Veien framover for steigan.no

50

3. september 2016 arrangerte jeg et seminar på Parkteatret under tittelen Kritiske situasjoner og ukritiske medier. Der la jeg fram en del tanker om hvordan jeg ønsker å utvikle steigan.no for å kunne bidra til å styrke den kritiske journalistikken slik at den tjener kampen mot krigen og mot den globaliserte kapitalismen. Her vil jeg sammenfatte det jeg har tenkt så langt.

Mediesituasjonen er kritisk

Hvis vi ser på hvordan norske medier har dekket den katastrofale krigen i Libya, det CIA-styrte statskuppet i Ukraina og den forferdelige intervensjonskrigen i Syria, så ser vi at det knapt finnes kritiske medier her til lands. Washingtons narrativer godtas uten videre. Mediene gjør ikke en gang seriøse forsøk på å pirke borti dem, for ikke å si gjøre en jobb med å avsløre denne krigpropagandaen. Slik blir mediene en del av krigføringa. Dette er narrativer som dreper og servile medier blir en del av krigføringa.

pressa ambulansegutten

For å bekjempe krigen og den globaliserte kapitalismen er det nødvendig å tenne en motbrann, det er nødvendig å skape en opinion som er i stand til å stå imot krigskreftene. For uten en opinion er det ikke mulig å reise en bevegelsse mot krigen og mot de 0,01% som plyndrer denne klodens ressurser. Men skal man skape en opinion, trengs det medier som gjør seriøs analyse og kritikk. Argumentasjon må bygge på fakta, og i en verden av blendverk og psykologisk krigføring er det en vanskelig jobb i seg sjøl. Men jobben må gjøres. I 1919 skrev den italienske marxisten Antonio Gramsci:

Å si sannheten, å sammen komme fram til sannheten, er en kommunistisk og revolusjonær handling.

En tilsvarende tanke er tillagt George Orwell, som angivelig skal ha sagt at: I bedragets tid er det å si sannheten en revolusjonær handling.

Dette er første bud. Prinsippet er å søke sannheten fra fakta og å bygge analysene på fakta. Skal vi lykkes i å bygge noen bevegelse som kan stå i mot og eventuelt bekjempe det militær-industrielle komplekset og deres psykologiske krigføring, må vi utvikle samfunnskritiske medier som tar på seg denne oppgaven.

I all beskjedenhet er det denne oppgaven jeg har tatt på meg i steigan.no. Derfor bruker jeg så mye tid på dokumentasjon, derfor velger jeg fortrinnsvis kilder som står langt fra mitt eget standpunkt, og svært ofte bruker jeg imperialistenes og monopolkapitalistenes egne rapporter, statistikker og analyser som kilder. Jeg tror det er derfor steigan.no nå har lesere fra alle politiske partier.

Historikken

Jeg etablerte steigan.no i januar 2014. Før det hadde jeg blogget et par år med utgangspunkt i boka Sammenbruddet. Før jeg startet steigan.no hadde jeg foreslått for gamle kamerater at vi skulle opprette et kritisk nettsted sammen, men jeg fikk ikke med meg noen. De fleste jeg snakket med mente at jeg hadde helt urealistiske forestillinger om hva det ville være mulig å oppnå på denne måten. Min tanke var nemlig at i internettets tid gjelder det andre matematiske lover for spredning enn dem vi brukte da vi trykte løpesedler og aviser på 1970-tallet. Da vi startet avisa Klassekampen brukte vi uerfarne ungdommene 28 dager på å lage og trykke en månedsavis. Alle avisene skulle trykkes, samles, stiftes og så distribueres for hånd over det ganske land. Det krevde tusenvis av arbeidstimer og massevis av folk for å nå noen få tusen mennesker over hele landet. Dette er aritmetisk vekst, 10 + 10 + 10.

Men i internettets tid er de teknologiske mulighetene annerledes. I 2013 sa jeg til mine kamerater at dersom vi var 20 folk som jobba sammen, ville vi i løpet av et år eller to nå fram til titusener av lesere med en liten brøkdel av det antallet arbeidstimer som var nødvendige tidligere. På nettet kan en artikkel deles med 10 som deler den med 10 hver, som så igjen deler den med 10 hver, altså 10x10x10. Det er geometrisk vekst, og den er eksplosiv. Mine venner trodde ikke dette var mulig, så jeg bestemte meg for å gjøre jobben sjøl.

Siden jeg måtte gjøre jobben alene bestemte jeg meg for å bruke mitt eget navn på bloggen. I Norge er Steigan omtrent synonymt med Satan, og sjøl om det ikke er ideelt, så tenkte jeg sånn at har man et merkenavn, så får man jo bruke det. Jeg opplever nå å få mange tilbakemeldinger av typen: «Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle være enig med Pål Steigan i noe som helst, men dette er faktisk en god artikkel som flere burde lese.»

