Rødt og ordet kommunisme

75
Pariskommunen i 1871, barrikade på Place Blanche. Kvinnene spilte en svært aktiv rolle

Landsmøtet i partiet Rødt vedtok 12. mai 2019 med stort flertall å beholde ordet kommunisme i partiprogrammet. Et stort flertall stemte for følgende omtale av framtidssamfunnet: «Det var dette Karl Marx kalte kommunisme».

Denne diskusjonen har ført til at ordet «kommunisme» igjen er på plass i alle mediene, og det gir en mulighet til å si noe om k-ordet og dagens virkelighet. Vi kommer tilbake med en kommentar til det vedtatte partiprogrammet når den endelige teksten blir offentliggjort.

Dagens maktkonsentrasjon er uten sidestykke

I dag er klasseforskjellene i verden større enn noen gang. Den lille eliten som styrer mesteparten av verdensøkonomien og kjører land og regioner ned i fattigdommen er så få at de ville fått plass i en gjennomsnittlig gymsal. Og de er rikere enn noen gang. De 2153 dollarmilliardærene i verden eier mer enn bruttonasjonalproduktet til verdens 130 fattigste land til sammen! (I 2018 8.700 milliarder dollar.)

De aller rikeste har gjemt unna 32.000 milliarder dollar i skatteparadiser, tilsvarende over 40% av verdens samlede BNP.

Verdens ti rikeste milliardærer er bare blitt enda rikere. Kilde: Forbes.

Den globale kapitalistklassen er dessuten mer integrert i hverandre enn noen gang før. Forskerne Jan Fichtner, Eelke Heemskerk og Javier Garcia-Bernardo, som alle forsker på midler fra EUs Horizon 2020-program har avdekket dette eierskapet og pekt ut de mektigste fondene. Det dreier seg om BlackRock, Vanguard og State Street , de såkalte Big Three. Tilsammen har dies tre nesten 11.000 milliarder dollar til forvaltning. Forskerne har kartlagt eierskapet til Big Three og påvist at hvis man ser på dem samlet er de største eier i 40% av alle børsnoterte selskaper. De har også studert S&P 500-indeksen, som er en indeks over de 500 største selskapene i USA, og der er konsentrasjonen enda mer ekstrem. Samlet sett er Big Three største eier i 90% av disse selskapene. 

Enkelte prøver å bagatellisere dette og si at disse fondene bare er passive forvaltere og ikke aktive eiere. Toppsjefen for Vanguard, William McNabb, har også gir dem svar på tiltale: «Ikke noe kunne være lengre fra sannheten»!

Big Three er samtidig største eier i alle de største bankene, i våpenindustrien, i mediene og i internettselskapene og de er store investorer i hverandre.

Hvem eier IT-gigantene?

Kapital, mediemakt og tankekontroll

Kapital, våpen og medieindustri

Hvis man er opptatt av maktkonsentrasjon, så er maktkonsentrasjonen i dagens kapitalisme mye større enn i noe sosialistisk samfunn noen gang. Ja, dagens superrike elite har mer makt enn noen despot noen gang før i historien. Hver eneste av de 20 rikeste menneskene i verden har mer personlig makt enn Josef Stalin noen gang hadde. Og dagens kapitalistiske «sentralkomité» ligger milevidt over sentralkomiteen i det sovjetiske kommunistparti når det gjelder kontroll over økonomi og samfunn.

Norge har også en elite som aldri er på valg

Og sjøl om Norge fortsatt er ganske egalitært, så har vi fått en bitteliten klasse av superrike med enorm makt. Det er tre mann som kontrollerer 96% av detaljvarehandelen her til lands og legg til et par til så har du den gruppa som lager bilbaserte kjøpesentra som ødelegger infrastruktur og næringsliv i stor og små byer over hele landet.

En av de rikeste i Norge, som nettopp bygde seg opp på varehandel, er Stein Erik Hagen. Han investerte 13 millioner kroner i Erna Solberg, og han har sannelig fått valuta for pengene.

Presentasjon av norske milliardærer i magasinet Forbes.

