steigan.no fem år. Mye har skjedd, mye mer skal skje.

5
Fra et debattmøte i Stocholm 2107.

Jeg etablerte steigan.no i januar 2014. Før det hadde jeg blogget et par år med utgangspunkt i boka Sammenbruddet. Før jeg startet steigan.no hadde jeg foreslått for gamle kamerater at vi skulle opprette et kritisk nettsted sammen, men jeg fikk ikke med meg noen. De fleste jeg snakket med mente at jeg hadde helt urealistiske forestillinger om hva det ville være mulig å oppnå på denne måten. Min tanke var nemlig at i internettets tid gjelder det andre matematiske lover for spredning enn dem vi brukte da vi trykte løpesedler og aviser på 1970-tallet. Da vi startet avisa Klassekampen brukte vi uerfarne ungdommene 28 dager på å lage og trykke en månedsavis. Alle avisene skulle trykkes, samles, stiftes og så distribueres for hånd over det ganske land. Det krevde tusenvis av arbeidstimer og massevis av folk for å nå noen få tusen mennesker over hele landet. Dette er aritmetisk vekst, 10 + 10 + 10.

Les artikkel fra 2016: Veien framover for steigan.no

Men i internettets tid er de teknologiske mulighetene annerledes. I 2013 sa jeg til mine kamerater at dersom vi var 20 folk som jobba sammen, ville vi i løpet av et år eller to nå fram til titusener av lesere med en liten brøkdel av det antallet arbeidstimer som var nødvendige tidligere. På nettet kan en artikkel deles med 10 som deler den med 10 hver, som så igjen deler den med 10 hver, altså 10x10x10. Det er geometrisk vekst, og den er eksplosiv. Mine venner trodde ikke dette var mulig, så jeg bestemte meg for å gjøre jobben sjøl.

Siden jeg måtte gjøre jobben alene bestemte jeg meg for å bruke mitt eget navn på bloggen. I Norge er Steigan omtrent synonymt med Satan, og sjøl om det ikke er ideelt, så tenkte jeg sånn at har man et merkenavn, så får man jo bruke det.

3. september 2016 arrangerte jeg et seminar på Parkteatret under tittelen Kritiske situasjoner og ukritiske medier. Der la jeg fram en del tanker om hvordan jeg ønsker å utvikle steigan.no for å kunne bidra til å styrke den kritiske journalistikken slik at den tjener kampen mot krigen og mot den globaliserte kapitalismen.

Aksjeselskapet Mot Dag AS

Prosjektet har gått etter planen. steigan.no er i dag det fremste mediet i Norge for kritikk av imperialismen og globalismen. Vi betyr en forskjell i kampen mot krigen og ikke minst for å punktere de medieløgnene som brukes for å mobilisere vanlige mennesker til å støtte imperialismens krigsprosjekter.

Og når jeg skriver vi, så er det riktig. I 2016 inviterte jeg til å danne aksjeselskapet Mot Dag AS og jeg ga eierskapet over den tidligere bloggen steigan.no til dette selskapet. Ved aksjetegninga kom det inn ca. 250 aksjonærer som eier aksjer for i gjennomsnitt 4000 kroner hver. Samtidig har vi opp mot 400 støttespillere som enten månedlig eller nå og da gir økonomiske bidrag for at vi skal kunne fortsette vårt arbeid og våre utgivelser.

steigan.no og Mot Dag er 100 prosent finansiert på denne måten. Vi har ingen rike onkler eller tanter og ingen offentlig støtte av noe slag. Våre regnskaper er offentlig tilgjengelig og vi driver med en meget høy grad av frivillig arbeid.

Når vi nå lanserer Mot Dag konferansen 2019 omtrent på dagen for utgivelsen av det første nummeret av avisa Klassekampen så er hensikten mye av det samme som den gangen: å utvikle en sterk plattform for faktabasert kritisk journalistikk som retter seg mot imperialismen og krigen og som har arbeiderklassens klasseinteresser i bunnen.

