Still Stoltenberg for en krigsforbryterdomstol

45

Klassekampen skriver 15. oktober 2014 at Jens Stoltenberg «sjokkerte svenske svenske partifeller da han begrunnet Norges deltakelse i Libya-krigen. Bombingen var «utmerket trening for det norske luftvåpenet», sa statsministeren ifølge ny bok.»

bombe libia for aa trene

Avsløringa kom i ei bok av den sosialdemokratiske forfatteren Daniel Suhonen som har skrevet om Håkan Juholts korte karriere som leder for det svenske sosialdemokratiske partiet. Klassekampen skriver:

Daniel Suhonen har fått tilgang til referater fra møter i Socialdemokraternas ledelse, der Juholt forteller om Stoltenbergs argumentasjon.

– Han ble veldig opprørt, han ble sjokkert, sier Suhonen.

Flere partitopper skal også ha blitt provosert av Stoltenbergs begrunnelse for den norske deltakelsen.

Stoltenberg brøt grunnloven og førte an i en krig mot folkeretten

Jeg har i en lang serie artikler vist at Jens Stoltenberg kuppet igjennom en norsk krigserklæring uten behandling i Stortinget, og faktisk uten formell forankring i noe regjeringsvedtak.

Statsministerens kontor sendte 19.03.2011 ut en pressemelding der det heter:

– Norge er klar til å sende inntil 6 stk F-16 kampfly for å delta i håndhevelsen av sikkerhetsrådsresolusjon 1973, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Da han kom med denne erklæringa, hadde det ikke vært noen stortingsbehandling, og det finnes heller ikke noe vedtak fra regjeringa. I sine memoarer forklarer daværende SV-leder Kristin Halvorsen hvordan dette ble behandlet:

«Torsdag 17. mars 2011, sent på kvelden, vedtok FNs sikkerhetsråd overraskende en resolusjon som åpnet for militær intervensjon. Dagen før hadde utenriksminister Jonas Gahr Støre i Stortinget uttrykt så mye motstand mot en flyforbudssone at opposisjonen mente han var feig.

Resolusjonen snudde opp ned på alt. Fredag 18. mars ca. kl. 17 ringte Støre til Halvorsen, som hadde tatt helgefri på hytta. Det hastet å melde inn norske styrkebidrag, blant annet fordi statsministeren skulle på et toppmøte i Paris dagen etter. Jens Stoltenberg ville ha noe å legge på bordet. Fredag kveld gikk det mange telefoner mellom Støre, Stoltenberg, Halvorsen og Sp-leder Liv Signe Navarsete, som var på Sp-landsmøte i Nord-Trøndelag.

Tidlig lørdag morgen, før Stoltenberg gikk på flyet til Paris, ringte han på ny til Halvorsen og Navarsete. Han ville ha en avklaring. Han opplyste samtidig at Norge kunne stille med seks F16-fly.»

Norges krig mot Libya ble besluttet via mobiltelefon og sms.

Den 19. mars 2011 hadde ikke Stoltenberg noe stortingsvedtak i ryggen. Det fantes ikke noe grunnlovsmessig mandat for å gjøre det han, Halvorsen og Navarsete gjorde.

Jeg har tidligere skrevet at behandlinga er et alvorlig brudd på grunnloven, og at regjeringa burde ha vært stilt for riksrett.

Jusprofessor emeritus Edvard Vogt anmeldte utenriksminister Gahr Støre og forsvarssjef generalløytnant Helge Sunde for

krigsforbrytelser og andre brudd på FN-pakten og  andre krigsretts-relevante  traktater som forplikter Norge – samt mot de bestemmelser i norsk lov  som regulerer norsk krigsdeltakelse.

Stortingspartienes hyllest til krigen

Stortinget spilte ikke den rollen som det er tillagt etter grunnloven. Det kom bare sammen i ettertid for å hylle den krigserklæringa ledertroikaen i regjeringa allerede hadde avgitt overfor hele verden.

De ramlet nesten over hverandre for å vise hvor mye de støttet krigsvedtaket, og de gjorde det alle sammen, Martin Kolberg (A),  Karin S. Woldseth (FrP),  Erna Solberg (H),  Bård Vegar Solhjell (SV),  Trygve Slagsvold Vedum (Sp)  og Dagrun Eriksen (KrF).

