Rand Corporation foreslår «å styrke avskrekkingen i Norge»

9
Fra omslaget til RAND-rapporten "Enhancing deterrence and defence on NATO’s northern flank"

I en rapport fra RAND Corporation tas det til orde for at Norge må bli enda mer militarisert, enda mer opprustet mot Russland og bidra til styrket avskrekking. Dette går fram av en kronikk i Dagens Nærligsliv skrevet av to forskere ved RAND Corporation, Stephen J. Flanagan og James Black. RAND er en tenketank som utvikler analyser og strategier for USAs væpnede styrker.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra den norske regjeringa og Forsvaret, men den er tvers gjennom et Pentagon-produkt. RAND formulerer hva Pentagon forventer av Norges rolle i en mer aggressiv og militarisert posisjon overfor Russland i nordområdene. Rapporten har tittelen Enhancing deterrence and defence on NATO’s northern flank og kan lastes ned her.

I kronikken til Stephen J. Flanagan og James Black framhever de følgende forslag fra RAND til den norske regjeringa:

 • «Styrke avskrekkingen i Norge: Utvide overvåknings- og rekognoseringskapasiteter; styrke det militære nærvær i Nord-Norge; forbedre beskyttelsen av militære anlegg og styrker mot luft- og missiltrusler; utnytte F-35 kampflyenes fulle potensial til å støtte felles operasjoner på tvers av forsvarsgrenene; forberede for operasjoner i omstridte cyber-, rom (space)- og elektromagnetiske omgivelser.
 • Utvide kapasiteten til å motta allierte forsterkninger: Bygge på lærdom fra øvelse Trident Juncture i 2018; gjennomføre stadig mer krevende treningsscenarioer; sikre tilstrekkelige forhåndslagre av proviant og utstyr; oppgradere og utvide infrastruktur sammen med konsepter for å spre styrker for å unngå angrep; samt å fordype samarbeidet for å øke militær mobilitet og evne til å operere effektivt sammen.
 • Utforske konsepter som kan stille potensielle motparter overfor risiko: Tilrettelegge for at allierte med mer avanserte systemer for rekognosering og langtrekkende presisjonsild tidvis sender slike enheter til Norge; utvikle langtrekkende våpen for det norske Forsvaret; vurdere økt bruk av ubemannede farkoster; samarbeide med de nærmeste allierte om konsepter som skal nekte motparter adgang til sjøen; og tilsvarende samarbeide om styrket nasjonalt militært nærvær nærområdene; samt å forbedre evnen til strategisk kommunikasjon for å kunne kontrollere eskalering.
 • Forbedre nasjonal og samfunnsmessig motstandsevne: Teste og forbedre Norges totalforsvarstilnærming og mekanismene for det sivile samfunns støtte til Forsvaret; bidra til Natos strategi for å håndtere hybride trusler, som desinformasjon, økonomisk press og cyberangrep; samt å undersøke ytterligere tiltak for å øke den kollektive beredskapen og nasjonale stridsvilje.
 • Styrke Norges bidrag til Nato og partnerland: Fortsette bidrag til Nato-operasjoner utenfor Nordområdene; bidra til å håndtere forskjeller i forsvarsutgifter blant Nato-land og rebalansere transatlantisk byrdefordeling; arbeide for dypere Nato-samarbeid med Sverige og Finland; og bruke innovasjon og egen forsvarsindustri til å oppnå innflytelse innenfor Nato.«

Betydelig militarisering

Dette er forslag som viderefører den militariseringa av nordområdene som regjeringa Solberg allerede har gjennomført gjennom å tillate opprettelsen av militærbaser for USA på norsk jord. Det er ikke bare en videreføring, men også en betydelig opptrapping. Når man leser rapporten får man et bilde av et aggressivt og militarisert Norge som spydspiss i en kommende krig med Russland. Denne politikken vil gjøre Norge enda mer til en krigsskueplass i en eventuell militær konflikt mellom USA og Russland. RAND går inn for ytterligere styrking av den militære slagkrafta i nord. I et avsnitt heter det:

«Development of an array of high-end kinetic capabilities, both for national defence and for deployment on NATO and out-of-area operations: This includes the F-35A Joint Strike Fighter (JSF), P-8 Poseidon maritime patrol aircraft, a range of maritime assets for surface and sub-surface warfare, ground-based air defence systems and highly capable Special Operations Forces (SOF). Notably, Norway has invested in a number of unique capabilities to augment some of its major systems, e.g. through development of the Naval Strike Missile (NSM) and a landing chute for the F-35A.»