Til konferansen kommer det folk som har stått og står midt i sentrum for den voldsomme mediekrigen mot det globale krigspartiet, og vi har en tettpakket agenda som er full av spennende innhold. Konferansen er utsolgt, men vi kommer til å gjøre opptak av alt og redigere det, slik at innholdet skal kunne deles over hele verden etterpå.

Fra et enmannsprosjekt er vi blitt noe som likner en bevegelse.

Mange lesere, økende innflytelse

steigan.no er lastet ned i alle land i hele verden unntatt Nord-Korea. Vi har, til tross for en merkbar økende sensur og blokkering over 100.000 unike brukere i måneden. Enkelte av våre artikler er oversatt, stort sett av andre, til minst sju språk. Vi har minst 10.000 faste lesere og vi kan se at våre artikler og vår dokumentasjon påvirker opinionen.

Man behøver ikke å ta våre ord for det. Når NATOs ideologiske og politiske tenketank Atlantic Council føler behov for å angripe oss, blant annet for vår påvirkning av opinionen i avsløringa av White Helmets, og ikke bare en gang, men to ganger, så sier det sitt.

Atlantic Council advarer mot steigan.no

Djupstaten i USA leser steigan.no

How Integrity Initiative and Atlantic Council is exposed in Norway

Illustrasjon til Jonathan Swifts Gullivers reiser

Vår mediestrategi

Våre fiender, den globale klassen av monopolkapitalister som plyndrer kloden vår og profitterer på krig og utbytting, er ekstremt rike og har ekstremt stor makt. De eier omtrent alle medier og kontrollerer banker, matproduksjon, energiproduksjon og krigsindustri. Det kan virke som galskap å tro at man skal kunne kjempe mot dem, og det i den totalt underlegne posisjonen som vi er i.

Men samtidig er de også ekstremt få. De virkelig mektige, de som profitterer på alt og eier det meste utgjør 0,00004 prosent av menneskeheten. Hadde vi ekspropriert dem, ville verden stort sett ha vært sosialistisk. Og sjøl om man tar med lakeiene deres og alle som har alle sine økonomiske interesser knyttet til at dette pengeoligarkiet får fortsette, er de fortsatt ikke flere enn én prosent, antakelig færre.

Derfor er de også redde. De er redde for å miste kontroll, for den eneste måten de kan opprettholde diktaturet sitt på er ved å splitte og kontrollere det overveldende flertallet som undertrykkes og plyndres av dem, sette dem opp mot hverandre og få dem til ikke å forene seg.

Derfor er de totalt avhengige av hele tida å spinne historier som folkemassene skal tro på, historier om de fæle «diktatorene» som må styrtes av krigshaukene i demokratiets navn, historien om de heroiske «opprørerne» som viser seg å være fascister som i Ukraina eller terrorister og jihadister som i Libya og Syria.

Vi har lært av den kinesiske krigsfilosofen Sun Tzu som i boka Krigskunsten forklarer hvordan svakhet kan vendes til styrke og hvordan fiendens styrke kan vendes mot ham sjøl. Kjenn fienden, kjenn deg sjøl og du kan kjempe hundre slag uten å lide nederlag.

Våre våpen er saklighet, fakta, gravende journalistikk for å avdekke det fienden ønsker å holdt skjult og en forankring i Moder Jord, og for oss betyr det arbeiderklassen og folket. Vi fører ikke alle kamper, for vi kan ikke spre kreftene våre, men vi kjemper kamper vi kan vinne og da setter vi inn styrken der.

I kampen mot krigen har det vist seg at det å være på banen det første døgnet etter at et nytt påskudd til krigshysteri er skapt, er helt avgjørende. Hvis krigspropagandaen vinner det første døgnet kan det være vanskelig å snu opinionen. Men kan vi punktere dem tidlig, kan det vise seg at de mislykkes.

Enhver politisk kontroll, enhver krig krever kontroll over fortellingen. Uansett hvor mye penger og våpen overklassen har, så er den nødt til å kontrollere fortellingen som skal få folkemassene til å godta deres regime og eventuelt gå i døden for det  – på tross av sine egne klasseinteresser. Alle disse sensurtiltakene uttrykker at våre herskere synes at de taper kontrollen over fortellingene, og derfor må gripe til sensur.

