Norsk Folkehjelp eller kolonimaktenes hjelper?

0

«Ten years of struggle for freedom and dignity». Det var ikke vanskelig å forutse hva som ville bli sagt på Norsk Folkehjelps online-arrangement 15. mars, da det gikk fram av tittelen på arrangementet og gjestene NF hadde invitert.

Av Lars Birkelund.

Og hvem henvender Norsk Folkehjelp seg egentlig til når de bruker kolonimaktenes fremste språk, nemlig engelsk i steden for norsk? Hvorfor ikke invitere syrere som snakker norsk? Og hvorfor kun Assad-motstandere, da de fleste syrere støtter Assad, også mange syrere i Norge? Slike og andre spørsmål ble stilt online. Men NF svarte kun på de ufarlige spørsmålene.  I alle fall er det helt på det rene at NF støtter kolonimaktenes krig mot Syria og at de får godt betalt for det. ​

Jeg ser ikke bort fra at Norsk Folkehjelp hadde gode intensjoner da de sluttet seg til USA, Norge og andres krig mot Syria. Men jeg ser heller ikke bort fra at de lot seg lure av USA og andres krigspropaganda. Ja, det er lett å la seg lure når det følger mye penger med. NF har fått mellom 1 og 2 milliarder kroner av USA aleine. Og USA gir sjølsagt ikke bort så mye penger uten å kreve noe tilbake. Det vet vi også grunnet et forlik: «Forliket innebærer at Norsk Folkehjelp betaler 2 millioner USD etter påstander fra amerikanske myndigheter om å ha brutt med ett av vilkårene i en avtale inngått med USAID i 2012». Et av vilkårene er at NF har forplikta seg til IKKE å samarbeide med de som USA ikke liker, deriblant Iran og Syrias myndigheter. Kun med de USA liker eller i alle fall aksepterer

NF har støtta krigen mot Syria siden 2011, under dekke av å hjelpe Syria og syrere mens de i virkeligheten bare støtter de syrerne som fører krig mot Syria, samt opptil flere hundre tusen fremmedkrigere, med hjelp av blant annet NATO-land som Norge. Så når NF skal avholde en markering av at det er ti år siden krigen begynte opprettholder de det samme bedraget, ved å hevde at krigen begynte med «et fredelig opprør», med propagandafloskler som «ti år med kamp for frihet og rettferdighet» og ved å invitere folk som sikrer at eventyrfortellingen om den slemme Assad og de snille motstanderne hans opprettholdes. En kort repitisjon av det som bør være velkjent også for Norsk Folkehjelp etter ti år:  

“De pågående demonstrasjonene i Syria krever 11 menneskeliv, 7 politimenn og 4 demonstranter, og resulterer i at tinghus og Baath-partiets hovedkvarter i Daraa ble brent ned» (Israel National News: 21. mars 2011).

«Voldsomme demonstrasjoner sprer seg i Syria» (Financial Times:  26. mars 2011).

«Og allerede i mars 2011 startet islamistiske snikskyttere angrep på politiet og på sivilister. 20. mars ble 7 sikkerhetsfolk skutt og drept i Dar’a. En saudiarabisk militæroffiser, Alnwa al-Eshki, skal ha bekreftet til BBC at saudiarabiske militære hadde besørget våpen til islamister i al-Omari-moskeen i Dar’a» (Cecilie Hellestveit, side 96 i «Syria – en stor krig i en liten verden).  

Vi som kjemper mot kriger blir sjelden invitert av TV og får aldri penger pøst over oss. Men SPACE og Zeina Bali har blitt båret på gullstol både i norske medier og av norske myndigheter, inkl Stiftelsen Fritt Ord og Oslo kommune, som har pøst penger over dem for at de skal kunne drive krigspropaganda mot Syria, på kostbare arrangementer og på norske TV-skjermer. Zeina Bali var den ene av de to NF hadde invitert.  Se kapittel 4 om SPACE i «Norges krig mot Syria«. Se også: 

Hvem skal avgjøre Syrias framtid?

Kurdere har stadig vært blant USA/NATOs hjelpere i kriger i Midøsten, i Irak i 2003 og i Syria fra 2011 til nå. Så de er blant vestens kjeledegger i blant annet mediene. Den andre gjesten heter Majed Dawi og er kurder.