I tilbakeblikk vil jeg hevde at utviklinga av steigan.no at mine antakelser var riktige. Fra 14.000 nedlastinger i januar 2014 nådde den sitt foreløpige høydepunkt i november 2015 med 344.000 nedlastinger på én måned. Da ser det ut som om noen satte inn noen sperrer for veksten. Det ser jeg blant annet på at jeg mistet 90% av nedlastingene i Sverige fra den ene uka til den neste. Omtrent samtidig ble jeg midlertidig blokkert fra Facebook. Men fortsatt vil steigan.no antakelig passere 2,7 millioner nedlastinger i 2016, og det er foran mitt opprinnelige skjema.

Henning_jan_paal park
Henning Mankell, Jan Myrdal og Pål Steigan under Øgrimseminaret på Parkteatret i 2007.

Samtalene med Henning Mankell

En som var en viktig samtalepartner og støttespiller for meg i denne perioden var min gode venn Henning Mankell. I fjor inviterte han meg til Göteborg for at jeg skulle legge fram en plan for hvordan steigan.no kunne utviles til noe mer og større. Han var alvorlig sjuk gjennom sommeren, men i august mente han at han var sterk nok til at vi kunne møtes. Vi møttes da også på hans favorittkafé i Göteborg og der la jeg fram den strategien jeg hadde tenkt ut.

Mitt mål var å etablere ei nettavis med omtrent samme politiske orientering og metode som steigan.no, men nå på skandinavisk nivå og som et fellesprosjekt for skribenter fra i hvert fall Norge, Sverige og Danmark – og med oversatte bidrag fra meningsfeller fra hele verden.

Vi diskuterte dette i et par timer og ble enige om å opprette en stiftelse som skulle eie prosjektet. Henning lovte å være med på å finansiere stiftelsen og tilbød seg å sitte i styret. Vi mente å kunne komme i gang i løpet av noen måneder.

Tretten dager etter døde Henning uten at vi hadde fått gjort noe som helst for å realisere prosjektet. Først og fremst ble jeg slått ut av å miste en så strålende venn og samtalepartner som Henning. Men det betydde også at strategien min lå i grus og at jeg måtte begynne på nytt.

Og der er jeg nå. Jeg ønsker fortsatt å realisere denne planen, men uten en slik ryggdekning er det nødvendig å ta skritt for skritt.

Møtet i Varberg

For å kartlegge mulighetene for å skape ei nordisk nettavis inviterte jeg en del norske og svenske kontakter til et seminar i Varberg en times kjøring sør for Göteborg. Hennings venn Lasse Diding, som sammen med Henning har finansiert Jan Myrdal biblioteket i Varberg, inviterte meg til å bruke hans hotell i byen til dette møtet.

Det ble et godt og inspirerende møte. Noen av Sveriges beste kritiske skribenter var der, og vi var også en bra gjeng fra Norge. Møtet viste at behovet for en bedre organisering av den samfunnskritiske journalistikken både er mulig og nødvendig. Det er ånden fra dette møtet jeg har tatt med meg videre, og møtet førte også til at jeg kunne bruke flere svenske skribenter som gjestebloggere på steigan.no.

steigan.no skjerm

Hva er planen?

Jeg arbeider fortsatt med å skape en nordisk nettavis som kan innta en nøkkelposisjon i kampen mot krigen, imperialismen og den globaliserte kapitalismen. Dette er mulig, ønskelig og nødvendig. Men det krever at flere folk er med og at fundamentet er solid.

For å komme et skritt nærmere dette målet, vil jeg løfte steigan.no et nivå opp til en versjon 2.0. Den vil ha følgende forbedringer:

 • Mer avispreg, mer tematisk organisert
 • Flere skribenter
 • Debattside der folk inviteres til å bidra
 • Vi vil eksperimentere med web-TV

For å ta et skritt framover vil jeg invitere støttespillere til å være med på dette. For å gjøre det vil jeg invitere til å lage en organisasjon rundt prosjektet. Etter å ha vurdert både forening og stiftelse er jeg foreløpig kommet til at et ideelt aksjeselskap ser ut til å gi mest fleksibilitet kombinert med styring. Dette vil gjøre det hele transparent og oversiktlig med årsregnskap, revisjon og innsyn. For å øke leserinnflytelsen har jeg tenkt at det bør lages en venneforening, Jeg tenker også å etablere et kursopplegg for å trene opp flere skribenter, samt å invitere til å skape et forum for analyse og debatt. Alt dette vil naturligvis ta litt tid, og det kan ikke gjøres av meg alene.