Hevet over loven

Edward Snowden avslørte hvordan det amerikanske etterretningsvesenet suverent har satt den amerikanske grunnloven, menneskerettighetene og internasjonale avtaler til side og skapt et overvåkingssystem som overgår George Orwells mareritt. Da skulle man kanskje ventet at en Kristin Clemet eller en Bernt Hagtvet skulle rykke i felten og forsvare ytringsfriheten og menneskerettighetene. Men fra den kanten har det vært fullstendig tyst. Som små rypekyllinger har de ligget og trykket i lyngen og håpet at ingen skulle legge merke til dem. Gjennom sin taushet om NSAs uhyrlige overvåkingssystemer og sitt svik overfor Snowden har de vist at de bryr seg ikke den døyt om forsvare for de liberale rettigheter eller kampen mot det totalitære – så lenge disse overgrepene begås av USA.

Liberal fascisme

Historikeren Norman Pollack skriver om det han kaller liberal fascisme. Det er en snikende fascisme uten hanemarsj, svartskjorter, Stuka-bombere, gasskamre og en skrikende tyrann. Den fascistiske trusselen kommer ikke i dag først og fremst fra reaksjonære bander som Gyllent Daggry eller Jobbik, den kommer fra høyt utdannede og kultiverte mennesker som systematisk tar fra oss personlig frihet og rettssikkerhet gjennom sine datalagringsdirektiver, sine unntakslover og sin snikende militarisering av samfunnet.

Kommunisme betyr frihet

Vi som kaller oss kommunister i dag er på ingen måter tilhengere av den totalitære stat eller partiets diktatur. Vi som tør å ta k-ordet i vår munn gjør det i pakt med den tankegangen som Marx og Engels la fram i Det kommunistiske manifest. Vi ser på kampen for kommunismen som kampen for friheten, ikke for å umyndiggjøre individene under en allmektig stat, men for å fravriste den bittelille klassen av monopolkapitalister den eiendommen de har ranet til seg, og gjøre den til fellesskapets eiendom. Kommunismen, ikke som statlig prosjekt, men som produsentenes kontroll over produksjonen.

I boka Sammenbruddet har jeg lansert begrepet Kommunisme 5.0, som er en økologisk og ikke-hierarkisk kommunisme. Det handler om noe så enkelt som å fordele rikdommen slik at den kommer alle til del. Det handler om at når kapitalismens kreftaktige vekstøkonomi truer livsgrunnlaget på kloden, så er det på tide å fjerne kreften og etablere et samfunn som spiller på lag med naturen og der ingen har rett til et økologisk fotavtrykk som går ut over planetens tålegrense.

Dette handler ikke om å skape et utopisk idealsamfunn. Det finnes ingen genial plan fra noe allvitende senter. Veien framover må utforskes gjennom prøving og feiling. I stedet for Kominterns ”korrekte linje” fra Moskva, må det skapes en hel underskog av prosjekter og forsøk. Ikke ei rett linje, men en frodig og strittende busk av tanker, ideer og praktiske prosjekter som sammen må svare på de enorme utfordringene som menneskeheten står overfor. I løpet av min levetid har innbyggertallet på kloden nesten blitt tredoblet. Dette har vært mulig gjennom en ekstrem utvinning av en ressurs som bare finnes en gang i en planets historie, nemlig karbon i ulike former. Nå tar oljeressursene slutt, tjæresand og skifergass er ikke løsninger, men metastaser av en kreft vi ikke har kontroll over. Ingen veit hvordan det skal være mulig å mette sju eller ni milliarder uten rikelig tilgang på olje.

Den virkelige ekstreme tanken i dag er business as usual, forestillinga om at det går an å fortsette den vekstkapitalismen som hele vår sivilisasjon det siste hundreåret eller mer har bygd på.

Kan vi skape alternativer til en parasittisk kapitalisme?

Karl Marx var ingen utopisk sosialist. Han ville ikke være en framtidsarkitekt som skulle peke ut hvordan et framtidig idealsamfunn skulle være. Han bare utledet de økonomiske lovene som viste at verden ville få den kapitalistiske maktkonsentrasjonen som vi ovenfor har vist at vi har fått. Og så sa han at alternativet til dette er at produsentene tar kontrollen over produktivkreftene i stedet for disse ultrarike menneskene.

Det finnes ikke noe idealsamfunn, og det kommer aldri til å oppstå. Det vi må prøve å finne ut av er hvordan det går an å organisere samfunnet bedre slik at ikke kapitalismen og dens imperialisme drar oss alle ned i katastrofen. Her er noen artikler som prøver å anspore til en slik diskusjon:

Om dommedagsprofeter og den lille gangetabellen

Kan vi bryte forbannelsen og skape fortellinger vi kan tro på?

