Kraftig økning av mat- og energiprisene over hele verden

0

Den internasjonale økonomiske krisa som begynte høsten 2019, og som har vært kamuflert bak pandemien, har ødelagt produktivkrefter over hele verden som om det skulle ha vært en storkrig. Hundrevis av millioner mennesker er blitt kastet ut i arbeidsløshet og over hundre millioner drevet til raden av hungersnød. Nå begynner også ringvirkningene av denne krisa å melde seg i form av raskt økende priser på mat og energi. Dette går fram av data fra Verdens matvareorganisasjon FAO og fra investeringsbanken Goldman Sachs.

FAO Food Price Index (FFPI) har økt med 32,9% fra juli 2020 til juli 2021.

FAO Cereal Price Index, altså kornprisen har økt med 31,1% fra august 2020 til 2021. Prisene på matolje, kjøtt, meieriprodukter og sukker viser også markant økning.

Gassprisen skyter i været

Til tross for at verdensøkonomien fortsatt er veldig svak har energiprisene gått rett i taket. Finansbanken Goldman Sachs melder at prisen på naturgass har økt med 99% på år-til-år basis.

CNBC skriver:

  • Naturgassprisene har gått høyere og er nå 99% høyere fra år til år, på grunn av kombinasjon av tilbudsproblemer og økende etterspørsel.
  • Naturgass forventes å fortsette å stige, og hvis det er en spesielt kald vinter, ser Goldman Sachs analytikere potensialet for ytterligere en dobling av prisen.
  • Prishoppet vil påvirke noen forbrukere som bruker det til varme, og forsyningsselskap og selskaper som bruker det i produksjonsprosesser.

Prisene er nå så høye som de var for 13 år siden, og Goldman Sachs ser altså et potensial for en ytterligere dobling av prisen. Dette er enkle tall som fortell oss det vi har pekt på under hele denne såkalte koronakrisa: Vi har tøffe tider foran oss.

Les: Koronakrisa er mye verre enn finanskrisa

Se: Ernst Wolff: Den gigantiske finanskrisa bak korona-narrativet

Finansoligarkiet og sjokkdoktrinen. Koronakrisa i et klasseperspektiv.

Nå er strømprisen på nytt rekordnivå: – Kan ende med rasjonering

Forrige artikkelNakstads håndtering av aksjepost i medisinsk firma får strykkarakter av kjent advokat
Neste artikkelGlobalismens pris: All demokratisk kontroll forsvinner.