– Norge rykket opp i NATO

Alle bomber som ble sluppet over Libya, var å anse som NATO-bomber. Ettersom NATOs opptreden på enkelte områder synes å ha strukket seg ut over mandatets fullmakter, er det derfor mulig å hevde at Norge også har et medansvar for utfallet av hele operasjonen», skriver oberstløytnant Pål Henriksen i Militære studier.

Til Klassekampen (19. mai 2014) sa oberstløytnant Tormod Heier:
– Stoltenberg-regjeringen hadde i sine første leveår et dårlig rykte i USA, blant annet fordi vi ikke bidro i Sør-Afghanistan. Etter at SV ble svekket i valget i 2009, ble Libya en mulighet til å reparere forholdet til USA. Dette har bidratt til at Norge nå har rykket opp en divisjon i Nato.

Og som en takk for innsatsen ble Jens Stoltenberg utnevnt til generalsekretær i NATO.

Vi vet nå mye om den skitne krigen:

Jens Stoltenberg burde ha sittet foran en krigsforbryterdomstol i Haag sammen med rejeringskollegene Navarsete og Halvorsen. Alle tre bærer et tungt ansvar for denne folkerettsstridige krigen, og hele det forrige Stortinget har det libyske folkets blod på sine hender. Men det er uten tvil Stoltenberg som er skyldig nummer én. Og han føyde skam til skade ved å si til sine svenske partifeller at «Norge bombet for å trene».

At så Klassekampen regner Jens Stoltenberg til «norsk venstreside» får være avisas problem.

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


45 KOMMENTARER

 1. Takk til Klassekampen som tør der andre tier. Takk til Steigan som følger opp.

  Nå gjenstår det at noen setter søkelyset på hva som egentlig skjedde 22/7.
  Nyhetsspeilet har samlet inn en del fakta, men synes ikke ha legitimitet til å få noe gjennomslag.
  Se Nyhetsspeilet 24.04.2012: «Var det flere skyttere på Utøya»?
  http://www.nyhetsspeilet.no/2012/04/var-det-flere-skyttere-pa-utoya/

  22/7 er viktig, for hvis Breivik ikke var alene, er det rimelig å anta at Stoltenberg har løyet. I så fall er han kompromittert i NATO-sammenhen, idet vi må anta at såvel allierte og milige motstandere er klar over dette,

 2. For de som snakker Italiensk, vil jeg også anbefale Webster Griffin Tarpley, utdannet ved AB Princeton 1966, summa cum laude and Phi Beta Kappa; Fulbright Scholar at University of Turin.

  «He is fluent in Italian, German, French, Latin and Russian. A decades-long expert on international terrorism, his 1978 study for the Italian parliament «Chi ha ucciso Aldo Moro?» (Who Killed Aldo Moro?) broke open the ownership of the «Red Brigades» by NATO’s clandestine «stay-behind»» networks».

  Tarpley er spesialist på terrorhandlinger og påstår at Oslo/Utøya handlingene bærer mange av kjennetegnene for «State Sponsored Terrorism» (NATO/CIA/Mossad/MI6), inklusive et Norsk «stay behind network».

 3. Kanskje Stoltenberg berre går opp fotspora etter den britiske kolonimisteren som i 1925 oppsummerte det britiske flyvåpenet sin innsats i Irak. Dette er eit avsnitt frå side 181 i Kurdistan – om fortid, folk og framtid:

  – Et utmerket treningsfelt for flyvåpenet, sa koloniministeren

  Da den 30 år gamle Mullah Mustafa Barzani i juni 1933 bøyde av for den britiske overmakta, betydde det bare et avbrekk i Barzani-klanens gjenstridighet mot fremmed overherredømme. På dette tidspunktet hadde RAFs piloter ødelagt 1 362 av de 2 382 bolighusene i 79 av landsbyene i Barzan. De sivile tapene var spesielt store fordi RAF hadde tatt i bruk bomber med forsinket eksplosjon. Dette var brudd på Haag-konvensjonen av 1907, uten at det var til særlig hjelp for ofrene i Barzan.