Mulig modell for å organisere samfunnet på nytt


Blant dem som anbefaler steigan.no er:

Klikk her og vær med på å utvikle den kritiske og uavhengige journalistikken
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Johnny Johnny says:

  Dette var gledelig, men Bjørnar Moxnes og partiledelsen visst ikke så veldig fornøyd med dette!

  Det ville være flott hvis steigan.no kunne skrive en artikkel om hvordan verdensøkonomien fungerer, hvordan de herskende landene utnytter og holder de mindre utviklede landene nede.
  Tenker her på «Dependency Theory» der landene deles inn i klasser, en kort video viser hva jeg sikter til:

  https://www.youtube.com/watch?v=JN6LlMY2ApQ
 2. That’s what’s happened in our public life. Everybody who matters is a secularist today, and the situation has far-reaching implications. One is that educated and well-placed people now believe that the institutions on which social order is based should be technically expert, economically rational, morally nonjudgmental, and universal in their reach. So the world should be ordered comprehensively by global markets and expert regulatory bureaucracies, together with subsidiary institutions such as universities, think tanks, media organizations, and various NGOs that serve or try to influence government and business. That, it is thought, is the uniquely rational way of organizing society, and whatever threatens it, or attempts to limit it or introduce other authorities, is irrational, disruptive, and a threat to humanity. - James Kalb

  Gjentar: “One is that educated and well-placed people now believe that the institutions on which social order is based should be technically expert, economically rational, morally nonjudgmental, and universal in their reach.”

  Det er nok mange innen Rødt som mener det samme. Disse er IKKE allmenningere!

  For that reason it has no place for the attachments that have always formed human life and to which we have always given our deepest loyalties: family, religion, specific community, particular people and culture, ultimate truth. Such things become private, sentimental matters with no special definition and therefore no serious public function. They are not permitted to make a difference, because when they do the kind of rational, transparent society at which liberal modernity aims becomes impossible. So to the extent they retain a connection to aspects of how people live, it’s a problem to be dealt with under the rubrics of equality, tolerance, and inclusion. - James Kalb

  Derfor er jeg tradisjonalist!

  https://www.crisismagazine.com/2013/a-catholic-response-to-utopian-modernity

 3. Avatar for aford aford says:

  Kamerater, kameratinner og alt annet pakk:

  Det er min ubeskjedne påstand at dere ikke/ ingen vil klare å rehabilitere ordet kommunisme i folk flests øyne i uoverskuelig fremtid.

  Det er (og nå er jeg helt alvorlig) en hel masse utmerket ved kommunisme når man velger den mest sympatiske og antagelig riktigste definisjonen av ordet. Men som alle vet, og som Moxnes fokuserer på i sin argumentasjon, er ordet i faktisk, historisk kontekst dradd grundig gjennom søla av havarerte og inhumane kjempeprosjekter i det 20. århundre. Siden av propaganda. Og ja, alle vet det, men jeg mener bestemt at denne negative, usalgbare ballasten allikevel er kraftig undervurdert av alle som tror at ordet kan rehabiliteres nok til å få bred oppslutning, altså at Rødt kan beholde det i sin selvbeskrivelse uten automatisk og absolutt lukke døra for et meget stort antall velgere. For k-ordet gjør det. Lukker døra.

  Når det er mulig å ikke se hvor utbredt en absolutt avvisende hodning til ordet kommunisme er, tipper jeg det er et utslag av akvarie-effekten blant stayere med kommunist og marxist som en sementert del av sin identitet, og for hvem ordene er vakre og fylt med tro og håp. De vet at mange er skeptiske og har “misoppfattet” hva kommunismen “egentlig” er for noe, men de undervurderer i hvilken drepende fundamental grad. Og når Rødt evt. gjør det godt ved valg, som her nede hvor partiet hadde tidenes brakvalg sist, er det ikke på grunn av at folk er blitt kommunister, det er på tross av at Rødt har beholdt begrepet, m.a.o. det er bl.a fordi de stoler på at det er den faktiske politikken i lokale spørsmål som er Røds fokus og styrke, ikke at Rødt primært er på banen for å gå helt Stalin; altså at ordet kommunisme mest er noe som henger igjen fra svunne tider. Hadde folk trodd at Rødt var veldig opptatt av å fremme “kommunisme” i Norge og verden, hadde de ikke stemt på dem. Litt som Steinerskolen: Hadde Rudolf Steiners tankeunivers og pedagogikk i sin opprinnelige, utilpassede form skullet ligge til grunn for bevegelsens skoledrift i Norge, ville de ikke fått lov. Det er altfor drøyt.

