Ja det er et et skrikende behov for større krigsmotstand

0

Av Geir Hem. Svar til Gro Finne.

Gro Finne treffer ett viktig punkt i sin artikkel «Venstresiden og Midtøsten» 27. januar, men siktet bør korrigeres.                                                                                                                        

Motstanden mot USA  og NATO i det norske folk er altfor liten for å si det mildt. Den siste gallupen fra «Folk og Forsvar» viser at «8 av 10 mener at medlemskap i NATO bidrar til å trygge landet    

Mediamonpolet og USA/NATO-serviliteten er overveldende. F35 flyene paradeflyr som underholdning. Og imperialistiske kriger skaper død, lidelser og flyktningestrømmer. Og Norge er medansvarlig, og deltar i imperialistiske kriger.

Da kan en spørre om det er viktig å rette kanonene mot de som faktisk prøver å organisere protester og en antikrigsbevegelse?

«Stopp NATO» i samarbeid med «Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet» tok faktisk et initiativ til å protestere og få folk på gatene 25. januar. Og ja, for å mobilisere mot USAs og NATOs kriging i Midtøsten og mot Norsk deltakelse og norsk unnlatelse i å kritisere åpenbare brudd på folkeretten. Den plattformen er åpenbar i parolegrunnlag og ikke minst i appeller. Les Stopp Natos appell her.

Ta fienden hjemme

Det er ikke slik at Norge bare er et haleheng til USA. Vi deltar i disse krigene fordi vi er en del av den aksen som tjener på krigene.

I en situasjon hvor den aktuelle debatten dreier seg om at regjeringen ikke fordømmer USAs drap og forsetter å sende soldater til Irak, så var et hovedfokus i demonstrasjonen i Oslo rettet mot «fienden hjemme».

En internasjonal solidaritet må baseres på at protestbevegelser i de enkelte landene samler folkebevegelser mot egne lands ansvarlige, og samtidig viser solidaritet ut over landegrensene. Det betyr selvsagt at demonstrasjonen i Oslo også absolutt var rettet mot USAs og NATOs imperialistiske aggresjon – i hele Midtøsten.

Det kan virke som om Gro Finne, i sin argumentasjon, totalt overser dette sentrale poenget.

«Ingen ny krig – ikke i vårt navn» ble det ropt foran Utenriksdepartementet. I begynnelsen av februar driver en ny kontingent norske soldater og pakker for å overta vaktskiftet til de som alt er i Irak. Det skjer samtidig som Iraks Nasjonalforsamling og store folkebevegelser roper «kom dere hjem». Derfor ropte demonstrantene i Oslo «Hent soldatene hjem»  

Bredde

Vår tid er preget av økende opprustning, militarisering, og krigsfare. Organisasjonen «Stopp NATO» er en del av en bred nasjonal og internasjonal antikrig- og freds-bevegelse.

«Stopp NATO» bygger på disse fredspolitiske hovedprinsippene Les mer her.

  • Vi tar avstand fra imperialistisk maktutøvelse og kriger, og støtter folks kamp for frihet og rettferdighet
  • Vi er i mot og vil ikke delta i imperialistisk maktpolitisk og militær rivalisering som fører til økt krigsfare og opprustning
  • Vi er i mot at Norge skal delta i allianser som kan dra oss inn i krigseventyr og stormakters skuddlinje
  • Deltakelse i NATO undergraver demokratiet og åpner for masseovervåkning og meningsensur
  • Norges trygghet må baseres på frihet, selvstendighet og uavhengighet
  • Atomvåpen er meningsløst. Norge må trosse NATO og undertegne FNs atomvåpenforbud
  • Vi støtter en bred fredsbevegelse i allianse med sosiale bevegelser, miljøbevegelser og antirasistiske bevegelser 

Styrke i protester er avhengig av bredde og samarbeid. Det er en grunn til at Stopp NATO som organisasjon ikke tar stilling alle konflikter og kamper. Vår oppgave er å samle bredde for å «stoppe NATO».

Men protestbevegelser må utvikles gjennom samarbeid, og ved at hver organisasjon åpner dør ut over egne programmer. Ut i fra en breddetankegang, så hadde demonstrasjonen i Oslo med parolen: «Støtt folks opprør og kamp for frihet, demokrati og selvstendighet i Midtøsten!»

Det stilles spørsmål ved om en sånn parole – i denne sammenhengen – ikke kan ta brodden fra en felles protest mot USA og NATO? Og vi kjenner til at USA og NATO bruker ord om «humanisme» og «demokrati» som begrunnelse for sine kriger og regimeskifter.

Faren kan være der, men i dagens situasjon mener vi at parolen ikke tar brodden fra hovedsaken, men øker bredden og styrken. Her bør en analysere konkret – og ikke heve fanene utelukkende fra eget rene ståsted. Å åpne plass til at våre fienders fiender ikke nødvendigvis er våre venner, kan øke styrken i  protestene mot akutt krigsfare, brudd på folkretten og styrke bredden i kampen mot USA og NATO.