Organisering altså, eller som Tron Øgrim og jeg sa til hverandre da vi startet Klassekampen: – Organisasjon er fattigmanns kapital.

Flere lesere har advart meg mot å miste kontrollen med prosjektet, men det har jeg ikke tenkt å gjøre. Jeg vil fortsette å styre steigan.no, men nå i et samspill med mange. Først når det oppstår et troverdig nettavisprosjekt med riktig innretning og tilstrekkelig bredde vil det være aktuelt å la steigan.no gå opp i dette.

For å komme ut til flere og øke kapasiteten, trengs det å reise en årlig kapital på rundt en halv million. Jeg regner med at dette vil kunne la seg gjøre gjennom aksjetegning, innsamling og frivillige abonnementer. En del folk betaler allerede regelmessige bidrag hver måned. steigan.no har i dag ca, 1100 abonnenter og 1225 følgere på Facebook. Det skal la seg gjøre å doble dette hvert år i noen år framover. For å lykkes med dette trenger jeg hjelp fra alle som liker prosjektet. Med 4-5000 abonnenter, 10.000 faste lesere og noen titusener tilfeldige lesere skal det bli mulig å begynne å skape en opinion.

En fotnote her: de sosiale mediene er et vindu som står åpent nå. Vi ser tendenser til mer sensur og mer blokkering, så vi får benytte oss av dette vinduet så lenge det er åpent. Siden finner vi andre kanaler.

Dette er planen og hovedretninga. Det er mulig jeg vil justere enkelte detaljer etter innspill fra leserne.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


50 KOMMENTARER

 1. Jeg vet du er skeptisk til å knytte Bongard opp mot ditt navn. Imidlertid tror jeg tiden er moden for å lage en egen fane/meny for RID-modellen, som det beste alternativet for en kommunisme 5.0 vi har i dag. Evt. bør Bongard skjerpe seg slik at han får orden på sida si Bioman: http://bioman.no/ og du etablerer en tydelig lenke fra steigandotno til sida hans, hvor han presenterer stoffet sitt på en attraktiv måte.

  Det er viktig at sida fronter et klart alternativ til kapitalismen, solid fundamentert i atferdsvitenskapen!

  • Min skepsis gikk ikke fra min side. Jeg bare tvilte på at Forskningsrådets steinhjerte ville smelte dersom hen henviste til meg.

   • Ja, de knuste i alle fall hjertebarnet til Bongard!

    Ellers har jo Bongard evolusjonens ringer i vann som fronillustrasjon på sin side. Kanskje burde denne illustrasjonen også fronte steigandotno? For det er jo slik at skal vi ha et bærekraftig samfunn må vi bevege oss ut av utgruppesirkelen tilbake til inngruppesirkelen. Håpløsheten med «grønn vekst» er jo nettopp dette at man tror man kan få til bærekraft innenfor konteksten av utgruppe-sirkelen, hvor jo kapitalismen befinner seg ideologisk. Som jeg nettopp skrev i en annen kommentar her: https://steigan.no/2016/09/21/borgerlonn/#comment-36349

    «Penger kan ta mange former, som Itacha Hour.

    Pengene innen IGD ville man kunne se på som en økosystem-andel. Men kanskje ville vi demokratisk bestemme at vi ikke behøvde å arbeide mer enn tre dager per uke. Da ville vi få god tid til å delta i lokale markeder i fri tiden (ikke fritid) hvor vi benyttet lokale valutaer ala Itacha Hour.

    Det vil allikevel ikke være pengene som blir limet i samfunnet, slik som i dag, dette vil bli inngruppe-kraften. Se forsida på Bioman, hvor vi beveger oss tilbake fra utgruppe-sirkelen til inngruppe-sirkelen. Skal vi ha et bærekraftig samfunn må vi ha et system som holder oss innenfor inngruppe-sirkelen!»

    For de som enda ikke har lyttet til samtalen mellom Steigan og Bongard, søk den opp her:

    «Fra massesamfunn til stammesamfunn? Terje Bongard hos NRKs Verdibørsen»

    • Kom over en annen kommentar i introduksjonen til Bongards samtale hos Levevei: http://www.kulturverk.com/2013/02/27/inngruppe-som-paradigmeskifte-en-samtale-med-terje-bongard/

     «Kom over en tittel nå nettopp: «Owning our Future», eller «å eie vår fremtid. Det er dette Bongards inngruppe-baserte selveierdemokrati først og fremst handler om. I dag sitter vel de fleste, i alle fall av någenlunde orienterte mennesker som ikke er sløvet ned av «mainstream» massemedia, igjen med en følelse av at framtida er tapt. Dette er en utrolig trist erkjennelse. Når man erkjenner dette har man to valg, enten å resignere eller å kjempe for å få tilbake «eierskapet» over framtida. Men skal vi klare det må vi erkjenne hvem vi, mennesket, er, og innenfor hvilke rammer vi har mulighet til å operere. Bevegelser som ikke tar kunnskapen om mennesket innover seg, men baserer seg på et drømmebilde av hvem vi er, kan ikke bli annet enn utopia. Inngruppe-modellen er derfor anti-utopia.

