Skottlandstur kjøpt og betalt av Northconnect?

9
Nora Heyerdahl fra Grønn Ungdom og Gaute Eiterjord, leder for Natur og Ungdom i reklamefilm for NorthConnect. Skjermdump fra filmen.

Natur og ungdoms Gaute Eiterjord, Grønn ungdoms Nora Heyerdahl, Unge Høyres Daniel Skjevik-Aasberg og AUFs Agnes Viljugrein har vært på tur til Skottland. Turen har vært arrangert av NorthConnect og videoer fra turen brukes som markedsføring på selskapets nettsider. For utenforstående ser reisen ut som en «god, gammeldags smøretur» og den har fått Christina Fjeldavli i Motvind SørVest til å skrive et åpent brev til de fire ungdomspolitikerne. Vi gjengir brevet her og vil samtidig forsikre om at de fire eller hver enkelt av dem naturligvis vil få muligheten til å svare her i steigan.no.

Skottlandstur kjøpt og betalt av Northconnect?

Bakgrunn for brevet:

Fire klimaforkjempere dro til Storbritannia for å finne ut hvordan NorthConnect kan kutte enorme mengder CO2. Se mer fra reisen her.

Det kan ikke herske tvil om at ungdomspolitikernes reise til Skottland blir brukt til å markedsføre NorthConnect.

Vi ser at dere har vært i Skottland, i NorthConnects regi, og at turarrangøren betegner dette som en «studiereise». I kjølvannet av utenlandsoppholdet er det lagt ut filmer hvor dere omtaler NorthConnect i svært rosende ordelag. Blant annet blir det hevdet at «vi» kan tjene «masse penger». Imidlertid er det på det rene at «vi» i denne sammenhengen ikke viser til flertallet i befolkningen. “At et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt, betyr ikke at alle i samfunnet vil tjene på det”, skriver NVE-direktør Kjetil Lund i Dagens Næringsliv 10. desember, om Northconnect. Norges vassdrags- og energidirektorat “anslår at de norske kraftprisene vil øke med 1–3 øre per kilowattime (kWh) i gjennomsnitt over kabelens levetid på 40 år”. Dette innebærer at en vanlig norsk forbruker mest sannsynlig vil tape på NorthConnect. Når NVE likevel insisterer på at prosjektet er “samfunnsøkonomisk lønnsomt” skyldes det at “gevinsten til dem som tjener, er høyere enn tapet til dem som taper”, ifølge direktøren.

En kabel mellom Norge og Skottland vil «kutte 2 millioner tonn CO årlig», og i tillegg «bidra med om lag 10 milliarder til Norge», påstår NorthConnect på sine nettsider. På de videoene som er lagt ut etter skottlandsturen, kan det virke som om dere legger disse påstandene til grunn i vurderingen av prosjektet. Med reisen mer på avstand, håper vi dere vil se at det ikke er tilstrekkelig å kun innhente informasjon fra utbygger når viktige politiske avgjørelser skal bli tatt. Vær også klar over at prosjektet kan ha konsekvenser som utbygger ikke nødvendigvis ser seg tjent med å reklamere for. Eksport av vannkraft vil kunne bli brukt som argument for å bygge ut enda mer vind- og vannkraft i Norge, noe som igjen vil gå utover ville fugler og dyr. Tap av naturareal og tap av biologisk mangfold er et av verdens største miljøproblemer, ifølge FNs naturpanel.

Vannkraften har tradisjonelt kommet hele befolkningen til gode, noe som har gitt norske bedrifter et konkurransefortrinn. Vi skal også huske på at Norge er et kaldt land. Ikke minst hvis fossil kraft skal fases ut, vil vi ha behov for vår reneste kraftkilde. Vi i Motvind SørVest vil gjerne at dere skal tenke over følgende spørsmål:

Er det legitimt å overføre de verdiene som vannkraften representerer fra folket til en liten, økonomisk elite? Er det forsvarlig å sende vannkraften ut av landet, hvis målet er å fase ut oljen? Vil vi klare å bremse verdens forbruk hvis alle de store verdiene skal overføres til storkapitalen? Har norske politikere ansvar for å ivareta norske interesser?