Dette konkretiseres ytterligere i et annet avsnitt:

«SUPPORTING ACTIONS:

 • Invite Allies with deep attack systems to deploy to Norway periodically
 • Consider the potential role for longer range weapons for Norwegian forces
 • Explore concepts for generating mass and persistence with unmanned assets
 • Collaborate with key Allies on sea denial and littoral strike concepts
 • Conduct parallel strategic communications to control the escalation ladder«

RAND vil altså at Norge skal «invitere allierte med djupe angrepssystemer til å besøke Norge regelmessig». Dette betyr USA-styrker med atomvåpen, det kan ikke leses på annen måte. De vil også at det skal «utplasseres langdistansevåpen i Norge».

Politisk militarisering

RAND ønsker også at norsk politikk skal bli mer militarisert. Det skal utvikles «mekanismer for sivil støtte til militæret» og utvikles
«ytterligere tiltak for å styrke den kollektive viljen til å kjempe». Det er ekstrem forskjell på folkelig støtte til et forsvar av eget territorium og mobilisering av folket til å støtte en offensiv og aggressiv militærpolitikk av den typen RAND legger opp til.

Dette er den typen kaldkrigspropaganda som Institute of Statecraft driver med og som vi har avslørt grundig her tidligere. Dette «instituttet» driver noe som kalles The Integrity Initiative, som er et hemmelig program som er opprettet for å drive svart propaganda mot Russland. De har ifølge sine egne dokumenter opprettet et nettverk av hemmelige «klynger» rundt omkring i Europa som skal påvirke pressa, akademia, regjeringa og beslutningstakere til å ta stilling mot Russland. Og de skal være aktive og operative for å «møte lokale utfordringer».

Chris Donnelly er tidligere rådgiver for NATO og er sjef for Institute for Statecraft. Han mener at vi allerede er i krig:

«Vi er i krig i dag i mange betydninger av ordet.» «Krig er forandring. Hvis krig er forandring, så er forandring krig.» «Vi står nå de facto overfor en krigssituasjon.»

Les: Institute for Statecraft: – Vi er allerede i krig

Krigsmotstandere i Norge må skjerpe seg. Det pågår en rask og farlig militarisering av Norge på svært mange plan fra våpensystemer og etterretning til politisk påvirkning og psykologisk krigføring. Den nye rapporten fra RAND Corp eret langt skritt videre på denne farlige veien.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Hvordan kan vi avskrekke RAND fra å legge planer for oss, mon tro?

 2. Avatar for aford aford says:

  Inngå en autogiroavtale med det militærindustrielle kompleks for månedlig overføring av saldoen i statskassa, abonnere på himla mye nytt og dyrt krigsmateriell, og rasle så høyt med missilene mot øst at selv Fru Clinton rødmer, slik at Rand Corp. ser at vi er i stand til å tenke selv.

 3. Avatar for TerjeM TerjeM says:

  Jeg har bladd litt i dokumentet, og mener det nevner psykologiske kampanjer en god del. Følgende avsnitt handler om statlige påvirkningsoperasjoner for å «øke kampviljen» i befolkningen:

  Norway could continue to engage in dialogue with NATO Allies and other partners over possible further measures that could be taken to enhance the collective will to fight in the face of ongoing changes in the wider geopolitical and threat environments. (Integrity Initiative o.l?)

