Skottlandstur kjøpt og betalt av Northconnect?

0
Nora Heyerdahl fra Grønn Ungdom og Gaute Eiterjord, leder for Natur og Ungdom i reklamefilm for NorthConnect. Skjermdump fra filmen.

Natur og ungdoms Gaute Eiterjord, Grønn ungdoms Nora Heyerdahl, Unge Høyres Daniel Skjevik-Aasberg og AUFs Agnes Viljugrein har vært på tur til Skottland. Turen har vært arrangert av NorthConnect og videoer fra turen brukes som markedsføring på selskapets nettsider. For utenforstående ser reisen ut som en «god, gammeldags smøretur» og den har fått Christina Fjeldavli i Motvind SørVest til å skrive et åpent brev til de fire ungdomspolitikerne. Vi gjengir brevet her og vil samtidig forsikre om at de fire eller hver enkelt av dem naturligvis vil få muligheten til å svare her i steigan.no.

Skottlandstur kjøpt og betalt av Northconnect?

Bakgrunn for brevet:

Fire klimaforkjempere dro til Storbritannia for å finne ut hvordan NorthConnect kan kutte enorme mengder CO2. Se mer fra reisen her.

Det kan ikke herske tvil om at ungdomspolitikernes reise til Skottland blir brukt til å markedsføre NorthConnect.

Vi ser at dere har vært i Skottland, i NorthConnects regi, og at turarrangøren betegner dette som en «studiereise». I kjølvannet av utenlandsoppholdet er det lagt ut filmer hvor dere omtaler NorthConnect i svært rosende ordelag. Blant annet blir det hevdet at «vi» kan tjene «masse penger». Imidlertid er det på det rene at «vi» i denne sammenhengen ikke viser til flertallet i befolkningen. “At et prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt, betyr ikke at alle i samfunnet vil tjene på det”, skriver NVE-direktør Kjetil Lund i Dagens Næringsliv 10. desember, om Northconnect. Norges vassdrags- og energidirektorat “anslår at de norske kraftprisene vil øke med 1–3 øre per kilowattime (kWh) i gjennomsnitt over kabelens levetid på 40 år”. Dette innebærer at en vanlig norsk forbruker mest sannsynlig vil tape på NorthConnect. Når NVE likevel insisterer på at prosjektet er “samfunnsøkonomisk lønnsomt” skyldes det at “gevinsten til dem som tjener, er høyere enn tapet til dem som taper”, ifølge direktøren.

En kabel mellom Norge og Skottland vil «kutte 2 millioner tonn CO årlig», og i tillegg «bidra med om lag 10 milliarder til Norge», påstår NorthConnect på sine nettsider. På de videoene som er lagt ut etter skottlandsturen, kan det virke som om dere legger disse påstandene til grunn i vurderingen av prosjektet. Med reisen mer på avstand, håper vi dere vil se at det ikke er tilstrekkelig å kun innhente informasjon fra utbygger når viktige politiske avgjørelser skal bli tatt. Vær også klar over at prosjektet kan ha konsekvenser som utbygger ikke nødvendigvis ser seg tjent med å reklamere for. Eksport av vannkraft vil kunne bli brukt som argument for å bygge ut enda mer vind- og vannkraft i Norge, noe som igjen vil gå utover ville fugler og dyr. Tap av naturareal og tap av biologisk mangfold er et av verdens største miljøproblemer, ifølge FNs naturpanel.

Vannkraften har tradisjonelt kommet hele befolkningen til gode, noe som har gitt norske bedrifter et konkurransefortrinn. Vi skal også huske på at Norge er et kaldt land. Ikke minst hvis fossil kraft skal fases ut, vil vi ha behov for vår reneste kraftkilde. Vi i Motvind SørVest vil gjerne at dere skal tenke over følgende spørsmål:

Er det legitimt å overføre de verdiene som vannkraften representerer fra folket til en liten, økonomisk elite? Er det forsvarlig å sende vannkraften ut av landet, hvis målet er å fase ut oljen? Vil vi klare å bremse verdens forbruk hvis alle de store verdiene skal overføres til storkapitalen? Har norske politikere ansvar for å ivareta norske interesser?

Vi inviterer dere herved til Litteraturhuset 4. april klokken 12, slik at vi kan diskutere disse spørsmålene nærmere.

Motvind SørVest

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Banner-Steigan-1024x546.png
Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Mitt-innlegg-7-1024x1024.png
Forrige artikkelEspen Barth Eide om kraftkabler – myter om krafteksport
Neste artikkel– «Afghanistan Papers» er en måte å kontrollere fortellingen om krigen på