Vi inviterer dere herved til Litteraturhuset 4. april klokken 12, slik at vi kan diskutere disse spørsmålene nærmere.

Motvind SørVest

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Banner-Steigan-1024x546.png
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Mitt-innlegg-7-1024x1024.png
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Det var rene ord for penga, nesten helt uten hjelp av “optimaliteten” til Pareto.

 2. Er nok eit synleg teikn på haldningsendringa i Natur og Ungdom dei siste 20 åra. Frontlinene mot Høgre og denne typen energipolitikk var meir tydelege i den førre generasjonen, og NU hadde eit meir tydeleg standpunkt med omsyn til synet på energi. Mellom anna stilte organisasjonen seg kritisk til den nordiske kraftbørsen, og omdefineringa av kraft til “vare” - noko som sette NU opp som sterkare på den antikapitalistiske sida, og jamvel den sosialistiske (ettersom NU dermed hadde ein posisjon som støtta statleg eigarskap).

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Regnestykket til NVE burde ha blittt kritisert. Strømprisen i fjor høst økte fra noe slikt som 30 øre pr kWh til ca 60 øre pr kWh (altså en fordobling). Ekspertene sier at årsakene til dette var fordi prisen på CO2-kvoter i EU økte og fordi prisen på kull i EU også økte (og også muligens fordi norsk vekslingskurs mot euro endret seg). NVE opererer derimot med kun 1-3 øre i prisstigning pga NorthConnect kabelen. Det høres ikke ut som om vi kan stole på prognosene til NVE.

  NVE har heller ikke regnet på såkalte dynamiske effekter av en økning i strømprisen. Det må også regnes på hvor mange konkurser økt strømpris vil føre til i Norge både på kort og lang sikt. Denne prisstigning pga NorthConnect kabelen kan også komme i tillegg til prisstigning som skyldes de to nye kablene som kommer i 2020 (til Tyskland) og i 2021 (til England). Pga utfasing av atomkraft i Tyskland kan kabelen til Tyskland vise seg å bli mye mer av en eksportkabel enn en utvekslingskabel.

 4. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er sikkert riktig, men vi vil få europeiske kraftpriser i Norge.

  Nå får ikke vi stoppet dette, så man kan like så godt samle navn så manipulatorerne kan straffes i ettertid, når dagens elite har mistet makten. Som samfunn kan vi ikke premiere manipulasjon om vi ønsker å overleve, så også her er det viktig å sende en beskjed til fremtidige generasjoner om hvor forferdelig rått de ble tatt, de som solgte ut felleskapet for egen vinning.

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Hvem tør det, når dagens elite har gjort så kritikere mister jobben for illojalitet?

  Som sagt så fortjener norges befolkning at noen blir staffet her, da all manipulasjonen dagens elite benytter seg av for å beholde makten så de kan plyndre fellesskapet, er ødeleggende for samfunnstilliten på alle vis.

 6. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Hadde det enda vært så vel. Har du noe forslag?

 7. …er det viktig å sende en beskjed til fremtidige generasjoner om hvor forferdelig rått de ble tatt, de som solgte ut felleskapet for egen vinning.

  Hvis “fremtidige generasjoner” fortsatt er en del av en nasjonalstat kalt Norge er det jo sant. Men hva hvis de er del av en “alleuropeisk bevissthet”?

 8. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det vil ikke skje i første omgang. Alle pro-hvite jeg har sett er opptatt av å ta vare på nasjonal egenart, selv om hovedmålet er/var å redde hvite fra å bli minoriteter i egne land, og så langt jeg kan se har vi fått til det.

  Vi er allerede for mange til at vold, sensur og deplatforming forhindrer oss i å bli fler, og det vil bety at vi før eller siden blir for mange til at vi kan stenges ned. Når det skjer, så endrer alt seg, for da kan vi fritt organisere oss og gi penger til aktivister, uten at de hemmelige tjenestene, media og statsbetalte aktivister straffefritt kan ødelegge livene til “rasistene”

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

1 flere kommentar

Deltakere