  While there is a need to avoid alarmism and reassure Norwegian citizens about their security, it is necessary also to ensure ongoing dialogue and effective public engagement regarding the changing threats in the High North. This is important both to prepare the population for different eventualities as well as to help counter hostile information operations by adversaries who seek to undermine trust in Norwegian governance and institutions

  Og for å sikre at vi bokstavelig talt kjøper(!) den nye strategien:

  This requires a clear strategic narrative and concerted efforts to secure buy-in from the relevant stakeholders, including – most notably – the public.

  og siden vi snakker om å kjøpe, når RAND skriver:

  Identify and pursue opportunities for Norwegian leadership within NATO.

  så er det vel ikke bare snakk om første linje i spennende militære operasjoner on the southern flank and beyond, hvor nå det er, men like gjerne flotte toppjobber til norske politikere. En til norsk generalsekretær i NATO? I så fall snakker RAND varmt om national contributions in terms of cash og Norges impressive financial…capital,

  PS Jeg vet ikke om det er med vilje eller bare ubevisst, men jeg mener bilene i dokumentet har tyske skilt. Er det Bundeswehr som skal ha djupe angrepssystemer på russegrensen?
  tysk skilt

 4. Det eneste landet som truer verden med krig er USA, de har ikke et forsvarsbudsjett men et angrepsbudsjett. En privateid krigsvåpenindustri med en forsvars(angreps)minister fra en av de største kontraktørene, og kan årelate det amerikanske statsbudsjettet så mye de vil. De har de gjort siden de fant opp atombomben, og har stått bak de fleste krigene i verden siden.

  Kriger er meget innbringende for de private eierne av krigsvåpen-industrien, det er av hovedgrunnene til alle krigene. “Krig er forandring”, det må forstås som at USAs kriger av militær eller økonomisk art forandrer verden slik den globale storkapitalen vil ha den, en globalisert verden.

  Den amerikanske krigsmaskinen med NATO integrert brukes i den globale storkapitalens interesser, Corporate America. Doktrinen som Obama underskrev sier at “USA reserverer seg retten til å gå til krig på land som passerer USA økonomisk”. Det skulle si det meste.

 5. For Russland truer ingen, hverken i ord eller gjerning. Russland har et overflateareal på omtrent det dobbelte av USA, en økonomi på størrelse med Spania, og et militært forsvarsbudsjett på under 1/10 av USAs angrepsbudsjett. Russlands forsvar er utelukkende organisert for forsvar, og et angrep fra Russland blir et gjengjeldesesangrep på USA/NATOs angrep.

  Det er den globale storkapitalens MSM som har fått vestlige befolkninger til å tro at Russland er en trussel. Russland er igjen på en “to do list” før globaliseringen er komplett. Det behøves kanskje ikke en storkrig fra storkapitalen for å ta Russland, de kan få det.

  Putin har uttalt at han vil gå av i 2024. I det siste valget var begge motkandidatene pro-vestlige, og ville “åpne Russland for Vesten”, les la Wall Street fortsette plyndringen av Russland som de var godt i gang med under Jeltsin. Hvis en av de vinner neste valg, er Russlands veldige naturressurser storkapitalens.

 6. Ingen regjering som representerer Norges land og folk ville ha tillatt det AP og de andre høyre regjeringene har gjort, å invitere til å gjøre Norge til slagmark i USAs kriger. Politikerne på Stortinget representerer den globale storkapitalen som eier den amerikanske krigsvåpen-industrien. Med USA/NATO atomvåpen på norsk jord med intensjon om å bruke det i angrep på Russland, har Russland intet annet valg enn å svare med atomvåpen.

  Russland vil aldri tillate at en F-35 bestykket med atomvåpen tar av fra Rygge flyplass med kurs mot Russland. Et treff fra en atomrakett og Østlandet er ubeboelig i uoverskuelig fremtid. Ikke at det kan gå innpå Solberg-regjeringen når de har lagt til rette for det, og hun har allerede blitt sikret en plass i den globale storkapitalens styringsklasse, og det blir ikke fra en residens på Østlandet eller i Vardø.

 7. Avatar for aford aford says:

  more m less s

 8. Jeg holder en knapp på konkurs.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere