Avslutningsprosedyren til Grand Jury

0
Reiner Füllmich

– angående mulig forbrytelse mot menneskeheten.

Av Marie Rørvik.

Sommeren 2020 starta dr. Reiner Füllmich sin søken etter realiteter bak koronasituasjonen etter oppfordring fra en kollega. I tillegg til å ha lagd 108 videoer på til sammen 181 timer med eksperter fra ulike vitenskaper, igangsatte han en prosess etter den amerikanske folkejury–modellen. Den første av åtte sendinger var i februar. I den hittil siste sendingen, som var 9. juni, oppsummerer jurister fra flere land den informasjonen de mener gir grunnlag for å føre for retten alvorlige forbrytelser mot menneskeheten.

I denne artikkelen gjengir jeg det meste av det Reiner Füllmich sa i sin avslutningsprosedyre.

Er det en sak som bør for retten, så er det denne, hevder han innledningsvis. Det er ikke en rettssak i vanlig forstand, men en storjury–etterforskning, en modell, som viser folk og domstolene hva som trengs og hva som faktisk kan gjøres. Alle mulige bevis er lagt fram for folket. De «tiltalte» er: 1 professor dr. Christian Drosten, Berlin, 2 dr. Anthony Fauci, sjef for NIAID i USA, 3 dr. Tedross fra Etiopia og sjef for WHO, 4 Bill Gates fra bl.a. Bill & Melinda Gates Foundation og GAVI, 5BlackRock og 6 Pfizer.

Det handler ikke om å avsi dom, men oppfordring til folket om å reise tiltale mot ansvarlige for situasjonen. Füllmich understreker: Tro på vitnene for å stanse denne galskapen. Ta ekspertvitnene på alvor.

Historikere som Matthew Ehret forklarte hvordan deres kunnskaper henger sammen med det totale bildet.  Füllmich sin konklusjon er at superrike psykopater prøver å oppfylle planene til eugenikk-tilhengerne. Spillet starta i 1850-årene med Darwins teorier om den sterkestes overlevelse etterfulgt eugenikkorganisasjoner i både England og USA på 1900–tallet. De mente at genetiske utvalg burde gjøres i menneskeheten

I etterkant av Nürnbergprosedyrene ble UNESCO etablert. Dens første direktør var president i det britiske eugenikk–forbundet; Julian Huxley.

I 1971, ved hjelp av dypstatagenten CIA, grunnla Klaus Schwab WEF for å influere europeisk politikk. I 1992 etablerte dette konglomeratet av mediefolk, politikere og kooperasjoner Young Global Leaders. De har hatt i opplæring Angela Märkel, Bill Gates, Emanuel Macron, Jacinda Ardern, New Zealand, Ursula von der Leyen, EU og Justin Trudeau. Klaus Schwab skryter over at WEF har infiltrert halve den kanadiske regjeringen.

Målet er massiv befolkningsreduksjon og total kontroll over mennesker slik det kinesiske kredittsystemet nå fungerer. Det er avslørt forbindelse mellom forsvarsdepartementet i USA og Pfizer, og at informasjon om hvor farlig drogene er, har blitt holdt tilbake.

Jim Bush vitna om øvelser som har pekt i retning av plandemi: Dark Winter i 2001. I 2010 sto Rockefeller Foundation for Operation Lock Step. Event 201 ble arrangert av bl.a. Bill & Melinda Gates Foundation oktober 2019 på John Hopkins Center For Health Security.

WHO kom inn i bildet ved å erklære en plandemi, eller som de uttrykte det; en helsesituasjon til allmenn bekymring. WHO sa at de ikke hadde noen tilfeller da de rulla ut sin agenda tidlig 2020, og derfor brukte de dr. Drosten, som egentlig skulle ha mista sin troverdighet etter svineinfluensaen. Da som nå annonserte de faren for millioner av døde dersom folk ikke ble vaksinert. Den samme Drosten skapte tilfellene de trengte ved å sette i verk testing av friske folk og løy om at PCR– testen kunne påvise infeksjon samt påstanden om asymptomatisk smitte.

Tre viruseksperter har fortalt at denne testen ikke kan si oss noe om infeksjoner siden den ikke kan skille mellom død og levende materiale. Det verste er at PCR–testen til en nobelprisvinner ble misbrukt for å skape pandemi ut av løse lufta. Drosten annonserte denne testen som gullstandard ved 45 sykluser, noe som gav stor sjanse for falske positive svar. Til og med Fauci innrømmer at 35 sykluser ender opp med 90% falske positive svar.

