Betydelige helseplager blant beboere nær Tysvær vindkraftanlegg

0
Illustrasjon: Motvind Norge.

En nylig offentliggjort rapport avdekker omfattende helseplager blant beboere i nærheten av vindkraftverket i Tysvær kommune i Rogaland. Rapporten, som fokuserer på virkningene av vindkraftanlegget på lokalbefolkningens helse, viser at hele 40% av de fastboende ønsker å flytte fra området.

Opinion har på oppdrag fra Tysvær kommune kartlagt helseulemper blant beboere nær Tysvær vindkraftanlegg. Kartleggingen har blitt gjennomført som en kvantitativ spørreundersøkelse og oppfølgende dybdeintervju. 

Rapporten kan du lese her: HELSEKARTLEGGING BLANT BEBOERE NÆR TYSVÆR VINDPARK

I rapporten heter det blant annet:

Selv om beboerne jevnt over har god livskvalitet, har det vært et fall i livskvalitet fra 2021 til 2023.

Når det gjelder forskjellene mellom beboerne og innbyggere i sammenlignbare kommuner, er beboerne oftere plaget av søvnproblemer, muskulære smerter og hodepine/migrene.

Videre er det svært utbredt blant beboerne med helseulemper at symptomene/plagene har blitt verre det siste året.

4 av 10 svarer at de er plaget av støy fra vindturbinene. Til sammenligning er kun 6 prosent plaget av støy fra annen industri og næringsvirksomhet. Ser man kun på de fastboende, er det 47 prosent som er plaget av støy fra vindturbinene.

Det er også relativt utbredt å ha problemer med søvn på grunn av støyen fra vindturbinene. Samtidig er det flere som er plaget av støy når de er utendørs på eiendommen enn når de er innendørs.

De fleste sier at det er duringen/den lavfrekvente lyden eller den pulserende/svisjende lyden som er mest plagsom.

Et klart flertall er negative til Tysvær vindpark og er misfornøyde med prosessen.

41 prosent sier de er bekymret for fremtiden på grunn av vindturbinene, mens 27 prosent sier vindturbinene har ført til en generell følelse av nervøsitet eller indre uro. Et mindretall på 25 prosent sier vindparken har medført verre psykisk helse.

Nesten alle oppgir at de kan se vindturbinene fra sin eiendom. 44 prosent sier de er plaget av at de kan se vindturbinene fra eiendommen.

«Rapporten dokumenterer at støy og andre virkninger fra vindturbiner på menneskers helse og livskvalitet er svært alvorlige», sier John Fiskvik, leder i Motvind Norge. 

Skal vi tro EU og regjeringa, kommer det til å bli mye verre. Nye og større vindkraftanlegg skal bygges raskere i årene som kommer:

Forrige artikkelFestung Europa
Neste artikkelIndias episodiske diplomati ignorerer det store bildet