Men det er også her vår åpning er. Vi skal undergrave fortellingene deres, vise gjennom saklig og grundig journalistikk at de herskende juger folkeflertallet rett opp i ansiktet og at de fortellingene de kommer med er usanne helt ned i rota. Det er farlig for dem, og vi forventer ikke utmerkelser eller offentlige tilskudd for det. Men det er akkurat det vi skal gjøre, og vi vet at det vil gi resultater.

Det er gøy å kjempe mot mediegigantene – og det gir resultater – bli med, da vel

steigan.no er fem år. Vi har oppnådd mye allerede, men vi skal oppnå svært mye mer. Mot Dag-konferansen 2019 viser at vi har bredde, vi har tyngde og vi har et internasjonalt nettverk og nedslagsfelt som allerede har en viss styrke. Bli med da vel!

Klikk på bildet og bli med.
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Jeg er så glad for at du finnes, Pål. Du har gitt meg mer som Steigan.no, enn jeg fikk ut av 25år med Klassekampen. Og så kan jeg få et ord med i laget, det fikk jeg aldri der.

  Jeg vil bare benytte anledningen til å understreke at de meninger jeg utrykker i kommentarfeltet er mine egne, og de må aldri knyttes nærmere Steigan. no enn trykkefriheten tilsier. At Pål ikke blokkerer meg, understreker hans integritet.

 2. Avatar for ABC ABC says:

  “Enhver politisk kontroll, enhver krig krever kontroll over fortellingen” Sant. Steigan.no gjør et bra jobb summert. Gratis nære på i sammenhengen og ikke helt ufarligt. Respekt for det.

 3. Avatar for SHO SHO says:

  Steigan tar opp viktige og aktuelle saker der hvor andre kanskje driver med skjønnmaling av tilstandene i verden.

 4. Avatar for aford aford says:

  Dette kan jeg bare blåkopiere og si at gjelder i høyeste grad også for meg og mine gytinger. Og vel egentlig alle som på eget initiativ poster på forumet her.

  Måtte Pål også i fremtiden føle seg forpliktet av sine egne ord om å være en ytringsfrihetsfundamentalist, og helst demonstrere dette til overmål på samme måte som han nå praktiserer; ved ikke bare å forfekte uavkortet ytringsfrihet som prinsipp, men faktisk også holde åpen scene for ytringer som avviker ideologisk, eller på annen vesentlig måte fra den etablerte, marxistiske forankring redaktøren selv har gjort til en livsoppgave og identitet å løfte frem til praktisk politikk – noe han jo ikke er like prinsipielt forpliktet til, jfr. tommelfingerregel: “Din ytringsfrihet er ikke min publiseringsplikt (skaff deg din egen blogg å prate tull på)”.

  Etter en startfase med noe usikkerhet og vingling vedr. modererings- og sensurpolitikk på steigan.no, ser det ut til at man har landet på, eller prøver ut en linje med nær null inngripen. Jeg vet iflg. enkelte andre relativt faste postere at det har forekommet visse unntak også i senere tid, dersom det da ikke har vært rene tekniske uhell, og minst ett tilfelle av ren blokkering det siste halvåret. Jeg vet også omtrent hvorfor, og jeg er personlig uenig i at det burde vært sanksjonert her, men med den PK-situasjonen og det stramme ytringsrommet som gjerne tilbys ellers i CS og det offentlige rom, er fremdeles steigan.no helt i tét når det kommer til toleranse for ting som utvilsomt svir litt i redaktørens øyne. Og takk for det!

 5. Avatar for Tellef Tellef says:

  Veldig bra. Er ikke mange steder igjen man kan få sannheten og se de store bildene blant all støyen og propagandaen. Her er den attpåtil velskrevet og veldokumentert.

  Jeg går fra leser til aktiv støtter fra og med denne måneden.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere