Det er nødvendig med et nasjonalt oppgjør om Libya-krigen

40
Ine Eriksen Søreide er stolt av bombingen av Libya.

Den rødgrønne regjeringa, med Jens Stoltenberg i spissen og hele Stortinget på slep, gjorde Norge til den villigste angriperen mot Libya i en krig som ødela landet og la det åpent for jihadistiske bander. De ansvarlige politikerne har prøvd å få nasjonen til å glemme denne forbrytelsen – godt hjulpet av medier som følger parolen «tier når det trengs». Men nå er det på tide å ta et oppgjør med denne verkebyllen og stille de ansvarlige til ansvar. Jeg har skrevet mange artikler om denne saka og har prøvd å få Stortingets kontrollkomité og Riksrevisjonen til å gå beslutningsprosessen etter i sømmene. Forgjeves. Men jeg gir meg ikke. Her er et uvalg av de artiklene jeg har skrevet om dette:

Offisielt er Norge stolt av sin bombing av Libya.
Offisielt er Norge stolt av sin bombing av Libya.

I januar 2012 sendte jeg et brev til riksrevisor Jørgen Kosmo:

Stoltenberg og Støre for Riksrett?

Åpent brev til riksrevisor Jørgen Kosmo

Herr riksrevisor

Norge deltok med militære styrker i krigen for å avsette Muammar al-Gaddafi og innsette en ny regjering.

Utenriksminister Støre sa i sin redegjørelse til Stortinget 9. mai 2011:

For oss dreier det seg om å fremme dyptgripende verdier vi tror på – å sikre beskyttelse av sivile, å bistå mennesker i nød, å styrke FN og den internasjonale rettsordenen samt å støtte sentrale folkerettslige prinsipper som vi, historisk sett, selv har vært med på å kjempe fram.

Jeg går ut fra at du, herr riksrevisor, i likhet med meg, er urolig over hva norske styrker faktisk har vært med på i Libya.

Les mer her.

Kosmo svarte altså på brevet, nedlatende, men han svarte. Og som man kan se, sa han at dette ikke var en sak for Riksrevisjonen, men for kontrollkomiteen. Her går det an å argumentere for begge deler. Siden kontrollkomiteen hadde sviktet sin oppgave, hadde det vært fullt mulig for Riksrevisjonen å ta tak i saka. Man kunne for eksempel begynt med å forlange dokumentasjon for hele beslutningsveien som førte til denne bruken av penger og mannskap. Men etter å ha avvist å behandle saksa, skriver Kosmo: «For øvrig er det min mening at Regjeringen har sitt på det tørre.» Altså behandler han den likevel, og trekker en konklusjon. Uten undersøkelser og uten dokumentasjon. Dermed kompromitterer han både seg sjøl og Riksrevisjonen.

Så stilte jeg spørsmål til statsministerens kontor for å finne ut hvem som hadde bestemt at Norge skulle gå til krig, og hva som var ordlyden på vedtaket:

 

Spørsmål jeg ikke får svar på

Jeg har stilt direkte spørsmål til tre forskjellige personer på statsministerens kontor, og til postmottaket på kontoret, men jeg får ikke svar.

Hvem fattet vedtaket?

Les mer her:

Det jeg fant ut var at det ikke hadde vært noe regjeringsmøte for å beslutte at Norge skulle gå til krig mot Libya. Det foreligger heller ikke noe formelt vedtak eller noe beslutningsgrunnlag for vedtaket. Dette er helt vilt. I et land der leger og lærere må bruke vanvittig mye av sin tid på rapportering og dokumentasjon, så finnes det ingen utrdening, intet beslutningsgrunnlag og ikke en gang noe formelt vedtak når landet går til krig for å ødelegge et land som ikke har gjort oss noe!

 

Jeg skrev følgende:

Stoltenberg og Støre brøt grunnloven!

For noen få dager siden reiste jeg spørsmålet om ikke Stoltenberg, Støre og Faremo burde stilles for riksrett. Det har vært en uhyre interessant erfaring, og jeg nærmer meg svaret.

