Norsk Folkehjelp er uenig i analysen av Syria-konflikten

0
Flyktningleir i nærheten av Idlib. Foto: Norsk Folkehjelps nettsider.

Av Håkon Ødegaard, kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp.

Som Lars Birkelund påpeke i  innledningen til sitt tilsvar til Norsk Folkehjelp: Denne debatten tenderer nå til å gjenta seg selv, og siden Birkelund, som han selv sier, nå har sagt det samme i tre innlegg, velger vi å avslutte debatten her. Vi merker oss imidlertid at Birkelund fortsatt ikke er villig til å aksepter at det finnes sivilsamfunnsaktiviser og andre demokratiforkjempere i og på flukt fra Syria, som har en uavhengig stemme og som det er verd å støtte. Han fortsetter å slå sivilsamfunnsaktivister i hartkorn med jihadister og terrorister. 

Norsk Folkehjelp er rett og slett uenig i analysen av Syria-konflikten, og har ikke tenkt å bruke mer tid på å slå det fast. Det er bra at Birkelund i sitt siste innlegg er tydelig på at Norsk Folkehjelp ikke kan stilles til ansvar hverken for internasjonal sanksjonspolitikk og andre forhold som ligger utenfor en humanitær organisasjons innflytelsessfære. Da har vi i det minste beveget debatten noen centimeter.

Birkelund synes å mene at det er feil å redde sivile liv i områder som kontrolleres av grupper som er i opposisjon til et lands myndigheter. Da minner Norsk Folkehjelp om den fjerde Geneve-konvensjonen om beskyttelse av sivile i krigstid. Sivile har krav på humanitær assistanse uavhengig på hvilken side av konfliktlinjen de befinner seg. Humanitær assistanse går til sivile og ikke til de krigførende parter.

Norsk Folkehjelp svarer ikke på kritikken av at vi mottar amerikansk finansiering til våre mineryddingsprogrammer i dette innlegget. Den innsatsen har reddet tusenvis av menneskeliv, men den debatten har ikke noe vår innsats i Syria å gjøre. Norsk Folkehjelp mottar ikke støtte fra USA hverken til humanitær innsats, eller til støtte til sivilsamfunn i Syria.

Tidligere innlegg i denne diskusjonen:

Lars Birkelund: Norsk Folkehjelp eller kolonimaktenes hjelper?

Håkon Ødegaard: Norsk Folkehjelp svarer Lars Birkelund

Lars Birkelund: Hvem er det Norsk Folkehjelp støtter i Syria?

Eva Thomassen: Klargjøre eller tåkelegge Syria-bistanden, Norsk Folkehjelp?

Håkon Ødegaard: Norsk Folkehjelp svarer Eva Thomassen og Lars Birkelund

Lars Birkelund: Håkon Ødegaard/Norsk Folkehjelp trenger påhengsmotor

Redaktøren: Avrunding av denne diskusjonen

Vi vil nå runde av denne diskusjonen. Vi takker de tre deltakerne, Lars Birkelund, Eva Thomassen og Håkon Ødegaard for deres bidrag og setter pris på at steigan.no kan være ei avis for åpen meningsbrytning om så viktige spørsmål som dette. Og vi er helt sikre på at ikke siste ord er sagt. Men det får bli en annen skål.

Forrige artikkelHvorfor kastet man bort alt man hadde av pandemiplaner og gjorde 180 graders vending?
Neste artikkelHva er viktigst Ødegaard? Brød eller «demokrati»