Det strømmet på med kritiske spørsmål til NF under streamingen, noe som lot til å overrumple slik at stemningen var lett nervøs. Særlig gjaldt det NFs Lisbeth Albinus, «debattlederen» i dette ekkokammeret. Ingen av de kritiske spørsmålene/kommentarene ble besvart. Noen eksempler: 

«Dawi er vel ikke mer representativ for det Syriske folket enn det Vidar Kleppe og «demokratene» er for Norge og Nordmenn».

«Er det slik at Norsk Folkehjelp fremdeles bare hjelper i områder som kontrolleres av opprørere/ jihadister»?

«Hvorfor støtter Norsk Folkehjelp disse rebellene som kriger og terroriserer med støtte fra fremmedmaktene»?

«Norsk Folkehjelp har låst seg inn i et ekkokammer av slike som støtter krigen mot Syria. Slik har de hjernevaska både seg sjøl, sine medlemmer og andre med løgner/krigspropaganda».

De grusomme virkningene av sanksjonene mot Syria ble slått fast for nesten ti år siden, og det siste året, mens coronaen har herjet også Syria, har de blitt ytterligere skjerpet. Den britiske journalisten Tom Duggan rapporterte 10. mars fra Damaskus, om utsultingen av det syriske folk pga de sanksjonene også Norge og Norsk Folkehjelp fører mot dem. Duggans morsmål er til og med engelsk, så hvorfor spurte ikke NF ham om i bli med? Observante lesere vet naturligvis hvorfor. 

Det er flaut å være norsk så lenge Norge deltar i dette. Hvis det norske folk hadde fått vite dette, som de største norske mediene holder skjult for oss, hadde det med glede satt Erna Solberg, Ine Eriksen Søreide, Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken, Une Bastholm, Trygve Slagsvold Vedum, Sylvi Listhaug og Kjell Ingolf Ropstad og ledelsen i Norsk Folkehjelp i hver sine gapestokker. Det samme med de redaktørene som sensurerer folk som Duggan: Thor Gjermund Eriksen, Karianne Solbrække, Gard Steiro, Trine Eilertsen m fl. Hvis de representerer frie, kritiske og uavhengige medier lurer jeg på hvordan ufrie, ukritiske og avhengige medier er. Så lenge Norsk Folkehjelp støtter de sanksjonene som sulter ut og dreper syrere på andre områder er denne «omsorgen» for Syria kun et stort HYKLERI, samt propaganda for fortsatt krig.

Man kan kanskje tilgi NF for at de lot seg lure i 2011 (hvis det var det som skjedde). Men man kan ikke tilgi dem hvis de fortsatt tror på propagandaen og forlenger krigen mot Syria med propaganda som dette. Hvis NF hadde hatt ærlige hensikter hadde de for årevis siden krevd slutt på 1. de sanksjonene som dreper/sulter ihjel/driver syrere på flukt. 2. USA, Tyrkia, Israel og andres okkupasjon av syriske territorier, tyveri av Syrias olje osv.

Til slutt må nevnes at også Holocaustsenteret har latt seg kjøpe. Det viste seg 14. mars med en halv times samtale om bruk av sult som våpen i Syria og Jemen uten å nevne at Norge er blant landene som bruker dette våpenet mot Syria. Dette viser at også HL-senteret er en korrupt organisasjon, i tråd med stortingsmelding nr 15 (2008-2009):

«Mens man tidligere skilte mellom frivillige bistandsorganisasjoner og politiske organisasjoner som Amnesty International og Nei til Atomvåpen, er nå det store flertallet av frivillige organisasjoner politiske operatører og påvirkningsagenter i tillegg til å være operasjonelle bistandsaktører. Innsamlede midler anvendes i tett samarbeid med media og internasjonale mediepersonligheter for å maksimere synlighet og politisk innflytelse. Samtidig samarbeider de stadig tettere og oftere med myndighetsaktører og næringslivet. Globaliseringen, med tilhørende medie- og kommunikasjonsrevolusjon, har ført til en betraktelig økning i disse aktørenes evne til nettverksbygging og politisk påvirkningsarbeid på tvers av grenser og aktører». 

Forrige artikkelDesperat Raymond Johansen med enda mer av det som ikke virker mot Oslos befolkning
Neste artikkelEUs politienhet får flere muskler