     Vil også takke for den inngående analysen i intervjuet om kampen om sannheten. Meget interessant hvordan statustapet ved å innrømme at man har tatt feil blir større dess høyere opp på rangstigen man befinner seg. Våre politikere, næringslivsledere, økonomer og ikke minst arkitekteliten er derfor de som har mest å tape på at de har tatt feil, at vi befinner oss på feil kurs, selv om det gigantiske «isfjellet» vi er på full fart inn i er tydelig på radaren for alle som ønsker å (inn)-se.»

     Dette var for fire år siden og jeg ser at jeg var nok mer intelligent da, nå er jeg en giktbrutt, gammel mann. Og siden da har vi ytterligere mistet eierskapet over framtida. Takk til Steigan, som forsøker etter beste evne å hjelpe oss med å ta tilbake eierskapet over framtida vår!

 2. Med din kompetanse på faktabasert research foreslår jeg, at du tar sikte på å trekke en rød tråd gjennom historien frem til i dag, slik at du får tydeligere frem hvem vi kjemper mot, hva deres mål er, hvorledes de er organisert og hvorledes de arbeider for å nå målet.
  Dermed vil det du formidler i bloggen, fra nå av, kunne sees i sammenheng med dette.

 3. Ute i Europa har man allerede gjort store erfaringer med internettsensurering av blogger som dette. De som har koblet seg på VK har gjort gode erfaringer med det og anbefaler. Jeg er ikke ekspert på sånt, jeg gjengir bare det jeg leser fra ymse hold.
  Ett av de store prosjektene globalistene nå har er å knuse slike saker som Pål foreslår.
  Derfor bør alle frihets og yttringsglade folk støtte opp om det. Orwell-mardrømmen er på vei til realisering nå.

  • Sannheten er farlig for globalistene og deres egen propaganda er så grov og deres medier stadig mer gjennomskuelige. Derfor er de nødt til å angripe dem som avslører dem. Men vi får bruke det tidsvinduet vi har. Og får jeg den støtten Jan synes jeg bør ha, så skal det ikke stå på meg.

 4. Et lite hjertesukk bare: Steigan er Steigan, og du må ikke bli borte. Fint å utvide, men pass på din egen merkevare.

 5. Lykke til med prosjektet,

  Det er vanskelig å være uenig i at noe må gjøres, og at kanskje den største feilen folk gjorde, var å slurve i oppbyggingen og vedlikeholdet av alternative media. I Norge er det er en katastrofe at Klassekampen ble tatt over og nå er et verktøy for å selge opprustning og kriger til folk på venstresida (mens steder som Radikal Portal er for pinglete).

  Hold nå endelig leserne dine (og mulige bidragsytere) mer oppdatert om dette, jeg har inntrykk at du bare poster om det hver 6. måned 🙂

 6. Satan, hehe.
  Ja ryktet bakover i tid er ikke bra og jeg husker at jeg selv hadde denne innfallsvinkelen når jeg begynte å følge med her. Men mange av artiklene har åpnet meg for mer kritisk tenkning og jeg sier til andre som er veldig kritiske til «gamle kommunisten Steigan» at om bare noen få prosenter av det som skrives er riktig er det en grunn til å tenke seg litt om.
  Jeg vil si at du behøves i dette landskapet

 7. Ingenting ville passe makthaverane betre enn å starte voldelege aksjonar slik du foreslår. Det ville bli carte blanche for å stramme grepet mot all opposisjon, og spare makthaverane for å iverksette sin eigne falsk-flagg operasjonar av typen riksdagsbrann osv. Din voldsromantikk verkar temmeleg forvirra, trur du at vi ville få folkets sympati på grunnlag av politiske drap?? Tvertom ville fascismen kunne innførast utan motstand, og til og med framstå som sakleg begrunna.

  • Ingar sitter i Kina og forsøker bare å narre en eller annen tilfeldig tulling i Norge til å sette ei kule i panna på en fremstående norsk politiker, eller evt. gjerne en ansatt hos skatteoppkreveren, da det muligens er skatt som er Ingars hovedfiende når alt kommer til alt. Dersom han kan få en kommunist eller annet venstresidepakk til å ta støyten og sette sine politiske venner i forlegenhet er dette et stort pluss. Han er for skarp til ikke å vite alt du sier her veldig godt fra før. Holst’sk riksdagsbrann.