Eksperter som Astrid Stuckelberger mener de brukte disse ikke-tilfellene for å begrunne anvendelsen av utesta vaksiner på folk over hele verden. De har vist seg å verken være effektive eller trygge.

To leger har vitna om at det finnes medisiner som trygt og sikkert kan hjelpe mot Covid19, et virus som ikke er farligere enn en vanlig influensa. Leger over hele verden har blitt utsatt for trusler dersom de brukte medisiner som hydroksyklorokin, ivermectin og vitaminer. Pfizer har dekka over skadelige bivirkninger.

John O´Looney trodde på pandemipåstandene inntil han så skadene koronavaksinene påførte unge mennesker. Selv erfarte han å nesten dø da han ble syk og underlagt den respiratorbehandlingen sykehusene ble pålagt av Fauci. Bryan Ardis bekrefter den systematiske feilbehandlingen de ble pålagt i USA av Anthony Fauci og på falske premisser støttet av WHO. I stedet for velprøvde medisiner ble de pålagt å bruke remdesivir. Den har drept mange, og Fauci kjenner til to av tilfellene.

Fire vitner forklarer at disse skuddene ikke er egentlige vaksiner. De skaper ikke immunitet, men er heller genetiske eksperimenter. De inneholder farlige mRNA og det sterkt giftige spikeproteinet som spres gjennom kroppen, også til hjernen. Ingen vet når denne spikeproduksjonen stanser. En konsekvens er blodpropp, men det verste er at de ødelegger immunsystemet, noe som vil vise seg de kommende 2–3 årene.

Et team på ca. 50 forskere fra flere land har gjennomført obduksjoner som har vist at 70% av dem med sikkerhet har dødd av «vaksinen», og at vel 20% kanskje har dødd av den, mens resten har dødd av andre årsaker.

Det store spørsmålet Reiner Füllmich stiller, er: Hvordan kunne så mange mennesker gå med på dette spillet? Flere vitner forklarer om psykologiske prosesser som har ført til svikefulle befalinger gitt av autoriteter. Et vitne sammenlikner det med overgrep i nære relasjoner. Mattias Desmet, ekspert på massenes formasjon, begrunner frittflytende angst i at ensomhet og mangel på mening har preget menneskeheten de siste tiårene. Koronaen gav mange en hensikt med livet; fellesskap i å beskytte oss mot faren.

Vi trenger å få sannheten ut sier Füllmich. Det vil snu utviklingen. Alt vi gjør i den retningen vil ha effekt uavhengig av om det vil bli sett umiddelbart eller ikke. Professor M Miller sa at hovedstrømsmediene eies av de WEF-baserte folkene som eier politikerne våre og som blir brukt til nådeløs propagandavirksomhet. I 2014 gjorde Obama-administrasjonen det lovlig å bruke propaganda til å angripe og manipulere det amerikanske folket.

Patrick Wood, Leslie Manookian og to andre vitner forklarte hvordan små og mellomstore bedrifter, de kreative og uavhengige, står i veien for at hele økonomien kan overtas av de store. Wood har forklart hvordan teknologiutviklingen har gitt endeløse muligheter. Dette er veien mot total destruksjon av økonomien, hevdet to av vitnene.

Dag 6 dykker Patric Wood og Matthew Ehret dypere ned i eugenikken, som er bakgrunnen for alt det som skjer. De forklarer i detalj hvordan de (den andre siden) bruker teknologi og transhumanisme som redskaper for sine mål. Samme dag vitner tre israelske kvinner om hvordan situasjonen har vært i Israel for både en holocaust-overlevende, for hverdagslivet og om vaksineskader. Aldri-mer-ropet har blitt overhørt av de fleste.

Füllmich understreker troverdigheten til vitnene og at de ikke har noe å tjene på å stå fram. Flere av dem har blitt kalt høgreekstreme nazister for å tale sannheten. Vi må gjøre alt vi kan for å redde uskyldige menneskers liv fra disse barbarene, sier han.

Dag 6 er teksta på norsk og ligger på document.no, DOC-TV/Dagsorden 3. april 2022.

De andre juristene sine avslutningsprosedyrer kan sees etter 51 minutter i videoen på www.grand-jury.net. Er dette godt nok til å stille de ansvarlige til ansvar?

I skrivende stund har 95% av ca. 22.000 stemt ja til at bevisene er sterke nok, mens 5% har stemt nei. Link til avstemmingen på Telegram ligger på videoen fra denne 8. dagen. Den er åpen til 16. juni kl. 21:45 norsk tid.

Alle videoene fra Grand Jury ligger her.

Forrige artikkelLa oss slå et slag for hjernevasken!
Neste artikkelGribbene plyndrer Brasil