  Englands koloniminister L.S. Amery så mange fordeler med å prøve ut nye former for krigføring fra lufta i et område utenfor Europa. Noen år før den vellykkete bombingen av landsbyene i Barzan holdt han tale om flyvåpenets erfaringer under den årlige middag i Londons Sentralasiatiske selskap. Han forklarte de lyttende middagsgjester at han anså Kurdistan som ”et utmerket treningsfelt for flyvåpenet”. (Sitert etter gjengiving i The Times 1. juli 1925. Jf. artikkelen «A Splendid Training Groun: The Importance to the Royal Air Force of its Role in Irak, 1919-32.» Trykt i Journal of Imperial and Commonwealth History, nr. 13 (1985).

  Så det er i alle fall ikkje grunn til å hevde at Jens Stoltenberg driv med nytenkjing. Orda hans er imperialistisk apråkbruk i moderne innpakking.

  • Takk for historisk relevante sitater.
   Stoltenberg følger i sporene til sine imperialistiske forbilder. Blant forgjengerne som imperialister i Libya var jo det fascistiske Italia under ledelse av Benito Mussolini.

   • Etter 1. verdenskrig, da Storbritannia hadde etablert seg som kolonimakt i Irak, gjorde kurderne i nord opprør mot det britiske styret. Da erklærte Winston Churchill at han var” sterkt for å bruke giftig gass mot usiviliserte stammer”. I årene 1980 – 1988 raste det en innbitt krig mellom Iran og Irak, initiert av USA. Her ble det brukt kjemiske og biologiske våpen. Utenriksdepartementet i USA kunne i 1983 konstatere at Irak hadde fått disse våpnene «takket være avgjørende hjelp fra utenlandske firmaer». Disse var bl. a. lokalisert til USA og Storbritannia. Og konkret ble det i årene 1985 – 1990 eksportert et heksebrygg av biologiske og kjemiske våpen bare fra USA til Irak verdt 1,5 milliarder dollar. http://www.derimot.no/blog/tilhengerne-av-kjemisk-krigf%C3%B8ring-finner-vi-i-nato

  • allerede for flere år siden har jeg tenkt på dette med «training ground». at Israel bruker Gaza til dette har jeg fundert på.

 4. DAK spør, hvis ABB ikke var alene, er det da rimelig å anta at Stoltenberg har løyet. Ja, det er rimelig å anta det ja. Hvorfor ble f.eks. viktige deler av vitneavhørene hemmeligstemplet for 60 år? Var det for å beskytte befolkningen, eller var det for å beskytte løgnerne som var med på plottet?

 5. Har det noen gang i moderne historie skjedd at en offisielle oppnevnt kommisjon for gransking av terror,har hatt troverdighet i mere enn 30-40 år? Nå skrev ikke Ola Tunander verdens beste artikkel i Nytt Norsk Tidsskrift (eller hva det het?),men han hadde flere gode poenger. Allikevel ble han hengt ut til slakt i flere uker og siden har jeg ikke sett mye spor av ham etterpå i norske media.

 6. Suhonen har gjort ett stort arbete, med att visa på den socialdemokratiska elitens verkliga ansikte. Bra att Stoltenberg fick en stor släng av sleven också.
  En fråga: Hur medvetet är det norska folket om vad Stoltenberg faktiskt gjorde?

 7. En mycket bra , men samtidigt skakande skildring av NATO:s EU:s och Norges roll i ödeläggandet av Libyen. Behovet av en vänster värd namnet är skriande. Och raden av de som verkligen bör ställas inför krigsrätt blir allt längre. Men i stället får många av dem FREDSPRIS! Den svartaste av all svart humor.

 8. «Still Stoltenberg for en krigsforbryterdomstol»

  Tiltredes.

  Undertegnede anmeldte statsminister Stoltenberg, utenriksminister Støre og forsvarsminister Faremo for grunnlovsbrudd, Grl. § 25, etter Libya-overfallet – med saken henlagt i to ledd, senest 04.06.14 (Oslo Statsadvokatembeter), som «Forholdet er henlagt fordi det ikke er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold». – Utrolig nok.

  Skammelig korrupt.

  La oss bare håpe at vår samfunnsform varer så lenge – jf. økokrise/klima-ekstremering – at det blir et «senere» der disse politikerne (pluss det tafatte Stortinget) kan stilles til ansvar. – Tviler dessverre litt på det, fordi skaden allerede er skjedd, tiden har gått, og nye, verre saker overtar den offentlige oppmerksomheten.

