Korona – sammenligning med andre land og sykdommer er helt avgjørende

22
Illustrasjon: Shutterstock

Sammenligning viser at det så langt ikke dør mange flere mennesker av covid-19 enn av influensa.

Dette skriver professorene Michael Bretthauer, Mette Kalager og lege Lise Helsingen på vegne av covid19-gruppen ved Klinisk Effektforskning, Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus og Universitet i Tromsø. Artikkelen er publisert i Aftenposten.

De tre hadde også en kronikk i Aftenposten 10. april 2020. Den var basert på perioden fra 15. februar. De tre ekspertene skriver:

«Vi setter pris på at vår sammenligning av dødelighet av covid-19 og influensa i Norge, Sverige og Danmark har skapt debatt. Vi forklarer her tallene vi har brukt, hvorfor vi har regnet som vi har gjort, og hvordan det vi fant kan tolkes. En utførlig vitenskapelig rapport er fritt tilgjengelig på våre hjemmesider

Om metoden som er brukt:

«Vi brukte de offentlig tilgjengelige tallene som finnes for influensa i hvert skandinavisk land. Vi regnet ut gjennomsnittet som døde av influensa av de siste fire influensasesongene, noe vi syntes var rimelig for å gi et mest mulig korrekt bilde av sykdommens alvorlighet, og derved et godt sammenligningsgrunnlag for covid-19.

Registrene gir influensatall som såkalt overdødelighet, det vil si hvor mange flere personer som dør i influensasesonger enn det som er ventet utenom. Ut ifra kurvene i registrene kunne vi beregne hvor mange som dør hver dag og hver uke gjennom hver influensasesong. Vi brukte en tiukers sesong og presenterte et gjennomsnitt av tallene for døde hver dag.

Man kan selvsagt regne på lengre eller kortere perioder og bruke det laveste eller høyeste tallet for å vise at tallene varierer fra år til år istedenfor gjennomsnitt, men det gir ikke særlig andre resultater. Vi har presentert disse tallene i vår rapport. Gjennomsnittlig antall personer som dør hver dag i en influensasesong er 53 i Sverige, 23 i Danmark og 21 i Norge.«

«Det er opp til alle og enhver å bedømme om forskjellen i dødelighet til covid-19 er stor eller liten. Tallene betyr at det pr. 11. april er 4,3 flere døde pr. 100.000 mennesker av covid-19 i Sverige enn i Danmark, og 6,5 flere døde pr. 100.000 mennesker i Sverige enn i Norge. Sagt på en annen måte: i Norge er det 99.998 av 100.000 som ikke har dødd av covid-19, mot 99.991 i Sverige.«

Michael Bretthauer, Mette Kalager og Lise Helsingen skriver at covid-19 er en alvorlig sjukdom og at de har stor forståelse for myndighetenes dilemma:

«Store beslutninger måtte tas raskt på et usikkert grunnlag. Men redsel, angst og panikk er dårlige rådgivere.»


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Det er vel ganske åpenbart at det er VESENTLIG forskjell på i hvilken grad korona er en belastning for helsesystemet og vanlig influensa er det på verdensbasis. Aldri har influensa sprengt sykehus og gjort det umulig å få unna de døde i samme tempo som de dør i vestlige land.

  Jeg mistenker også at forskjerne kan ha sammenholdt statistikken over korona direkte mot influensa slik den har fremkommet i Skandinavia, uten å se på de tallene vi HYPOTETISK kunne ha fått av korona dersom vi IKKE hadde iverksatt noen av de dramatiske tiltakene som har redusert kontakten mellom mennesker både internasjonalt og nasjonalt.

  Så vidt jeg vet var det aldri myndighetenes håp å få stoppet sykdommen i Norge, men derimot å flate ut kurven slik at helsevesenet kunne følge med, og kanskje utsette utbrudd så lenge at vaksine kan finnes i mellomtiden.

  Samtidig er det jo riktig at folk dør av noe hver dag, og ut fra disse tallene kan vi saktens spørre om ressursene rundt korona er satt inn der de redder flest liv.

 2. Det er åpenbart det de har gjort. Og det å gjøre det, er i seg selv en så alvorlig metodisk feil at de ikke fortjener den posisjonen som forskere de angivelig har.

  For øvrig interessant å merke seg at Dagsavisen har lagt seg på en mer rasjonell og venstreorientert linje i dette spørsmålet enn Aftenposten (ikke overraskende) og Steigan (skuffende): https://www.dagsavisen.no/debatt/leder/lys-i-tunnelen-1.1699017

 3. Det er nok så at det har gått mye egeninteresse i debatten. Vi går mot en kipt situasjon økonomisk der alle risikerer å miste mye og det er en vanskelig matematikk i menneskeliv der den eigne personlige økonomiske situasjonen for alle er i risiko. En variabel som går igjen i de beslutt som tas nå eventuelt er min tanke.

  Eksempelvis… Se på 2008 krisen i grafen nedenfor kontra nå. :thinking::persevere:

 4. Et øyeblikk trodde jeg dette var graf over dollarene som USA har printet ut for å løse krisene …
  TILFØYET: mener å ha lest et sted at USA printet opp tilsvarende et norsk oljefond på noen måneder. I så fall et miljøvennlig oljefond sammenlignet med det norske som er møysommelig bygget opp av oljeinntekter over generasjoner ?

 5. Den som evt. tar seg bryet med å sjekke (ikke akkurat oppdatert) info vedr.
  mulige korrelasjoner mellom det s.k. Covid-19-viruset, eksosomer og 5G på
  relevant norsk nettsted [ https://www.dsa.no/mobil-og-traadloest ], klikker seg derfra ut like klok:

  DSA

  ‘Tilfeldigheter’…? - NOT.

  [PS: For den som eks.vis ønsker å sjekke termet ‘gentoksisitet’, har SNL
  (Store Norske Leksikon) nå oppdatert ny lenke til ‘toksikogenetikk’.]

 6. Dagens gladnyhet er at det ikke finnens noe Covid1984, folk over hele verden har tatt seg inn på sykehus der det skal vær rene krigssoner ifølge media og det er ingen der, helt tomt overalt.
  Hele Covid1984 er en skam for å få på plass et verdensdiktatur der alle er chippet, overvåket, vaksinert og undertrykket.

  Bølge nr 2 av det ikke eksisterende viruset er ventet i august like før de skal vaksinere for å skape mest mulig panikk, da er det 5G som skal gjøre folk syke og ta livet av dem, med 60 milliarder svingninger i sekundet så kan ikke kroppen ta opp oksygen.

  Det er uten unntak den som vil sensurere motparten som lyver og nå ser vi at de tar ned alt på nett som advarer mot 5G, selv det å demonstrere mot 5G er forbud.

  https://www.youtube.com/watch?v=5pIMD1enwd4
 7. Avatar for Caramba Caramba says:

  Hvordan Sverige sminker tallene:

  Videre rapporterer Sverige fra et skille der de som dør MED viruset, men ikke anses å dø AV det, utelates fra statistikken.
  https://archive.fo/seBhv#selection-981.0-981.230
  The Swedes believe that changing how the figures are reported will cut the number of people dying from coronavirus by as much as four fifths, and slash the death rate to well below 1 per cent, perhaps even lower than seasonal flu.
  Reuters melder at covid-19 var involvert i hele 46,6% av dødsfallene som fant sted i London i uken før 3. april. Hvis det samme inntreffer i Stockholm, vil dette ikke kunne gjøres kjent for omverdenen.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

14 flere kommentarer

Deltakere