Hva skjedde i mars 2011?

Les mer her:

 

Og hvem ga mandatet til å sende Norge i krig?

I en serie blogger har jeg prøvd å finne ut hvem som egentlig vedtok å sende Norge ut i krig mot Libya. Det har vært vanskelig å få svar fra statsministerens kontor, og dels har jeg fått svar på andre ting enn det jeg har spurt om. Men nå har jeg fått svar!

Les mer her:

 

Så kom Kristin Halvorsens sjølbiografi, som avslørte det jeg for så vidt alt hadde vist, nemlig at det ikke forelå noe krigsvedtak, men at det hele ble besluttet via sms og mobiltelefon.

 

Halvorsen bekrefter grunnlovsbruddet, men beklager ingenting

Utdanningsminister Kristin Halvorsen bekrefter nå indirekte at vedtaket om at Norge skulle gå til krig mot Libya brøt med grunnloven. Det er Aftenposten som gjengir utdrag av Halvorsens sjølbiografi der hun avslører regjeringas skandaløse hastverksvedtak om å sende Norge i krig. «– Men jeg angrer ikke på at vi deltok,» sier tidligere leder av det tidligere fredspartiet SV.

Les mer her.

 

Siden SV aktivt støttet krigen mot Libya, stilte jeg spørsmålet:

Fornøyd med innsatsen i Libya, Solhjell?

Det er nå over ett år siden Norge ble med på NATOs krig i Libya. Det har vært uråd å få et klart svar på hvem som egentlig fattet vedtaket om at Norge skulle gå i krig, Stortinget var det i hvert fall ikke. Men alle stortingspartiene godkjente krigen etter at den var i gang. De sa alle sammen at de gikk til krig for å redde menneskeliv. Ett år etterpå er det grunn til å spørre om de er fornøyde med det de har oppnådd.

Les mer her.

 

I 2013 stilte jeg så kravet om en uavhengig granskning:

Libyakrigen: Krev uavhengig granskning!

Ære være NRK Brennpunkt. De har gravd fram viktige deler av sannheten om Norges og NATOs skitne krig i Libya. Men ingen ære til norsk presse fram til nå. De har latt den rødgrønne regjeringa slippe unna både med bruddene på den norske grunnloven og den fullstendig løgnaktige begrunnelsen for krigen. Og Stortinget lot det skje. Derfor må det en uavhengig granskning til.

Les mer her.

 

Ved treårsdagen for krigserklæringa stilte jeg spørsmålet:

Libyakrigen tre år – skal dere feire?

19. mars 2011 sa daværende statsminister Jens Stoltenberg at Norge var klart for å sende kampfly til Libya. Norge erklærte dermed krig mot et av FNs medlemsland, uten at det fantes noen behandling i Stortinget. Ja, det fantes ikke en gang noe formelt regjeringsvedtak. De som støttet denne krigen sier at de er «stolte av den norske innsatsen» og at de «angrer ingenting». Så da skal de vel feire nå, da?

Les mer her:

Etterpå er det kommet fram at:

Libyakrigen: – Norge tøyde FN-mandatet

Klassekampen skriver 19. mai 2014 at tidsskriftet Militære studier har vudert Norges rolle i Libya-krigen i 2011 og har kommet til at Norge var aktivt delaktig i å tøye FN-mandatet.

Les mer her:

All dokumentasjon om Norges rolle i Libya-krigen viser at Jens Stoltenberg, som pådriver for krigen, bærer et særlig ansvar for de krigsforbrytelsene Norge har gjort seg skyldig i. Han krigskynisme sjokkerte også hans svenske partikamerater:

Still Stoltenberg for en krigsforbryterdomstol

Klassekampen skriver 15. oktober 2014 at Jens Stoltenberg «sjokkerte svenske svenske partifeller da han begrunnet Norges deltakelse i Libya-krigen. Bombingen var «utmerket trening for det norske luftvåpenet», sa statsministeren ifølge ny bok.»