Det er et sentralt element i antiimperialistisk arbeid å støtte nasjoners kamp for selvstendighet.

Samtidig så er det sånn at store folkebevegelser i Midtøsten ser en sammenheng. De har krigserfaring på kroppen, og sier BÅDE nei til ny krig, USA og NATOs innblanding, og slåss på eget grunnlag for frihet og demokrati – også mot rivaliseringen mellom flere reaksjonære krefter.

Det bidro til bredde at både LO i Oslo og Norges Sosiale Forum sluttet seg til.

Bidro ikke dette til at protestene fikk større tyngde?                               

Martin Luther King er kjent for sine taler for ca 40 år siden. Han fremmet sterke budskaper om sammenhengen mellom sosiale bevegelse, kamp mot rasisme, for folks velferd, for demokrati og mot krig. Dette gjelder i de aggressive krigførende landene, men uttrykker også viktigheten i støtte til folks kamper som utsettes for imperialistisk rivalisering og undertrykking.

USA og NATO har flere oppgaver. De truer folk og nasjoner. Men i tillegg (og derfor) inngår de i en rivalisering med andre – om «sin» makt og kontroll. Det betyr at krigsfaren ikke bare er regional, men kan spre seg som ild. Sånn er imperialismen. Den kan føre til verdenskriger. Da kan også Norge bli slagmark og en krigsskueplass.

I Midtøsten ikke bare truer USA/Trump med krigsopptrapping, men viser handling med dronebombing og økte militære aktiviteter. En mer åpen krig mot Iran kan kalles «en ny» krig. Men på sett og vis så er det en løpende pågående krig som finner sted – Libya, Irak ,Syria, Palestina,  Iran.. USAs og NATOs soldater og bomber rammer folk og land, og samtidig gjøres regioner om til slagmark – i rivalisering og gjennom proxykrigføring (bruk av stedfortredere). En kan vel si at noen områder både er del i krigen og offer for den.

Gro finne spør: «hvordan er det mulig (å støtte folks opprør mm) uten at USA/Nato trekker seg ut av hele Midtøsten?»

Dette sies to ganger og framstår mildt sagt som ganske retorisk og spesielt når det rettes mot «Stopp NATO».

Stopp NATO er og har vært konsekvent i å vise til at det er en sammenheng. Det er faktisk vårt viktigste budskap i navn og gavn «Stopp NATO!».

Det er et annet poeng Gro Finne ikke tar til etterretning. «Stopp NATO» tok et initiativ til protester «mot ny krig i Midtøsten» i samarbeid med «Internasjonal Kvinneliga for fred og Frihet». Parolene er ikke «våre». De er demonstrasjonens og de er de tilsluttede organisasjonene sine.

Kritikken (eller angrepene) på Stopp NATO når ellers en usaklig høyde da Gro Finne sier at «Qasem Soleimani ifølge Stopp Nato var en forbryter». I teksten til arrangementet på facebook heter det: «Den utenomrettslige henrettelsen av Qasem Soleimani med drone-raketter, uansett hva hans forbrytelser har vært, er en provoserende krigshandling og et brudd på folkeretten.»

Her var det nettopp et poeng at ulike syn på ham, ikke skulle hindre samling om felles protest mot drapet.

Flere aktivister og en sterkere antikrigsbevegelse

Vår tid roper på behovet for å bygge en sterkere freds- og antikrigsbevegelse. Nå skal Norge lage ny «Langtidsplan for Forsvaret». Dette skjer i en tid hvor USA imperiets makt er truet, men de prøver å slå tilbake. Og de prøver med sin «arbeidsdeling» å få NATO enda mer direkte involvert. Samtidig betyr økt stormaktsrivalisering at våre og NATOs «fiendebilder» utvides. Kina er nå direkte definert som en trussel for NATO.

Stopp NATO sier både «Norge ut av NATO», og «Stopp NATO». Vi vil bidra til å øke krigsmotstanden og bygge opp om internasjonal solidaritet.

Organisasjonen Stopp NATO er altfor liten. Flere kan og bør bli medlemmer. Se her: https://stoppnato.no/tips/innmeldingsskjema/

Geir Hem, medlem i Landsstyret i Stopp NATO


Gro Finnes debattartikkel leser du her:

Venstresiden og Midtøsten


Hvis du vil støtte vår uavhengige og kritiske journalistikk, kan du sende oss et bidrag på

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

Forrige artikkel«Klimakur 2030» – et program for å rasere Norge
Neste artikkelDen internasjonale reaksjonen på Trumps Bantustan syner at tostatsløysinga alltid var ei løgn