Globalismens pris: All demokratisk kontroll forsvinner.

0
Mulhouse - France - 31 July 2021 - people protesting in the street against the sanitary pass with banner Covid-1984

Slutten på friheten: Globalt lederskap betyr tyranni.

Retningen har lenge vært klar. Viktige avgjørelser for våre liv skal tas på et globalt nivå. Målet «En verden» blir åpent uttalt og markedsført under påskudd av å være til allmennhetens beste. De globale utfordringene krever en global løsning, og da vil individuelle interesser måtte vike.

Av Elsa Mittmannsgruber, sjefredaktør i Wochenblick (Østerrike)

Den uoffisielle versjonen som blir presentert av medier og institusjoner, er: Individuelle interesser er farlige, de fører til ødeleggelse av miljøet, til kriger, til pandemier. Det enkelte menneske er uansvarlig, derfor må det underlegges streng kontroll og ha så lite makt og frihet som mulig. Det trenger ikke å tenke da tenkningen vil bli overtatt av andre. Mennesket vil bli fortalt hva som er til dets beste, kritikk er uønsket.

Idealmennesket er derfor frikoblet fra sine behov, følelsesløst, avhumanisert, maskinliknende, transhumant. Det skal ikke en gang lenger kunne bestemme over sin egen kropp, som «pandemien» viser oss. På denne måten vil det, slik de ledende globale beslutningstakerne ser det, gjøre minst skade. Selv er de naturligvis unntatt fra dette, de får lov til å styre utviklingen. De har sin visdom fra fugleperspektivet, men er i virkeligheten de største forbryterne.

Personlig ansvar istedenfor ekstern kontroll

For det er naturligvis det vanlige salgstrikset med å skjule bitre piller i biter av konfekt. Det handler ikke om vårt velvære, men om makt og kontroll. Global ledelse betyr tyranni da samtlige av menneskers, kulturers og landskaps behov ikke blir tatt hensyn til, og utviklingen blir styrt av personer som mangler enhver følelse for det lokale livet.

Men det er også tilfellet på et nasjonalt nivå, også her blir makten bevisst konsentrert. Jo mindre organisasjonsformen er, desto mer blir det diktert ovenfra. Men det fører nettopp igjen til den uansvarlige oppførselen som menneskene da igjen blir bebreidet for. Mer lokal kompetanse fører med seg et større ansvar. Når mennesker kan skape forandringer og få noe til å skje, kommer den individuelle ansvarsfølelsen tilbake. Men er det noe man ønsker?

Oversatt av Rune G. for Derimot.no.

Originalen finnes i Wochenblick: Das Ende der Freiheit: Globale Führerschaft bedeutet Tyrannei

Forrige artikkelKraftig økning av mat- og energiprisene over hele verden
Neste artikkelIndoktrineringas psykologi: Covid-narrativen er massehypnose
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).