  Det er dette Moxnes har skjønt. Og før fler i Rødt skjønner det, og sørger for å “kill one’s darling”, vil døra være helt boltet igjen for det store flertall. Just my two rubels.

 4. Avatar for Johnny Johnny says:

  Anbefaler alle å lese boka under.

  Hva var det som dreiv Pål Steigan til marxismen? Hva har Pål Steigan å si til studentene på Bedriftsøkonomisk Institutt om kommunisme og datarevolusjon? Hvorfor kan Pål Steigan sin Bibel, fra Mosebøkene til Korinterbreva?

  Dette og mye annet får du svar på i denne boka, der Pål Steigan har samla noen av sine skarpeste artikler og foredrag til forsvar for marxismen de siste åra.

  Den sterkt omdiskuterte artikkelserien fra Klassekampen sommeren 1981 om sosialisme og filosofi er sjølsagt med, serien om Kina han skreiv etter besøket høsten 1981 også.

  Andre ting har aldri vært trykt før, som innledninga på et møte i Bergen mot hans tidligere partikamerat «Melis», hans «bekjennelse» om hvordan han tross mye motstand i seg sjøl blei marxist da han var helt ung, og et freidig bidrag til kampen mot religionen fra 1982.

 5. Avatar for SHO SHO says:

  Hvis noen ønsker å ødelegge for Rødt, hva er det viktigste tiltaket som de da kan gjennomføre?
  Det må være å få Rødt til å definere seg som et kommunistisk parti.

  Dette gjør det enda vanskeligere å få til samarbeid med andre partier. Det vil også gjøre det enda vanskeligere å kapre nye velgere (alle i Norge er ikke radisser, Rødt vil oppleve det samme som Frp, nemlig at det er begrenset hvor stor oppslutning som det i praksis er mulig å få til). Og veldig mye av valgkampen kommer til å gå med til å diskutere hva Rødt mener med kommunisme, alle de veldig viktige sakene som Rødt går inn for kommer til å drukne i krangel om begrepet kommunisme. Og denne debatten om kommunisme kommer ikke til å løse et eneste problem for dagens norske arbeiderklasse, men vil heller ha motsatt effekt.

 6. Avatar for Johnny Johnny says:

  Føre en politikk som rammer/skader norske arbeidere!

 7. Jo, Marxismen-leninismen anviser en metode. Marx accentuerede Arbejderpartiets ledende rolle, som Lenin konkretiserede som det Kommunistiske Parti, hvis opgave var, og er at agere som arbejderklassens ledende politiske og organisatoriske kraft. Uden et sådan ledende politisk intellektuelt koordinerings-center vil arbejderklassen aldrig kunne udvikle sig udover trade-unionismen. Og det har jo vist sig som rigtigt, og derfor at det kommunistiske parti blev dæmoniseret som totalitarisme under den Kolde Krig, og er nu sat ud af spillet. Så nu løber arbejderklassen rundt som forvirrede høns uden retning mod det socialistiske perspektiv.
  Lenin viderudviklede marxismen på mange punkter, fx imperialismen som udtryk for kapitalismens højeste udviklings-stadium.
  Lenin og de marxistiske bolsjevikker omkring ham, havde dog ikke overskud til at videreudvikle centrale marxistiske pointer som fx det socialistiske transformations-problem om brugs- versus bytteværdien, og i forlængelse heraf tydeliggøre sammenhængen og dynamikken mellem af-privatisering af ejendomsretten og marxistisk fremmedgørelses- og penge/varefetichisme-teori samt fx dynamikken og dialektikken mellem proletariatets diktatur og demokrati.
  Marxismen-leninismen er en dynamisk udviklingsteori og det var sådanne svære grundtemaer, oprettelsen af marxistiske forskningsinstitutter i bl.a. DDR og Sovjet var sat til at løse. Nu er de revet ned og intet sted i Vesten drives der i dag systematisk Marxisme- og imperialismeforskning.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

67 flere kommentarer

Deltakere