Forbundet for NATOs krigsofre i Libya er stiftet

0
Khaled el-Amedi viser fram bilder av barna sine som ble drept av NATOs bomber i 2011.

På initiativ fra Khalid el Hamedi, en libysk statsborger som fikk hele sin familie utryddet av NATOs bombing i Libya og andre etterlatte, ble Forbundet for NATOs krigsofre i Libya stiftet nylig. I stiftelseserklæringen til forbundet heter det:

«Vi er innbyggere av Libya, og vi har blitt rammet av den smerten som den voldsomme krigen påførte vårt land i 2011. Denne krigen forårsaket uendelig smerte, det er vanskelig å måle størrelsen, konsekvensene og konsekvensene av den for nåtiden og fremtiden. Det er skader på sjel og legeme, sorg, elendighet og fortvilelse. NATO tvang folket til å bli vitne til massakrer; NATO knuste hjertene våre da de rammet landet med dødelige missiler. NATO ødela landet og spredte død over alt. NATO har ødelagt familier, hvis medlemmer er døde, er alvorlig skadde, forsvunnet eller emigrert. Det er en krig som eksploderte i en verden som styres av jungeloven der de svake knuses og deres stemmer ikke høres eller de ikke engang får lov til å snakke.»

Forbundet for de libyske krigsofrene vil kjempe for at ofrenes rettigheter skal bli anerkjent slik at de får kompensasjon for de tapene de har lidt, og at de skyldige i denne krigen blir stilt for retten, dømt og straffet.

«Vi kan ikke tillate at noen som utfører krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten unnslipper straff i samsvar med internasjonale avtaler og konvensjoner.»

Forbundet appellerer til FN, til Den internasjonale krigsforbryterdomstolen, Den europeiske menneskerettsdomstolen, Den afrikanske domstolen, Den arabiske liga og Den afrikanske union om å sørge for at de skyldige blir tiltalt, dømt og straffet.

Norge er blant de skyldige i denne krigen, og da først og fremst den rødgrønne regjeringa med Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre i spissen. Uten behandling i regjering eller storting gjennomførte de 19. mars 2011 et kuppartet vedtak om at norske fly skulle bombe Libya. Og Norge var det landet som framfor noen andre bombet mest, og dermed også bidro mest til terror, død og ødeleggelser i Libya. Stoltenberg presterte til og med å si at denne bombinga var «en utmerket trening for våre flygere».

Det er disse beslutningstakerne og deres like i andre land Forbundet for NATOs krigsofre i Libya ønsker å stille til ansvar. Etter internasjonale konvensjoner burde de ansvarlige bli stilt for domstolen i Haag og bli dømt for sine forbrytelser, og Norge og andre NATO-land bør også opplagt dømmes til å betale Libya en meget betydelig krigsskadeerstatning.

Stoltenberg og Støre følte seg sikkert trygge på at de aldri vil bli stilt for noen internasjonal domstol for sine handlinger. Men så fort som maktforholda i verden forandrer seg, skal de ikke føle seg altfor sikre.

Vi glemmer aldri fascistens terror i Oslo og på Utøya. Uskyldige mennesker, og særlig barn og ungdom, ble drept med kaldt blod. Da denne grusomme forbrytelsen ble begått hadde Norge og våre allierte allerede drept og lemlestet et stort og ukjent antall mennesker i Libya, og deriblant de små barna til Khalid el Hamedi. Den terroren som rammet norske ungdommer burde gjøre oss i stand til å forstå hvor forferdelig NATOs terror var for barn og voksne i Libya.

 

Les også:

Hvem vedtok bombinga av Libya i 2011?

Det er nødvendig med et nasjonalt oppgjør om Libya-krigen

Libyakrigen – den største politiske skandalen i moderne norsk historie

Sjøl om krigen mot Libya i Norge var den rødgrønne regjeringas ansvar, må vi ikke glemme at alle partiene på det daværende stortinget støttet forbrytelsen etter at vedtake var fattet. Og vi må ikke glemme at vår nåværende utenriksminister fortsatt er stolt over denne forbrytelsen:

Eriksen Søreide: Stolt av Norges krig i Libya

sirte eriksen soreide_edited-1

Sirte var en moderne og velfungerende by inntil Norges allierte på bakken, med Norges flystøtte, reduserte den til en ruinhaug.

Les Eriksen Søreides tale her.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.