   • Ingen kommentar til de praktiske innvendingene fra Garob, Ingar? Samme kritikk av planen har vært fremført her før uten at du svarte direkte på det da heller.

    Kritisk del av befolkningen? Det måtte være militæret, etterretningene og politiet i første rekke det da, for det krever vel en veslevoksen skala militæroperasjon å kuppe makten i Norge, det går i hvert fall ikke på den måten du skisserer. Og i kulissene står det vel en amerikansk okkupasjonsplan eller tre klar hvis du byr på nok trøbbel. Medmindre du konspirerer seriøst med de nevnte, er det jo bare svermerier. Og hvis du gjør det, hadde du ikke trengt å være her for å fiske etter folk til å gjøre et stunt for å kverke en eller noen få politikere bare for den sakens skyld, når det umulig kan være tilstrekkelig til å faktisk kuppe institusjonene, ta over styre og stell og jus og sette opp giljotinene, etc. «Folket» vil ikke kunne hjelpe deg mot tung våpenmakt fra myndighetene.

    Jeg kan jo ikke tro at du ikke ser at et slikt stunt vil få andre konsekvenser enn det du svermer for. Derfor den konklusjonen du avviser.

    Jeg visste du ville svare oss, men som den lystige optimist jeg alltid er næret jeg faktisk fremdeles et ørlite håp om at du denne gangen kanskje ville komme med noe som gav dine gjentatte drapsoppfordringer en noe mer troverdig og gjennomtenkt kontekst.

    Allikevel, du reiser forsåvidt et viktig prinsipielt spørsmål, en gammel kjepphest som av flere årsaker ikke ris plagsomt mye her på bruket. Jeg gir deg litt slækk og regner med at det er hovedhensikten med hva du driver med her. Men det er nok rett og slett sånn smed strikketantene som ikke får makten kastet etter seg uten å stikke noen med strikkepinnene, at i en historisk og helt konkret forståelsesramme har jo det støtt vært helt riktig, og «alle» vet det fra før. Når ballen allikevel er lagt helt død her, er det sikkert fordi «alle» også opplever det som urealistisk av ovenfor nevnte grunner, uavhengig av hva man personlig måtte føle for prinsippet og den lett gammeltestamentlige rettferdighetstanken bak. Og igjen, skulle noen gå svangre med slike planer, ville man selvfølgelig ikke diskutert dem åpent her. Det er jo ikke fordi ikke folk vet hva som skal til for et gammeldags regimeskifte. En tydelig del av det mange sysler med her ligger i at det ikke er primært regimeskiftet som sådan som er det overordnede ønsket, det er et omfattende paradigmeskifte, intet mindre, og foreløpig er veien om et voldelig regimeskifte i Norge av gode grunner ansett uaktuelt. Du kan evt. håpe på ei luke når og dersom hvis såfremt i fall det blir helt Mad Max og sammenbrudd i hele pengesystemet en vakker dag snart.

    Når tantene gidder å strikke videre er det bare et tegn på at ikke alle har gitt helt opp å håpe på gode ideer og flaks og sunn fornuft i bøtter og spann, selv om akkurat det der å gjøre væpnet statskupp i 2016 uten en armé ikke er en del av diskusjonsmenyen her. Eller du kan lese det som halvpsykotisk rabling på dekket av Titanic. Noe skal man jo liksom mene til det siste, og man får ikke mer moro enn man lager selv, knapt nok det.

    Som kompromissløs, kald konstatering av det klassiske og i historien godt belagte regimeskiftets natur, og som friskt innspill er prosjektet ditt imidlertid greit og småmorsomt i mine øyne, og jeg skjønner indignasjonen og raseriet ditt veldig godt. Håper det har et minimum av terapeutisk, midlertidig lindrende effekt å få det ned på prent i det minste. Men det har neppe noe for seg å la det bli en monomani her, folk er ikke så dumme som du tror, de bare håper på idéer om noe bedre og mer i samsvar med hva som burde være såkalt menneskelig, såkalt sivilisasjon verdig.

   • Ps:

    Ingar, jeg skal ikke gjøre meg til noe etisk og humanistisk fyrtårn uten en viss sans for poetic justice. Selv om jeg prøver å stå for noe jeg synes er vakrere, hadde jeg nok ikke grått en eneste krokodilletåre over portrettet av en av våre krigsforbrytere og forrædere med et hull mellom øynene. Derimot blir jeg nesten litt rørt av hvor inderlig gjerne du vil se dette hullet. Så det står ikke bedre til her heller. Ville bare du skulle vite det, selv om du nok må lage det selv, skal det bli noe hull.

  • «Ingenting ville passe makthaverane betre enn å starte voldelege aksjonar slik du foreslår.»

