Krisa og enhetsfrontens og folkefrontens problemer

22
1. mai 1938, demonstrasjon på Youngstorget. Gamle Folkets hus i bakgrunnen. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Akkurat nå i april 2020 er det ikke demokrati i Norge, i hvert fall ikke slik vi har vært vant til å oppfatte det. Solbergregjeringa har fått vedtatt en unntakslov som suspenderer en rekke grunnleggende demokratiske rettigheter. Møte- og forsamlingsfriheten er suspendert, det betyr at også demonstrasjonsfriheten og viktige deler av fagforeningsfriheten er suspendert. Det sies at dette er nødvendig på grunn av epidemien, men så langt er det en påstand mer enn et bevis. Den dramatiske innskrenkninga av demokratiet i Norge kommer samtidig med at koronakrisa har utløst den verste økonomiske krisa siden 1930-tallet. Massearbeidsløsheten er her igjen, reallønna vil stupe, i hvert fall i 2020, antakelig også i 2021, og akkurat nå er det i praksis forbudt å kjempe mot det.

Dette stiller arbeiderklassen og folket i Norge i en svært vanskelig og dramatisk situasjon. Det kan tilføyes at siden både rødgrønne og blå regjeringer har bygd ned beredskapen i Norge både når det gjelder mat, medisiner og strategiske forråd, er faren for akutt matmangel ikke lenger bare en hypotetisk mulighet. Det er en høyst reell fare.

Kampen mot Solbergregimets politikk er helt nødvendig

Regjeringas politikk står i fare for å utrydde hundretusener av arbeidsplasser i Norge og sette arbeiderbevegelsen minst to generasjoner tilbake i lønn, juridiske posisjoner og velferd. I likhet med sine kolleger i Tyskland leker regjeringa med tanken om å utvide arbeidsuka, for Norges del til 43 timer. Dette er massive angrep som arbeiderklassen og folket i Norge ikke kan stille seg passive til.

Les: Drømmer du om 6-timersdagen? Nå kommer 12-timersdagen.

Det trengs en klassekamp, men det trengs også et enhetsfront av flere klasser og grupper som rammes av den samme politikken.

Det er vanlig å bruke begrepet enhetsfront når det handler om å skape enhet mellom arbeidere på tvers av partilinjene og folkefront når man snakker om å skape enhet mellom arbeiderklassen og andre klasser og grupper.

Det var begreper som ikke minst ble definert og forklart av Georgi Dimitrov i hans åpningsforedrag på Kominterns 7. verdenskongress i 1935. (Boka finnes i en pdf-utgave og kan lastes ned her.) Dette var midt oppe i den forrige krisa som kan sammenliknes med den vi er oppe i nå. Det var også midt oppe i kampen mot fascismen og krigsforberedelsene til de imperialistiske maktene. Derfor er talen dessverre mer aktuell enn man kanskje skulle ha foretrukket.

Når det gjaldt å forene arbeidere på tvers av partiskiller, religiøse skiller og andre skillelinjer sa Dimitrov at kommunistene stiller «ingen som helst betingelser for aksjonsenhet, med unntak av ett eneste elementært vilkår som kan godtas av alle arbeidere, nemlig at aksjonsenheten retter seg mot fascismen, mot kapitalens offensiv, mot krigsfaren, mot klassefienden.»

Det samme må gjelde nå. Hvilket parti arbeiderne stemmer på og hvilken religion de måtte tro på eller ikke tro på, kan ikke spille noen rolle, så lenge de vil delta i kampen mot klassefienden.

For å gjøre det svært jordnært og norsk kan vi vise til en tradisjon som Trondheimskonferansen. Den skapte en plattform der tillitsvalgte i LO kunne treffes og utvikle felles politikk enten de stemte Ap, SV, Rødt eller andre partier. Det trengs initiativer av liknende slag mot de voldsomme angrepene arbeiderklassen nå er utsatt for. Og det haster. Arbeidet kan begynne nå. Det er ingen grunn til å vente til regjeringa har gjeninnført møte- og forsamlingsfriheten i Norge.

Også nødvendig med en folkefront

Regjeringa Solberg er globalister på sin hals, og de ønsker å rasere norsk landbruk og bygdenæringene i det hele tatt. Det viser de gjennom den planen som kalles Klimakur 2030.

Les: «Klimakur 2030» – et program for å rasere Norge

Men raseringa har allerede begynt gjennom at regjeringa lar vindkraftbaroner og multinasjonale giganter rasere viktige norske landskap og gjennom det også ødelegge hele bygdesamfunn. Påskuddet er «klima», men realiteten er kortsiktig profitt for noe svært få rike mennesker.

Både Høyre og Ap har langt Norge inn under EU som om vi skulle være en koloni. Det gjelder også i energipolitikken. Regjeringa selger arvesølvet på billigsalg og lar oss bli strippet for ressurser. Kampen mot Acer, mot EØS og mot EU er helt avgjørende for å kunne komme noen vei, og her trenger arbeiderklassen å forene seg med andre klasser, ikke minst i primærnæringene og i utkantnorge. Kampen for å sikre sjølberginga og lokalprodusert mat hahndler ikke bare om sunne økologiske prinsipper. Det handler om å kunne overleve.

Solbergregimet har også gjort Norge til en framskutt base for USAs forberedelser til krig mot Russland. De vil gjøre landet vårt til en mulig krigsskueplass i en slik krig.

