Kystfiskerne skal blokkere flere havner i protest mot kvotemeldinga

0
Foto: Organisasjonen Fiskebåt.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF har blitt enige om kvotemeldinga. SV og Rødt reagerer kraftig på at regjeringen har kommet til enighet med partiene på høyresiden. Fiskerne varsler omfattende protestaksjoner.

Av Romy Rohmann.

Igjen søker regjeringa flertall med høyresida i viktige saker som gjelder norsk sjølforsyning, og som svekker norsk distriktspolitikk.

I januar la daværende fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap) fram regjeringas forslag til kvotemelding i hjembyen Tromsø. I dette forslaget kom det frem at de ville refordele kvotene mellom de store og de små båtene.

Organisasjonen Fiskebåt mente at om lag 2.000 fiskere og deres familier kom til å tape store inntekter som følge av regjeringens forslag.

19. april blei regjeringen enig med Senterpartiet, Høyre, Frp, Venstre og KrF om kvotemeldinga.

NRK, Troms og Finnmark skriver dette:

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes mener regjeringen bryter løftene de kom med i Hurdalsplattformen.

Både Ap og Sp har gitt lovnader til folket langs kysten. De sa de skulle snu utviklingen, snu sentraliseringen og snu at retten til å fiske skal havne på færre hender. Så lander de en avtale med høyresiden som nettopp fører til det. Det er ufattelig, sier han.

For andre gang på en uke velger regjeringen høyresiden i en enormt viktig sak for distriktene. Nå er det kystens folk som rammes. Det er ikke til å tro at de velger mer sentralisering og at retten til å fiske skal havne på stadig færre hender.

Stortingsrepresentant Geir Iversen fra SP går ut mot sitt eget parti:

Stortingsrepresentant Geir Iversen (Sp) fra Hasvik kommune i Finnmark mener at regjeringspartiene Ap og Sp skulle ha beveget mer til SV og Rødt om kvotemeldingen.

Iversen mener de har mye bedre holdninger til Nord-Norge enn det høyresiden som Ap og Sp har blitt enige med.

Kystfiskere er forbanna og vil blokkere flere havner.  Først ut er Hammerfest hvor det er planlagt blokade på tirsdag:

Ingen skal komme inn eller ut av havna. De som venter på gass fra Hammerfest kan komme til å måtte vente en god stund, sier nestleder i Hammerfest Fiskarlag, Stig Meyer til avisen Kyst og Fjord. Havna venter mer enn 50 båter.

Dette har partiene blitt enig om:

 • Det startes et arbeid som skal se på hvem som skal ha tilgang til å etablere seg med sjark i åpen gruppe. Til nå har alle kunne etablere seg med få restriksjoner utover inntektskrav fra andre næringer. Arbeidet skal resultere i en innskjerping av hvem som har rett på etablere seg i fremtiden for at færre fiskere skal få mer å fiske på fra felleskvoten.
 • Åpen gruppe tas fra toppen av norsk totalkvote og fastsettes til 6,62%, det er en liten oppgang som tilsvarer under ett tonn ekstra til alle åpen gruppe-sjarkene.
 • Partiene anerkjenner at fiske i andre lands soner er en viktig del av havfiskeflåtens aktivitet. I år der det er ubrukt tredjelandskvote til fordeling til nasjonal kvote, er det naturlig at dette kvantumet prioriteres disse berørte flåtegruppene. I 2024 fikk åpen gruppe mye av denne refordelingen, i årene som kommer vil denne restkvoten være forbeholdt havfiskeflåten.
 • Ved tilbakeføring av 2% av kvoten i konvensjonell gruppe, skjermes konvensjonell hav. Det betyr at de store kystfartøyene og torsketrålerne vil måtte avsette mer av sin kvote.
 • Strukturkvoteordningen skal gjennomgås men partene er enig om regjerings forslag på refordeling av strukturkvoter etter endt levetid.
 • Hjemmelslengde-systemet for fordeling av totalkvoten gjeninnføres, det samme gjør trålstigen og sildestigen.
 • ID kvote ordningen innføres i tråd, som erstatning for samfiskeordningen i den lukkede sjarkgruppen under 11. meter.
 • I arbeidet med vurdering av nye parametere for kvotebegrensninger ved bruk av lasteroms kapasitet, skal også miljø tas hensyn til. Det er viktig at resultatet ikke forandrer fartøyenes samlede fangstkapasitet vesentlig.
 • Modell X legges til grunn for tilbakeføringen av strukturgevinst til hjemmelsgruppen. Det vil måtte foretas tilpasninger av forvaltningen med hensyn til eierskapsbegrensninger og kvotetak.
 • Det innføres eierskapsbegrensninger i kystgruppen av føre-var prinsipp. Meldingens forslag legges til grunn, med unntak for kystgruppens fiske etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord som settes til 1,5%. Eierskapsbegrensningene er gjennomgående og meldingens dato for fremleggelse gjøres gjeldende. De som på dette tidspunkt overstiger fastsatte eierskapsbegrensninger vil få utarbeidet unntaksordninger med nødvendig fleksibilitet. Det utarbeides særskilte regler for dette. I disse reglene vil det gjøres avgrensninger slik at man ikke kan øke til gammel eierskapsandel dersom man ligger under over noe tid.
 • Det skal gjennomfører ny vurdering av leiefartøysordningen med tanke på å gjøre den bedre og enklere av hensyn til utvikling og bygging av nye – og mer miljøvennlige fartøy, herunder tidsperioder.
 • Nullvisjonen i fiskeriene og HMS for fiskerne skal få større plass og fokus i viktige og sentrale offentlige meldinger og rapporter om fiskerinæringen.
 • Der det er nødvendig med romertallsvedtak vil disse partiene stå sammen om dem i innstilling og avstemming.

(Kvotemeldinga)

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/enighet-pa-stortinget-om-kvotemeldingen-1.16850835

Forrige artikkelUSAs fascisme i aksjon sett fra Kina
Neste artikkelFestung Europa