentlige narrative som hovedstrømpressen forteller, har ikke kunne unngått å få med seg at vel utdannede og meriterte folk innen medisin, jus og journalistikk, har hevet røsten underveis, og lagt fra seg den diplomatiske språkbruken.

Ikke for å ta til våpen, men de er sjokkerte og kaller nå en spade for en spade for i klartekst å fortelle hva som har foregått i offentlige institusjoner, og den grenseløse kynismen blant de som har profitert på pandemien – et sammenvevd vesen som fortalt.

Navn verdt å nevne, omtalt flere ganger på steigan.no: Dr. Robert Malone, oppfinneren av mRNA-teknologi, Reiner Füellmich, advokat og anti korrupsjonsjeger som har beseiret flere tyske storkonsern i rettsalen, professor og WHO-varsleren Astrid Stuckelberger, Catherine Austin Fitts, ansvarlig for «Urban Development for Housing» under president George W. Bush og forfatter av bl.a. «The Washington-Wall Street Game: An Insider’s Story of How Dirty Money Rules Our Lives…», Naomi Wolf, feminist og rådgiver til Clinton og Al Gores valgkamp, og med siste bok: «The End of America».

Drastiske tider krever drastiske tiltak

Disse ledende aktivistene med høy integritet og samvittighet snakker nå om å danne egne nettverk og selvbergingssamfunn, for at folk skal kunne stå på egne ben, nå som myndighetene svikter folket og statskassa snart er tom. Hva skal man leve av og hvor skal man gå når arbeidsgivere, ordførere og helse-fascister i stat og kommune ikke respekterer den enkeltes kroppslige integritet. Matkrise og dyrtid lurer bak hjørnet.

Er vi medskyldig når vi bruker stemmeseddelen som konsumenter og kjøper de multinasjonale selskapenes produkter? Når vi fyller på i statskassa over skatteseddelen med penger som går til farmagigantenes forlengede arm, helsevesenet, og våpen til kriger på fremmed jord. Ikke alle har tro på faraoenes «grønne» revolusjon heller.

I naturfolkenes fotspor

Overgrep mot naturen og urfolkene, som det vestlige hvite imperiet er bygget på, fortjener mer enn en unnskyldning og krans på gamle minnesmerker. Vi bør innrømme at de viste bedre hvordan menneske skal leve i samspill med moder jord, og følge deres eksempel. Det er ekte oppreising.

Naturalhusholdning igjen, basert på ny kunnskap om økologisk jordbruk og permakultur, kombinert med ny teknologi for ren energi og grønn livsstil, men i små lokal målestokk, fremfor gigantiske vindmøllegiljotiner i nærmiljø og fuglers habitat, langreist kraft i lange kabler, og storstilt elektrifisering der gassen utvinnes.

Kanskje et kooperativ, hvor arbeid og innsats kommer medlemmene til gode, fremfor en u-hellig alliansen av stat og storkapital. Kanskje en egen «coin»knyttet til reelle verdier, og ikke løst forankret i et voksende berg av fiat-penger.

Initiativ og tiltak er i startgropa i Norge og utland, ikke minst i USA som ofte leder an på godt og vondt.

Tiden er kanskje kommet for å gjøre som de ressurssterke i Elysium: lage en grønn oase. Men ikke bare for de rike, mektige og deres medhjelpere, men et sted hvor alle er velkomne som har fått nok og sier «stopp verden jeg vil av!».

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.