Les mer her:

Libya-krigen er ev stor, stygg skamplett på Norges nyere historie. Det er et nasjonalt traume som ikke går bort før det tas et grundig og ærlig oppgjør med det som hendte – og de ansvarlige er stilt til ansvar. Tida er overmoden.

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


40 KOMMENTARER

 1. » Jens Stoltenberg «sjokkerte svenske svenske partifeller da han begrunnet Norges deltakelse i Libya-krigen. Bombingen var «utmerket trening for det norske luftvåpenet», sa statsministeren ifølge ny bok.»»

  Dette virker som et argument Stoltenberg har fått servert fra USA.
  – Og som belønning, også fordi han deretter skjønte at han ville få behov for et stort korps av body-guards i lang tid etter denne bombingen, tok han i mot belønningen om «leder»-stillingen i NATO.

  Så er det den norske befolkningen som nå også deretter har fått behov for body-guards/væpnet politi, etter nå ha blitt tvunget til å slippe potensielle libyske, afghanske og syriske mot-terrorister inn i Norge.- Som naturlig nok søker hevn etter å ha fått bombet i stykker nasjon og familie.

 2. Det er på tide at noen tar opp Norske politikeres rolle i forbindelse med krigen i Libya, og vi får håpe at tilstrekkelig mange engasjerer seg, slik at vi endelig kan få belyst hva som skjedde. Å ta utgångspunkt i en hypotese, der man forutsetter at våre Politikere ikke visste hva de gjorde, eller at vi har vært utsatt for et «kollektivt selvbedrageri» slik man opplever i Aftenposten i disse dager blir imidlertid, etter min mening, helt feil.

  Forutsetningen må være at Libya-krigen som alle kriger ver nøye planlagt av våre allierte, under ledelse av USA, som del av en større Geopolitisk agenda. Dette finnes det mye og god dokumentasjon på. At politikere som Grete Faremo som medlem av Trilateral Commission, samt Jens Stoltenberg som deltaker på møte i Bilderberg gruppen og nå Generalsekretær i NATO ikke skulle være klar over forholdene, blir ikke spesielt troverdig. At representanter for pressen heller ikke skulle ha forstått dette aspektet er heller ikke særlig sannsynlig. At vårt Rettsapparat ikke tok tak i en seriøs anmeldelse av forholdene, basert på innholdet av en rapport i regi av FN er sannsynligvis kriminelt.

  I en situasjon, der Politikere, Presse og Rettsvesen er innvevet i en alvorlig sak som dette, blir det vanskelig å se for seg en fruktbar prosess.

  Eneste farbare vei, ville, etter min mening, være å gi oppdraget til en uavhengig gruppe med utenlandske spesialister med mandat å nøste opp i forholdene, for eksempel slik de gjorde i Italia i kjølevannet av «Operation Gladio» (mordet på Aldo Moro/Røde Brigade/Attentatet i Bologne og diverse politistasjoner).

  For de som ikke ønsker å bruke tid på dette, kan jeg indikere at konklusjonen ble at de skyldige viste seg å være en kombinasjon av et «Stay Behind nettverk» og CIA, noe som senere er bekreftet av deltakere i aksjonene, samt frigitt hemmeligstemplet dokumentasjon.

 3. Beslutningen om å gå til krig ble tatt lenge før de satte i gang skuespillet hvor politikere og presse reagerete på hendelser i Libya med å vedta bombing, fordi Gadaffi oppførte seg så slemt. At skuespillet mangler sentrale vedtak, er derfor å forvente, da byråkratiet kunne fått problemer med doble sett av instruksjoner.

  Man kan ikke ha en krig mot terror, uten at det er terrorister man kan bekjempe, og da USA/NATO kan sende terrorister til ethvert land, har de skaffet seg frikort på militære intervensjoner, når landets myndigheter må svare med undertrykkende politikk for å ta terroristene.

  Beslutningen om å bombe Gadaffi ble derfor tatt før USA/NATO lagde opprøret som skulle brukes som rettferdigjøring for bombing.

