Rand Corporation foreslår «å styrke avskrekkingen i Norge»

0
Fra omslaget til RAND-rapporten "Enhancing deterrence and defence on NATO’s northern flank"

I en rapport fra RAND Corporation tas det til orde for at Norge må bli enda mer militarisert, enda mer opprustet mot Russland og bidra til styrket avskrekking. Dette går fram av en kronikk i Dagens Nærligsliv skrevet av to forskere ved RAND Corporation, Stephen J. Flanagan og James Black. RAND er en tenketank som utvikler analyser og strategier for USAs væpnede styrker.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra den norske regjeringa og Forsvaret, men den er tvers gjennom et Pentagon-produkt. RAND formulerer hva Pentagon forventer av Norges rolle i en mer aggressiv og militarisert posisjon overfor Russland i nordområdene. Rapporten har tittelen Enhancing deterrence and defence on NATO’s northern flank og kan lastes ned her.

I kronikken til Stephen J. Flanagan og James Black framhever de følgende forslag fra RAND til den norske regjeringa:

  • «Styrke avskrekkingen i Norge: Utvide overvåknings- og rekognoseringskapasiteter; styrke det militære nærvær i Nord-Norge; forbedre beskyttelsen av militære anlegg og styrker mot luft- og missiltrusler; utnytte F-35 kampflyenes fulle potensial til å støtte felles operasjoner på tvers av forsvarsgrenene; forberede for operasjoner i omstridte cyber-, rom (space)- og elektromagnetiske omgivelser.
  • Utvide kapasiteten til å motta allierte forsterkninger: Bygge på lærdom fra øvelse Trident Juncture i 2018; gjennomføre stadig mer krevende treningsscenarioer; sikre tilstrekkelige forhåndslagre av proviant og utstyr; oppgradere og utvide infrastruktur sammen med konsepter for å spre styrker for å unngå angrep; samt å fordype samarbeidet for å øke militær mobilitet og evne til å operere effektivt sammen.
  • Utforske konsepter som kan stille potensielle motparter overfor risiko: Tilrettelegge for at allierte med mer avanserte systemer for rekognosering og langtrekkende presisjonsild tidvis sender slike enheter til Norge; utvikle langtrekkende våpen for det norske Forsvaret; vurdere økt bruk av ubemannede farkoster; samarbeide med de nærmeste allierte om konsepter som skal nekte motparter adgang til sjøen; og tilsvarende samarbeide om styrket nasjonalt militært nærvær nærområdene; samt å forbedre evnen til strategisk kommunikasjon for å kunne kontrollere eskalering.
  • Forbedre nasjonal og samfunnsmessig motstandsevne: Teste og forbedre Norges totalforsvarstilnærming og mekanismene for det sivile samfunns støtte til Forsvaret; bidra til Natos strategi for å håndtere hybride trusler, som desinformasjon, økonomisk press og cyberangrep; samt å undersøke ytterligere tiltak for å øke den kollektive beredskapen og nasjonale stridsvilje.
  • Styrke Norges bidrag til Nato og partnerland: Fortsette bidrag til Nato-operasjoner utenfor Nordområdene; bidra til å håndtere forskjeller i forsvarsutgifter blant Nato-land og rebalansere transatlantisk byrdefordeling; arbeide for dypere Nato-samarbeid med Sverige og Finland; og bruke innovasjon og egen forsvarsindustri til å oppnå innflytelse innenfor Nato.«

Betydelig militarisering

Dette er forslag som viderefører den militariseringa av nordområdene som regjeringa Solberg allerede har gjennomført gjennom å tillate opprettelsen av militærbaser for USA på norsk jord. Det er ikke bare en videreføring, men også en betydelig opptrapping. Når man leser rapporten får man et bilde av et aggressivt og militarisert Norge som spydspiss i en kommende krig med Russland. Denne politikken vil gjøre Norge enda mer til en krigsskueplass i en eventuell militær konflikt mellom USA og Russland. RAND går inn for ytterligere styrking av den militære slagkrafta i nord. I et avsnitt heter det:

«Development of an array of high-end kinetic capabilities, both for national defence and for deployment on NATO and out-of-area operations: This includes the F-35A Joint Strike Fighter (JSF), P-8 Poseidon maritime patrol aircraft, a range of maritime assets for surface and sub-surface warfare, ground-based air defence systems and highly capable Special Operations Forces (SOF). Notably, Norway has invested in a number of unique capabilities to augment some of its major systems, e.g. through development of the Naval Strike Missile (NSM) and a landing chute for the F-35A.»

Dette konkretiseres ytterligere i et annet avsnitt:

«SUPPORTING ACTIONS:

  • Invite Allies with deep attack systems to deploy to Norway periodically
  • Consider the potential role for longer range weapons for Norwegian forces
  • Explore concepts for generating mass and persistence with unmanned assets
  • Collaborate with key Allies on sea denial and littoral strike concepts
  • Conduct parallel strategic communications to control the escalation ladder«

RAND vil altså at Norge skal «invitere allierte med djupe angrepssystemer til å besøke Norge regelmessig». Dette betyr USA-styrker med atomvåpen, det kan ikke leses på annen måte. De vil også at det skal «utplasseres langdistansevåpen i Norge».

Politisk militarisering

RAND ønsker også at norsk politikk skal bli mer militarisert. Det skal utvikles «mekanismer for sivil støtte til militæret» og utvikles
«ytterligere tiltak for å styrke den kollektive viljen til å kjempe». Det er ekstrem forskjell på folkelig støtte til et forsvar av eget territorium og mobilisering av folket til å støtte en offensiv og aggressiv militærpolitikk av den typen RAND legger opp til.

Dette er den typen kaldkrigspropaganda som Institute of Statecraft driver med og som vi har avslørt grundig her tidligere. Dette «instituttet» driver noe som kalles The Integrity Initiative, som er et hemmelig program som er opprettet for å drive svart propaganda mot Russland. De har ifølge sine egne dokumenter opprettet et nettverk av hemmelige «klynger» rundt omkring i Europa som skal påvirke pressa, akademia, regjeringa og beslutningstakere til å ta stilling mot Russland. Og de skal være aktive og operative for å «møte lokale utfordringer».

Chris Donnelly er tidligere rådgiver for NATO og er sjef for Institute for Statecraft. Han mener at vi allerede er i krig:

«Vi er i krig i dag i mange betydninger av ordet.» «Krig er forandring. Hvis krig er forandring, så er forandring krig.» «Vi står nå de facto overfor en krigssituasjon.»

Les: Institute for Statecraft: – Vi er allerede i krig

Krigsmotstandere i Norge må skjerpe seg. Det pågår en rask og farlig militarisering av Norge på svært mange plan fra våpensystemer og etterretning til politisk påvirkning og psykologisk krigføring. Den nye rapporten fra RAND Corp eret langt skritt videre på denne farlige veien.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


DEL
Forrige artikkelLovens lange arm på kant med loven
Neste artikkelApple og Google med «kontaktsporing»
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).