  Med en økning på 80-100 mill. folk i året, ca. 240.000 mennesker i verden pr. dag – nær 3 pr. sekund (så fort en klarer å si «tut-tut-tut…») – er dessuten de 50.000 døde av Libya-bombingen ikke merkbart for fungeringen til den globale økonomien. Bare når dødstallene overstiger tilveksten i mennesker blir det viktig for det kapitalistiske systemet som sådant å bremse tapet av arbeidskraft – dessverre. Siden 1970 er verdens folketall ca. doblet: Det betyr at hvert enkelt individ nå dessverre er kun halvparten så viktig for menneskestammen totalt globalt, dvs. for «det internasjonale samfunn» som ledende politikere liker å påberope seg.

  Den største faren ved Norges deltakelse i Libya-krigen er at det nå er dannet presedens for at Norge kan delta i NATO-kriger uten stortingsvedtak, dvs. uten forutgående formell offentlig debatt i Stortinget. – «All makt i denne sal» blir dermed til «all makt i denne statsministerens mobiltelefon». Særlig derfor er det fortsatt viktig å protestere mot Libya-krigens saksgang, og skape aksept i de «meningsdannende kretser» for at prosessen var uholdbar.

  Logikken i Libya-krigen var at for å hindre helt hypotetiske drap på «100.000 mennesker» (som «could be massacred» iflg. Obama-adm.s rådgiver Dennis Ross) deltok Norge i drap på 50.000 mennesker (iflg. Libyas nye regjering etter Gadafi), bl.a. tre av Gadafis barnebarn på 12 år og under (!). – Ekstremt dårlig brøk, det der: 50.000 ekte døde for å redde 100.000 «kanskje-kanskje» døde.

  Enkelt sagt: Vi ble lurt av systematisk skapt mediehysteri til deltakelse i grove krigsforbrytelser.

  *

  Poengene over er også å se helt bort fra at Libya-krigen var kynisk del av USA-NATOs innsats for kontroll med Nord-Afrika, der ødelagte land – igjen dessverre – utgjør suksess for denne styringen.

  *

  Stoltenberg har helt rett i at stående militærstyrker trenger «trening» i kamp for å bestå. Nettopp derfor er «stående armeer» farlige, og trenger å bygges ned for å sikre mest mulig fred. Det ble Nobels Fredspris opprettet for å belønne – «to the person who shall have done the most or the best work for fraternity between nations, for the abolition or reduction of standing armies and for the holding and promotion of peace congresses.». Det er derfor viktig at nordmenn maser og strever for at fredsprisens fokus rettes tilbake mot «the abolition or reduction of standing armies» som «promotion of peace».

  I lys av testamentet er nobelpriskommité-formann Jagland en skam, og hans partifelle Stoltenberg er formelt sett krigsforbryter. Det er tilstandene vi lever i.

  • Du har rett. Systemet er korrupt. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som skulle påtale grunnlovsbrudd og eventuelt utløse riksrettssak, er fullstendig inhabil og ville heller ikke ta i dette. Dermed finnes det ikke noe kontrollorgan og en liten klikk maktpersoner kan gjøre som de vil. Likevel er det riktig å anmelde dem og fortsette å vise at de er forbrytere.

 9. Jeg pleier å lese kommentarene her inne og biter meg merke i at det nå dukker opp lenker til Nyhetsspeilet. Uten å kommentere hva jeg mener om dette nettstedet så vil jeg bare gjøre oppmerksom på hvilke konsekvenser slike kommentarer fører til for såkalt SEO, eller søkemotoroptimalisering. I ytterste konsekvens vil steigan.no og nyhetspeilet.no dukke opp i samme søkeresultat. Svertekampanje?

  • Det kommer innlegg med lenker til Nyhetsspeilet og andre sider jeg ikke sympatiserer med. Så lenge folk oppfører seg sånn i hovedsak ok, så gjør det meg ingenting. Jeg har ikke etablert ei kjerke, og jeg har ikke tenkt å avkreve noen en trosbekjennelse.