 4. Hvilke virkemidler har man så når det prelelr av på alt av autoritet i landet? Hva om flere begynner å sende slike brev som Steigan her gjør? Hva om en juss ekspert kontaktes for eventuell fremgangsmåte. Det skal vel ikke være mulig å tie ihjel et såpass grovt brudd i et såkalt demokrati?

  • Til og med professor Terje Tvedt, og flere til, jeg lurer på om ikke jeg har hatt mine bløte øyeblikk selv, faktisk, har jo antydet at våre folkevalgte var for dumme til å forstå hva de gjorde. Kan ikke noen trylle frem en psykiatrisk spesialistrapport eller to som bekrefter dette, så kan samfunnet beskytte seg mot dem gjennom vedtak om tvungent psykisk helsevern på ubestemt tid? Her er det også mat for reality-produkssjonsselskapene, og så kan det lages en prisvinnende dokumentar om den litt rare stemningen innafor der. Margreth Olin eller noe. «Dei bløte hjernene». Vi kan jo for svarte ikke ha dem gående løs i hvert fall, og full frikjennelse kommer ikke på tale.

   • Olin er nok for mye inne i det gode PK selskap i likhet med mange andre i den standen. En liten digresjon: Hvis du f eks kjøpte «Millenium» bøkene ville pengene være øremerket til AFA. Jeg kjøpte en før jeg oppdaget det. Hvis noen skriver en bok om tilstanden i Norge vil vel forlagene nekte å ta den inn?

    • Jo, men jeg vil at det skal være en trist dokumentar om triste, utslåtte, forvirrede og angrende syndere som ingen liker. Jeg tror Olin kan lage den filmen. At hun er PK er fint, så får hun lettere hovedpersonenes tillit slik at de snakker ut og filmen blir tilstrekkelig trist.

     • Jo, forsåvidt. En eller annen måte må til for å få det belyst.
      I verdens rikeste land skal vi nå legge ned forsvaret for å spare skarve ni milliarder. Ikke mere penger enn Brende o co deler ut til Gates, Clintons og noen flere årlig. Dette skjer mens NATO krever opprustning. Håper Steigan har tid til en reportasje om det. Vi trenger ikke forsvar lenger når vi blir invadert innenfra.

 5. Ære være Steigan for dette arbeidet. Men i Norge nå er det tilløp til offentlig debatt om Libya som om dette skulle være en slags «isolert» krig,stående for seg selv. Starter vi med de strategidokumenter som de sentrale tenketankene i USA begynte å utgi fra 1996,ser vi at målsettingen var en total krigersk omforming av Hele Midtøsten. Og Syria var involvert i disse strategiene fra første øyeblikk. Riktignok bombet ikke Norge Assad med bomber,men hele det offisielle Norge,inkludert «venstresida» har ført ideologisk og propagandistisk krig også mot Syria. Fullstendig uten debatt ble muslim Brotherhood-dominerte Syrian National Council anerkjent av Norge som det nye Syria. Skal ingen stå til ansvar for det?

  • «Skal ingen stå til ansvar for det?»

   Nei.

   Hva ser du for deg? At de norske politikerne vi snakker om tar på seg skylda alene og nekter å snakke om sine medsammensvorne, eller at de peker på de nevnte tenketanker, den amerikanske administrasjonen på 90-tallet og fremover, haukene i Israel, de multinasjonale korporasjonene og det militær-industrielle kompleks og sier «nåde, det var de som sa vi måtte»?

   Ingenting skal skje annet enn at vi skal sitte her og forbanne hele greia og kommentere den videre utvikling mer og mer i sanntid, men uten å kunne gjøre et fnugg for å endre kursen. Det er bare preken for menigheten vi driver med.

   • Hva med et noe mere radikalt alternativ?

    Mens Aftenposten, etter års stillhet, tillater engasjert debatt hvor det påstås at våre folkevalgte ikke ante konsekvensen av sine handlinger, eller det hele var resultatet av en massepsykose, har Norges allierte allerede planlagt neste fase – et «False Flag Event».