   Her har du et veldig godt poeng. I tiden fremover kommer vi til å få se mange såkalte «moderate opprørere» — også etterhvert i Skandinavia — som blir væpnet og trent av det vestlige etterretningsuvesenet. Oppskriften som er brukt i bl.a. Syria er altfor effektiv til ikke også å bli benyttet her i Vesten. Så når en «fascistisk, ond despot» som f.eks. Marine Le Pen kommer til makten i Frankrike, tar det ikke lang tid før landet er fullt av «moderate opprørere» og andre «frihetskjempere» som bruker vold for å styrte den forferdelige despoten, slik at «fred og demokrati» atter kan gjeninnføres.

   • Du vet jo hva jeg ellers mener om Nostradamus’ eftf. AS. Men slike ting som du er inne på her er nok svært mulige scenarier.

   • Hva med om Steigan tok sikte på å avdekke hva som skjedde 22/7. Basert på erfaringer fra USA og Europa når det gjelder tilsvarende terrorhandlinger, er det Ikke utenkelig at sannheten faller godt inn med dine betraktninger ovenfor. (At Breivik ikke handlet alene, er det allerede mange forhold som peker i retning av).
    Men her er vi ved problemets kjerne. Velger han dette, vil han umiddelbart bli rammet av attakk fra politikere, presse og rikssynsere. Vips rammes Steigans lesere og tilhengere av et anfall av politisk korrekthet og fordufter.

    • Takker for mye nyttig oppsummering av det som finnes av dokumentasjon rundt 22/7. Dette burde, etter min mening, være en fast del av Steigans videre formidling av sannferdig informasjon.
     Når det gjelder revolusjoner generelt (og kriger), er det vel slik at de aller fleste vi kjenner til, har vært iverksatt av den samme eliten som i dag har overordnet kontroll på situasjonen i Verden, med tanke på gjennomfing av sin uttalte NWO agenda.
     Å tro at man gjennom grasrota skal kunne gjøre noe virkningsfullt mot denne overmakten, er et friskt pust med ønske om noe nytt, men kan synes noe naivt.

     Kom imidlertid over noe som noen bør verifisere hvorvidt er fakta eller desinfo. Vedlegger link til ISIS som nå har skiftet navn til SIS (internettadressen er fremdeles basert på ISIS) som tilbyr leiesoldater til dem som måtte trenge det.
     https://public.isishq.com/public/SitePages/Home.aspx

   • Du vil legge merke til at jeg praktiserer en politikk med stor åpenhet og stor takhøyde. En god del av dem som skriver her er uenige med meg. Og det er helt ok. Denne politikken har ført til at de aller fleste innleggene er saklige og relevante. Så kommer det en del tull innimellom. Av og til må jeg sette ned foten. Men det er ikke så ofte. Jeg er en sterk tilhenger av ytringsfriheten og da må jeg leve som jeg lærer.

 8. Du skriver:
  «Prinsippet er å søke sannheten fra fakta og å bygge analysene på fakta.»
  Är överens om detta. Men knäckfrågan är vilka fakta som skall tas med och sedan hur analysen skall göras. Du har själv rika erfarenheter av hur ideologin sållar bort, eller förklarar bort, obehagliga fakta. Ideologin kan sedan spela ett spratt då analysen skall göras. Hittills har jag sett mycket litet av dessa fel på din blogg. Hoppas att du fortsätter i samma anda.

  • Nemlig. Analyser gjøres fra et ståsted, og jeg er helt åpen og tydelig når det gjelder mitt ståsted. Jeg velger ut fakta og belyser dem, og jeg viser leseren hvor jeg henter dem fra. Slik blir leseren med på prosessen og får muligheten til å tolke de samme faktaene på sin måte, eller bestride mine kilder. Og jeg opplever svært sjelden at folk tar meg i feil kildebruk. Jeg er en beundrer av Diderot, og liker å bruke en encyclopedisk metode for å tilnærme meg problemene. Det fører til at jeg også oppdager nye ting underveis som gjør at jeg må justere mine analyser.

   • Håper du også har noen back up planer, paralellt rekrutterer gjerne flere lærlinger i faget som kan fungere som sekretærer på omgang f eks. grunnet forebygging av stagnasjon langt inne i fremtiden etc.

  • En ting er sikkert . Vi har blitt ljugd til veldig mye om historiske forhold og om mye annet.
   Om dette Steigan-prosjektet kan bli et alternativ for sannhetssøkende og ærlig oppegående mennesker vil det være veldig bra !

   Vær så snill å ikke definer dette prosjektet som et ‘venstre’ prosjekt !
   Først og fremst så trenger vi analyser om verden . Hvorfor vi er der vi er . Hvorfor vi har mistet kontrollen over våre liv.
   Hvorfor det er et system som durer og går av seg selv og tilsynelatende kan vi ikke gjøre noe med det.