 10. Sant «utmerket trening for det norske luftvåpenet», krig og våld er nok en ferdighet som dels må trenes på «live» og det er en ferdighet som er en fersk vare på en syk måte. Og dette i en situasjon der vi trenger vår militær godt trent innom en snar framtid som beskyttelse i den mer usikre tid som er her og kommer *100 er jeg overbevist om. Vi har mye og miste og beskytte mener jeg da…

 11. […] Flyktningenes situasjon er uverdig og fryktelig. Men når borgerlige humanister av alle slag, også noen som regner seg som sosialister, gjør dette til et flyktningespørsmål, så fungerer det som en tildekking av de virkelige forholda. De store flyktningegruppene kommer fra kriger som støttes eller er satt i gang av Vesten. Mange av de borgerlige humanistene støtter også disse krigene, slik som i Syria. Eller de gikk i spissen for bombinga og ødeleggelsene, slik Jens Stoltenberg og hans «rødgrønne» regjering gjorde i Libya. […]

 12. Norge har ikke begått noe kriks forbrytelse . Vi slikker amrikanerne i ræva akurat som alle andre. Det og slikke noen i ræva er ikke ulovlig.

 13. Jeg har ikke noe til overs for Stoltenberg eller den rød grønne regjeringen. De har gjort mye dritt, men uansett om man er enig i avgjørelsen om å delta i intervensjonen i Libya eller ei, så kan man ikke straffeforfølge Jens & Co. for det. Det de har gjort er IKKE grunnlovsstridig. §25 i Norges Grunnlov heter det «Landvernet og de øvrige tropper som ikke kan henregnes til linjetroppene, må aldri uten Stortingets samtykke brukes utenfor rikets grenser.» Dette er ett prinsipp om at Landvernet skal være ett invasjonsforsvar, og har vært prinsipp helt siden Magnus Den Gode innførte leidangsordningen. Men nettopp fordi flere konger beordret leidangen ut i tjeneste utenfor landets grenser, har dette prinsippet blitt skrevet i lov. Men de styrkene som bidro i Libya tilhører ikke Landvernet, men Linjetroppene. Dermed trengs det ikke Stortingsvedtak for å sende de på oppdrag utenlands. Så her har Jens & Co. ryggen fri. Så når det gjelder FNs mandat. Det er også feil å påstå at det ikke var mandat for bombing av landmål i mandatet, da mandatet slett ikke begrenset seg til opprettelsen av «no fly zone». I FN Resolusjon 1973 ( http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1973(2011) ) står dette punktet » Protection of civilians
  4. Authorizes Member States that have notified the Secretary-General,
  acting nationally or through regional organizations or arrangements, and acting in
  cooperation with the Secretary-General, to take all necessary measures,
  notwithstanding paragraph 9 of resolution 1970 (2011), to protect civilians and
  civilian populated areas under threat of attack in the Libyan Arab Jamahiriya,
  including Benghazi, while excluding a foreign occupation force of any form on any
  part of Libyan territory, and requests the Member States concerned to inform the
  Secretary-General immediately of the measures they take pursuant to the
  authorization conferred by this paragraph which shall be immediately reported to
  the Security Council; » Ergo så var det mandat for å benytte alle nødvendige midler for å forhindre drap og overgrep på sivil befolkningen. Det som videre skjedde med oberst Ghadaffi og sivile i hendene på opprørerne, er å regne som krigsforbrytelser, ja. Men norske myndigheter kan ikke lastes for dette. Opprørerne var ikke under norsk kommando. Det blir jo som om norske myndigheter skulle stå til rette for alle de krigsforbrytelser Den Røde Arme gjorde i de landområdene de okkuperte i de siste årene av andre verdenskrig. Så mandatet lå der, men NATO bombet da også mål som ikke direkte utgjorde trussel mot sivile. Dette var utenfor mandatet, og NATO tok side i konflikten. Det var ikke bare bra, men den største feilen var vel at det ikke ble fulgt opp nok i etterkant. Men alle land skal jo selv ha rett til å ordne opp i egne forhold, så det måtte være en balansegang der mellom å la de bestemme selv og å ikke tillate opprørerne å begå overgrep.