    USA er i ferd med å bli stillet sjakk matt av Putin i Syria.
    EU er i ferd med å ombestemme seg når det gjelder straffetiltak overfor Russland.
    China dumper Amerikanske Statsobligasjoner og kjøper Gull.
    COMEX, LBMA, samt GLD og SLV´s lagre er tilnærmet tomme for fysisk metall.
    Finansmarkedene er mere ustabile enn i 2008, og US FED unnlater å sette opp renten.
    USA har i en periode besluttet å unnlate overvåking av luftrommet over Østkysten, slik de gjorde før 11. september angrepet.

    Get ready!

    • «USA er i ferd med å bli stillet sjakk matt av Putin i Syria………»

     Flotte poeng som kan gi håp.
     Dessverre sitter disse bak- kreftene med det viktigste våpenet:
     «De som kontrollerer det økonomiske systemet kontrollerer politikken, lokalt og globalt»
     – og dermed også media.

     Verre er det at penge ,( og rente) tenkningen har bygget reder i & på de fleste av folk og nasjoners hoder. Folk har blitt sine egne undertrykkere & slavedrivere. På tvers av «høyre/venstre» og /eller «blått/rødt».

 6. Man kan bli tilbøyelig til å gi opp. Når besserwisserne i Aftenposten avfeier selv professor Terje Tvedt, uten argumentasjon, men med at han er «enøyd», har de blåst i luren til alle de andre som nå sitter i klisteret: innrøm ikke en millimeter! We are the champions!

 7. Tilhører det Steigan sier borgerlig side, men her har han helt rett. Krigen i Libya blr granskes og komme i full offentlighet. Norge var u krig, og slapp ca 10% av alle bombene uten noen diskusjon….. tragisk, men dessvwrre sant

 8. Kristian Kahrs, av alle ting nylig informasjonsleder hos Demokratene, har skrevet et innlegg på Vårt Lands debattside, Verdidebatt, http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat10/thread11599710/#post_11599924, hvor han går i rette med Vårt Lands rolle under bombingen, dette særlig på bakgrunn av Vårt Lands lederartikkel 7/9-2011.

  Om Kristian Kahrs: Overse det faktum at han som kristen og sterkt verdikonservativ har sluttet seg til by(gde)-tullingene og rasistene i Demokratene, mannen virker til å ha solid ryggrad på tross av dette og har tidligere skrevet en rekke solide artikler om opprettelsen av Kososvo og krigen på Balkan, mye basert på egne erfaringer som presseoffiser i KFOR på den tiden. Se også http://sorryserbia.com/

  • Dersom man leser partiprogrammet til Demokratene kan man ikke uten videre avfeie partiet som en klubb for bygdetullinger og rasister. Partiet er imot masseinnvandringen, EØS-avtalen og Schengen.

   Det som er riktig er at partiet har hatt noen løse kanoner, men dette partiet fremstår nå som et brukbart alternativ i forhold til de etablerte partiene. Jeg tror dette partiet har et betydelig latent vekstpotensiale.

 9. Hvorfor ingen protest ?

  Norge er da i lomma på ikke bare NATO , men FN !!
  Det har blitt snakket om at Norge er den ‘flinkeste gutten i klassen’ !
  Jada , Norge er den ‘flinkeste gutten i klassen’ , og har blitt kåret til ‘verdens beste land å bo i’ av FN i mange år .
  Personlig tror jeg ikke noe på det , men hvilke folk vil protestere mot lederne sine når de bor i ‘verdens beste land’ ?

  Nei , vi må riste folk våkne med sjokkerende sannheter og ikke være redd for å tråkke ‘makta’ på tærne !

 10. Til AF: jeg har da ikke den minste illusjon om at norske politikere vil begynne å ansvarsdebattere Syriakatastrofen,men vi som mer eller forgjeves skriver fremdeles,kan prøve å framføre den innsikten at Libyakrigen inngikk i en omfattende generalplan for hele Midtøsten. Selv det at general Petraeus anbefalte USAs allianse med Qaida vakte ikke oppmerksomhet,ei heller at nytrente amerikanske Jihadister gikk rett inn i Qaida-Nusra. krigen fortsetter og ikke en eneste politiker løfter en finger – naturligvis.

