Korona – sammenligning med andre land og sykdommer er helt avgjørende

0
Illustrasjon: Shutterstock

Sammenligning viser at det så langt ikke dør mange flere mennesker av covid-19 enn av influensa.

Dette skriver professorene Michael Bretthauer, Mette Kalager og lege Lise Helsingen på vegne av covid19-gruppen ved Klinisk Effektforskning, Universitetet i Oslo/Oslo universitetssykehus og Universitet i Tromsø. Artikkelen er publisert i Aftenposten.

De tre hadde også en kronikk i Aftenposten 10. april 2020. Den var basert på perioden fra 15. februar. De tre ekspertene skriver:

«Vi setter pris på at vår sammenligning av dødelighet av covid-19 og influensa i Norge, Sverige og Danmark har skapt debatt. Vi forklarer her tallene vi har brukt, hvorfor vi har regnet som vi har gjort, og hvordan det vi fant kan tolkes. En utførlig vitenskapelig rapport er fritt tilgjengelig på våre hjemmesider

Om metoden som er brukt:

«Vi brukte de offentlig tilgjengelige tallene som finnes for influensa i hvert skandinavisk land. Vi regnet ut gjennomsnittet som døde av influensa av de siste fire influensasesongene, noe vi syntes var rimelig for å gi et mest mulig korrekt bilde av sykdommens alvorlighet, og derved et godt sammenligningsgrunnlag for covid-19.

Registrene gir influensatall som såkalt overdødelighet, det vil si hvor mange flere personer som dør i influensasesonger enn det som er ventet utenom. Ut ifra kurvene i registrene kunne vi beregne hvor mange som dør hver dag og hver uke gjennom hver influensasesong. Vi brukte en tiukers sesong og presenterte et gjennomsnitt av tallene for døde hver dag.

Man kan selvsagt regne på lengre eller kortere perioder og bruke det laveste eller høyeste tallet for å vise at tallene varierer fra år til år istedenfor gjennomsnitt, men det gir ikke særlig andre resultater. Vi har presentert disse tallene i vår rapport. Gjennomsnittlig antall personer som dør hver dag i en influensasesong er 53 i Sverige, 23 i Danmark og 21 i Norge.«

«Det er opp til alle og enhver å bedømme om forskjellen i dødelighet til covid-19 er stor eller liten. Tallene betyr at det pr. 11. april er 4,3 flere døde pr. 100.000 mennesker av covid-19 i Sverige enn i Danmark, og 6,5 flere døde pr. 100.000 mennesker i Sverige enn i Norge. Sagt på en annen måte: i Norge er det 99.998 av 100.000 som ikke har dødd av covid-19, mot 99.991 i Sverige.«

Michael Bretthauer, Mette Kalager og Lise Helsingen skriver at covid-19 er en alvorlig sjukdom og at de har stor forståelse for myndighetenes dilemma:

«Store beslutninger måtte tas raskt på et usikkert grunnlag. Men redsel, angst og panikk er dårlige rådgivere.»


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.