Les: Rand Corporation foreslår «å styrke avskrekkingen i Norge»

Kampen for den nasjonale sjølråderetten, frigjøringa fra EU og NATO og kampen mot krigsforberedelsene må samle så mange som mulig i en folkefront mot kapitalen og deres politiske håndlangere. Og det bør skje i går! Vi har ingen tid å miste!


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Flott manifest fra Pål dette og særlig når han opptrer konkret og spesifikk. For det ligger en ortodoks fare i de tankemodellene som Dimitrov framførte om enhetsfront og folkefront i 1935.
  Den gang fantes det store kommunistiske og sosialdemokratiske partier som holdt seg med ulik lesning av Marx. En folkefront kunne bli dominert av disse partiene,men den nåværende situasjonen er at “venstrepartiene” har gått over til kulturmarxisme som er ideologien til nyliberal globalisme. Avisa Klassekampen er jo dominert av dette.
  Den andre faktoren er at svært mange fagorganiserte arbeidere i hele Europa har vendt seg til Sverigedemokrater,Nasjonal front,lega og AfD som i tenkning er på kollisjonskurs med de multikulturelle kulturmarxistene.
  Kort: den faktiske situasjonen i arbeiderklassene i dagens Europa korresponderer overhodet ikke til Dmitrovs prosjekt anno 1935. Parolene hans - hvor vakre de enn måtte - blir i dag som slag ut i den løse lufta. Terrenget stemmer ikke med kartet hans.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er bare marxister som definerer borgerskapet slik, og for hver marxist som dør, kommer det ikke en ny til.

  Marxister er så lite en trussel mot dagens system at ingen en gang gidder å sensurere dere.

 3. Statsminister Erna Solberg og Høyre får tidenes hopp på en meningsmåling med en framgang på hele 8,5 prosentpoeng fra mars til april i år.


 4. Avatar for Johnny Johnny says:

  Nå har jo venstresiden, helt siden sovjets fall, kjørt en knallhard identitetspolitikk, de har rakket ned på/stemplet norske arbeidere som har protestert, de har skapt en kraftig polarisering, og nå skal venstresiden samle alle disse identitetene til felles kamp, narr meg ikke til å le!

 5. Avatar for FMD FMD says:

  Den egentlige arbeiderklassen i Norge er forsvinnende liten.
  Sålenge resten “arbeiderklassen” tror de er millionærer pågrunn av de sinnsykt overprisede boligene og fritidsboligene deres, kommer det ikke til å bli noen enhetsfront mot noe som helst.
  Denne illusjonen går mot en brå slutt, og alle disse “millionærene” kommer til å innse at boliger egner seg primært bare til å bo i, og ikke til et investeringsprodukt med latterlig høy avkastning og omsetningshastighet.
  Da kommer misnøyen til å eksplodere, og polariseringen av befolkningen vil få en brå stopp.
  Først da kan man snakke om en enhetsfront, men den må være utenfor de gjennomkorrupte organisasjonene som har undertrykt ethvert opprør mot globalismen i flere tiår(AP/LO).

 6. Avatar for Aksel Aksel says:

  Mener Steigan at fascismen er innført i Norge bare fordi Stortinget gikk sammen om en midlertidig innskrenkning av lovverket, med SV og Rødts støtte, og som forøvrig straks er tilbake til det normale? Ja, da ser man spøkelser på høylys dag. Man skal ha sett litt for mye katastrofefilm på Netflix i karantenetida for å tro på noe sånt. Med et slikt verdenssyn blir enhver promillekontroll politiet gjennomfører et uttrykk for klassepolitiets voldsutøvelse av fascistisk terror. Blir man stoppet og bedt om å blåse så er det ikke sikkert at man bli funnet i live etterpå nei. Sannsynligvis blir man lagt ned i massegraver på en fotballstadion og ingen finner beina dine de første 100 åra. Ikke sant ja?

  Men det er mer. Arbeidsfolk fikk 80% av normal lønn. Fra dag 1. Er det virkelig et så ille tilbud at det må ropes på revolusjon? Jeg kan nevne at småbedriftseiere får næmest ingenting i bedriftsstøtte. Derimot vil også de få 80% i dagpenger. Fra 16 mars. Mange mistet sin omsetning lenge før dette, men får ingenting fra dag en som “arbeiderne”. Man har faktisk heller ikke fått registrert seg hos NAV enda, siden de enda ikke har kommet opp med en internettløsning for denne gruppa. Denne er først ventet ut i mai. Med andre ord vil dagpengene tidligst kunne utbetales først i juni. Hva skal selvstendige næringsdrivende leve av i mellomtida? Kanskje det er denne gruppa som burde forberedt revolusjon? Nei, Steigan liker ikke selvstendige næringsdrivende. De er småborgere, politisk vinglete og ingenting å bry seg om. Bedre da med velfødde “arbeidere” med opp mot millionen i årslønn. Disse er selvsagt skikkelig undertrykte.

 7. Avatar for aford aford says:

  Oi. Jeg trodde begge de der var godt kjent nå, men siden Kissinger har vært en levende legende i over 50 år, regner jeg med at det er Steve Bannon du lurer på?

  Han ble kjent i Norge som sjefsstrateg i Trumps regjering første halvår av 2017, før de to røyk litt uklar. Videre var han i årevis sjef for nettstedet breitbart.com, og det ble stor ståhei da han skulle snakke under Nordiske Mediedager i Bergen i fjor. Tipper du husker ham.

 8. Ja, beklager at jeg ikke spesifiserte nok. Det var han som snakket innimellom klippene som var ukjent.
  (Brendon O Cornell.) Så at han var slettet av youtube.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

14 flere kommentarer

Deltakere