  • Jeg er 100% enig i at en slik generalplan er en riktig kontekst å se det i. Hundre år etter at den britiske eventyreren og diplomaten Sir Mar Sykes og den franske konsulen i Beirut, Georges Picot i 1915 delte opp det osmanske riket som en kake, er det visst tid for en ny revisjon av både kartet og terrenget.

   • Jeg er klar over både at artikkelen er mangelfull og at begivenhetene tok en noe annen vending. Forventningene til stoffet hos Storebrors medier er lave, derfor karakteren «brukbar artikkel».

    Jeg postet den mest som ett av mange eksempler på

    A: at den type tenkning der man fullstendig uten hensyn til menneskeskjebner destabiliserer, bomber etc. for å dele opp land og etablere større grad av kontroll over en gitt region fremdeles er gjengs tenkning der makten sitter, og at den helt konkret ligger til grunn for situasjonen i Syria i dag.

    Og

    B: at dette ikke er hemmelig eller konspirativt, men omtalt og konkretisert av både statskanalen her hjemme, store utenlandske medier og folk som har vært med på planleggingen og beslutningene.

  • Fra en kommentar etter lenke-filmen:

   « Da må vi se oss om utenfor landets grenser for å se hvem som har levd av og for krig og terror i 100 år. Hvem har bygget opp ekspertisen? Har vi et globalt, omreisende terrorsirkus? Mye kan tyde på dette, og utvalget er begrenset. Svært begrenset .»

   Men vi kan følge sporene, fra Tysklands «angrep» på Polen i 1939, «Krystallnatten», Irak, Libya, giftbruk i Syria, eller opprøret i Ukraina/Krim. For å nevne noe.

   Ja, det spørres altfor lite. Å spørre burde aldri være farlig. Annet enn for de som sitter med makten. Så satte da også CIA i bruk begrepet «konspirasjoner», som et internettbegrep, etter at for mange begynte å stille spørsmål rundt offisielle «svar».
   Først vil man latterliggjøre, så forby/slette. Så antagelig arrestere.
   – Selv om de offisielle svarene ikke henger på greip:
   http://www.derimot.no/blog/myndighetene-i-usas-911-versjon.

   «Masseødelleggelsesvåpen i Irak» er nå innrømmet løgn. Også foranledningen til angrepet på Vietnam. Likeledes årsaken til bombingen av Hiroshima/Nagsaki.
   Forklaringen på ødeleggelsen av Libya er vel i ferd med å gå opp i limingen…..

 11. Det hele er helt uverdig og ydmyke Gadaffi i det hele tatt var unødvendig og avsyelig , men norske media v ørsmå unntak har kritisert regjeringen. Det må være en uavhengig granskning . har aldri hørt av noen libyer el afrikaner at han var noen tyrann tvært i mot.

 12. […] Både USA og Frankrike har spesialstyrker i Libya, og det skal også finnes en liten italiensk spesialenhet der. Disse styrkene skal berede grunnen for en ny krig i full skala, fem år etter den forrige. Jens Stoltenberg sa 6. desember 2016 at NATO er klar for å intervenere i Libya «hvis en nasjonalregjering ber om det». All erfaring viser at hvis NATO, les: USA, ønsker å intervenere på invitasjon, så skaffer man seg en regjering som kommer med en slik invitasjon. Dette holder man da også på med i Libya, sjøl om man riktignok plundrer litt. (Stoltenberg fikk jo jobben som generalsekretær i NATO fordi han sendte det norske flyvåpenet i spissen for den krigen som ødela Libya.) […]

 13. […] Norges og NATOs krig mot Libya var katastrofal, den ødela et av Afrikas mer velfungerende land og la det i hendene på islamistiske militser, og hele krigen må sies å ha vært en forbrytelse mot menneskeheten. Bombinga hindra også et fredsinitiativ fra Den afrikanske union. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.