   Det skader heller ikke om Marx faller ‘som den mest intelligente filosof i historien’ , som det stod å lese i Time Magazin.
   Marx kom seg stort sett fram via kameraderi og kontakter i media.

   Vi trenger nye filosofer som kan analysere fra der vi er i dag ,og hvorfor vi er der vi er !

    • Særlig dette: «Først og fremst så trenger vi analyser om verden . Hvorfor vi er der vi er . Hvorfor vi har mistet kontrollen over våre liv. Hvorfor det er et system som durer og går av seg selv og tilsynelatende kan vi ikke gjøre noe med det.»

     • I Sverige snakker kritiske folk (også på høyresiden!) mye om de politiske partienes oppbygning. Pga statsstøtten er partiene uavhengige av velgerne (utenom valgdagen,da). Og broileropplegget i ungdomsorganisasjonene strigler folk til å følge partiprogrammet – ellers mister de karrieresjanser i partiet. Hva slags type mennesker blir tatt opp i ungdomsorg.? Politikk er blitt et yrke, utøvd av folk som gjerne aldri har vært i ordinært arbeidsliv og har liten livserfaring. Velgerne er satt på sidelinjen da vi ikke er med å velge ‘våre’ representanter. Utvelgelsen av dem på listene skjer vel i nokså lukket rom?
      Så vi er spilt temmelig over på sidelinjen – politikerne gjør som de vil, og står sjelden til rette for det. Resultatet ser vi jo – folk føler avmakt og at samfunnet går en vei de færreste ønsker.

      Ideelt sett burde det gjøres noe med partistrukturen, og finansieringen av den tas mer eller mindre vekk. Da måtte partiene satse på medlemskontingent, og forholde seg til medlemmer og velgere på en helt annen ærlig måte
      De som velges inn i partiapparatet, burde ha noen år med praktisk arbeid på baken. Da kan de vurderes ut fra hva de har prestert der. og man unngår kanskje en del som går inn i politikken primært pga maktbehov.

 9. Gjør mer business av bloggen gjennom de nettverkeffekter og oppmerksomhet som bloggen skaper kanskje er en idee å videreutvikle… Penger er ammunisjon som resulterer i muligheten å skape mer engasjement og derigjennom mer penger.

  «The first and most imperative necessity in war is money, for money means everything else – men, guns, ammunition.» Ida Tarbell

  Kun dugnad er en dårlig butikk spesielt når man slåss mot en fiende som tilvirker penger.

 10. Bra! Kan jag bidra med något, så vill jag få en påminnelse om detta. Som fackföreningsman (Lantarbetareförbundet) med erfarenhet från SKP i Sverige, och mycket annat, nu boende i Brasil, sent i livet författare, kanske jag kan vara behjälplig.

 11. Merkels Kindersoldaten. KZ: det du skriver om de statsbyggete «moderate» opprørerne i Europa er absolutt ikke noe vi trenger vente til valget i Frankrike med til våren.
  Enhver som følger med i tysk politikk vet at Alternative Für Deutscland blir konsekvent forfulgt av ideologisk og praktisk terrorisme non stopp. Møter og kontorer blir knust helt i ånd av Weimar-tida,bilen til forkvinnen ble satt i brann lik mange andre biler.
  ‘ Det er så oppi dagen at den tyske AntiFa bevegelsen står under beskyttelse av staten og en av grunnene er at globalister og Merkels kindersoldaten har samme paroler: Ingen grenser,ingen nasjoner.Og Volkstod! noe som betyr at tyskerne kan dra til helvete.
  Det du beskriver kommer overalt.

 12. «Revolusjon betyr å rette våpen mot utsugerne.»

  – Beklager å måtte si det, men «Piss off», krigshisser!

  Det kreves alt for mye konkretiseringer der til at den påstanden har noe begripelig meningsinnhold.

  Hva menes med ‘revolusjon’ (hele prosessen, frem til ny stabil tilstand)? Hvordan skal man «rette våpen» og hvilke , samt mot hvem og for hva? Samt, og særlig: Hvem konkret er ‘usugerne’ (altså hvem utpekes som fiender)?

  Uten slike konkretseringer (som også er troverdige / tilstrekkelig realistiske for målgruppen) er du bare stor i munnen og oppviglersk ganske uten retning.

 13. Minner om 1814…. Idéer er sterke saker! MYE kan gjøres uten vold og ved dessuten studere fiendens svakheter + demaskere løgner.
  Er det ikke Jan H. her på bloggen som har henvist til en kinesisk krigermanual? (Beklager at jeg ikke husker navnet – begynner å bli gammel og senil. 😉
  For øvrig vil jeg si til Jan Hårstad at det er flott av ham å ‘opplyse folket’ på http://www.verdidebatt. Da når han mennesker dom kanskje aldri kunne tenke seg å lese Steigan?