  • Det vil alltid stå strid om hvordan grunnloven skal tolkes. Den rødgrønne regjeringa valgte å tolke den så det skulle bli lettest mulig å føre krig utenfor Norge. Men interessant nok valgte verken statsministerens kontor eller forsvarsdepartementet å argumentere som du gjør da jeg henvendte meg dit. Den henviste til en stortingsbehandling som skjedde post faktum. Dessuten: Finnes det noe regjeringsvedtak for denne krigen? Jeg har spurt SMK, FD og Kontrollkomiteen. Ingen har svart, og det er ikke mulig å oppspore noe vedtak eller noen utredning. Det ser derfor ut til at det var Stoltenberg og hans nærmeste krets som bestemte seg for dette, og at alle vedtak kom etterpå. Hvis dette er i tråd med grunnloven, trenger vi jo knapt noen grunnlov.
   Stoltenberg sa sjøl at å styrte Gaddafi ville være i strid med mandatet. Men de ikke bare styrta ham, deres jihadistmilitser slaktet ham som en gris. Dette er en dobbelt krigsforbrytelse. Det samme er ødelegelsen av infrastrukturen i Libya og krigen i sin helhet. Uten NATOs bombing hadde det ikke vært mulig for jihadistene å ødelegge fx Sirte, tvert om hadde de blitt slått av Gaddafi. Dette var ikke vern om sivilbefolkninga, men tvert om. Hvilket hele etterida viser.

 14. Minst en død etter tyfon i Filippinene på julaften
  Tyfonen «Phanfone» slo inn over landet den 24. desember, og tusenvis av mennesker måtte evakueres ?? 20 drept !!!
  Takket være Statsminister Erna Solberg og Gro Harlem Brundtland og Klima FN og Svenske Drittungen i Klimabløff som FN og Kristin Halvorsen og Oslo Media VG og NRK og TV2 «Åsted Norge » Drap de ga fanden i – Cicero og Zero og Klima Idiotene i Oslo og Omeng og Storting og Norsk UD og Kongefamilen og alle Oslo Klima Ministere 7 og Justisministere 5 og Jens Stoltenberg og Ingrid Schulerud og Kjell Inge Røkke og Petter a Stordalen og Innovasjon Norge og Oljebaron Yngve ETT CO og Sentralbanksjef Olsen og NORSAR og NORAD og FN Klima bløff siden 2002 Kyoto til Nå Madrid -Spania – DERE drepte disse
  som Indoensia 2004 og 2005 og 2006 og 2007 og 2008 og 2010 også Haiti 2010 220 000 drepte og alle Idiotene i USA Presidenter kom og som også var skyld i hele skitten Phillippinnene 2013 og 2014 slettet hele Øya – takket være Erna Solberg ETT Co og Kongefamilien igjen – Drapsfamilien igjen 2015 drepte Erna Solberg og Kristin Halvorsen og Cicero og Zero og Kongefamilien og Norsk UD og Innovasjjon Norge og Storting og Norge Regjering igjen- KlimaIdiotene i Oslo og omeng massedrap som JustisDep. og Ministere og Kripos og PST Oslo og Drammen og Politisjef Fossen og Terje Aas og Inspektør og Advokat Per Morten Sending ett co E 12 og E 14 og DSB og NVE og NORSAR og Kongen og Kongefamilie massedrap på Verden på nytt og på nytt 40 katastrofer -60 katastrofer som Hele Oslo Statsministere Fra Gro Harlem Brundtland ETT CO og Kjell Magne Bondevik og Sviken i Prestekjortel – Biskopene i Norge Oslo – skam – Oslo Rådhus og Storting og Regjering og Cicero og Kristin Halvorsen og Tommy Brøske og Bistandsadvokat Holden og Politi ØST og Politi-Etaten Oslo og Omeng – lever på Massedrap i Norge som Verden og gjør ikke en skitt – Jeg anmeller alle disse her over for masseslakt på Mennesker og VerdensKlima som ikke er og Jens Stoltenberg og Ingrid Schulerud som også er Norges verste drapsmennesker som Jonas Gahr Støre ETT CO og Kolberg og Torbjørn Jagland og E 12 og E 14 og Frode BERG og gjenget – skam på Norsk Jord og som Nå har drept Verden på Nytt igjen hvert år fra 2004 til 2020 – Oljefondet via Oljebaron Yngve som brukte Oljefondet til og Drepe Verder 40 ganger for moro skyld – kan skytes hvis de ses alle her over – de er ettersøkte massemordere sammen med Norges Banker !

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.