  I denne ånds-og verdikampen er det viktig å få med så mange som mulig!

  • PS. Mitt innlegg var en kommentar til Ingar Holsts første innlegg om bruk av aktiv vold.
   Akk ja, da min far arbeidet på Statministerens kontor, tok Einar Gerhardsen trikken til jobben.
   Jens Stoltenberg får bare leve med sin krigshissing og dermed følgende ‘karma’. Synes ikke spesielt synd på ham, egentlig.

   PS2 ang. sterke idéer fra norgeshistorien: tenk bare på hvordan vi arbeidet oss ut av unionen med Sverige! 184 pers til slutt som stemte for fortsatt union …

   OT. Interessant artikkel i Morgenbladet forrige helg om Facebooks farer. Forsto jeg forfatteren rett, ønsket han å bygge opp nett uavhengig av USAs og NSAs klør. Nå er jo USA et herrefolk også på dette området. Jeg ante ordet ‘nasjonalisme’! Betydning ‘selvråderett’.

  • Jeg tror at det som vil være virkningsfullt er om vi finner svake punkt i systemet deres ,og slutter å støtte opp om det.
   Da vil hele systemet bryte sammen som en dominobrikke.
   For som Gro Harlem Brundtlandt sa : Alt henger i hop med alt…
   Vi kan bare trekke ut en brikke , og alt raser.
   Da må vi være klar med et alternativ.

   Bort sett fra det støtter jeg fullt ut ideen om en ny blekke.
   Jeg begynner å tro nå at tiden er moden.
   Det skjer noe og folk våkner sakte med sikkert opp fra dvalen.

   Ei ny tid er i emning…

 14. Provar här med ett OT-inlägg då jag försökte två gånger på Klassekampen-artikeln utan framgång: är jag underlagd spärr eller moderation?

 15. Vi trenger en nettavis som skriver om ting ingen andre aviser våger skrive om.
  Og så trenger vi et nytt politisk parti i Norge! For å kunne registrere seg i partiregisteret trenger man 5 000 underskrifter fra personer med stemmerett, et stiftelsesdokument for partiet, opplysninger om hovedstyret og vedtekter sammen med søknaden for å bli registrert. Navnet som velges må være unikt, og ikke mulig å forveksle med et allerede registrert parti, men alt dette kjenner Pål Steigan & Co helt sikkert til. Hva venter dere på, sett i gang å jobb!

  • Du har flyttet inn her på en måte jeg ikke liker. Finn en annen plass å holde på. Jeg har vært svært tålmodig.

 16. «Veien framover for steigan.no»

  Jeg spør igjen: Hvorfor ikke bare strømmeposte opptakene fra hele debatt-seansen, inkludert innleggene fra salen?
  Opptakene ble vel gjort?

 17. Jeg tillater meg å gi noen tips til bloggeier, men først må jeg si at dette ikke må oppfattes som kritikk. Jeg er innom bloggen hver dag, ofte flere ganger, og for meg er det en enestående god blogg, stående applaus fra min side.

  1. Skriv mer!

  Det går for lang tid mellom nye artikler postes. Jeg forstår selvsagt at dette er krevende artikler å forfatte, men kanskje det er rom for å kunne kutte noe i kildehenvisninger og andre detaljer? Oversettelser til andre språk virker også noe overdrevent tidkrevende på en norsk blogg.

  1. Tillat reklame på bloggen.

  Skal ambisjonsnivået økes må det før eller senere komme økonomi inn i prosjektet. Med så høye besøkstall bør annonseinntekter legges inn i en finansieringsplan. Reklame er ofte søppel, men det er vel mulig å selektere annonsører, for eksempel ved å holde av plass til annonser fra kunstnere-forfattere?

  3. Pass på språkstilen.

  Jeg har ingen problemer med språkstilen i artiklene selv, men jeg tenker på det store antall lesere, der det nok vil være en del som ikke gidder å google fremmedord. Et fremmedord kan i verste fall føre til at leseren mister tråden i artikkelen. Bloggen kan også få «dårlig» rykte på seg for å være for akademisk. Parantes med oversatt begrep kan av og til være en vennlig gest mot leseren.

  4. Utvid temaene.

  Igjen prater jeg nok mest for andre. Men skal bloggen gli over til å bli en nettavis blir temaene som nå tas opp for snevre.

  Jeg gjentar til slutt at dette ikke må oppfattes som kritikk av bloggen slik den er nå. Det er en kjempegod blogg, sannsynligvis den beste av alle norske blogger, iallfall som jeg har besøkt.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.